Return to Video

Hvorfor virkelig innovativ forskning kræver et spring ind i det ukendte

 • 0:00 - 0:02
  Midt i min Ph.D. uddannelse
 • 0:02 - 0:06
  kørte jeg håbløst fast.
 • 0:06 - 0:08
  Alle veje jeg gik i min forskning
 • 0:08 - 0:09
  førte til en blindgyde.
 • 0:09 - 0:11
  Det var som om mine antagelser
 • 0:11 - 0:13
  bare holdt op med at virke.
 • 0:13 - 0:16
  Jeg følte mig som en pilot der flyver i tågen
 • 0:16 - 0:19
  og jeg mistede orienteringen.
 • 0:19 - 0:20
  Jeg holdt op med at barbere mig.
 • 0:20 - 0:23
  Jeg kunne ikke komme op af sengen om morgenen.
 • 0:23 - 0:25
  Jeg følte mig uværdig
 • 0:25 - 0:28
  til at gå ind ad porten til universitetet,
 • 0:28 - 0:30
  fordi jeg ikke var som Einstein eller Newton
 • 0:30 - 0:32
  eller en anden af de videnskabsmænd,
  hvis resultater
 • 0:32 - 0:34
  jeg havde lært om, for i videnskab
 • 0:34 - 0:37
  lærer vi kun om resultaterne, ikke processen.
 • 0:37 - 0:42
  Så jeg kunne åbenbart ikke blive videnskabsmand.
 • 0:42 - 0:44
  Men jeg havde støtte nok
 • 0:44 - 0:45
  og jeg klarede mig igennem
 • 0:45 - 0:47
  og opdagede noget nyt om naturen.
 • 0:47 - 0:50
  Det er en utrolig følelse af ro,
 • 0:50 - 0:51
  at være den eneste i verden
 • 0:51 - 0:53
  som kender en ny naturlov.
 • 0:53 - 0:57
  Jeg startede det andet projekt i min Ph.D.
 • 0:57 - 0:58
  og så skete det igen.
 • 0:58 - 1:00
  Jeg sad fast og jeg kom igennem.
 • 1:00 - 1:02
  Så jeg begyndte at tænke
 • 1:02 - 1:03
  at måske er der et mønster her.
 • 1:03 - 1:05
  Jeg spurgte de andre Ph.D. studenter, som sagde
 • 1:05 - 1:07
  ja, det er præcist hvad der skete for os,
 • 1:07 - 1:09
  bortset fra at ingen havde fortalt om det.
 • 1:09 - 1:11
  Vi havde alle studeret videnskab som om det var
 • 1:11 - 1:14
  en serie af logiske skridt fra spørgsmål til svar,
 • 1:14 - 1:17
  men forskning foregår ikke på den måde.
 • 1:17 - 1:20
  Samtidig øvede jeg mig på
 • 1:20 - 1:22
  at blive en improvisationsskuespiller.
 • 1:22 - 1:23
  Så fysik om dagen,
 • 1:23 - 1:25
  og om aftenen le, hoppe, synge,
 • 1:25 - 1:26
  og spille på min guitar.
 • 1:26 - 1:28
  Improvisationsteater,
 • 1:28 - 1:30
  ligesom forskning, går ind i det ukendte,
 • 1:30 - 1:32
  fordi du må skabe scenen mens du står der
 • 1:32 - 1:34
  uden instruktør, uden manuskript,
 • 1:34 - 1:36
  uden nogen ide om hvad du skal vise
 • 1:36 - 1:39
  eller hvad de andre karakterer vil gøre.
 • 1:39 - 1:41
  Men til forskel fra videnskab
 • 1:41 - 1:44
  fortæller de dig fra første dag
 • 1:44 - 1:46
  hvad der sker når du går på scenen.
 • 1:46 - 1:49
  Du kommer til at fejle slemt.
 • 1:49 - 1:50
  Du kommer til at sidde fast.
 • 1:50 - 1:52
  Vi øvede os på at være kreative
 • 1:52 - 1:53
  når vi sad fast et sted.
