Return to Video

Защо истинската новаторска наука изисква скок в неизвестното

 • 0:00 - 0:02
  По средата на доктората си
 • 0:02 - 0:06
  изпаднах в отчаяна безизходица.
 • 0:06 - 0:08
  Всяка посока на проучване, която опитвах
 • 0:08 - 0:09
  водеше до задънена улица.
 • 0:09 - 0:11
  Сякаш фундаменталните ми предположения
 • 0:11 - 0:13
  просто престанаха да работят.
 • 0:13 - 0:16
  Чувствах се като пилот, който лети в мъглата
 • 0:16 - 0:19
  и губи всякаква ориентация.
 • 0:19 - 0:20
  Спрях да се бръсна.
 • 0:20 - 0:23
  Сутрин не можех да стана от леглото.
 • 0:23 - 0:25
  Чувствах се недостоен
 • 0:25 - 0:28
  да престъпя прага на университета,
 • 0:28 - 0:30
  защото не бях като Айнщайн, Нютон
 • 0:30 - 0:32
  или всеки друг учен, за чиито резулати
 • 0:32 - 0:34
  бях учил. Защото в науката
 • 0:34 - 0:37
  научаваме само за резултатите, не за процеса.
 • 0:37 - 0:42
  Така че, очевидно, не ставах за учен.
 • 0:42 - 0:44
  Но имах достатъчно подкрепа,
 • 0:44 - 0:45
  успях да продължа
 • 0:45 - 0:47
  и открих нещо ново за природата.
 • 0:47 - 0:50
  Невероятно чувство на спокойствие е
 • 0:50 - 0:51
  да бъдеш единственият човек на света,
 • 0:51 - 0:53
  който знае нов природен закон.
 • 0:53 - 0:57
  После започнах втория проект по доктората си
 • 0:57 - 0:58
  и това отново се случи.
 • 0:58 - 1:00
  Стигнах задънена улица и успях да продължа.
 • 1:00 - 1:02
  Започнах да мисля,
 • 1:02 - 1:03
  че може би има някаква схема в това.
 • 1:03 - 1:05
  Попитах другите студенти, завършили
  университета и те казаха:
 • 1:05 - 1:07
  "Да, точно това ни се случи,
 • 1:07 - 1:09
  освен това никой не ни предупреди."
 • 1:09 - 1:11
  Всички ние бяхме учили наука така,
  сякаш тя е поредица
 • 1:11 - 1:14
  от логични стъпки между въпроса и отговора,
 • 1:14 - 1:17
  но научното изследване няма нищо общо с това.
 • 1:17 - 1:20
  По същото време учех също и
 • 1:20 - 1:22
  за актьор в импровизационен театър.
 • 1:22 - 1:23
  Физика през деня,
 • 1:23 - 1:25
  а през нощта смях, скачане, пеене,
 • 1:25 - 1:26
  свирене на китара.
 • 1:26 - 1:28
  Импровизационният театър,
 • 1:28 - 1:31
  също като науката, навлиза в непознатото,
 • 1:31 - 1:32
  защото трябва да изиграеш
  една сцена пред публика
 • 1:32 - 1:34
  без режисьор, без сценарий,
 • 1:34 - 1:36
  без никаква идея каква роля ще изпълниш
 • 1:36 - 1:39
  или какво ще направят другите герои.
 • 1:39 - 1:41
  Но за разлика от науката
 • 1:41 - 1:44
  в импровизационния театър ти казват
  още на първия ден
 • 1:44 - 1:46
  какво ще ти се случи, когато се качиш на сцената.
 • 1:46 - 1:49
  Ще се провалиш напълно.
 • 1:49 - 1:50
  Няма да можеш да продължиш.
 • 1:50 - 1:52
  И ние се упражнявахме да оставаме креативни
 • 1:52 - 1:53
  в този момент на "запъване".
 • 1:53 - 1:55
  Например, имахме едно упражнение,
 • 1:55 - 1:56
  в което всички заставахме в кръг
 • 1:56 - 1:59
  и всеки от нас трябваше да изтанцува
  възможно най-лошия степ,
 • 1:59 - 2:01
  а всички останали аплодираха
 • 2:01 - 2:02
  и насърчаваха танцуващия,
 • 2:02 - 2:05
  подкрепяйки го на сцената.
