Return to Video

Zašto istinski inovativna nauka zahteva skok u nepoznato

 • 0:00 - 0:02
  Usred svog doktorata,
 • 0:02 - 0:06
  potpuno sam zablokirao.
 • 0:06 - 0:08
  Svaki pravac istraživanja
  kojim bih se zaputio
 • 0:08 - 0:09
  vodio je u ćorsokak.
 • 0:09 - 0:11
  Kao da više nisam mogao
 • 0:11 - 0:13
  zdravorazumski da zaključujem.
 • 0:13 - 0:16
  Osećao sam se kao pilot
  koji leti kroz maglu
 • 0:16 - 0:19
  i potpuno sam izgubio smernice.
 • 0:19 - 0:20
  Prestao sam da se brijem.
 • 0:20 - 0:23
  Nisam mogao da ustanem ujutru.
 • 0:23 - 0:25
  Osećao sam da nisam dostojan
 • 0:25 - 0:28
  da prođem kroz kapije univerziteta,
 • 0:28 - 0:30
  jer nisam bio kao Ajnštajn ili Njutn
 • 0:30 - 0:32
  ili bilo koji drugi naučnik
  o čijim rezultatima
 • 0:32 - 0:34
  sam učio, jer u nauci
 • 0:34 - 0:37
  učimo samo o rezultatima, ne o procesu.
 • 0:37 - 0:42
  I naravno, nisam mogao biti naučnik.
 • 0:42 - 0:44
  Ali imao sam dosta podrške
 • 0:44 - 0:45
  i izgurao sam
 • 0:45 - 0:47
  i otkrio nešto novo o prirodi.
 • 0:47 - 0:50
  U pitanju je neverovatan osećaj mira,
 • 0:50 - 0:51
  jer ste jedina osoba na svetu
 • 0:51 - 0:53
  koja zna novi zakon prirode.
 • 0:53 - 0:57
  Započeo sam drugi projekat
  za svoj doktorat
 • 0:57 - 0:58
  i ponovo se desilo.
 • 0:58 - 1:00
  Opet sam zablokirao i ipak izgurao.
 • 1:00 - 1:01
  I počeo sam da razmišljam,
 • 1:01 - 1:03
  možda ovde postoji šablon.
 • 1:03 - 1:05
  Pitao sam ostale studente
  na doktoratu i rekli su:
 • 1:05 - 1:07
  "Da, baš nam se to desilo,
 • 1:07 - 1:09
  samo što nam niko
  nije ništa rekao o tome."
 • 1:09 - 1:11
  Svi smo se bavili naukom
  kao da je ona
 • 1:11 - 1:14
  niz logičnih koraka
  između pitanja i odgovora,
 • 1:14 - 1:17
  ali istraživanje nema veze sa time.
 • 1:17 - 1:20
  U isto vreme sam učio
 • 1:20 - 1:22
  da budem glumac - improvizator.
 • 1:22 - 1:23
  Dakle, fizičar u toku dana,
 • 1:23 - 1:25
  a noću, smeh, skakanje, pevanje,
 • 1:25 - 1:26
  sviranje gitare.
 • 1:26 - 1:28
  Improvizacija,
 • 1:28 - 1:31
  kao nauka, zalazi u nepoznato,
 • 1:31 - 1:33
  jer morate da nastupite na sceni,
 • 1:33 - 1:34
  bez reditelja, bez scenarija,
 • 1:34 - 1:36
  bez ikakve ideje šta ćete prikazati,
 • 1:36 - 1:39
  ili kakve će druge uloge biti.
 • 1:39 - 1:41
  Ali za razliku od nauke,
 • 1:41 - 1:44
  kada učite improvizaciju,
  kažu vam od prvog dana
 • 1:44 - 1:46
  šta će vam se desiti na sceni.
 • 1:46 - 1:49
  Bićete bedno poraženi.
 • 1:49 - 1:50
  Zablokiraćete.
