Return to Video

Skrivena blaga Timbuktua - Elizabeta Koks

 • 0:07 - 0:09
  Na rubu prostrane pustinje Sahare,
 • 0:09 - 0:13
  građani su se iskradali iz grada Timbuktu
 • 0:13 - 0:15
  i povlačili se u divljinu.
 • 0:15 - 0:20
  Zakopavali su kovčege u pesak pustinje,
  sakrivali ih u pećine,
 • 0:20 - 0:23
  i zapečatili ih u tajne sobe.
 • 0:23 - 0:27
  Unutar ovih kovčega bilo je blago
  vrednije od zlata,
 • 0:27 - 0:30
  drevne knjige ovog grada.
 • 0:30 - 0:34
  Osnovan je oko 1100-ih godina nove ere
  na mestu gde je sad Mali,
 • 0:34 - 0:39
  grad Timbuktu u početku
  bio je beznačajno trgovačko mesto.
 • 0:39 - 0:42
  Ali, njegova jedinstvena lokacija
  ubrzo je to promenila.
 • 0:42 - 0:47
  Timbuktu je obeležavao ukrštanje
  dve veoma važne trgovačke rute,
 • 0:47 - 0:50
  gde su se karavani
  koji su donosili so preko Sahare
 • 0:50 - 0:54
  sastajali sa trgovcima koji su donosili
  zlato iz unutrašnjosti Afrike.
 • 0:54 - 0:58
  Kasnih 1300-ih, ove trgovačke rute
  učinile su Timbuktu bogatim,
 • 0:58 - 1:01
  a gradski vladari, kraljevi carstva Mali,
 • 1:01 - 1:05
  izgradili su spomenike i akademije
  koje su privlačile naučnike
 • 1:05 - 1:08
  iz Egipta, Španije i Maroka.
 • 1:08 - 1:13
  Ova važna lokacija grada
  bila je i meta za vojskovođe i osvajače.
 • 1:13 - 1:17
  Kako je slabilo carstvo Malija,
  jedno od njegovih oblasti, Songaj,
 • 1:17 - 1:19
  dobijalo je na snazi.
 • 1:19 - 1:23
  1468. godine, kralj Songaja
  osvojio je Timbuktu,
 • 1:23 - 1:26
  paleći zgrade i ubijajući naučnike.
 • 1:27 - 1:31
  Ali, vremenom, intelektualni život
  u gradu ponovo je procvetao.
 • 1:31 - 1:34
  Vladavina drugog kralja
  songajskog carstva,
 • 1:34 - 1:36
  Askije Mohameda Turea,
 • 1:36 - 1:41
  označeno je kao početak
  zlatnog doba u Timbuktuu.
 • 1:41 - 1:43
  Promenio je regresivnu politiku
  svog prethodnika
 • 1:43 - 1:46
  i ohrabrivao je učenje.
 • 1:46 - 1:50
  Vladari Songaja i većina stanovništva
  Timbuktua bili su muslimani,
 • 1:50 - 1:53
  a naučnici Timbuktua su izučavali Islam
 • 1:53 - 1:57
  uporedo sa sekularnim temama
  kao što su matematika i filozofija.
 • 1:57 - 1:59
  U bibliotekama Timbuktua,
 • 1:59 - 2:03
  pamfleti grčke filozofije
  stajali su uporedo sa spisima
 • 2:03 - 2:07
  lokalnih istoričara, naučnika i pesnika.
 • 2:07 - 2:10
  Najpoznatiji naučnik
  ovog grada, Ahmed Baba,
 • 2:10 - 2:13
  doveo je u pitanje
  preovlađujuća mišljenja o temama
 • 2:13 - 2:15
  sve od pušenja do ropstva.
 • 2:15 - 2:19
  Trgovina zlatom i solju
  finansirali su gradsku transformaciju
 • 2:19 - 2:22
  u centar za učenje.
 • 2:22 - 2:24
  Sada, proizvodi te intelektualne kulture
 • 2:24 - 2:28
  postali su najtraženija roba.
 • 2:28 - 2:29
  Sa papirom iz daleke Venecije
 • 2:29 - 2:32
  i upadljivim mastilom
  lokalnih biljaka i minerala,
 • 2:32 - 2:36
  pisari Timbuktua
  pisali su spise i na arapskom
 • 2:36 - 2:38
  i na lokalnim jezicima.
 • 2:38 - 2:43
  Napisane krasopisno i ukrašeno
  složenim geometrijskim šarama,
 • 2:43 - 2:49
  knjige Timbuktua su bile tražene
  među najbogatijim članovima društva.
 • 2:49 - 2:53
  1591. godine Zlatno doba se naglo završilo
 • 2:53 - 2:57
  kad je marokanski kralj osvojio Timbuktu.
 • 2:57 - 3:01