 • 2:05 - 2:07
  Когато станах професор
 • 2:07 - 2:08
  и трябваше да напътствам собствените си студенти
 • 2:08 - 2:10
  за изследователските им проекти,
 • 2:10 - 2:11
  отново проумях,
 • 2:11 - 2:13
  че не знам какво да правя.
 • 2:13 - 2:15
  Бях учил хиляди часове физика,
 • 2:15 - 2:17
  биология, химия,
 • 2:17 - 2:19
  но нямах нито един час и нито една идея
 • 2:19 - 2:22
  за това как да бъда ментор,
  как да ръководя някого,
 • 2:22 - 2:23
  докато вървим заедно в неизвестното,
 • 2:23 - 2:25
  нито една идея за мотивацията.
 • 2:25 - 2:27
  Затова се обърнах към импровизационния театър
 • 2:27 - 2:29
  и казах на студентите си още първия ден
 • 2:29 - 2:32
  какво ще се случи, когато започнат изследването,
 • 2:32 - 2:34
  а това е свързано с мисловната ни схема
 • 2:34 - 2:36
  за това как то ще протече.
 • 2:36 - 2:38
  Защото, нали разбирате,
  когато човек прави нещо –
 • 2:38 - 2:41
  например искам да докосна тази черна дъска –
 • 2:41 - 2:43
  мозъкът ми първо съставя план,
 • 2:43 - 2:44
  предвиждане за това какво точно
  ще направят мускулите ми,
 • 2:44 - 2:47
  дори преди да започна да движа ръката си
 • 2:47 - 2:48
  и ако нещо ми попречи,
 • 2:48 - 2:50
  ако планът ми не съвпадне с действителността,
 • 2:50 - 2:53
  това причинява допълнителен стрес,
  наречен когнитивен дисонанс.
 • 2:53 - 2:55
  Ето защо е по-добре плановете ви
  да съвпадат с действителността.
 • 2:55 - 2:59
  Но ако вярвате в начина, по който
  се преподава наука
 • 2:59 - 3:01
  и вярвате на учебниците, вероятно е
 • 3:01 - 3:07
  схемата на изследването ви да бъде следната:
 • 3:07 - 3:10
  ако А е въпросът,
 • 3:10 - 3:14
  а В - отговорът,
 • 3:14 - 3:18
  то изследването е пряк път между двете.
 • 3:18 - 3:21
  Проблемът е, че ако един експеримент
  не се получава
 • 3:21 - 3:25
  или студент изпадне в депресия,
 • 3:25 - 3:27
  това се възприема като нещо крайно нередно
 • 3:27 - 3:30
  и причинява огромен стрес.
 • 3:30 - 3:32
  Ето защо преподавам на студентите си
 • 3:32 - 3:36
  по-реалистична схема.
 • 3:39 - 3:40
  Ето един пример,
 • 3:40 - 3:44
  при който нещата не съвпадат с плана ви.
 • 3:46 - 3:50
  (Смях)
 • 3:50 - 3:53
  (Аплодисменти)
 • 4:02 - 4:05
  И така, преподавам на студентите си
  различна схема.
 • 4:05 - 4:07
  Ако А е въпросът,
 • 4:07 - 4:09
  а В - отговорът,
 • 4:13 - 4:15
  останете креативни в облака
 • 4:15 - 4:17
  и ще започнете да се движите,
 • 4:17 - 4:19
  експериментите няма да се получават
  отново и отново,
 • 4:19 - 4:22
  те няма да се получават пак и пак,
 • 4:22 - 4:24
  докато не стигнете до едно място,
  свързано с отрицателни емоции,
 • 4:24 - 4:27
  където изглежда, че всичките ви
  фундаментални допускания
 • 4:27 - 4:28
  са изгубили смисъл,
 • 4:28 - 4:31
  сякаш някой е издърпал килима изпод краката ви.
 • 4:31 - 4:34
  Наричам това място "облакът".