 • 1:50 - 1:52
  A vežbaćemo kako da ostanemo kreativni
 • 1:52 - 1:53
  unutar te blokade.
 • 1:53 - 1:55
  Primera radi, tokom jedne vežbe
 • 1:55 - 1:56
  svi smo stajali u krugu
 • 1:56 - 1:59
  i svako je trebalo da odigra
  najgore moguće stepovanje
 • 1:59 - 2:01
  i svi bi aplaudirali
 • 2:01 - 2:02
  i navijali
 • 2:02 - 2:04
  podržavajući te na sceni.
 • 2:04 - 2:07
  Kada sam postao profesor
  i kada je trebalo
 • 2:07 - 2:08
  da usmeravam svoje studente
 • 2:08 - 2:10
  kroz njihove istraživačke projekte,
 • 2:10 - 2:11
  opet sam shvatio
 • 2:11 - 2:13
  da ne znam šta da radim.
 • 2:13 - 2:15
  Provodio sam hiljade sati učeći fiziku,
 • 2:15 - 2:17
  biologiju, hemiju,
 • 2:17 - 2:19
  ali ni jedan sat, ni jedna ideja
 • 2:19 - 2:22
  o tome kako biti mentor,
  kako usmeriti nekoga
 • 2:22 - 2:23
  da zajedno pođete u nepoznato,
 • 2:23 - 2:25
  o motivaciji.
 • 2:25 - 2:28
  Stoga sam se okrenuo
  ka pozorištu improvizacije
 • 2:28 - 2:29
  i rekao studentima prvoga dana
 • 2:29 - 2:32
  šta ih očekuje kad započnu istraživanje,
 • 2:32 - 2:34
  a to je vezano za našu predstavu
 • 2:34 - 2:36
  o tome kako bi izgledalo istraživanje.
 • 2:36 - 2:38
  Jer, vidite, svaki put
  kada ljudi nešto rade,
 • 2:38 - 2:41
  na primer, ako bih želeo
  da dodirnem ovu tablu,
 • 2:41 - 2:43
  moj mozak bi sagradio šablon,
 • 2:43 - 2:45
  predviđanje o tome
  šta će tačno mišići raditi
 • 2:45 - 2:47
  čak pre nego što pomerim ruku,
 • 2:47 - 2:48
  a ako zablokiram,
 • 2:48 - 2:50
  ako se šablon ne poklapa sa realnošću
 • 2:50 - 2:53
  nastaje dodatni stres,
  kognitivna disonanca.
 • 2:53 - 2:55
  Zato bi vaši šabloni trebalo
  da se poklapaju sa realnošću.
 • 2:55 - 2:59
  Ali ako verujete u način na koji
  se nauka predaje i ako verujete
 • 2:59 - 3:01
  u knjige, od vas se očekuje
 • 3:01 - 3:05
  da pratite izvesan pravac
  pri istraživanju.
 • 3:07 - 3:10
  Ako je A pitanje,
 • 3:10 - 3:14
  B je odgovor,
 • 3:14 - 3:18
  onda je istraživanje direktna putanja.
 • 3:18 - 3:21
  Problem nastaje kada eksperiment ne uspe,
 • 3:21 - 3:25
  ili student upadne u depresiju,
 • 3:25 - 3:27
  to se onda prihvata
  kao nešto sasvim pogrešno,
 • 3:27 - 3:30
  i izaziva ogroman stres.
 • 3:30 - 3:32
  Izbog toga učim svoje studente
 • 3:32 - 3:36
  nešto realističnijem pristupu.
 • 3:39 - 3:40
  Evo primera
 • 3:40 - 3:44
  kada se stvari ne poklapaju
  sa vašim šablonom.
 • 3:46 - 3:50
  (Smeh)
 • 3:50 - 3:53
  (Aplauz)
 • 4:02 - 4:05
  Tako da učim svoje studente
  drugačijem pristupu.
