YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Loyalty & Recency Reports

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/22/2015 by sp11.

 1. Người dùng, như chúng ta đã nói trước đây
 2. họ thực sự rất quan trọng
 3. Vì thế chúng ta có thể dựa vào cái gì để đánh giá sự
 4. quan tâm của họ đối với sản phẩm của chúng ta
 5. Có hai loại báo cáo có thể giúp chúng ta
 6. Đó là "Sự Trung Thành" và báo cáo về "Hoạt động gần đây"
 7. có thể cho thấy sự quan tâm của họ.
 8. đối với ứng dụng của bạn dựa trên sự thường xuyên
 9. và sự sử dụng gần đây
 10. Đây là một cách tuyệt vời để nhận ra
 11. người dùng yêu phần mềm của bạn
 12. hơn một số phần mềm khác mà họ chỉ thích thôi.
 13. Như Paul Graham nói bạn muốn 100 người yêu ứng dụng
 14. của bạn hơn là 1,000 người chỉ thích nó.