Serbian subtitles

← Zašto istinski inovativna nauka zahteva skok u nepoznato

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 12 created 10/08/2014 by Mile Živković.

 1. Usred svog doktorata,
 2. potpuno sam zablokirao.
 3. Svaki pravac istraživanja
  kojim bih se zaputio
 4. vodio je u ćorsokak.
 5. Kao da više nisam mogao
 6. zdravorazumski da zaključujem.
 7. Osećao sam se kao pilot
  koji leti kroz maglu
 8. i potpuno sam izgubio smernice.
 9. Prestao sam da se brijem.
 10. Nisam mogao da ustanem ujutru.
 11. Osećao sam da nisam dostojan
 12. da prođem kroz kapije univerziteta,
 13. jer nisam bio kao Ajnštajn ili Njutn
 14. ili bilo koji drugi naučnik
  o čijim rezultatima
 15. sam učio, jer u nauci
 16. učimo samo o rezultatima, ne o procesu.
 17. I naravno, nisam mogao biti naučnik.
 18. Ali imao sam dosta podrške

 19. i izgurao sam
 20. i otkrio nešto novo o prirodi.
 21. U pitanju je neverovatan osećaj mira,
 22. jer ste jedina osoba na svetu
 23. koja zna novi zakon prirode.
 24. Započeo sam drugi projekat
  za svoj doktorat
 25. i ponovo se desilo.
 26. Opet sam zablokirao i ipak izgurao.
 27. I počeo sam da razmišljam,
 28. možda ovde postoji šablon.
 29. Pitao sam ostale studente
  na doktoratu i rekli su:
 30. "Da, baš nam se to desilo,
 31. samo što nam niko
  nije ništa rekao o tome."
 32. Svi smo se bavili naukom
  kao da je ona
 33. niz logičnih koraka
  između pitanja i odgovora,
 34. ali istraživanje nema veze sa time.
 35. U isto vreme sam učio

 36. da budem glumac - improvizator.
 37. Dakle, fizičar u toku dana,
 38. a noću, smeh, skakanje, pevanje,
 39. sviranje gitare.
 40. Improvizacija,
 41. kao nauka, zalazi u nepoznato,
 42. jer morate da nastupite na sceni,
 43. bez reditelja, bez scenarija,
 44. bez ikakve ideje šta ćete prikazati,
 45. ili kakve će druge uloge biti.
 46. Ali za razliku od nauke,
 47. kada učite improvizaciju,
  kažu vam od prvog dana
 48. šta će vam se desiti na sceni.
 49. Bićete bedno poraženi.
 50. Zablokiraćete.
 51. A vežbaćemo kako da ostanemo kreativni
 52. unutar te blokade.
 53. Primera radi, tokom jedne vežbe
 54. svi smo stajali u krugu
 55. i svako je trebalo da odigra
  najgore moguće stepovanje
 56. i svi bi aplaudirali
 57. i navijali
 58. podržavajući te na sceni.
 59. Kada sam postao profesor
  i kada je trebalo

 60. da usmeravam svoje studente
 61. kroz njihove istraživačke projekte,
 62. opet sam shvatio
 63. da ne znam šta da radim.
 64. Provodio sam hiljade sati učeći fiziku,
 65. biologiju, hemiju,
 66. ali ni jedan sat, ni jedna ideja
 67. o tome kako biti mentor,
  kako usmeriti nekoga
 68. da zajedno pođete u nepoznato,
 69. o motivaciji.
 70. Stoga sam se okrenuo
  ka pozorištu improvizacije