 • 4:05 - 4:07
  Ako je A pitanje,
 • 4:07 - 4:09
  B je odgovor,
 • 4:13 - 4:15
  ostanite kreativni u oblaku
 • 4:15 - 4:17
  i započnete,
 • 4:17 - 4:19
  I eksperiment ne uspeva, ne uspeva,
 • 4:19 - 4:22
  eksperiment ne uspeva, ne uspeva
 • 4:22 - 4:24
  dok ne dođete do tačke
  povezane sa negativnim emocijama
 • 4:24 - 4:27
  kada se čini da vaše osnovne pretpostavke
 • 4:27 - 4:28
  više nemaju smisla,
 • 4:28 - 4:31
  kao da vam je neko izbio tlo pod nogama.
 • 4:31 - 4:34
  I to mesto ja nazivam oblakom.
 • 4:48 - 4:50
  Možete biti izgubljeni u oblaku
 • 4:50 - 4:53
  na dan, nedelju, mesec, godinu,
 • 4:53 - 4:54
  čitave karijere,
 • 4:54 - 4:57
  ali ponekad, ako ste dovoljno srećne ruke
 • 4:57 - 4:58
  i ako imate dovoljno podrške,
 • 4:58 - 5:00
  u ponuđenim stvarima
 • 5:00 - 5:04
  ili možda meditirajući
  o obliku tog oblaka,
 • 5:04 - 5:06
  možete videti novi odgovor,
 • 5:07 - 5:11
  C, i odlučite da pođete tim putem.
 • 5:11 - 5:13
  I opet eksperiment ne uspeva,
  eksperiment ne uspeva
 • 5:13 - 5:15
  ali uspete,
 • 5:15 - 5:16
  i kažete svima o tome,
 • 5:16 - 5:20
  objavivši članak koji govori A - C,
 • 5:20 - 5:21
  što je odličan način komunikacije,
 • 5:21 - 5:24
  dokle god ne zaboravite putanju
 • 5:24 - 5:26
  koja vas je dovela dotle.
 • 5:26 - 5:28
  Oblak je sastavni deo
 • 5:28 - 5:30
  istraživanja, sastavni deo našeg zanata,
 • 5:30 - 5:33
  jer se oblak nalazi na granici.
 • 5:38 - 5:40
  Nalazi se na granici
 • 5:40 - 5:43
  između poznatog
 • 5:46 - 5:49
  i nepoznatog,
 • 5:53 - 5:55
  jer da biste otkrili nešto sasvim novo,
 • 5:55 - 5:59
  barem jedna od vaših osnovnih
  pretpostavki mora da se promeni,
 • 5:59 - 6:00
  a to znači da u nauci
 • 6:00 - 6:02
  mi činimo nešto sasvim herojski.
 • 6:02 - 6:04
  Svakoga dana, pokušavamo da dopremo
 • 6:04 - 6:06
  do granice između poznatog i nepoznatog
 • 6:06 - 6:08
  i suočimo se sa oblakom.
 • 6:08 - 6:09
  Primetićete da sam stavio B
 • 6:09 - 6:10
  u oblast poznatog,
 • 6:10 - 6:12
  jer znamo za B od samog početka,
 • 6:12 - 6:16
  dok je C daleko interesantnije
 • 6:16 - 6:18
  i mnogo bitnije od B.
 • 6:18 - 6:20
  Dakle, B je neophodno da bi se započelo,
 • 6:20 - 6:22
  dok je C daleko prefinjenije,
 • 6:22 - 6:27
  i to je fantastični aspekt istraživanja.
 • 6:27 - 6:29
  Samo saznanje o toj reči, oblak,
 • 6:29 - 6:32
  je bilo transformišuće
  za moju istraživačku grupu
 • 6:32 - 6:33
  jer bi mi studenti prišli sa rečima:
 • 6:33 - 6:35
  "Uri, u oblaku sam,"
 • 6:35 - 6:38
  i ja bih rekao, "Odlično,
  mora da se osećaš bedno."