 • 1:53 - 1:55
  For eksempel havde vi en øvelse
 • 1:55 - 1:56
  hvor vi alle stod i en cirkel
 • 1:56 - 1:59
  og hver person skulle lave
  verdens dårligste stepdans
 • 1:59 - 2:01
  mens de andre klappede
 • 2:01 - 2:02
  og råbte heja
 • 2:02 - 2:05
  og støttede dig på scenen.
 • 2:05 - 2:07
  Da jeg blev professor
 • 2:07 - 2:08
  og skulle vejlede min egne studenter
 • 2:08 - 2:10
  gennem deres forskningsprojekter,
 • 2:10 - 2:11
  indså jeg atter en gang
 • 2:11 - 2:13
  at jeg ikke ved hvad jeg skal gøre.
 • 2:13 - 2:15
  Tusinder af timer havde jeg studeret fysik,
 • 2:15 - 2:17
  biologi, kemi,
 • 2:17 - 2:19
  men ikke en time, ikke et eneste begreb
 • 2:19 - 2:22
  om hvordan man vejleder nogen
 • 2:22 - 2:23
  i at begive sig ind i det ukendte
 • 2:23 - 2:25
  eller om motivation.
 • 2:25 - 2:27
  Jeg brugte improvisationsteater
 • 2:27 - 2:29
  og jeg fortalte studenterne fra første dag
 • 2:29 - 2:32
  hvad der sker når du forsker.
 • 2:32 - 2:34
  Det har noget at gøre med vores mentale plan
 • 2:34 - 2:36
  for hvordan forskning vil foregå.
 • 2:36 - 2:38
  For når folk skal gøre et eller andet,
 • 2:38 - 2:41
  for eksempel hvis jeg vil røre tavlen,
 • 2:41 - 2:43
  så laver hjernen en plan,
 • 2:43 - 2:44
  en forudsigelse af hvad musklerne skal gøre
 • 2:44 - 2:47
  før jeg begynder at bevæge hånden
 • 2:47 - 2:48
  og hvis jeg bliver forhindret,
 • 2:48 - 2:50
  hvis planen ikke svarer til virkeligheden,
 • 2:50 - 2:53
  giver det stress som kaldes kognitiv dissonans.
 • 2:53 - 2:55
  Derfor bør planen svare til virkeligheden.
 • 2:55 - 2:59
  Men hvis man tror på måden
  videnskab undervises på
 • 2:59 - 3:01
  og hvis man skal tro på lærebøgerne
 • 3:01 - 3:07
  så får man følgende plan for forskning.
 • 3:07 - 3:10
  Hvis A er spørgsmålet
 • 3:10 - 3:14
  og B er svaret
 • 3:14 - 3:18
  så er forskning den direkte vej.
 • 3:18 - 3:21
  Problemet er at hvis et eksperiment ikke virker
 • 3:21 - 3:25
  eller en student bliver deprimeret
 • 3:25 - 3:27
  så opfattes det som noget forkert
 • 3:27 - 3:30
  og det forårsager en masse stress.
 • 3:30 - 3:32
  Det er derfor jeg lærer mine studenter
 • 3:32 - 3:36
  en mere realistisk plan.
 • 3:39 - 3:40
  Her er et eksempel
 • 3:40 - 3:44
  hvor tingene ikke passer ind i planen.
 • 3:46 - 3:50
  (Latter)
 • 3:50 - 3:53
  (Bifald)
 • 4:01 - 4:05
  Så jeg lærer mine studenter en anden plan.
 • 4:05 - 4:07
  Hvis A er spørgsmålet,
 • 4:07 - 4:09
  B er svaret,
 • 4:13 - 4:15
  - vær kreativ i skyen -
 • 4:15 - 4:17
  og du går i gang
 • 4:17 - 4:19
  og eksperimenterne virker ikke...
  eksperimenterne virker ikke...
 • 4:19 - 4:22
  eksperimenter virker ikke...
  eksperimenter virker ikke...
 • 4:22 - 4:24
  indtil du kommer til et sted med negative følelser
 • 4:24 - 4:27
  hvor det er som om dine basale antagelser
 • 4:27 - 4:28
  ikke giver mening længere
 • 4:28 - 4:31
  som om nogen trak tæppet væk under dig.
 • 4:31 - 4:34
  Og dette sted kalder jeg skyen.