 • 4:48 - 4:50
  Може да се изгубите в него
 • 4:50 - 4:53
  за ден, седмица, месец, година,
 • 4:53 - 4:54
  за цялата си кариера,
 • 4:54 - 4:57
  но понякога, ако имате достатъчно късмет
 • 4:57 - 4:58
  и достатъчно подкрепа,
 • 4:58 - 5:00
  може да видите в материалите под ръка
 • 5:00 - 5:04
  или може би медитирайки върху формата на облака,
 • 5:04 - 5:06
  нов отговор,
 • 5:07 - 5:11
  С, и да решите да тръгнете към него.
 • 5:11 - 5:13
  И експериментите няма да се получават
  отново и отново,
 • 5:13 - 5:15
  но вие стигате целта
 • 5:15 - 5:16
  и после разказвате на всички за това,
 • 5:16 - 5:20
  като публикувате теза, в която
  има стрелка от А към С
 • 5:20 - 5:21
  и това е чудесен начин за комуникация
 • 5:21 - 5:24
  при условие, че не забравяте пътя,
 • 5:24 - 5:26
  който ви е довел дотук.
 • 5:26 - 5:28
  Този облак е неделима част
 • 5:28 - 5:30
  от изследването, присъща част
  от нашата професия,
 • 5:30 - 5:33
  защото той охранява границата.
 • 5:38 - 5:40
  Той стои на стража на границата
 • 5:40 - 5:43
  между познатото
 • 5:46 - 5:49
  и непознатото,
 • 5:53 - 5:55
  защото, за да откриете нещо наистина ново,
 • 5:55 - 5:59
  поне едно от фундаменталните ви
  предположения трябва да се промени,
 • 5:59 - 6:00
  а това означава, че в науката
 • 6:00 - 6:02
  правим нещо доста смело.
 • 6:02 - 6:04
  Всеки ден се опитваме да стигнем границата
 • 6:04 - 6:06
  между известното и неизвестното
 • 6:06 - 6:08
  и се изправяме пред облака.
 • 6:08 - 6:09
  Забележете, че сложих В
 • 6:09 - 6:10
  в областта на известното,
 • 6:10 - 6:12
  защото от началото знаехме за него,
 • 6:12 - 6:16
  но С винаги е по-интересно
 • 6:16 - 6:18
  и по-важно от В.
 • 6:18 - 6:20
  В е съществено за тръгването,
 • 6:20 - 6:22
  но С е много по-дълбоко
 • 6:22 - 6:27
  и това е удивителното при научните изследвания.
 • 6:27 - 6:29
  Дори само това, че знаят думата "облак"
 • 6:29 - 6:32
  преобрази моята изследователска група,
 • 6:32 - 6:33
  защото студентите идваха при мен и казваха:
 • 6:33 - 6:35
  "Ури, в облака съм",
 • 6:35 - 6:38
  а аз казвах: "Чудесно, сигурно си отчаян."
 • 6:38 - 6:40
  (Смях)
 • 6:40 - 6:42
  Но съм щастлив,
 • 6:42 - 6:44
  защото може би сме близо до границата
 • 6:44 - 6:46
  между познатото и непознатото
 • 6:46 - 6:47
  и има вероятност да открием
 • 6:47 - 6:49
  нещо наистина ново
 • 6:49 - 6:51
  заради начина, по който работи ума ни -
 • 6:51 - 6:54
  той просто знае, че облакът
 • 6:54 - 6:58
  е нормален, важен
 • 6:58 - 6:59
  и всъщност красив.
 • 6:59 - 7:03
  Можем да се присъединим към
  Обществото на ценителите на облака –
 • 7:03 - 7:05
  той пречиства от чувството,
 • 7:05 - 7:07
  че нещо сериозно не е наред с мен.
 • 7:07 - 7:10
  И като ментор знам какво да правя -
 • 7:10 - 7:12
  да увелича подкрепата си към студента,
 • 7:12 - 7:14
  защото психологическо изследване показва,
 • 7:14 - 7:17
  че ако чувствате страх и отчаяние,
 • 7:17 - 7:18
  умът ви се ограничава
 • 7:18 - 7:21
  до най-сигурните и консервативни
  начини на мислене.