 • 6:38 - 6:40
  (Smeh)
 • 6:40 - 6:42
  Ali nekako sam zadovoljan,
 • 6:42 - 6:44
  jer smo možda bliži granici
 • 6:44 - 6:46
  između poznatog i nepoznatog,
 • 6:46 - 6:47
  i imamo šansu da otkrijemo
 • 6:47 - 6:49
  nešto potpuno novo,
 • 6:49 - 6:51
  jer, zbog načina na koji
 • 6:51 - 6:54
  naš um funkcioniše,
  samo saznanje da je oblak
 • 6:54 - 6:58
  normalan, čak neophodan,
 • 6:58 - 6:59
  i zapravo veoma lep,
 • 6:59 - 7:03
  možemo se priključiti
  Udruženju onih koji cene oblak,
 • 7:03 - 7:05
  i na taj način uklonimo osećaj da nešto
 • 7:05 - 7:07
  nije u redu sa nama.
 • 7:07 - 7:10
  I ja, kao mentor, znam šta da radim,
 • 7:10 - 7:12
  a to je da više podržavam svoje studente
 • 7:12 - 7:14
  jer istraživanje u psihologiji pokazuje
 • 7:14 - 7:17
  da ako se plašite ili očajavate,
 • 7:17 - 7:18
  vaš um se sužava
 • 7:18 - 7:20
  na uljuljkan i konzervativan
  način razmišljanja.
 • 7:20 - 7:22
  Ako želite da istražite rizične putanje
 • 7:22 - 7:24
  koje su neophodne
  za izlazak iz oblaka,
 • 7:24 - 7:26
  potrebna su vam drugačija osećanja -
 • 7:26 - 7:28
  solidarnost, podrška, nada -
 • 7:28 - 7:30
  koji dolaze iz odnosa
  sa nekim drugim,
 • 7:30 - 7:31
  stoga kao i
  u improvizacionom pozorištu,
 • 7:31 - 7:33
  u nauci, najbolje je ići ka nepoznatom
 • 7:33 - 7:35
  zajedno.
 • 7:35 - 7:38
  Dakle, znajući o oblaku,
 • 7:38 - 7:41
  iz improvacionog pozorišta može se naučiti
 • 7:41 - 7:44
  veoma dobar način za komunikaciju
 • 7:44 - 7:46
  unutar oblaka.
 • 7:46 - 7:48
  Zasnovan je na centralnom principu
 • 7:48 - 7:49
  improvizacionog pozorišta,
 • 7:49 - 7:50
  koje mi je opet
 • 7:50 - 7:52
  pomoglo s ovim.
 • 7:52 - 7:54
  Treba reći: "Da, i"
 • 7:54 - 7:57
  ponudama koje dolaze
  od strane drugih glumaca.
 • 8:04 - 8:07
  To znači prihvatiti ponude
 • 8:07 - 8:09
  i nadgraditi ih rekavši "Da, i".
 • 8:09 - 8:11
  Na primer, ako jedan glumac kaže:
 • 8:11 - 8:12
  "Ovde se nalazi bazen",
 • 8:12 - 8:13
  a drugi glumac kaže:
 • 8:13 - 8:15
  "Ne, to je samo pozornica",
 • 8:15 - 8:17
  improvizacija se završava.
 • 8:17 - 8:21
  Improvizacija je gotova
  i svi se osećaju isfrustrirano.
 • 8:21 - 8:22
  To se zove blokiranje.
 • 8:22 - 8:24
  Ako niste obazrivi u komunikaciji,
 • 8:24 - 8:26
  naučni razgovori
  mogu biti puni blokiranja.
 • 8:26 - 8:29
  Reći "Da, i" bi zvučalo ovako.
 • 8:29 - 8:31
  "Evo bazena."
