Hungarian subtitles

← Miért vezet az igazi újítás az ismeretlenen át

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 16 created 05/26/2017 by Csaba Lóki.

 1. A PhD-m közepe táján
 2. reménytelenül elakadtam.
 3. Akármerre fordultam,
 4. zsákutcába kerültem.
 5. Úgy tűnt, mintha az alapvető feltevéseim
 6. már nem lettek volna helytállóak.
 7. Úgy éreztem magam,
  mint a ködben repülő pilóta,
 8. nem tudtam tájékozódni.
 9. Már meg sem borotválkoztam.
 10. Reggel nem tudtam kikelni az ágyból.
 11. Nem éreztem méltónak magam ahhoz,
 12. hogy belépjek az egyetem kapuján,
 13. mert nem voltam olyan,
  mint Einstein vagy Newton,
 14. vagy más tudós,
 15. akiknek az eredményeiről tanultunk.
 16. Mert a tudományban csak eredményekről
  tanulunk, nem folyamatokról.
 17. Így persze én nem lehettem tudós.
 18. De volt elég támaszom,

 19. és túlléptem ezen.
 20. Valami újat fedeztem fel a természetről.
 21. Rendkívül megnyugtató érzés volt
 22. a világon az egyetlen embernek lenni,
 23. aki ismer egy új természeti törvényt.
 24. Elindítottam a második PhD projektemet
 25. és megismétlődött ugyanaz.
 26. Zátonyra futottam, majd túljutottam rajta.
 27. Kezdtem arra gondolni,
 28. hogy ez valami szabályszerűség lehet.
 29. Megkérdeztem más végzősösöket is.
 30. "Igen, pontosan így jártunk."- mondták,
 31. "csak senki nem figyelmeztetett előre."
 32. Mi mindannyian azt tanultuk
  a tudományról,
 33. hogy az logikus lépések sorozata
  kérdéstől válaszig.
 34. De a kutatás egyáltalán nem ilyen.
 35. Ugyanebben az időszakban

 36. improvizációs színházi
  képzésen vettem részt.
 37. Tehát napközben fizikával foglalkoztam,
 38. és éjjel pedig nevettem, ugráltam,
 39. énekeltem és gitároztam.
 40. A improvizációs színház,
 41. akárcsak a tudomány,
  az ismeretlenben tapogatózik,
 42. mert rendező és forgatókönyv nélkül
 43. kell játszani a színpadon,
 44. anélkül, hogy tudnánk,
  mit kell majd alakítanunk,
 45. vagy hogy a többi szereplő mit fog tenni.
 46. De a tudománytól eltérően,
 47. az improvizációs színházban
  már az első nap megmondják,
 48. mi fog történni, mikor színpadra lépünk.
 49. Siralmasan meg fogunk bukni.
 50. Leblokkolunk.
 51. Úgyhogy azt gyakoroltuk,
  hogyan maradjunk kreatívak
 52. szorult helyzetben.
 53. Például volt egy gyakorlat,
 54. amikor mind körbeálltunk,
 55. és a legszörnyűbb sztepptáncot jártuk,
 56. miközben a többiek tapsoltak
 57. és biztattak,
 58. támogattak a színpadon.
 59. Mikor tanár lettem,

 60. és a saját diákjaimat irányítottam
 61. a kutatómunkájukban,
 62. ismét észrevettem,
 63. hogy nem tudom, mit tegyek.
 64. Tanulmányoztam fizika,
 65. biológia, kémia órák ezreit,
 66. de egyik óra vagy elgondolás
  sem mutatta meg,
 67. hogy kell irányítani valakit
 68. az ismeretlenben vezető közös úton,
 69. hogyan kell motiválni.
 70. Tehát a improvizációs színháztól ihletve