 • 7:21 - 7:23
  Ако предпочитате да проучвате рисковите пътеки,
 • 7:23 - 7:24
  за да излезете от облака,
 • 7:24 - 7:26
  ви трябват други емоции -
 • 7:26 - 7:28
  солидарност, подкрепа, надежда –
 • 7:28 - 7:30
  те идват от връзката ви с някой друг,
 • 7:30 - 7:31
  тоест както при импровизационния театър,
 • 7:31 - 7:33
  в науката е най-добре да се
  впускаме в непознатото
 • 7:33 - 7:35
  заедно.
 • 7:35 - 7:38
  И така, знаейки за облака,
 • 7:38 - 7:41
  научаваме от импровизационния театър и
 • 7:41 - 7:44
  един много ефективен начин да разговаряме
 • 7:44 - 7:46
  в облака.
 • 7:46 - 7:48
  Той се основава на главния принцип
 • 7:48 - 7:49
  на импровизационния театър,
 • 7:49 - 7:50
  така че тук театърът
 • 7:50 - 7:52
  отново ми помогна.
 • 7:52 - 7:54
  Принципът се нарича "Да и..."
 • 7:54 - 7:57
  в отговор на предложенията на другите актьори.
 • 8:04 - 8:07
  Това означава да приемаме предложенията
 • 8:07 - 8:10
  и да ги надграждаме с думите "Да и...".
 • 8:10 - 8:11
  Например, ако един актьор каже:
 • 8:11 - 8:12
  "Ето една локва",
 • 8:12 - 8:13
  а другият каже:
 • 8:13 - 8:15
  "Не, това е просто сцена",
 • 8:15 - 8:17
  импровизацията спира дотук.
 • 8:17 - 8:21
  Мъртва е и всички са разочаровани.
 • 8:21 - 8:22
  Това се нарича блокиране.
 • 8:22 - 8:23
  Ако не се грижите за комуникацията,
 • 8:23 - 8:26
  в научните разговори може да има
  много блокиране.
 • 8:26 - 8:29
  Използването на "Да и..." звучи така:
 • 8:29 - 8:31
  "Ето една локва." "Да, хайде да скочим в нея!"
 • 8:31 - 8:34
  "Виж, един кит! Да го хванем за опашката!
 • 8:34 - 8:36
  Дърпа ни към луната!"
 • 8:36 - 8:39
  Като казваме "Да и..." заобикаляме
  вътрешния си критик.
 • 8:39 - 8:41
  Всички имаме вътрешен критик,
 • 8:41 - 8:42
  който един вид ни ограничава какво да казваме,
 • 8:42 - 8:44
  така че хората да не си помислят,
  че сме неприлични
 • 8:44 - 8:45
  или луди, или неоригинални
 • 8:45 - 8:47
  и науката е пълна със страх
 • 8:47 - 8:48
  да не се окажем клишета.
 • 8:48 - 8:50
  "Да и..." заобикаля критика
 • 8:50 - 8:53
  и отключва скрити творчески гласове,
 • 8:53 - 8:54
  каквито дори не сте знаели, че имате
 • 8:54 - 8:56
  и често те носят отговора
 • 8:56 - 8:59
  за облака.
 • 8:59 - 9:01
  И така, знанието за облака
 • 9:01 - 9:03
  и за "Да и..."
 • 9:03 - 9:06
  направи лабораторията ми много креативна.
 • 9:06 - 9:08
  Студентите започнаха да играят
  с идеите на останалите
 • 9:08 - 9:10
  и направихме изненадващи открития
 • 9:10 - 9:13
  в областта между физиката и биологията.
 • 9:13 - 9:16
  Например, една година тъпкахме на едно място,
 • 9:16 - 9:17
  опитвайки се да разберем сложните
 • 9:17 - 9:20
  биохимични мрежи в клетките ни
 • 9:20 - 9:22
  и си казахме: "Дълбоко в облака сме."