  "Da, hajde da uskočimo."
 • 8:31 - 8:34
  "Vidi, kit! Hajde da ga uhvatimo za rep.
 • 8:34 - 8:36
  Odvući će nas na mesec!"
 • 8:36 - 8:39
  Dakle rekavši "Da, i" prevazilazimo
  unutarnjeg kritičara.
 • 8:39 - 8:41
  Svi imamo unutarnjeg kritičara
 • 8:41 - 8:42
  koji kao da pazi na
  sve što govorimo,
 • 8:42 - 8:44
  da ljudi ne misle da smo nepristojni
 • 8:44 - 8:45
  ili ludi ili neoriginalni,
 • 8:45 - 8:47
  a nauka je puna straha
 • 8:47 - 8:48
  od neoriginalnosti.
 • 8:48 - 8:50
  Rekavši "Da, i" prevazilazimo kritičara
 • 8:50 - 8:53
  i otvaramo skrivena vrata kreativnosti
 • 8:53 - 8:55
  za koja nismo ni znali da su u nama,
 • 8:55 - 8:56
  i koja često nose odgovor
 • 8:56 - 8:59
  o oblaku.
 • 8:59 - 9:01
  Vidite, znajući za oblak
 • 9:01 - 9:03
  i rekavši "Da, i"
 • 9:03 - 9:06
  učinilo je moju laboratoriju
  veoma kreativnom.
 • 9:06 - 9:08
  Studenti su počeli da testiraju
  ideje jedni drugih
 • 9:08 - 9:10
  i došli smo do iznenađujućih otkrića
 • 9:10 - 9:13
  u interakciji fizike i biologije.
 • 9:13 - 9:16
  Na primer, zaglavili smo se
  godinu dana pokušavajući
 • 9:16 - 9:17
  da razumemo složenost
 • 9:17 - 9:20
  biohemijskih veza unutar ćelija
 • 9:20 - 9:22
  i rekli smo: "Duboko smo u oblaku,"
 • 9:22 - 9:24
  i pričali smo kroz šalu
 • 9:24 - 9:26
  kada je moj student Šaj Šen Or rekao:
 • 9:26 - 9:29
  "Hajde da to sve nacrtamo, te veze,"
 • 9:29 - 9:31
  i umesto da kažemo:
 • 9:31 - 9:33
  "Ali ovo smo već toliko puta uradili
 • 9:33 - 9:34
  i nije upalilo,"
 • 9:34 - 9:37
  rekao sam "Hajde, i
 • 9:37 - 9:39
  hajde da to radimo na ogromnom papiru,"
 • 9:39 - 9:40
  i onda je Ron Milo rekao:
 • 9:40 - 9:42
  "Hajde da koristimo ogroman papir
 • 9:42 - 9:44
  za arhitektonski dizajn,
  znam gde se to štampa,"
 • 9:44 - 9:46
  odštampali smo veze, pogledali ih,
 • 9:46 - 9:49
  i tada smo došli do našeg
  najbitnijeg otkrića,
 • 9:49 - 9:51
  da je ovaj komplikovani sistem
  zapravo sastavljen
 • 9:51 - 9:54
  od šačice jednostavnih, interaktivnih
  šablona koji se ponavljaju,
 • 9:54 - 9:58
  kao motivi na vitražu.
 • 9:58 - 10:00
  Zovemo ih motivima mreže,
 • 10:00 - 10:02
  i to su osnovna kola
 • 10:02 - 10:03
  koja nam pomažu da razumemo
 • 10:03 - 10:06
  način na koji ćelije donose odluke
 • 10:06 - 10:09
  u svim organizmima, uključujući naše telo.