 71. már az első nap megmondtam a diákjaimnak,
 72. hogy mi fog történni,
  mikor megkezdik a kutatást.
 73. A mi mentális beállítottságunktól függ,
 74. hogy milyen lesz a kutatás.
 75. Mert valahányszor teszünk valamit,
 76. például meg szeretném
  érinteni ezt a táblát,
 77. az agyam először kidolgoz egy sémát,
 78. előrevetíti az izmok pontos feladatát
 79. még mielőtt megmozdítom a kezem,
 80. és ha én leblokkolok,
 81. ha az én elképzelésem
  eltér a valóságtól,
 82. akkor az egy többlet stresszt hoz létre,
  amit kognitív disszonanciának nevezünk.
 83. Ezért jó, ha a séma valósághű.
 84. Ha hiszünk abban,
  ahogyan a tudományokat tanítják,
 85. ha hiszünk a tankönyveknek,
 86. akkor a következő kutatási sémát kapjuk:
 87. Ha A a kérdés
 88. és B a válasz,
 89. akkor a kutatás egyenes út.
 90. A gond az, hogy ha egy
  kísérlet nem működik,
 91. vagy egy diák elcsügged,
 92. akkor ezt valami fergeteges
  hibának érzékeli,
 93. ami rendkívüli stresszt okoz.
 94. Ezért tanítok a diákjaimnak
 95. egy sokkal valóságosabb sémát.
 96. Íme egy példa arra,
 97. amikor a dolgok eltérnek a sémától.
 98. (Nevetés)
 99. (Taps)
 100. Tehát egy másik sémát
  tanítok a diákjaimnak.

 101. Ha A a kérdés,
 102. B a válasz,
 103. maradj kreatív a felhőben
 104. és indulj el.
 105. De a kísérletek nem működnek, nem működnek
 106. nem működnek és nem működnek,
 107. s végül rossz érzésekkel
  eltelve oda jutunk,
 108. ahol már úgy tűnik,
  hogy az alapfeltevéseinknek
 109. nincs semmi értelme.
 110. Mintha kicsúszna a talaj a lábunk alól.
 111. Ezt a helyet nevezem felhőnek.
 112. Eltévedhetünk a felhőben
 113. egy napra, hétre, hónapra, évre,
 114. egy egész életpályára,
 115. de néha, hogyha szerencsénk van,
 116. és támogatnak is minket,
 117. észrevehetünk valamit magunk körül,
 118. esetleg épp a felhő formáján meditálva,
 119. egy új választ,
 120. C-t, és eldönthetjük, hogy kipróbáljuk.
 121. A kísérlet nem működik, és nem működik,
 122. de megérkezünk,
 123. és akkor megosztjuk a világgal
 124. egy publikált cikkben, hogy A nyíl C,
 125. ami a közlés nagyszerű módja,
 126. de csak ha nem felejtjük el az utat,
 127. mely odavezetett.
 128. Ez a felhő a kutatás velejárója,

 129. mesterségünk része,
 130. mert a felhő őrzi a határzónát.
 131. Őrködik a határon
 132. az ismert
 133. és az ismeretlen között.
 134. Hogy felfedezzünk valami egészen újat,
 135. legalább egy alapfeltevést
  meg kell változtatni,
 136. ami azt jelenti, hogy a tudományban
 137. valami egészen hősieset teszünk:
 138. minden nap megpróbálunk eljutni
 139. az ismert és ismeretlen
  dolgok közti határra,
 140. hogy szembenézzünk a felhővel.
 141. Vegyük észre,

 142. hogy B-t az ismert zónába helyeztem,
 143. mert már kezdetben is ismerjük.
 144. De C mindig sokkal érdekesebb
 145. és sokkal fontosabb, mint B.
 146. B fontos az induláshoz,
 147. de C sokkal tartalmasabb.
 148. Ez a csodálatos a kutatásban.
 149. Az az egyszerű tény,
  hogy ismerjük a felhő fogalmát,

