Medeniyet Mühendisliği | Prof.Dr. Ahmet Türer | TEDxMETUAnkara

Get Embed Code
2 Languages

Kil tabletlerden Mars’taki binalara uzanan yolculuk... Prof.Dr. Ahmet Türer, İnşaat Mühendisliği'nin insan hayatındaki önemine parmak basarken hayatımızın bir parçası hâline gelmiş̧ deprem ve doğal afet kayıplarına değiniyor; 21'inci yüzyılda gelişen malzeme, çevreye duyarlı, akıllı yapılar ile bilim ve teknolojinin insan vicdanı ile harmanlanarak getirdiği ümit üzerine konuşuyor.

Ahmet Türer, 1988 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne başladı.1993 yılında lisans eğitimini burada tamamladıktan sonra University of Cincinnati’de 1997 yılında yüksek lisans, 2000 yılında doktorasını tamamladı. Aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Bugüne kadar 28 adet yüksek lisans ve doktora öğrencisi mezun etmiş 100'ün üzerinde bildiri ve makale yayınlamış olan Türer’in araştırma konuları arasında yapıların deprem güvenliğinin tespit edilmesi, tarihi yapıların durum değerlendirmesi, yapısal güçlendirme, yapısal sağlık izleme, köprüler, ahşap yapıların tasarımı, forensic ve kök sebep gibi konular bulunmaktadır. Prof.Dr. Ahmet Türer hâlen ODTÜ İnşaat Bölümü Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Bu konuşma TED’den bağımsız, yerel bir topluluğun düzenlediği bir TEDx etkinliğinde TED Konferansı formatı kullanılarak yapılmıştır. Daha fazla bilgi için: http://ted.com/tedx.