  Marokanske snage zarobile su Ahmeda Babu
  i druge istaknute naučnike
 • 3:01 - 3:04
  i konfiskovale njihove biblioteke.
 • 3:04 - 3:09
  Narednih vekova, ovaj grad
  preživeo je niz osvajanja.
 • 3:09 - 3:13
  Sredinom 19. veka, Sufi džihadisti
  okupirali su Timbuktu
 • 3:13 - 3:17
  i uništili mnogobrojne
  nereligijske rukopise.
 • 3:17 - 3:21
  1894. godine, francuske kolonijalne snage
  preuzele su kontrolu nad gradom,
 • 3:21 - 3:25
  kradući još više rukopisa
  i šaljući ih u Evropu.
 • 3:26 - 3:29
  Francuski je postao zvanični jezik
  koji se učio u školama,
 • 3:29 - 3:31
  pa nove generacije u Timbuktuu
 • 3:31 - 3:35
  nisu mogle da čitaju arapske zapise
  koji su ostali u gradu.
 • 3:35 - 3:40
  Za sve to vreme, književna tradicija
  Timbuktua nije iščeznula,
 • 3:40 - 3:42
  otišla je u ilegalu.
 • 3:42 - 3:45
  Neke porodice su napravile
  tajne biblioteke u njihovim kućama,
 • 3:45 - 3:48
  ili su zakopavali knjige u svoje bašte.
 • 3:48 - 3:53
  Drugi su ih skrivali u napuštenim
  pećinama ili rupama u pustinji.
 • 3:53 - 3:55
  Neprocenjivi zapisi Timbuktua
 • 3:55 - 3:59
  raširili su se po selima
  u okolnoj oblasti,
 • 3:59 - 4:04
  gde su ih obični građani
  čuvali stotinama godina.
 • 4:04 - 4:07
  Kako su dezertifikacija
  i rat osiromašili region,
 • 4:07 - 4:10
  porodice su čuvale drevne knjige
 • 4:10 - 4:14
  čak i kad su se suočile
  sa siromaštvom i gladovanjem.
 • 4:14 - 4:19
  I dan danas se nastavlja borba
  za zaštitu knjiga.
 • 4:19 - 4:22
  Od 80-ih godina 20. veka
  do početka 21. veka,
 • 4:22 - 4:28
  timbuktuanski naučnik Abdel Kader Hajdara
  sa mukom je povratio skrivene zapise
 • 4:28 - 4:32
  sa celog severa Malija
  i vratio ih u Timbuktu.
 • 4:32 - 4:38
  Ali, 2012. godine, građanski rat u Maliju
  opet je doveo u opasnost te zapise.
 • 4:38 - 4:41
  Većina njih je bila evakuisana
  do obližnjeg grada Bamako.
 • 4:41 - 4:43
  Njihova budućnost ostaje neizvesna,
 • 4:43 - 4:48
  jer se suočavaju i sa pretnjama ljudi
  i pretnjama iz prirode.
 • 4:48 - 4:51
  Ove knjige predstavljaju
  naše najbolje, i često jedine,
 • 4:51 - 4:55
  izvore prekolonijalne istorije ove regije.
 • 4:55 - 4:58
  Mnoge od njih moderni naučnici
  nikada nisu pročitali,
 • 4:58 - 5:02
  a i dalje većina ostaje
  izgubljena ili sakrivena u pustinji.
 • 5:02 - 5:07
  U pitanju su napori da se one zaštite
  zbog istorije koju sadrže,
 • 5:07 - 5:12
  i napori mnogobrojnih generacija
  da spasu tu istoriju od zaborava.
Title:
Skrivena blaga Timbuktua - Elizabeta Koks
Speaker:
Elizabeta Koks (Elizabeth Cox)
Description:

Pogledajte celu lekciju na: https://ed.ted.com/lessons/the-hidden-treasures-of-timbuktu-elizabeth-cox

Na obodima prostrane Sahare, građani su se iskradali iz grada Timbuktu i povlačili se u divljinu. Zakopavali su kovčege u pesak pustinje, sakrilvali su ih u pećine i zapečatili u tajne sobe. Unutar ovih kovčega bilo je blago vrednije od zlata - drevne knjige grada. Zašto su skrivali ove neprocenjive rukopise? Elizabeta Koks istražuje književnu tradiciju grada Timbuktu.

Lekciju pripremila Elizabeta Koks, režirao Aim Creative Studio.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED-Ed
Duration:
05:15

Serbian subtitles

Revisions