 • 10:09 - 10:11
  Nedugo potom,
 • 10:11 - 10:12
  pozvan sam da držim govore
 • 10:12 - 10:15
  hiljadama naučnika širom sveta,
 • 10:15 - 10:17
  ali znanje o oblaku
 • 10:17 - 10:18
  i navika da se kaže "Da, i"
 • 10:18 - 10:20
  ostali su samo u mojoj laboratoriji,
 • 10:20 - 10:22
  jer vidite, u nauci ne pričamo o procesu,
 • 10:22 - 10:25
  nečemu subjektivnom ili emotivnom.
 • 10:25 - 10:27
  Pričamo o rezultatima.
 • 10:27 - 10:29
  Tako da se o tome ne može
  pričati na konferencijama.
 • 10:29 - 10:31
  Bilo je nezamislivo.
 • 10:31 - 10:33
  I viđao sam kako se naučnici
  u drugim grupama
 • 10:33 - 10:34
  zaglavljuju se bez i reči opisa
 • 10:34 - 10:36
  o tome šta vide,
 • 10:36 - 10:37
  i na koji način razmišljaju,
 • 10:37 - 10:39
  svedeni su na sigurne staze
 • 10:39 - 10:41
  i njihova nauka nije ostvarila
  pun potencijal
 • 10:41 - 10:42
  i bili su veoma nezadovoljni.
 • 10:42 - 10:44
  I pomislio sam, tako to ide.
 • 10:44 - 10:46
  Pokušaću da učinim svoju laboratoriju
  što kreativnijom
 • 10:46 - 10:48
  i ako svi budu to isto radili,
 • 10:48 - 10:50
  nauka će vremenom postati
 • 10:50 - 10:52
  sve bolja i bolja.
 • 10:52 - 10:55
  Taj način razmišljanja se okončao
 • 10:55 - 10:57
  kada sam slučajno otišao
  da čujem Evelin Foks Keler
 • 10:57 - 10:59
  kako govori o svom iskustvu
 • 10:59 - 11:00
  žene u svetu nauke.
 • 11:00 - 11:02
  Pitala je:
 • 11:02 - 11:04
  "Zašto ne pročamo o subjektivnim
 • 11:04 - 11:06
  i emotivnim aspektima bavljenja naukom?
 • 11:06 - 11:10
  To nije slučajno. Stvar je u vrednostima."
 • 11:10 - 11:12
  Vidite, nauka teži ka znanju
 • 11:12 - 11:14
  koje je objektivno i racionalno.
 • 11:14 - 11:16
  To je predivna stvar u nauci.
 • 11:16 - 11:18
  Ali sa druge strane
  imamo kulturološki mit
 • 11:18 - 11:20
  da je bavljenje naukom,
 • 11:20 - 11:22
  ono što radimo na dnevnoj bazi
  da dođemo do tog znanja,
 • 11:22 - 11:24
  takođe objektivno i racionalno,
 • 11:24 - 11:27
  kao gospodin Spok.
 • 11:27 - 11:28
  A kada obeležite nešto
 • 11:28 - 11:30
  kao objektivno i racionalno,
 • 11:30 - 11:32
  automatski, sa druge strane,
 • 11:32 - 11:33
  subjektivno i emotivno
 • 11:33 - 11:35
  postaje obeleženo kao nenaučno
 • 11:35 - 11:37
  ili kao pretnja nauci,
 • 11:37 - 11:39
  i o tome se prosto ne priča.
 • 11:39 - 11:41
  I kada sam to čuo,
 • 11:41 - 11:43
  da nauku prati kultura,
 • 11:43 - 11:45
  sve je došlo na svoje mesto,
 • 11:45 - 11:46
  jer ako nauku prati kultura,
 • 11:46 - 11:48
  kultura može biti promenjena,
 • 11:48 - 11:49
  i ja mogu biti agent promene
 • 11:49 - 11:52
  radeći na tome da promenim kulturu
  nauke na koji god mogu način.