 150. nagy hatást gyakorolt a kutatócsoportomra,
 151. mert a diákjaim jönnek és azt mondják:
 152. "Uri, a felhőben vagyok."
 153. "Nagyszerű, akkor biztos
  nyomorultul érzed magad."
 154. (Nevetés)
 155. De igazából örülök,
 156. mert lehet, hogy közel vagyunk
 157. az ismert és az ismeretlen határához,
 158. és esélyünk van felfedezni
 159. valami egészen újat.
 160. Mert így működik az elménk.
 161. Tudva, hogy a felhő
 162. normális, lényeges,
 163. és tulajdonképpen szép,
 164. csatlakozhatunk
  a Felhőt Értékelők Társaságához.
 165. Ez felszabadít az érzés alól,
 166. hogy valami nincs rendben velem.
 167. Mint mentor tudom, mi a dolgom.
 168. Támogatnom kell a diákomat,
 169. mert a kutatás lélektana szerint
 170. a félelem és a reménytelenség
 171. óvatos és konzervatív gondolkozásra
 172. készteti az elmét.
 173. Ha szeretnénk felfedezni
  a kockázatos utakat,
 174. hogy kijussunk a felhőből,
 175. más érzelmekre van szükség.
 176. Szolidaritásra, támogatásra, reményre,
 177. melyek a másokkal való
  kapcsolódásból erednek.
 178. Akárcsak az improvizációs színházban,
 179. a tudományban is jobb az ismeretlenbe
 180. együtt belemenni.
 181. Ismerve a felhő fogalmát,

 182. a színháztól tanultunk
 183. egy hatékony módszert
 184. a felhő belsejében való beszélgetésre is.
 185. Az improvizációs színház
 186. alapelvére épül,
 187. tehát itt megint segítségemre sietett
 188. az improvizációs színház.
 189. Ez az "Igen, és" válasz,
 190. amit mások javaslataira adunk.
 191. Azt jelenti,
  hogy elfogadjuk a javaslatot,
 192. és építünk rá, mondván "igen, és".
 193. Például, ha egy színész azt mondja:
 194. "Nézd, egy tócsa."
 195. és a másik azt válaszolja:
 196. "Nem, az csak egy színpad."
 197. Akkor az improvizációnak vége.
 198. Elhal és mindenki feszült lesz.
 199. Ezt hívjuk leblokkolásnak.
 200. Ha nem tudatosan kommunikálunk,
 201. akkor a tudományos beszélgetések
  sokszor elakadnak.
 202. Az "Igen, és"
  használatával ez így hangzik:

 203. "Itt egy tócsa."
  "Igen, gyertek, ugorjunk bele."

 204. "Nézzétek, egy bálna!
  Gyertek, fogjuk meg a farkát!

 205. A Holdig vontat minket."
 206. Az "Igen, és" használata
  kikerüli a belső kritikát.

 207. Mindenkinek van belső kritikája,
 208. ami felügyeli, mit mondunk,
 209. hogy ne tűnjünk közönségesnek,
 210. vagy őrültnek vagy nem hitelesnek.
 211. A tudomány retteg attól,
 212. hogy nem alkot valami eredetit.
 213. Az "Igen, és" használata
  kikapcsolja a kritikát,
 214. és felszabadítja a rejtett kreativitást,
 215. melynek létezését nem is sejtettük,
 216. és gyakran hordozzák a választ
 217. a felhőről.
 218. A felhő ismerete

 219. és az "Igen, és" használata
 220. csapatunkat nagyon kreativvá tette.
 221. A diákok elkezdték használni
  egymás ötleteit,
 222. és meglepő felfedezéseket tettek
 223. a fizika és a biológia közös felületén.
 224. Például egy évre elakadtunk,
 225. mikor próbáltuk megérteni
 226. sejtjeink összetett biokémiai hálózatát.
 227. "Mélyen vagyunk a felhőben." - mondtuk.
 228. Játékos beszélgetéseket folytattunk.
 229. Shai Shen Orr diákom azt mondta:
 230. "Rajzoljuk le a hálózatot egy papírra!"
 231. Ahelyett, hogy leszóltuk volna:
 232. "De olyan sokszor lerajzoltuk már,
 233. és nem működött."
 234. Azt mondtam:
 235. "Jó, és használjunk nagyon nagy lapot."
 236. Ron Milo hozzátette:
 237. "Az építészek tervrajzokhoz
  használt hatalmas lapját,
 238. azt is tudom, hol lehet kinyomtatni."
 239. Kinyomtattuk a hálózatot,
  és ránéztünk.
 240. Ekkor született meg
  a legfontosabb felfedezésünk,
 241. hogy ez a bonyolult hálózat
 242. csak néhány egyszerű és ismétlődő
  szerkezetekből áll,
 243. mint egy ólomüveg ablak motívumai.
 244. Hálózati motívumoknak neveztük őket,
 245. és ezek az elemi körök
 246. segítettek megérteni
 247. a sejtek döntéshozatalának logikáját
  az organizmusokban,
 248. beleértve az emberi testet is.
 249. Röviddel ezután