 • 9:22 - 9:24
  и проведохме игрив разговор,
 • 9:24 - 9:26
  в който студентът ми Шай Шен Ор каза:
 • 9:26 - 9:29
  "Хайде просто да я нарисуваме
  върху хартия тази мрежа"
 • 9:29 - 9:31
  и вместо да отговоря:
 • 9:31 - 9:33
  " Но това сме го правили толкова много пъти
 • 9:33 - 9:34
  и не работи",
 • 9:34 - 9:37
  аз казах: "Да и
 • 9:37 - 9:39
  хайде да използваме много голям лист хартия!",
 • 9:39 - 9:40
  тогава Рон Мило каза:
 • 9:40 - 9:42
  "Хайде да използваме гигантска хартия
 • 9:42 - 9:44
  за проектиране, като тази на архитектите -
  знам къде да я отпечатам"
 • 9:44 - 9:46
  и ние отпечатахме мрежата, погледнахме я
 • 9:46 - 9:49
  и точно тогава направихме
  най-важното си откритие –
 • 9:49 - 9:51
  че тази сложна мрежа се състои само от
 • 9:51 - 9:54
  шепа прости, повтарящи се
  модели на взаимодействие,
 • 9:54 - 9:58
  подобни на петната по стъкло на прозорец.
 • 9:58 - 10:00
  Наричаме ги мрежови мотиви
 • 10:00 - 10:02
  и те са елементарните вериги,
 • 10:02 - 10:03
  които ни помагат да разберем
 • 10:03 - 10:06
  логиката на начина, по който
  клетките взимат решения
 • 10:06 - 10:09
  при всички организми, включително и в тялото ни.
 • 10:09 - 10:11
  Скоро след това
 • 10:11 - 10:12
  започнаха да ме канят да изнасям лекции
 • 10:12 - 10:15
  пред хиляди учени по света,
 • 10:15 - 10:17
  но знанието за облака
 • 10:17 - 10:18
  и думите "Да и..."
 • 10:18 - 10:20
  си остана в моята лаборатория,
 • 10:20 - 10:22
  защото, нали разбирате - в науката
  не говорим за процеса,
 • 10:22 - 10:25
  избягваме всичко субективно или емоционално.
 • 10:25 - 10:27
  Говорим за резултатите.
 • 10:27 - 10:29
  Затова нямаше начин да спомена
  облака на конференция.
 • 10:29 - 10:31
  Беше немислимо.
 • 10:31 - 10:33
  Виждах учени от други групи
  да стигат задънена улица,
 • 10:33 - 10:34
  неспособни дори да опишат с думи
 • 10:34 - 10:36
  какво преживяват
 • 10:36 - 10:37
  и мисленето им
 • 10:37 - 10:39
  се ограничаваше да най-сигурните пътища,
 • 10:39 - 10:40
  научните им търсения не стигаха
  пълния си потенциал
 • 10:40 - 10:42
  и те бяха отчаяни.
 • 10:42 - 10:44
  Просто така стоят нещата, мислех си.
 • 10:44 - 10:46
  Ще се опитам да направя лабораторията си
  възможно най-креативна
 • 10:46 - 10:48
  и ако и всички останали го направят,
 • 10:48 - 10:50
  науката рано или късно ще стане
 • 10:50 - 10:52
  по-продуктивна и по-добра.
 • 10:52 - 10:55
  Мисленето ми се преобърна,
 • 10:55 - 10:57
  когато случайно отидох да чуя Евелин Фокс Келър,
 • 10:57 - 10:59
  която изнасяше лекция за опита си
 • 10:59 - 11:00
  като жена в науката.
 • 11:00 - 11:02
  Тя попита:
 • 11:02 - 11:04
  "Защо не говорим за личните
 • 11:04 - 11:06
  и емоционалните аспекти на научната работа?
 • 11:06 - 11:10
  Не е случайно. Въпрос на ценности е."
 • 11:10 - 11:12
  Науката се стреми към знание,
 • 11:12 - 11:14
  което е обективно и рационално.
 • 11:14 - 11:16
  Това е красивото в нея.
 • 11:16 - 11:18
  Но имаме и културен мит,
 • 11:18 - 11:20
  че научната работа –
 • 11:20 - 11:22
  това, което правим ежедневно,
  за да стигнем до знанията –
 • 11:22 - 11:24
  също е само обективна и рационална,
 • 11:24 - 11:27
  като г-н Спок.