 71. i rekao studentima prvoga dana
 72. šta ih očekuje kad započnu istraživanje,
 73. a to je vezano za našu predstavu
 74. o tome kako bi izgledalo istraživanje.
 75. Jer, vidite, svaki put
  kada ljudi nešto rade,
 76. na primer, ako bih želeo
  da dodirnem ovu tablu,
 77. moj mozak bi sagradio šablon,
 78. predviđanje o tome
  šta će tačno mišići raditi
 79. čak pre nego što pomerim ruku,
 80. a ako zablokiram,
 81. ako se šablon ne poklapa sa realnošću
 82. nastaje dodatni stres,
  kognitivna disonanca.
 83. Zato bi vaši šabloni trebalo
  da se poklapaju sa realnošću.
 84. Ali ako verujete u način na koji
  se nauka predaje i ako verujete
 85. u knjige, od vas se očekuje
 86. da pratite izvesan pravac
  pri istraživanju.
 87. Ako je A pitanje,
 88. B je odgovor,
 89. onda je istraživanje direktna putanja.
 90. Problem nastaje kada eksperiment ne uspe,
 91. ili student upadne u depresiju,
 92. to se onda prihvata
  kao nešto sasvim pogrešno,
 93. i izaziva ogroman stres.
 94. Izbog toga učim svoje studente
 95. nešto realističnijem pristupu.
 96. Evo primera
 97. kada se stvari ne poklapaju
  sa vašim šablonom.
 98. (Smeh)
 99. (Aplauz)
 100. Tako da učim svoje studente
  drugačijem pristupu.

 101. Ako je A pitanje,
 102. B je odgovor,
 103. ostanite kreativni u oblaku
 104. i započnete,
 105. I eksperiment ne uspeva, ne uspeva,
 106. eksperiment ne uspeva, ne uspeva
 107. dok ne dođete do tačke
  povezane sa negativnim emocijama
 108. kada se čini da vaše osnovne pretpostavke
 109. više nemaju smisla,
 110. kao da vam je neko izbio tlo pod nogama.
 111. I to mesto ja nazivam oblakom.
 112. Možete biti izgubljeni u oblaku
 113. na dan, nedelju, mesec, godinu,
 114. čitave karijere,
 115. ali ponekad, ako ste dovoljno srećne ruke
 116. i ako imate dovoljno podrške,
 117. u ponuđenim stvarima
 118. ili možda meditirajući
  o obliku tog oblaka,
 119. možete videti novi odgovor,
 120. C, i odlučite da pođete tim putem.
 121. I opet eksperiment ne uspeva,
  eksperiment ne uspeva
 122. ali uspete,
 123. i kažete svima o tome,
 124. objavivši članak koji govori A - C,
 125. što je odličan način komunikacije,
 126. dokle god ne zaboravite putanju
 127. koja vas je dovela dotle.
 128. Oblak je sastavni deo

 129. istraživanja, sastavni deo našeg zanata,
 130. jer se oblak nalazi na granici.
 131. Nalazi se na granici
 132. između poznatog
 133. i nepoznatog,
 134. jer da biste otkrili nešto sasvim novo,
 135. barem jedna od vaših osnovnih
  pretpostavki mora da se promeni,
 136. a to znači da u nauci
 137. mi činimo nešto sasvim herojski.
 138. Svakoga dana, pokušavamo da dopremo
 139. do granice između poznatog i nepoznatog
 140. i suočimo se sa oblakom.
 141. Primetićete da sam stavio B

 142. u oblast poznatog,
 143. jer znamo za B od samog početka,
 144. dok je C daleko interesantnije
 145. i mnogo bitnije od B.
 146. Dakle, B je neophodno da bi se započelo,
 147. dok je C daleko prefinjenije,
 148. i to je fantastični aspekt istraživanja.
 149. Samo saznanje o toj reči, oblak,

