Danish subtitles

← Hvorfor virkelig innovativ forskning kræver et spring ind i det ukendte

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 19 created 08/30/2014 by Anders Finn Jørgensen.

 1. Midt i min Ph.D. uddannelse
 2. kørte jeg håbløst fast.
 3. Alle veje jeg gik i min forskning
 4. førte til en blindgyde.
 5. Det var som om mine antagelser
 6. bare holdt op med at virke.
 7. Jeg følte mig som en pilot der flyver i tågen
 8. og jeg mistede orienteringen.
 9. Jeg holdt op med at barbere mig.
 10. Jeg kunne ikke komme op af sengen om morgenen.
 11. Jeg følte mig uværdig
 12. til at gå ind ad porten til universitetet,
 13. fordi jeg ikke var som Einstein eller Newton
 14. eller en anden af de videnskabsmænd,
  hvis resultater
 15. jeg havde lært om, for i videnskab
 16. lærer vi kun om resultaterne, ikke processen.
 17. Så jeg kunne åbenbart ikke blive videnskabsmand.
 18. Men jeg havde støtte nok

 19. og jeg klarede mig igennem
 20. og opdagede noget nyt om naturen.
 21. Det er en utrolig følelse af ro,
 22. at være den eneste i verden
 23. som kender en ny naturlov.
 24. Jeg startede det andet projekt i min Ph.D.
 25. og så skete det igen.
 26. Jeg sad fast og jeg kom igennem.
 27. Så jeg begyndte at tænke
 28. at måske er der et mønster her.
 29. Jeg spurgte de andre Ph.D. studenter, som sagde
 30. ja, det er præcist hvad der skete for os,
 31. bortset fra at ingen havde fortalt om det.
 32. Vi havde alle studeret videnskab som om det var
 33. en serie af logiske skridt fra spørgsmål til svar,
 34. men forskning foregår ikke på den måde.
 35. Samtidig øvede jeg mig på

 36. at blive en improvisationsskuespiller.
 37. Så fysik om dagen,
 38. og om aftenen le, hoppe, synge,
 39. og spille på min guitar.
 40. Improvisationsteater,
 41. ligesom forskning, går ind i det ukendte,
 42. fordi du må skabe scenen mens du står der
 43. uden instruktør, uden manuskript,
 44. uden nogen ide om hvad du skal vise
 45. eller hvad de andre karakterer vil gøre.
 46. Men til forskel fra videnskab
 47. fortæller de dig fra første dag
 48. hvad der sker når du går på scenen.
 49. Du kommer til at fejle slemt.
 50. Du kommer til at sidde fast.
 51. Vi øvede os på at være kreative
 52. når vi sad fast et sted.
 53. For eksempel havde vi en øvelse
 54. hvor vi alle stod i en cirkel
 55. og hver person skulle lave
  verdens dårligste stepdans
 56. mens de andre klappede
 57. og råbte heja
 58. og støttede dig på scenen.
 59. Da jeg blev professor

 60. og skulle vejlede min egne studenter
 61. gennem deres forskningsprojekter,
 62. indså jeg atter en gang
 63. at jeg ikke ved hvad jeg skal gøre.
 64. Tusinder af timer havde jeg studeret fysik,
 65. biologi, kemi,
 66. men ikke en time, ikke et eneste begreb
 67. om hvordan man vejleder nogen
 68. i at begive sig ind i det ukendte
 69. eller om motivation.
 70. Jeg brugte improvisationsteater

 71. og jeg fortalte studenterne fra første dag
 72. hvad der sker når du forsker.
 73. Det har noget at gøre med vores mentale plan
 74. for hvordan forskning vil foregå.
 75. For når folk skal gøre et eller andet,
 76. for eksempel hvis jeg vil røre tavlen,
 77. så laver hjernen en plan,
 78. en forudsigelse af hvad musklerne skal gøre
 79. før jeg begynder at bevæge hånden
 80. og hvis jeg bliver forhindret,
 81. hvis planen ikke svarer til virkeligheden,
 82. giver det stress som kaldes kognitiv dissonans.
 83. Derfor bør planen svare til virkeligheden.
 84. Men hvis man tror på måden
  videnskab undervises på
 85. og hvis man skal tro på lærebøgerne
 86. så får man følgende plan for forskning.
 87. Hvis A er spørgsmålet
 88. og B er svaret
 89. så er forskning den direkte vej.
 90. Problemet er at hvis et eksperiment ikke virker
 91. eller en student bliver deprimeret
 92. så opfattes det som noget forkert
 93. og det forårsager en masse stress.
 94. Det er derfor jeg lærer mine studenter
 95. en mere realistisk plan.
 96. Her er et eksempel
 97. hvor tingene ikke passer ind i planen.
 98. (Latter)
 99. (Bifald)
 100. Så jeg lærer mine studenter en anden plan.