 • 11:27 - 11:28
  А когато определяте нещо
 • 11:28 - 11:30
  като обективно и рационално,
 • 11:30 - 11:32
  другата му страна –
 • 11:32 - 11:33
  субективната и емоционалната,
 • 11:33 - 11:35
  автоматично се оказва не-наука
 • 11:35 - 11:37
  или анти-наука или заплаха за науката
 • 11:37 - 11:39
  и просто не говорим за нея.
 • 11:39 - 11:41
  И когато чух, че
 • 11:41 - 11:43
  науката има култура,
 • 11:43 - 11:45
  всичко си дойде на мястото,
 • 11:45 - 11:46
  защото ако науката има култура,
 • 11:46 - 11:48
  културата може да се промени,
 • 11:48 - 11:49
  а аз мога да бъда носител на промяната,
 • 11:49 - 11:52
  който работи, за да промени културата
 • 11:52 - 11:55
  в науката навсякъде, където е възможно.
 • 11:55 - 11:57
  Говорех за моята наука
 • 11:57 - 11:58
  и после за значението
 • 11:58 - 12:00
  на субективните и емоционалните аспекти
  в научната работа
 • 12:00 - 12:01
  и как трябва да ги обсъждаме,
 • 12:01 - 12:03
  поглеждах публиката
 • 12:03 - 12:05
  и всички бяха безучастни.
 • 12:05 - 12:08
  Не чуваха какво казвам
 • 12:08 - 12:10
  в контекста на конференция с 10 ПауърПойнт
 • 12:10 - 12:11
  презентации една след друга.
 • 12:11 - 12:14
  Опитвах отново и отново, конференция
  след конференция,
 • 12:14 - 12:16
  но не успявах.
 • 12:16 - 12:19
  Бях в облака.
 • 12:19 - 12:23
  И в края на краищата успях да изляза от него
 • 12:23 - 12:26
  с импровизация и музика.
 • 12:26 - 12:28
  Оттогава, на всяка конференция, на която ходя
 • 12:28 - 12:31
  изнасям една научна лекция
  и втора специална лекция,
 • 12:31 - 12:33
  озаглавена "Любов и страх в лабораторията" –
 • 12:33 - 12:35
  започвам я с песен
 • 12:35 - 12:38
  за най-големия страх на всеки учен,
 • 12:38 - 12:41
  а именно това да работим усърдно,
 • 12:41 - 12:43
  да открием нещо ново
 • 12:43 - 12:47
  и някой друг да го публикува преди нас.
 • 12:47 - 12:49
  Наричаме го "да те изпреварят"
 • 12:49 - 12:52
  и чувството да те изпреварят е ужасно.
 • 12:52 - 12:55
  Кара ни да се страхуваме да говорим един с друг,
 • 12:55 - 12:55
  което не е никак забавно,
 • 12:55 - 12:58
  защото сме се захванали с наука,
  за да споделяме идеите си
 • 12:58 - 12:59
  и да се учим един от друг –
 • 12:59 - 13:03
  затова пея една блус песен,
 • 13:05 - 13:11
  която – (Аплодисменти) –
 • 13:11 - 13:14
  се казва "Отново изпреварен"
 • 13:14 - 13:16
  и ще помоля хората от публиката
  да ми бъдат бек-вокали,
 • 13:16 - 13:20
  вашият текст е: "Изпреварване, изпреварване".
 • 13:20 - 13:23
  Звучи така: "Изпреварване, изпреварване!".
 • 13:23 - 13:24
  Ето и песента:
 • 13:24 - 13:26
  ♪ Отново ме изпревариха ♪
 • 13:26 - 13:28
  ♪ Изпреварване! Изпреварване! ♪
 • 13:28 - 13:29
  И после започваме:
 • 13:29 - 13:31
  ♪ Отново ме изпревариха ♪
 • 13:31 - 13:33
  ♪ Изпреварване! Изпреварване! ♪
 • 13:33 - 13:34
  ♪ Отново ме изпревариха ♪
 • 13:34 - 13:36
  ♪ Изпреварване! Изпреварване! ♪
 • 13:36 - 13:38
  ♪ Отново ме изпревариха ♪
 • 13:38 - 13:39
  ♪ Изпреварване! Изпреварване! ♪
 • 13:39 - 13:41
  ♪ Отново ме изпревариха ♪
 • 13:41 - 13:43
  ♪ Изпреварване! Изпреварване! ♪
 • 13:43 - 13:46
  ♪ О, мамо, не усещаш ли болката ми ♪
 • 13:46 - 13:50
  ♪ Боже, помогни ми, отново ме изпревариха ♪
 • 13:51 - 13:57
  (Аплодисменти)
 • 13:58 - 13:59
  Благодаря ви.