 150. je bilo transformišuće
  za moju istraživačku grupu
 151. jer bi mi studenti prišli sa rečima:
 152. "Uri, u oblaku sam,"
 153. i ja bih rekao, "Odlično,
  mora da se osećaš bedno."
 154. (Smeh)
 155. Ali nekako sam zadovoljan,
 156. jer smo možda bliži granici
 157. između poznatog i nepoznatog,
 158. i imamo šansu da otkrijemo
 159. nešto potpuno novo,
 160. jer, zbog načina na koji
 161. naš um funkcioniše,
  samo saznanje da je oblak
 162. normalan, čak neophodan,
 163. i zapravo veoma lep,
 164. možemo se priključiti
  Udruženju onih koji cene oblak,
 165. i na taj način uklonimo osećaj da nešto
 166. nije u redu sa nama.
 167. I ja, kao mentor, znam šta da radim,
 168. a to je da više podržavam svoje studente
 169. jer istraživanje u psihologiji pokazuje
 170. da ako se plašite ili očajavate,
 171. vaš um se sužava
 172. na uljuljkan i konzervativan
  način razmišljanja.
 173. Ako želite da istražite rizične putanje
 174. koje su neophodne
  za izlazak iz oblaka,
 175. potrebna su vam drugačija osećanja -
 176. solidarnost, podrška, nada -
 177. koji dolaze iz odnosa
  sa nekim drugim,
 178. stoga kao i
  u improvizacionom pozorištu,
 179. u nauci, najbolje je ići ka nepoznatom
 180. zajedno.
 181. Dakle, znajući o oblaku,

 182. iz improvacionog pozorišta može se naučiti
 183. veoma dobar način za komunikaciju
 184. unutar oblaka.
 185. Zasnovan je na centralnom principu
 186. improvizacionog pozorišta,
 187. koje mi je opet
 188. pomoglo s ovim.
 189. Treba reći: "Da, i"
 190. ponudama koje dolaze
  od strane drugih glumaca.
 191. To znači prihvatiti ponude
 192. i nadgraditi ih rekavši "Da, i".
 193. Na primer, ako jedan glumac kaže:
 194. "Ovde se nalazi bazen",
 195. a drugi glumac kaže:
 196. "Ne, to je samo pozornica",
 197. improvizacija se završava.
 198. Improvizacija je gotova
  i svi se osećaju isfrustrirano.
 199. To se zove blokiranje.
 200. Ako niste obazrivi u komunikaciji,
 201. naučni razgovori
  mogu biti puni blokiranja.
 202. Reći "Da, i" bi zvučalo ovako.

 203. "Evo bazena."
  "Da, hajde da uskočimo."

 204. "Vidi, kit! Hajde da ga uhvatimo za rep.

 205. Odvući će nas na mesec!"
 206. Dakle rekavši "Da, i" prevazilazimo
  unutarnjeg kritičara.

 207. Svi imamo unutarnjeg kritičara
 208. koji kao da pazi na
  sve što govorimo,
 209. da ljudi ne misle da smo nepristojni
 210. ili ludi ili neoriginalni,
 211. a nauka je puna straha
 212. od neoriginalnosti.
 213. Rekavši "Da, i" prevazilazimo kritičara
 214. i otvaramo skrivena vrata kreativnosti
 215. za koja nismo ni znali da su u nama,
 216. i koja često nose odgovor
 217. o oblaku.
 218. Vidite, znajući za oblak

 219. i rekavši "Da, i"
 220. učinilo je moju laboratoriju
  veoma kreativnom.
 221. Studenti su počeli da testiraju
  ideje jedni drugih
 222. i došli smo do iznenađujućih otkrića
 223. u interakciji fizike i biologije.
 224. Na primer, zaglavili smo se
  godinu dana pokušavajući
 225. da razumemo složenost
 226. biohemijskih veza unutar ćelija
 227. i rekli smo: "Duboko smo u oblaku,"
 228. i pričali smo kroz šalu
 229. kada je moj student Šaj Šen Or rekao:
 230. "Hajde da to sve nacrtamo, te veze,"
 231. i umesto da kažemo:
 232. "Ali ovo smo već toliko puta uradili
 233. i nije upalilo,"
 234. rekao sam "Hajde, i
 235. hajde da to radimo na ogromnom papiru,"
 236. i onda je Ron Milo rekao:
 237. "Hajde da koristimo ogroman papir
 238. za arhitektonski dizajn,
  znam gde se to štampa,"
 239. odštampali smo veze, pogledali ih,
 240. i tada smo došli do našeg
  najbitnijeg otkrića,
 241. da je ovaj komplikovani sistem
  zapravo sastavljen
 242. od šačice jednostavnih, interaktivnih
  šablona koji se ponavljaju,
 243. kao motivi na vitražu.
 244. Zovemo ih motivima mreže,
 245. i to su osnovna kola
 246. koja nam pomažu da razumemo
 247. način na koji ćelije donose odluke
 248. u svim organizmima, uključujući naše telo.
 249. Nedugo potom,