 • 11:52 - 11:55
  I na prvom sledećem predavanju
 • 11:55 - 11:57
  pričao sam o svom pogledu na nauku,
 • 11:57 - 11:58
  a onda o važnosti
 • 11:58 - 12:00
  subjektivnih i emotivnih aspekta nauke
 • 12:00 - 12:02
  i kako bi trebalo pričati o tome,
 • 12:02 - 12:03
  i pogledao sam publiku,
 • 12:03 - 12:05
  i bili su hladni.
 • 12:05 - 12:08
  Nisu mogli da čuju šta govorim
 • 12:08 - 12:10
  u kontekstu 10 uzastopnih
 • 12:10 - 12:11
  PowerPoint prezentacija.
 • 12:11 - 12:14
  I nastavio sam da pokušavam,
  konferenciju za konferencijom,
 • 12:14 - 12:16
  ali nisam dopirao do njih.
 • 12:16 - 12:19
  Bio sam u oblaku.
 • 12:19 - 12:23
  Na kraju sam uspeo da izađem iz oblaka
 • 12:23 - 12:26
  koristeći improvizaciju i muziku.
 • 12:26 - 12:28
  Od tada, na svakom predavanju,
 • 12:28 - 12:31
  održim naučno predavanje i još jedno,
  specijalno predavanje
 • 12:31 - 12:33
  sa imenom "Ljubav i strah u laboratoriji"
 • 12:33 - 12:35
  i počinjem sa pesmom
 • 12:35 - 12:38
  o najvećem strahu naučnika,
 • 12:38 - 12:41
  a to je da vredno radimo,
 • 12:41 - 12:43
  otkrijemo nešto novo
 • 12:43 - 12:47
  a neko drugi to objavi pre nas.
 • 12:47 - 12:49
  To zovemo krađom,
 • 12:49 - 12:52
  a krađa je užasna.
 • 12:52 - 12:55
  Čini da se plašimo da pričamo
  jedan sa drugim
 • 12:55 - 12:55
  što je bezveze,
 • 12:55 - 12:58
  jer smo počeli da se bavimo naukom
  da bismo delili ideje
 • 12:58 - 13:00
  i da bismo učili jedni od drugih,
 • 13:00 - 13:03
  i onda otpevam bluz pesmu,
 • 13:05 - 13:11
  koja - (Aplauz) -
 • 13:11 - 13:14
  se zove "Ponovo pokraden,"
 • 13:14 - 13:16
  i tražim od publike da mi budu
  pomoćni vokali,
 • 13:16 - 13:20
  i kažem im, "Vaš tekst je "Krađa, krađa."
 • 13:20 - 13:23
  Zvuči ovako : "Krađa, krađa"
 • 13:23 - 13:24
  Ide ovako.
 • 13:24 - 13:26
  ♪ Ponovo sam pokraden ♪
 • 13:26 - 13:28
  ♪ Krađa, krađa! ♪
 • 13:28 - 13:29
  I onda krenemo.
 • 13:29 - 13:31
  ♪ Ponovo sam pokraden ♪
 • 13:31 - 13:33
  ♪ Krađa, krađa! ♪
 • 13:33 - 13:34
  ♪Ponovo sam pokraden♪
 • 13:34 - 13:36
  ♪ Krađa, krađa! ♪
 • 13:36 - 13:38
  ♪ Ponovo sam pokraden ♪
 • 13:38 - 13:39
  ♪ Krađa, krađa! ♪
 • 13:39 - 13:41
  ♪ Ponovo sam pokraden ♪
 • 13:41 - 13:43
  ♪ Krađa, krađa! ♪
 • 13:43 - 13:46
  ♪ O mama, zar ne osećaš moj bol ♪
 • 13:46 - 13:50
  ♪ Nebesa, pomozite,
  ponovo sam pokraden ♪
 • 13:51 - 13:57
  (Aplauz)
 • 13:58 - 13:59
  Hvala.
 • 13:59 - 14:00
  Hvala na pomoćnim vokalima.