 • 13:59 - 14:00
  Благодаря ви за бек-вокалите.
 • 14:00 - 14:03
  И така, всички започват да се смеят,
  започват да дишат,
 • 14:03 - 14:05
  забелязват, че има други учени около тях
 • 14:05 - 14:06
  със сходни проблеми
 • 14:06 - 14:08
  и започваме да говорим за емоционалните
 • 14:08 - 14:10
  и личните неща, които се случват
  по време на едно изследване.
 • 14:10 - 14:12
  Усещането е сякаш огромно табу е било вдигнато.
 • 14:12 - 14:15
  И най-накрая можем да говорим за това
  на научна конференция.
 • 14:15 - 14:17
  Учените отидоха по-далеч и
  създадоха помежду си групи,
 • 14:17 - 14:18
  които редовно се срещат
 • 14:18 - 14:20
  и създават пространство за
  разговори за емоционалните
 • 14:20 - 14:22
  и субективните неща, които се случват,
  докато съветват студентите си,
 • 14:22 - 14:24
  докато навлизат в непознатото
 • 14:24 - 14:25
  и дори започнаха курсове
 • 14:25 - 14:27
  за процеса на научната работа,
 • 14:27 - 14:29
  за влизането заедно в неизвестното
 • 14:29 - 14:30
  и за много други неща.
 • 14:30 - 14:31
  Според моята представа,
 • 14:31 - 14:35
  точно както всеки учен знае думата "атом"
 • 14:35 - 14:37
  и че материята е изградена от атоми,
 • 14:37 - 14:38
  така всеки учен трябва да знае думи
 • 14:38 - 14:41
  като "облака" и "Да и..."
 • 14:41 - 14:44
  и науката ще стане много по-креативна,
 • 14:44 - 14:47
  ще направи много повече неочаквани открития
 • 14:47 - 14:49
  в полза на всички нас
 • 14:49 - 14:52
  и ще бъде също много по-забавна.
 • 14:52 - 14:54
  Това, което ви моля да запомните
  от тази беседа е,
 • 14:54 - 14:57
  че следващия път, когато се сблъскате
 • 14:57 - 14:59
  с проблем, който не можете да решите
 • 14:59 - 15:01
  в работата или в живота,
 • 15:01 - 15:03
  има дума за това, което ще видите:
 • 15:03 - 15:04
  облакът.
 • 15:04 - 15:06
  Не можете да преминете през облака
 • 15:06 - 15:07
  сами, а заедно
 • 15:07 - 15:09
  с някой, който ви подкрепя
 • 15:09 - 15:11
  и отговаря с "Да и..." на идеите ви,
 • 15:11 - 15:14
  помага ви да кажете "Да и..."
  на собствените си идеи,
 • 15:14 - 15:15
  увеличава вероятността, че
 • 15:15 - 15:17
  сред мъгливите нишки на облака
 • 15:17 - 15:19
  ще намерите онзи тих момент,
 • 15:19 - 15:20
  в който за пръв път ще зърнете
 • 15:20 - 15:24
  неочакваното си откритие,
 • 15:24 - 15:26
  вашето С.
 • 15:26 - 15:29
  Благодаря ви.
 • 15:29 - 15:33
  (Аплодисменти)
Title:
Защо истинската новаторска наука изисква скок в неизвестното
Speaker:
Ури Алон
Description:

Докато учел за докторската си степен по физика, Ури Алон мислел, че се е провалил, защото всичките му изследователски пътеки се оказвали без изход. Но с помощта на импровизационния театър той разбрал, че да се изгубиш може да ти донесе и радост. Той призовава учените да престанат да смятат научното изследване за директен път от въпроса към отговора, а да подхождат по-творчески. Това послание ще стигне до вас, с каквото и да се занимавате.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:52

Bulgarian subtitles

Revisions