 250. pozvan sam da držim govore
 251. hiljadama naučnika širom sveta,
 252. ali znanje o oblaku
 253. i navika da se kaže "Da, i"
 254. ostali su samo u mojoj laboratoriji,
 255. jer vidite, u nauci ne pričamo o procesu,
 256. nečemu subjektivnom ili emotivnom.
 257. Pričamo o rezultatima.
 258. Tako da se o tome ne može
  pričati na konferencijama.
 259. Bilo je nezamislivo.
 260. I viđao sam kako se naučnici
  u drugim grupama
 261. zaglavljuju se bez i reči opisa
 262. o tome šta vide,
 263. i na koji način razmišljaju,
 264. svedeni su na sigurne staze
 265. i njihova nauka nije ostvarila
  pun potencijal
 266. i bili su veoma nezadovoljni.
 267. I pomislio sam, tako to ide.
 268. Pokušaću da učinim svoju laboratoriju
  što kreativnijom
 269. i ako svi budu to isto radili,
 270. nauka će vremenom postati
 271. sve bolja i bolja.
 272. Taj način razmišljanja se okončao

 273. kada sam slučajno otišao
  da čujem Evelin Foks Keler
 274. kako govori o svom iskustvu
 275. žene u svetu nauke.
 276. Pitala je:
 277. "Zašto ne pročamo o subjektivnim
 278. i emotivnim aspektima bavljenja naukom?
 279. To nije slučajno. Stvar je u vrednostima."
 280. Vidite, nauka teži ka znanju
 281. koje je objektivno i racionalno.
 282. To je predivna stvar u nauci.
 283. Ali sa druge strane
  imamo kulturološki mit
 284. da je bavljenje naukom,
 285. ono što radimo na dnevnoj bazi
  da dođemo do tog znanja,
 286. takođe objektivno i racionalno,
 287. kao gospodin Spok.
 288. A kada obeležite nešto
 289. kao objektivno i racionalno,
 290. automatski, sa druge strane,
 291. subjektivno i emotivno
 292. postaje obeleženo kao nenaučno
 293. ili kao pretnja nauci,
 294. i o tome se prosto ne priča.
 295. I kada sam to čuo,
 296. da nauku prati kultura,
 297. sve je došlo na svoje mesto,
 298. jer ako nauku prati kultura,
 299. kultura može biti promenjena,
 300. i ja mogu biti agent promene
 301. radeći na tome da promenim kulturu
  nauke na koji god mogu način.
 302. I na prvom sledećem predavanju
 303. pričao sam o svom pogledu na nauku,
 304. a onda o važnosti
 305. subjektivnih i emotivnih aspekta nauke
 306. i kako bi trebalo pričati o tome,
 307. i pogledao sam publiku,
 308. i bili su hladni.
 309. Nisu mogli da čuju šta govorim
 310. u kontekstu 10 uzastopnih
 311. PowerPoint prezentacija.
 312. I nastavio sam da pokušavam,
  konferenciju za konferencijom,
 313. ali nisam dopirao do njih.
 314. Bio sam u oblaku.
 315. Na kraju sam uspeo da izađem iz oblaka

