Polish subtitles

← Wyścig o odczytanie tajemniczego pisma - Susan Lupack

Get Embed Code
25 Languages

Showing Revision 11 created 09/23/2020 by Marta Konieczna.

 1. Na początku XX wieku na Krecie
 2. brytyjski archeolog sir Arthur Evans
  odkrył blisko 3000 tabliczek
 3. z dziwnymi symbolami.
 4. Myślał, że zapisano je w języku
 5. najstarszej europejskiej cywilizacji.
 6. Naukowcy głowili się
  nad nimi przez 50 lat.
 7. Evans odkrył tabliczki
  wśród kolorowych fresków

 8. i plątanin korytarzy Pałacu w Knossos.
 9. Cywilizację nazwał minojską
 10. na cześć króla Minosa,
  mitycznego władcy Krety.
 11. Myślał, że pismo, nazwane linearnym B,
  przedstawia język minojski,
 12. jednak naukowcy z całego
  świata mieli własne teorie.
 13. Czy był to zaginiony język Etrusków?
 14. A może wczesny baskijski?
 15. Tajemnica pozostawała nierozwiązana,
  bo Evans bardzo strzegł tablic.

 16. Za jego życia tylko 200
  ujrzało światło dzienne.
 17. Sam Evans nigdy nie rozszyfrował pisma.
 18. Poczynił za to dwie obserwacje.
 19. Tablice były zapiskami administracyjnymi,
  a pismo sylabariuszem,
 20. gdzie każdy symbol odpowiadał
  połączeniu spółgłoski i samogłoski,
 21. a czasem przedstawiał całe słowo.
 22. Evans pracował nad pismem linearnym B
  przez 30 lat, zanim uczona z Brooklynu

 23. Alice Kober postanowiła
  rozwiązać zagadkę tego pisma.
 24. Kober wykładała filologię klasyczną
  w Brooklyn College,
 25. w czasach, gdy kobiety
  rzadko pełniły takie funkcje.
 26. Żeby sobie pomóc,
  nauczyła się wielu języków,
 27. wiedząc, że będzie jej to potrzebne
  do odczytania pisma linearnego B.
 28. Przez następne 20 lat badała symbole.
 29. Pracując na nielicznych
  dostępnych inskrypcjach,

 30. zbadała, jak często
  pojawiał się każdy symbol,
 31. a potem jak często obok innego symbolu.
 32. Wszystko zapisywała na makulaturze
  i trzymała w kartonach po papierosach,
 33. bo podczas II wojny światowej
  trudno było o przybory pisarskie.
 34. Analizując częstotliwość symboli,

 35. Kober odkryła, że język pisma
  wykorzystuje końcówki słów
 36. do nadawania znaczenia gramatycznego.
 37. Zaczęła budować tabelę
  związków między symbolami,
 38. zbliżając się do odczytania
  pisma bardziej niż poprzednicy.
 39. Niestety zmarła, prawdopodobnie
  na raka, w 1950 roku w wieku 43 lat.
 40. Równolegle z Kober nad tablicami z Knossos

 41. pracował architekt Michael Ventris
  też próbujący odczytać pismo linearne B.
 42. Miał na jego punkcie obsesję,
 43. odkąd jako chłopiec
  usłyszał przemowę Evansa.
 44. Pracował nad pismem nawet w czasie
  służby w trakcie II wojny światowej.
 45. Po wojnie Ventris
  powiększył dorobek Kober,

 46. korzystając z nowo opublikowanych
  inskrypcji z pismem linearnym B
 47. odkrytych na innym stanowisku
  archeologicznym w Pylos w Grecji.
 48. Przełom nastąpił, kiedy Ventris
  porównał tablice z Pylos
 49. z tymi z Knossos
 50. i zauważył, że nie wszystkie słowa
  pojawiają się na obu rodzajach tablic.
 51. Zastanawiał się, czy to nazwy własne
 52. miejsc w danej lokalizacji.
 53. Wiedział, że mimo upływu czasu
  nazwy miejsc raczej się nie zmieniają,

 54. dlatego postanowił porównać je
 55. ze starożytnym sylabariuszem z Cypru.
 56. Sylabariusz cypryjski był używany
  setki lat po piśmie linearnym B,
 57. ale niektóre symbole były podobne,
 58. więc dźwięki również mogły być zbliżone.
 59. Po użyciu dźwięków języka cypryjskiego
 60. do przeczytania pisma linearnego B
 61. Ventris odczytał słowo Knossos,
 62. nazwę miasta, gdzie Evans odkrył tablice.
 63. Efektem domina Ventris
  odczytał pismo linearne B,
 64. z każdym słowem coraz bardziej
  przekonując się, że tym pismem
 65. zapisano nie język minojski, a grecki.
 66. Cztery lata później Ventris zginął
  w wypadku samochodowym w wieku 34 lat.

 67. Ale jego odkrycie napisało
  nowy rozdział historii.
 68. Evans był przekonany,
  że Minojczycy podbili Grecję
 69. i to dlatego znajdowano na kontynencie
  przykłady pisma linearnego B.
 70. Ale odkrycie, że to pismo służyło
  do zapisu greki, a nie minojskiego,
 71. udowodowniło, że doszło
  do czegoś przeciwnego.
 72. To Grecy najechali Kretę i zaadaptowali
  pismo minojskie dla własnego języka.
 73. To nie koniec historii.

 74. Język minojski
 75. zapisywano innym pismem,
  zwanym linearnym A,
 76. którego jeszcze nie odczytano.
 77. Pozostaje ono zagadką. Na razie.