 • 4:48 - 4:50
  Man kan fare vild i skyen
 • 4:50 - 4:53
  i en dag, en uge, en måned, et år,
 • 4:53 - 4:54
  en hel karriere,
 • 4:54 - 4:57
  men nogle gange, hvis du er heldig
 • 4:57 - 4:58
  og har nok støtte,
 • 4:58 - 5:00
  ser du i dit materiale
 • 5:00 - 5:04
  eller måske ved at meditere over skyens form
 • 5:04 - 5:07
  et nyt svar C
 • 5:07 - 5:11
  og du beslutter at gå for det.
 • 5:11 - 5:13
  Og eksperimenter virker ikke...
  eksperimenter virker ikke…
 • 5:13 - 5:15
  men du når frem
 • 5:15 - 5:16
  og fortæller det til alle
 • 5:16 - 5:20
  ved at publicere en artikel der siger "A pil C",
 • 5:20 - 5:21
  hvilket er en god måde at kommunikere på
 • 5:21 - 5:24
  sålænge du ikke glemmer vejen
 • 5:24 - 5:26
  som bragte dig derhen.
 • 5:26 - 5:28
  Denne sky er en fast del af
 • 5:28 - 5:30
  forskning, en del af håndværket,
 • 5:30 - 5:34
  fordi skyen står vagt ved grænsen.
 • 5:38 - 5:40
  Den står vagt ved grænsen
 • 5:40 - 5:43
  mellem det kendte
 • 5:46 - 5:49
  og det ukendte,
 • 5:53 - 5:55
  fordi for at opdage noget virkeligt nyt
 • 5:55 - 5:59
  må mindst en af dine antagelser ændres
 • 5:59 - 6:00
  og det betyder at i videnskaben
 • 6:00 - 6:02
  gør vi noget heroisk.
 • 6:02 - 6:04
  Hver dag prøver vi at bringe os
 • 6:04 - 6:06
  til grænsen mellem det kendte og ukendte
 • 6:06 - 6:08
  og møde skyen.
 • 6:08 - 6:09
  Læg mærke til at jeg placerer B
 • 6:09 - 6:10
  i det kendtes land
 • 6:10 - 6:12
  fordi vi vidste noget om det fra starten,
 • 6:12 - 6:16
  men C er altid mere interessant
 • 6:16 - 6:18
  og vigtigere end B.
 • 6:18 - 6:20
  Så B er nødvendig for at komme i gang
 • 6:20 - 6:22
  men C er meget større
 • 6:22 - 6:27
  og det er det utrolige ved forskning.
 • 6:27 - 6:29
  Bare det at kende dette ord, skyen,
 • 6:29 - 6:32
  har ændret min forskningsgruppe
 • 6:32 - 6:33
  fordi studenter kommer og siger
 • 6:33 - 6:35
  "Uri, jeg er i skyen"
 • 6:35 - 6:38
  og jeg siger "Fint, du må da have det elendigt".
 • 6:38 - 6:40
  (Latter)
 • 6:40 - 6:42
  Men jeg er glad
 • 6:42 - 6:44
  fordi vi måske er tæt på grænsen
 • 6:44 - 6:46
  mellem det kendte og det ukendte
 • 6:46 - 6:47
  og vi har en chance for at opdage
 • 6:47 - 6:49
  noget virkeligt nyt.
 • 6:49 - 6:51
  På grund af måden sindet virker på,
 • 6:51 - 6:54
  bare det at kende til at skyen
 • 6:54 - 6:58
  er normal, det er noget essentielt,
 • 6:58 - 6:59
  og faktisk noget smukt,
 • 6:59 - 7:03
  vi kan melde os ind i Skyforeningen,
 • 7:03 - 7:05
  og det er en modgift til følelsen af
 • 7:05 - 7:07
  at noget er galt med mig.
 • 7:07 - 7:10
  Og som mentor ved jeg hvad jeg skal gøre
 • 7:10 - 7:12
  nemlig at optrappe min støtte til studenten,
 • 7:12 - 7:14
  fordi psykologisk forskning viser
 • 7:14 - 7:17
  at hvis du føler frygt og fortvivlelse
 • 7:17 - 7:18
  bliver sindet indskrænket
 • 7:18 - 7:21
  til sikre og konservative tankebaner.