 316. koristeći improvizaciju i muziku.
 317. Od tada, na svakom predavanju,
 318. održim naučno predavanje i još jedno,
  specijalno predavanje
 319. sa imenom "Ljubav i strah u laboratoriji"
 320. i počinjem sa pesmom
 321. o najvećem strahu naučnika,
 322. a to je da vredno radimo,
 323. otkrijemo nešto novo
 324. a neko drugi to objavi pre nas.
 325. To zovemo krađom,
 326. a krađa je užasna.
 327. Čini da se plašimo da pričamo
  jedan sa drugim
 328. što je bezveze,
 329. jer smo počeli da se bavimo naukom
  da bismo delili ideje
 330. i da bismo učili jedni od drugih,
 331. i onda otpevam bluz pesmu,
 332. koja - (Aplauz) -
 333. se zove "Ponovo pokraden,"
 334. i tražim od publike da mi budu
  pomoćni vokali,
 335. i kažem im, "Vaš tekst je "Krađa, krađa."
 336. Zvuči ovako : "Krađa, krađa"
 337. Ide ovako.
 338. ♪ Ponovo sam pokraden ♪

 339. ♪ Krađa, krađa! ♪

 340. I onda krenemo.

 341. ♪ Ponovo sam pokraden ♪

 342. ♪ Krađa, krađa! ♪

 343. ♪Ponovo sam pokraden♪

 344. ♪ Krađa, krađa! ♪

 345. ♪ Ponovo sam pokraden ♪

 346. ♪ Krađa, krađa! ♪

 347. ♪ Ponovo sam pokraden ♪

 348. ♪ Krađa, krađa! ♪

 349. ♪ O mama, zar ne osećaš moj bol ♪

 350. ♪ Nebesa, pomozite,
  ponovo sam pokraden ♪

 351. (Aplauz)
 352. Hvala.

 353. Hvala na pomoćnim vokalima.
 354. I svi se smeju, počnu da dišu,

 355. primećuju druge naučnike oko njih
 356. sa istim problemima,
 357. i počnemo da pričamo o emotivnim
 358. i subjektivnim stvarima u istraživanju.
 359. I čini se kao da je ogroman tabu nestao.
 360. Napokon, možemo pričati
  o tome na naučnoj konferenciji.
 361. I naučnici su počeli da formiraju grupe
 362. koje se redovno sreću i daju prostora
 363. da se priča o emotivnim i subjektivnim
 364. stvarima koje se dešavaju mentorima
 365. dok idu u nepoznato
 366. i čak su započeli kurseve
 367. o procesu bavljenja naukom,
 368. o zajedničkom odlasku u nepoznato,
 369. i mnogim drugim stvarima.
 370. Stoga je moja vizija da,

 371. kao što svaki naučnik zna za reč "atom,"
 372. da je materija sastavljena od atoma,
 373. svaki naučnik na svetu zna
 374. reči "oblak" i "Da, i"
 375. i nauka će postati mnogo kreativnija,
 376. doći će se do mnogo neočekivanih otkrića
 377. u korist svih nas,
 378. i bila bi mnogo zabavnija.
 379. I ono što bih zatražio da zapamtite
  iz ovog predavanja
 380. je da kada se sledeći put sretnete
 381. sa nerešivim problemom
 382. na poslu ili u životu,
 383. postoji reč za to što vidite.
 384. Oblak.
 385. I možete proći kroz taj oblak
 386. ne sami, već zajedno
 387. sa nekim ko vas podržava
 388. rekavši "Da, i" vašim idejama,
 389. da vam pomogne da kažete
  "Da, i" sopstvenim idejama
 390. i poveća šansu da
 391. kroz pramenove oblaka
 392. nađete momenat mira
 393. u kome po prvi put nazrete
 394. vaše neočekivano otkriće,
 395. vaše C.
 396. Hvala vam.

 397. (Aplauz)