 101. Hvis A er spørgsmålet,
 102. B er svaret,
 103. - vær kreativ i skyen -
 104. og du går i gang
 105. og eksperimenterne virker ikke...
  eksperimenterne virker ikke...
 106. eksperimenter virker ikke...
  eksperimenter virker ikke...
 107. indtil du kommer til et sted med negative følelser
 108. hvor det er som om dine basale antagelser
 109. ikke giver mening længere
 110. som om nogen trak tæppet væk under dig.
 111. Og dette sted kalder jeg skyen.
 112. Man kan fare vild i skyen
 113. i en dag, en uge, en måned, et år,
 114. en hel karriere,
 115. men nogle gange, hvis du er heldig
 116. og har nok støtte,
 117. ser du i dit materiale
 118. eller måske ved at meditere over skyens form
 119. et nyt svar C
 120. og du beslutter at gå for det.
 121. Og eksperimenter virker ikke...
  eksperimenter virker ikke…
 122. men du når frem
 123. og fortæller det til alle
 124. ved at publicere en artikel der siger "A pil C",
 125. hvilket er en god måde at kommunikere på
 126. sålænge du ikke glemmer vejen
 127. som bragte dig derhen.
 128. Denne sky er en fast del af

 129. forskning, en del af håndværket,
 130. fordi skyen står vagt ved grænsen.
 131. Den står vagt ved grænsen
 132. mellem det kendte
 133. og det ukendte,
 134. fordi for at opdage noget virkeligt nyt
 135. må mindst en af dine antagelser ændres
 136. og det betyder at i videnskaben
 137. gør vi noget heroisk.
 138. Hver dag prøver vi at bringe os
 139. til grænsen mellem det kendte og ukendte
 140. og møde skyen.
 141. Læg mærke til at jeg placerer B

 142. i det kendtes land
 143. fordi vi vidste noget om det fra starten,
 144. men C er altid mere interessant
 145. og vigtigere end B.
 146. Så B er nødvendig for at komme i gang
 147. men C er meget større
 148. og det er det utrolige ved forskning.
 149. Bare det at kende dette ord, skyen,

 150. har ændret min forskningsgruppe
 151. fordi studenter kommer og siger
 152. "Uri, jeg er i skyen"
 153. og jeg siger "Fint, du må da have det elendigt".
 154. (Latter)
 155. Men jeg er glad
 156. fordi vi måske er tæt på grænsen
 157. mellem det kendte og det ukendte
 158. og vi har en chance for at opdage
 159. noget virkeligt nyt.
 160. På grund af måden sindet virker på,
 161. bare det at kende til at skyen
 162. er normal, det er noget essentielt,
 163. og faktisk noget smukt,
 164. vi kan melde os ind i Skyforeningen,
 165. og det er en modgift til følelsen af
 166. at noget er galt med mig.
 167. Og som mentor ved jeg hvad jeg skal gøre
 168. nemlig at optrappe min støtte til studenten,
 169. fordi psykologisk forskning viser
 170. at hvis du føler frygt og fortvivlelse
 171. bliver sindet indskrænket
 172. til sikre og konservative tankebaner.
 173. Hvis du gerne vil udforske de risikable veje
 174. som fører ud af skyen
 175. må du have andre følelser,
 176. solidaritet, støtte, håb,
 177. som kommer med din kontakt med andre.
 178. Så ligesom i improvisationsteater
 179. er det i videnskaben bedst at gå ind i det ukendte
 180. sammen.
 181. Udover at kende til skyen,

 182. lærer man også i improvisationsteater
 183. en effektiv måde at tale sammen på
 184. indeni skyen.
 185. Den er baseret på det centrale princip
 186. i improvisationsteater,
 187. så her kom improvisationsteater
 188. mig til hjælp igen.
 189. Det kaldes at sige "ja, og"
 190. til de andre skuespilleres tilbud.
 191. Det betyder at man accepterer tilbuddene
 192. og bygger videre på dem, ved at sige "ja, og..."
 193. Hvis for eksempel en skuespiller siger
 194. "Her er en svømmepøl"
 195. og den anden skuespiller siger
 196. "Nej, det er bare en scene"
 197. så er improvisationen forbi.
 198. Den er død og alle er frustreret.
 199. Det kaldes at blokere.
 200. Hvis du ikke er bevidst om kommunikation
 201. kan videnskabelige dialoger
  have mange blokeringer.
 202. At sige "ja, og" ville lyde sådan her:
 203. "Her er en svømmepøl."
  "Ja, lad os hoppe ud i."