 • 7:21 - 7:23
  Hvis du gerne vil udforske de risikable veje
 • 7:23 - 7:24
  som fører ud af skyen
 • 7:24 - 7:26
  må du have andre følelser,
 • 7:26 - 7:28
  solidaritet, støtte, håb,
 • 7:28 - 7:30
  som kommer med din kontakt med andre.
 • 7:30 - 7:31
  Så ligesom i improvisationsteater
 • 7:31 - 7:33
  er det i videnskaben bedst at gå ind i det ukendte
 • 7:33 - 7:35
  sammen.
 • 7:35 - 7:38
  Udover at kende til skyen,
 • 7:38 - 7:41
  lærer man også i improvisationsteater
 • 7:41 - 7:44
  en effektiv måde at tale sammen på
 • 7:44 - 7:46
  indeni skyen.
 • 7:46 - 7:48
  Den er baseret på det centrale princip
 • 7:48 - 7:49
  i improvisationsteater,
 • 7:49 - 7:50
  så her kom improvisationsteater
 • 7:50 - 7:52
  mig til hjælp igen.
 • 7:52 - 7:54
  Det kaldes at sige "ja, og"
 • 7:54 - 7:58
  til de andre skuespilleres tilbud.
 • 8:04 - 8:07
  Det betyder at man accepterer tilbuddene
 • 8:07 - 8:09
  og bygger videre på dem, ved at sige "ja, og..."
 • 8:09 - 8:11
  Hvis for eksempel en skuespiller siger
 • 8:11 - 8:12
  "Her er en svømmepøl"
 • 8:12 - 8:13
  og den anden skuespiller siger
 • 8:13 - 8:14
  "Nej, det er bare en scene"
 • 8:14 - 8:17
  så er improvisationen forbi.
 • 8:17 - 8:20
  Den er død og alle er frustreret.
 • 8:20 - 8:22
  Det kaldes at blokere.
 • 8:22 - 8:24
  Hvis du ikke er bevidst om kommunikation
 • 8:24 - 8:26
  kan videnskabelige dialoger
  have mange blokeringer.
 • 8:26 - 8:28
  At sige "ja, og" ville lyde sådan her:
 • 8:28 - 8:31
  "Her er en svømmepøl."
  "Ja, lad os hoppe ud i."
 • 8:31 - 8:34
  "Se der er en hval.
  Lad os gribe den i halen."
 • 8:34 - 8:36
  "Den trækker os afsted til månen!"
 • 8:36 - 8:39
  At sige "ja, og" går udenom den indre kritiker.
 • 8:39 - 8:41
  Vi har alle en indre kritiker
 • 8:41 - 8:42
  som passer på hvad vi siger
 • 8:42 - 8:44
  så folk ikke synes vi er usømmelige
 • 8:44 - 8:46
  eller skøre eller uoriginale.
 • 8:46 - 8:47
  Videnskab er fuld af frygt
 • 8:47 - 8:48
  for at virke uoriginal.
 • 8:48 - 8:51
  At sige "ja, og" går udenom denne kritiker
 • 8:51 - 8:53
  og åbner for gemte kreative stemmer
 • 8:53 - 8:54
  som du ikke vidste du havde
 • 8:54 - 8:57
  og de har ofte svaret
 • 8:57 - 8:59
  på skyen.
 • 8:59 - 9:01
  Så det at vide noget om skyen
 • 9:01 - 9:03
  og om at sige "ja, og"
 • 9:03 - 9:06
  gjorde mit laboratorie meget kreativ.
 • 9:06 - 9:08
  Studenterne begyndte at lege med hinandens ideer
 • 9:08 - 9:11
  og vi gjorde overraskende opdagelser
 • 9:11 - 9:13
  på grænsen mellem fysik og biologi.
 • 9:13 - 9:16
  For eksempel kom vi ingen vegne i et år
 • 9:16 - 9:18
  med at forstå de indviklede
 • 9:18 - 9:20
  biokemiske netværk indeni vores celler,
 • 9:20 - 9:22
  og vi sagde "vi er dybt inde i skyen"
 • 9:22 - 9:24
  og vi havde en legende samtale
 • 9:24 - 9:26
  hvor min student Shai Shen Orr sagde
 • 9:26 - 9:29
  "Lad os tegne det på et stykke papir, dette netværk".