 • 14:00 - 14:03
  I svi se smeju, počnu da dišu,
 • 14:03 - 14:05
  primećuju druge naučnike oko njih
 • 14:05 - 14:06
  sa istim problemima,
 • 14:06 - 14:07
  i počnemo da pričamo o emotivnim
 • 14:07 - 14:10
  i subjektivnim stvarima u istraživanju.
 • 14:10 - 14:12
  I čini se kao da je ogroman tabu nestao.
 • 14:12 - 14:15
  Napokon, možemo pričati
  o tome na naučnoj konferenciji.
 • 14:15 - 14:17
  I naučnici su počeli da formiraju grupe
 • 14:17 - 14:18
  koje se redovno sreću i daju prostora
 • 14:18 - 14:20
  da se priča o emotivnim i subjektivnim
 • 14:20 - 14:22
  stvarima koje se dešavaju mentorima
 • 14:22 - 14:24
  dok idu u nepoznato
 • 14:24 - 14:25
  i čak su započeli kurseve
 • 14:25 - 14:27
  o procesu bavljenja naukom,
 • 14:27 - 14:29
  o zajedničkom odlasku u nepoznato,
 • 14:29 - 14:30
  i mnogim drugim stvarima.
 • 14:30 - 14:31
  Stoga je moja vizija da,
 • 14:31 - 14:35
  kao što svaki naučnik zna za reč "atom,"
 • 14:35 - 14:37
  da je materija sastavljena od atoma,
 • 14:37 - 14:38
  svaki naučnik na svetu zna
 • 14:38 - 14:41
  reči "oblak" i "Da, i"
 • 14:41 - 14:44
  i nauka će postati mnogo kreativnija,
 • 14:44 - 14:47
  doći će se do mnogo neočekivanih otkrića
 • 14:47 - 14:49
  u korist svih nas,
 • 14:49 - 14:52
  i bila bi mnogo zabavnija.
 • 14:52 - 14:54
  I ono što bih zatražio da zapamtite
  iz ovog predavanja
 • 14:54 - 14:57
  je da kada se sledeći put sretnete
 • 14:57 - 14:59
  sa nerešivim problemom
 • 14:59 - 15:01
  na poslu ili u životu,
 • 15:01 - 15:03
  postoji reč za to što vidite.
 • 15:03 - 15:04
  Oblak.
 • 15:04 - 15:06
  I možete proći kroz taj oblak
 • 15:06 - 15:07
  ne sami, već zajedno
 • 15:07 - 15:09
  sa nekim ko vas podržava
 • 15:09 - 15:11
  rekavši "Da, i" vašim idejama,
 • 15:11 - 15:14
  da vam pomogne da kažete
  "Da, i" sopstvenim idejama
 • 15:14 - 15:15
  i poveća šansu da
 • 15:15 - 15:17
  kroz pramenove oblaka
 • 15:17 - 15:19
  nađete momenat mira
 • 15:19 - 15:20
  u kome po prvi put nazrete
 • 15:20 - 15:24
  vaše neočekivano otkriće,
 • 15:24 - 15:26
  vaše C.
 • 15:26 - 15:29
  Hvala vam.
 • 15:29 - 15:33
  (Aplauz)
Title:
Zašto istinski inovativna nauka zahteva skok u nepoznato
Speaker:
Uri Alon
Description:

Tokom doktorata na polju fizike, Uri Alon je verovao da je gubitnik zato što je svo njegovo istraživanje vodilo u ćorsokake. Ali, uz pomoć improvizacionog pozorišta, došao je do zaključka da bi mogao naći zadovoljstvo u osećanju izgubljenosti. Ovo je poziv naučnicima da prestanu da gledaju na istraživanje kao na pravolinijsku putanju od pitanja do odgovora, već kao na nešto mnogo kreativnije. Ovo je poruka koja će vas dotaknuti, bez obzira na polje kojim se bavite.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:52

Serbian subtitles

Revisions