 250. kezdtek meghívni előadást tartani
 251. tudósok ezreinek szerte a világban,
 252. de a felhő fogalma
 253. és az "Igen, és" használata
 254. a laboromon belül maradt,
 255. mert a tudományban
  nem beszélünk a folyamatról,
 256. semmi szubjektívről vagy érzelmekről.
 257. Eredményekről beszélünk.
 258. A konferenciákon sem beszélhettem róla.
 259. Elképzelhetetlen volt.
 260. Láttam más csoportok elakadt tudósait,
 261. akik nem tudták kifejezni,
 262. hogy mit látnak,
 263. és a gondolkodásuk leszűkült
 264. egy keskeny biztonságos mezsgyére,
 265. a tudományuk nem bontakozott ki teljesen
 266. és szenvedtek.
 267. Hát ez az, gondoltam,
 268. a csapatom kreativitásra
  ösztönzöm, amennyire lehet,
 269. és ha más is így tesz,
 270. akkor a tudomány
 271. egyre jobb lesz.
 272. Ez a gondolkodásmódom
  gyökeresen megváltozott,

 273. amikor véletlenül meghallgattam
 274. Evelyn Fox Keller kutatónő beszédét
 275. a tapasztalatairól.
 276. Azt kérdezte:
 277. "Miért van az, hogy nem beszélünk
  a kutatás szubjektív
 278. és érzelmi oldaláról?
 279. Ez nem lehet véletlen.
  Az értékrendünk áll e mögött."
 280. Láthatjuk, hogy a tudománynak
  ismeretre van szüksége,
 281. és ez objektív és racionális.
 282. Ez a szép a tudományban.
 283. De van egy kulturális mítosz is,
 284. miszerint a tudományos kutatás,
 285. a tudás megszerzésére
  irányuló napi tevékenységünk
 286. is csak objektív és racionális,
 287. mint Spock.
 288. Ha valamit tárgyilagosnak
 289. és racionális titulálunk,
 290. az ellenkezője -
 291. a szubjektív és érzelmi dolgok -,
 292. automatikusan nem-tudományos
  címkét kapnak,
 293. vagy tudományellenest
  vagy azt fenyegetőt,
 294. és többet nem is beszélünk róluk.
 295. Mikor azt hallottam,
 296. hogy a tudománynak kultúrája van,
 297. minden helyre került bennem,
 298. mert ha a tudománynak van kultúrája,
 299. akkor az megváltoztatható,
 300. én pedig elősegíthetem a változást
 301. valahányszor alkalmam adódik.
 302. Rögtön a következő konferencián
 303. a tudományos előadásom után
 304. beszéltem a tudomány
 305. szubjektív és érzelmi
  oldalának fontosságáról,
 306. és hogy erről beszélnünk kellene.
 307. Figyeltem a hallgatóságot,
 308. de nem reagáltak.
 309. Nem volt értelme annak, amit mondtam
 310. egy 10 egymást érő
  PowerPoint előadást tartalmazó
 311. konferencia kontextusában.
 312. Újra és újra megpróbáltam,
  egyik konferencián a másik után,
 313. de nem ment át.
 314. A felhőben voltam.
 315. Végül zenével és rögtönzéssel