 • 9:29 - 9:31
  Og istedet for at sige
 • 9:31 - 9:33
  "Men det har vi gjort så mange gange
 • 9:33 - 9:34
  og det ser ikke ud til at virke"
 • 9:34 - 9:36
  så sagde jeg "Ja, og...
 • 9:36 - 9:39
  lad os bruge et meget stort stykke papir".
 • 9:39 - 9:40
  Og så sagde Ron Milo
 • 9:40 - 9:43
  "Lad os bruge et gigantisk papir til arkitekttegninger
 • 9:43 - 9:44
  og jeg ved hvor vi kan få printet det"
 • 9:44 - 9:46
  og vi printede netværket ud og kiggede på det
 • 9:46 - 9:49
  og det var da vi gjorde vores vigtigste opdagelse,
 • 9:49 - 9:51
  at dette komplicerede netværk bare består af
 • 9:51 - 9:54
  en håndfuld simple repeterende mønstre af forbindelser
 • 9:54 - 9:57
  som motiver i et glasmaleri.
 • 9:57 - 10:00
  Vi kalder dem network motifs
 • 10:00 - 10:02
  og de er de elementære kredsløb
 • 10:02 - 10:03
  som hjælper os til at forstå
 • 10:03 - 10:06
  logikken i cellernes beslutningstagen
 • 10:06 - 10:08
  i alle organismer, inklusiv vores krop.
 • 10:08 - 10:10
  Snart efter det
 • 10:10 - 10:13
  begyndte jeg at blive inviteret til at give foredrag
 • 10:13 - 10:15
  for tusinder af forskere over hele verden,
 • 10:15 - 10:17
  men vores viden om skyen
 • 10:17 - 10:19
  og det at sige "ja, og"
 • 10:19 - 10:20
  forblev indenfor mit eget lab,
 • 10:20 - 10:22
  for ser du, i videnskab taler vi ikke om processen
 • 10:22 - 10:24
  eller noget subjektivt eller emotionelt.
 • 10:24 - 10:26
  Vi taler om resultaterne.
 • 10:26 - 10:29
  Så der var ingen måde at snakke
  om det på konferencer.
 • 10:29 - 10:31
  Det var utænkeligt.
 • 10:31 - 10:33
  Og jeg så forskere i andre grupper som sad fast
 • 10:33 - 10:34
  uden at have et ord som beskriver
 • 10:34 - 10:36
  hvad de så.
 • 10:36 - 10:38
  Og deres måde at tænke på
 • 10:38 - 10:39
  holdt sig på de sikre veje,
 • 10:39 - 10:40
  deres videnskab nåede ikke det fulde potentiale
 • 10:40 - 10:42
  og de havde det elendigt.
 • 10:42 - 10:44
  Jeg tænkte sådan er det.
 • 10:44 - 10:46
  Jeg prøver bare at gøre mit lab
  så kreativt som muligt
 • 10:46 - 10:47
  og hvis alle andre gjorde det samme
 • 10:47 - 10:49
  ville videnskaben blive
 • 10:49 - 10:52
  bedre og bedre.
 • 10:52 - 10:55
  Denne måde at tænke på blev vendt om
 • 10:55 - 10:57
  da jeg tilfældigvis hørte Evelyn Fox Keller
 • 10:57 - 10:59
  holde foredrag om sine erfaringer
 • 10:59 - 11:01
  som en kvinde i videnskab.
 • 11:01 - 11:02
  Og hun spurgte
 • 11:02 - 11:04
  "Hvorfor snakker vi ikke om de subjektive
 • 11:04 - 11:07
  og følelsesmæssige aspekter af forskning?
 • 11:07 - 11:10
  Det er ikke tilfældigt.
  Det er et spørgsmål om værdier."
 • 11:10 - 11:12
  Videnskaben søger viden
 • 11:12 - 11:14
  som er objektiv og rationel.
 • 11:14 - 11:16
  Det er det smukke ved videnskab.
 • 11:16 - 11:18
  Men vi har også en kulturel myte
 • 11:18 - 11:20
  om at videnskabelig forskning,
 • 11:20 - 11:22
  det vi gør hver dag for at få viden,
 • 11:22 - 11:24
  også kun er objektiv og rationel
 • 11:24 - 11:27
  som Mr. Spock.