 204. "Se der er en hval.
  Lad os gribe den i halen."

 205. "Den trækker os afsted til månen!"

 206. At sige "ja, og" går udenom den indre kritiker.
 207. Vi har alle en indre kritiker

 208. som passer på hvad vi siger
 209. så folk ikke synes vi er usømmelige
 210. eller skøre eller uoriginale.
 211. Videnskab er fuld af frygt
 212. for at virke uoriginal.
 213. At sige "ja, og" går udenom denne kritiker
 214. og åbner for gemte kreative stemmer
 215. som du ikke vidste du havde
 216. og de har ofte svaret
 217. på skyen.
 218. Så det at vide noget om skyen
 219. og om at sige "ja, og"

 220. gjorde mit laboratorie meget kreativ.
 221. Studenterne begyndte at lege med hinandens ideer
 222. og vi gjorde overraskende opdagelser
 223. på grænsen mellem fysik og biologi.
 224. For eksempel kom vi ingen vegne i et år
 225. med at forstå de indviklede
 226. biokemiske netværk indeni vores celler,
 227. og vi sagde "vi er dybt inde i skyen"
 228. og vi havde en legende samtale
 229. hvor min student Shai Shen Orr sagde
 230. "Lad os tegne det på et stykke papir, dette netværk".
 231. Og istedet for at sige
 232. "Men det har vi gjort så mange gange
 233. og det ser ikke ud til at virke"
 234. så sagde jeg "Ja, og...
 235. lad os bruge et meget stort stykke papir".
 236. Og så sagde Ron Milo
 237. "Lad os bruge et gigantisk papir til arkitekttegninger
 238. og jeg ved hvor vi kan få printet det"
 239. og vi printede netværket ud og kiggede på det
 240. og det var da vi gjorde vores vigtigste opdagelse,
 241. at dette komplicerede netværk bare består af
 242. en håndfuld simple repeterende mønstre af forbindelser
 243. som motiver i et glasmaleri.
 244. Vi kalder dem network motifs
 245. og de er de elementære kredsløb
 246. som hjælper os til at forstå
 247. logikken i cellernes beslutningstagen
 248. i alle organismer, inklusiv vores krop.
 249. Snart efter det
 250. begyndte jeg at blive inviteret til at give foredrag

 251. for tusinder af forskere over hele verden,
 252. men vores viden om skyen
 253. og det at sige "ja, og"
 254. forblev indenfor mit eget lab,
 255. for ser du, i videnskab taler vi ikke om processen
 256. eller noget subjektivt eller emotionelt.
 257. Vi taler om resultaterne.
 258. Så der var ingen måde at snakke
  om det på konferencer.
 259. Det var utænkeligt.
 260. Og jeg så forskere i andre grupper som sad fast
 261. uden at have et ord som beskriver
 262. hvad de så.
 263. Og deres måde at tænke på
 264. holdt sig på de sikre veje,
 265. deres videnskab nåede ikke det fulde potentiale
 266. og de havde det elendigt.
 267. Jeg tænkte sådan er det.
 268. Jeg prøver bare at gøre mit lab
  så kreativt som muligt
 269. og hvis alle andre gjorde det samme
 270. ville videnskaben blive
 271. bedre og bedre.
 272. Denne måde at tænke på blev vendt om
 273. da jeg tilfældigvis hørte Evelyn Fox Keller