 316. sikerült kijönni a felhőből.
 317. Azóta minden konferencián,
  ahol felszólalok,
 318. tartok egy tudományos előadást,
  és egy másodikat
 319. "Szeretet és félelem a laborban" címmel.
 320. Egy énekkel kezdem
 321. a tudósok legnagyobb félelméről,
 322. arról, hogy keményen dolgozunk,
 323. felfedezünk valami újat,
 324. de valaki más lepublikálja előttünk.
 325. Beelőztek minket.
 326. Szörnyű érzés.
 327. Emiatt félünk beszélni egymással,
 328. és ez kellemetlen,
 329. mert azért kezdtünk kutatni,
  hogy beszélgessünk,
 330. és tanuljunk egymástól.
 331. Úgyhogy eléneklek egy blues-t.
 332. (Taps)
 333. "Megint beelőztek" a címe.
 334. Felkérem a közönséget,
  hogy énekeljen velem.
 335. Az ő szövegük: "Scoop, scoop."
 336. Így hangzik: "Scoop, scoop".
 337. Így hangzik.
 338. ♪ Megint beelőztek ♪

 339. ♪ Scoop! Scoop!♪

 340. Aztán belevágunk.

 341. ♪ Megint beelőztek ♪

 342. ♪ Scoop! Scoop!♪

 343. ♪ Megint beelőztek ♪

 344. ♪ Scoop! Scoop!♪

 345. ♪ Megint beelőztek ♪

 346. ♪ Scoop! Scoop!♪

 347. ♪ Megint beelőztek ♪

 348. ♪ Scoop! Scoop!♪

 349. ♪ Oh, anyám, érzed a fájdalmam ♪

 350. ♪ Istenem, segíts, megint beelőztek ♪

 351. (Taps)
 352. Köszönöm.

 353. Köszönöm a kíséretet.
 354. Ilyenkor mindenki
  nevetni kezd és fellélegzik,

 355. rájön, hogy más tudósoknak is
 356. hasonló gondjai vannak,
 357. és elkezdünk beszélni a kutatás
 358. érzelmi és szubjektív oldaláról.
 359. Olyan érzés, mintha feloldottunk volna
  egy nagy tabut.
 360. Végre beszélhetünk erről
  egy tudományos konferencián.
 361. A tudósok elkezdtek
  csoportokat létrehozni,
 362. ahol rendszeresen találkoznak,
 363. és teret adnak az érzelmi
  és szubjektív dolgoknak,
 364. melyek felmerülnek a mentoráláskor,
 365. mikor az ismeretlenben tapogatóznak.
 366. Sőt, kurzusokat tartanak
 367. a kutatás folyamatáról,
 368. a ismeretlen közös felkutatásáról,
 369. és még sok másról.
 370. Az én vízióm a következő:

 371. mintahogy minden tudós
  ismeri az atom szót,
 372. tudja, hogy az anyag atomokból áll,
 373. ugyanúgy minden tudós ismerje meg
 374. a felhő és az "Igen, és" fogalmát.
 375. A tudomány kreatívabb lesz,
 376. sokkal-sokkal több
  váratlan felfedezés születik
 377. mindannyiunk javára,
 378. és sokkal szórakoztatóbb is lesz.
 379. Ebből az előadásból azt jegyezzék meg,
 380. hogy ha legközelebb problémába ütköznek,
 381. melyet nem tudnak megoldani,
 382. legyen az szakmai vagy magánéleti,
 383. van egy használható fogalmuk erre:
 384. a felhő.
 385. Ezen a felhőt át lehet kelni,
 386. nem magányosan, hanem valakivel,
 387. aki támogatja önöket,
 388. és "Igen, és"-sel válaszol a gondolaira,
 389. és segít "Igen, és"-t mondani
  a saját ötleteire is,
 390. így növelve az esélyét,
 391. hogy a felhőfoszlányok között
 392. megtalálják majd azt a nyugalmat,
 393. amelyben először pillantanak meg
 394. egy váratlan felfedezést,
 395. az önök C-jét.
 396. Köszönöm.

 397. (Taps)