 • 11:27 - 11:29
  Og når du forbinder noget
 • 11:29 - 11:31
  med det objektive og rationelle,
 • 11:31 - 11:32
  så vil den anden side,
 • 11:32 - 11:34
  det subjektive og følelsesmæssige,
 • 11:34 - 11:36
  automatisk blive stemplet som uvidenskabeligt
 • 11:36 - 11:38
  eller anti-videnskab eller noget truende
 • 11:38 - 11:40
  og det snakker vi bare ikke om.
 • 11:40 - 11:41
  Og da jeg hørte det,
 • 11:41 - 11:43
  at videnskab har en kultur,
 • 11:43 - 11:44
  faldt alting på plads for mig.
 • 11:44 - 11:46
  For hvis videnskaben har en kultur
 • 11:46 - 11:48
  så kan kulturen forandres
 • 11:48 - 11:49
  og jeg kan være en forandrings-agent
 • 11:49 - 11:52
  som arbejder for at ændre
  videnskabens kultur hvor jeg kan.
 • 11:52 - 11:55
  Så det næste foredrag jeg holdt på en konference
 • 11:55 - 11:57
  handlede om min forskning,
 • 11:57 - 11:58
  og så fortalte jeg om vigtigheden af
 • 11:58 - 12:00
  de subjektive og følelsesmæssige
  aspekter ved forskningen
 • 12:00 - 12:01
  og hvordan vi skulle snakke om den
 • 12:01 - 12:03
  og jeg kiggede på publikum
 • 12:03 - 12:06
  og de var kolde.
 • 12:06 - 12:08
  De hørte ikke efter det jeg prøvede at sige
 • 12:08 - 12:10
  midt i en serie af 10
 • 12:10 - 12:11
  powerpoint-præsentationer på en konference.
 • 12:11 - 12:14
  Jeg prøvede igen og igen,
  konference efter konference,
 • 12:14 - 12:16
  men budskabet nåede ikke igennem.
 • 12:16 - 12:20
  Jeg var i skyen.
 • 12:20 - 12:23
  Tilsidst klarede jeg at komme ud af skyen
 • 12:23 - 12:24
  med improvisation og musik.
 • 12:24 - 12:28
  Siden da, på hver konference jeg går på
 • 12:28 - 12:31
  giver jeg et videnskabeligt foredrag
  og et specielt foredrag
 • 12:31 - 12:33
  kaldet "Kærlighed og frygt i laboratoriet"
 • 12:33 - 12:35
  som jeg indleder med en sang
 • 12:35 - 12:38
  om forskeres største frygt,
 • 12:38 - 12:40
  nemlig at vi arbejder hårdt
 • 12:40 - 12:43
  og opdager noget nyt
 • 12:43 - 12:46
  og nogle andre offentliggør det før os.
 • 12:46 - 12:49
  Vi kalder det at blive scooped
 • 12:49 - 12:52
  og at blive scooped er forfærdeligt.
 • 12:52 - 12:55
  Det gør os bange for at snakke sammen
 • 12:55 - 12:56
  hvilket ikke er sjovt
 • 12:56 - 12:58
  fordi vi kom til videnskaben for at dele vores ideer
 • 12:58 - 13:00
  og lære af hinanden.
 • 13:00 - 13:05
  Så jeg synger en blues
 • 13:05 - 13:09
  som - (Bifald) -
 • 13:09 - 13:14
  kaldes "Scooped igen"
 • 13:14 - 13:17
  og jeg beder publikum om at være backing kor
 • 13:17 - 13:20
  og siger "teksten er scoop scoop".
 • 13:20 - 13:22
  Det lyder sådan: "Scoop scoop".
 • 13:22 - 13:24
  Den lyder sådan.
 • 13:24 - 13:26
  "Jeg er blevet scooped igen"
 • 13:26 - 13:28
  "Scoop scoop"
 • 13:28 - 13:29
  Vi prøver det!