 274. holde foredrag om sine erfaringer
 275. som en kvinde i videnskab.
 276. Og hun spurgte
 277. "Hvorfor snakker vi ikke om de subjektive
 278. og følelsesmæssige aspekter af forskning?
 279. Det er ikke tilfældigt.
  Det er et spørgsmål om værdier."
 280. Videnskaben søger viden
 281. som er objektiv og rationel.
 282. Det er det smukke ved videnskab.
 283. Men vi har også en kulturel myte
 284. om at videnskabelig forskning,
 285. det vi gør hver dag for at få viden,
 286. også kun er objektiv og rationel
 287. som Mr. Spock.
 288. Og når du forbinder noget
 289. med det objektive og rationelle,
 290. så vil den anden side,
 291. det subjektive og følelsesmæssige,
 292. automatisk blive stemplet som uvidenskabeligt
 293. eller anti-videnskab eller noget truende
 294. og det snakker vi bare ikke om.
 295. Og da jeg hørte det,
 296. at videnskab har en kultur,
 297. faldt alting på plads for mig.
 298. For hvis videnskaben har en kultur
 299. så kan kulturen forandres
 300. og jeg kan være en forandrings-agent
 301. som arbejder for at ændre
  videnskabens kultur hvor jeg kan.
 302. Så det næste foredrag jeg holdt på en konference
 303. handlede om min forskning,
 304. og så fortalte jeg om vigtigheden af
 305. de subjektive og følelsesmæssige
  aspekter ved forskningen
 306. og hvordan vi skulle snakke om den
 307. og jeg kiggede på publikum
 308. og de var kolde.
 309. De hørte ikke efter det jeg prøvede at sige
 310. midt i en serie af 10
 311. powerpoint-præsentationer på en konference.
 312. Jeg prøvede igen og igen,
  konference efter konference,
 313. men budskabet nåede ikke igennem.
 314. Jeg var i skyen.
 315. Tilsidst klarede jeg at komme ud af skyen
 316. med improvisation og musik.

 317. Siden da, på hver konference jeg går på
 318. giver jeg et videnskabeligt foredrag
  og et specielt foredrag
 319. kaldet "Kærlighed og frygt i laboratoriet"
 320. som jeg indleder med en sang
 321. om forskeres største frygt,
 322. nemlig at vi arbejder hårdt
 323. og opdager noget nyt
 324. og nogle andre offentliggør det før os.
 325. Vi kalder det at blive scooped
 326. og at blive scooped er forfærdeligt.
 327. Det gør os bange for at snakke sammen
 328. hvilket ikke er sjovt
 329. fordi vi kom til videnskaben for at dele vores ideer
 330. og lære af hinanden.
 331. Så jeg synger en blues
 332. som - (Bifald) -
 333. kaldes "Scooped igen"
 334. og jeg beder publikum om at være backing kor
 335. og siger "teksten er scoop scoop".
 336. Det lyder sådan: "Scoop scoop".
 337. Den lyder sådan.
 338. "Jeg er blevet scooped igen"
 339. "Scoop scoop"

 340. Vi prøver det!

 341. "Jeg er blevet scooped igen"

 342. "Scoop scoop"

 343. "Jeg er blevet scooped igen"

 344. "Scoop scoop"

 345. "Jeg er blevet scooped igen"

 346. "Scoop scoop"

 347. "Jeg er blevet scooped igen"

 348. "Scoop scoop"

 349. "Oh mama, føler du ikke min smerte"

 350. "Gud hjælpe mig, jeg er blevet scooped igen"

 351. (Applaus)

 352. Tak...
 353. Tak for jeres backingsang.

 354. Alle starter så at grine og trække vejret,
 355. og ser at der er andre forskere omkring sig

 356. med lignende problemer.
 357. Og vi begynder at snakke om de emotionelle
 358. og subjektive ting der sker i forskning.
 359. Det føles som om et stort tabu er fjernet.
 360. Nu kan vi endelig snakke om dette
  på en videnskabelig konference.
 361. Og forskere er gået videre med at danne grupper
 362. som mødes jævnligt
 363. og skaber et rum til at snakke om emotionelle
 364. og subjektive der sker når de vejleder
 365. og når de går ind i det ukendte,
 366. og de har også startet kurser
 367. om forskningsprocessen
 368. og om at gå ind i det ukendte sammen
 369. og mange andre ting.
 370. Så min vision er at,
 371. ligesom enhver forsker kender ordet atom

 372. og at stof er lavet af atomer,
 373. så skulle enhver forsker kende ord
 374. som "skyen", at sige "ja, og"
 375. og videnskaben ville blive mere kreativ
 376. og gøre mange flere uventede opdagelser
 377. til gavn for os alle
 378. og den ville også blive mere legende.
 379. Det jeg kunne bede jer om
  at huske fra dette foredrag
 380. er at næste gang du møder
 381. et problem du ikke kan løse
 382. på arbejdet eller i livet
 383. så er der et ord for det du ser:
 384. Skyen.
 385. Og du kan komme igennem skyen
 386. ikke alene men sammen
 387. med nogen som støtter dig
 388. og siger "ja, og" til dine ideer
 389. og hjælper dig til selv at sige "ja, og" til egne ideer
 390. og forøge chancen for,
 391. gennem skyens slør,
 392. at du vil finde det øjeblik af ro
 393. hvor du får dit første glimt
 394. af din uventede opdagelse,
 395. dit C.
 396. Tak.
 397. (Bifald)