 • 13:29 - 13:31
  "Jeg er blevet scooped igen"
 • 13:31 - 13:32
  "Scoop scoop"
 • 13:32 - 13:35
  "Jeg er blevet scooped igen"
 • 13:35 - 13:36
  "Scoop scoop"
 • 13:36 - 13:38
  "Jeg er blevet scooped igen"
 • 13:38 - 13:39
  "Scoop scoop"
 • 13:39 - 13:41
  "Jeg er blevet scooped igen"
 • 13:41 - 13:43
  "Scoop scoop"
 • 13:43 - 13:46
  "Oh mama, føler du ikke min smerte"
 • 13:46 - 13:51
  "Gud hjælpe mig, jeg er blevet scooped igen"
 • 13:51 - 13:58
  (Applaus)
 • 13:58 - 13:59
  Tak...
 • 13:59 - 14:00
  Tak for jeres backingsang.
 • 14:00 - 14:03
  Alle starter så at grine og trække vejret,
 • 14:03 - 14:05
  og ser at der er andre forskere omkring sig
 • 14:05 - 14:06
  med lignende problemer.
 • 14:06 - 14:07
  Og vi begynder at snakke om de emotionelle
 • 14:07 - 14:10
  og subjektive ting der sker i forskning.
 • 14:10 - 14:12
  Det føles som om et stort tabu er fjernet.
 • 14:12 - 14:14
  Nu kan vi endelig snakke om dette
  på en videnskabelig konference.
 • 14:14 - 14:17
  Og forskere er gået videre med at danne grupper
 • 14:17 - 14:18
  som mødes jævnligt
 • 14:18 - 14:20
  og skaber et rum til at snakke om emotionelle
 • 14:20 - 14:22
  og subjektive der sker når de vejleder
 • 14:22 - 14:24
  og når de går ind i det ukendte,
 • 14:24 - 14:25
  og de har også startet kurser
 • 14:25 - 14:27
  om forskningsprocessen
 • 14:27 - 14:29
  og om at gå ind i det ukendte sammen
 • 14:29 - 14:30
  og mange andre ting.
 • 14:30 - 14:32
  Så min vision er at,
 • 14:32 - 14:34
  ligesom enhver forsker kender ordet atom
 • 14:34 - 14:36
  og at stof er lavet af atomer,
 • 14:36 - 14:38
  så skulle enhver forsker kende ord
 • 14:38 - 14:40
  som "skyen", at sige "ja, og"
 • 14:40 - 14:44
  og videnskaben ville blive mere kreativ
 • 14:44 - 14:46
  og gøre mange flere uventede opdagelser
 • 14:46 - 14:49
  til gavn for os alle
 • 14:49 - 14:51
  og den ville også blive mere legende.
 • 14:51 - 14:54
  Det jeg kunne bede jer om
  at huske fra dette foredrag
 • 14:54 - 14:56
  er at næste gang du møder
 • 14:56 - 14:58
  et problem du ikke kan løse
 • 14:58 - 15:01
  på arbejdet eller i livet
 • 15:01 - 15:03
  så er der et ord for det du ser:
 • 15:03 - 15:04
  Skyen.
 • 15:04 - 15:06
  Og du kan komme igennem skyen
 • 15:06 - 15:07
  ikke alene men sammen
 • 15:07 - 15:09
  med nogen som støtter dig
 • 15:09 - 15:11
  og siger "ja, og" til dine ideer
 • 15:11 - 15:14
  og hjælper dig til selv at sige "ja, og" til egne ideer
 • 15:14 - 15:15
  og forøge chancen for,
 • 15:15 - 15:17
  gennem skyens slør,
 • 15:17 - 15:19
  at du vil finde det øjeblik af ro
 • 15:19 - 15:21
  hvor du får dit første glimt
 • 15:21 - 15:23
  af din uventede opdagelse,
 • 15:23 - 15:26
  dit C.
 • 15:26 - 15:28
  Tak.
 • 15:28 - 15:35
  (Bifald)
Title:
Hvorfor virkelig innovativ forskning kræver et spring ind i det ukendte
Speaker:
Uri Alon
Description:

Da han var Ph.D. student i fysik troede Uri Alon at han var en fiasko, fordi alle hans forskningsplaner endte i blindgyder. Men med hjælp fra improteater indså han glæden ved at fare vild. En opfordring til forskere om at holde op med at tænke på forskning som en direkte vej fra spørgsmål til svar, men i stedet som noget mere kreativt. Det er et budskab som vækker genklang, uanset på hvilket felt.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:52

Danish subtitles

Revisions