Hungarian subtitles

← Egy rejtélyes nyelv megfejtéséért vívott verseny – Susan Lupack

Get Embed Code
25 Languages

Showing Revision 7 created 07/21/2020 by Csaba Lóki.

 1. Az 1900-as évek elején Kréta szigetén
 2. Sir Arthur Evans brit régész
 3. majdnem 3000, különös jelekkel
  teleírt táblát fedezett fel.
 4. Arra gondolt, hogy a jelek
  azt a nyelvet képviselik,
 5. amelyen Európa
  legrégibb civilizációja beszélt.
 6. Megfejtése 50 éven át
  kifogott a tudósokon.
 7. Evans a táblákra a knósszoszi palotarom
  színes falfestményei tájékán

 8. és labirintusszerű folyosóin bukkant rá.
 9. A civilizációt minószinak nevezte el,
 10. a mondabeli Minósz király neve alapján.
 11. Azt tartotta, hogy a "lineáris B" nevű
  írást a minószi nyelvűek használták,
 12. de a világ tudósai mind előálltak
  a maguk elméletével.
 13. Ez az etruszkok kihalt nyelve?
 14. Vagy a baszkok ősi nyelve?
 15. A rejtély csak erősödött,
  mivel Evans szigorúan őrizte a táblákat –

 16. életében csak 200 feliratot tettek közzé –
 17. de az írást képtelen volt megfejteni.
 18. De azért két pontos megfigyelést tett:
 19. a táblák szótagjel-rendszerű
  hivatalos feljegyzéseket tartalmaztak.
 20. Minden jel mással- és magánhangzóból áll,
 21. de vannak köztük szavakat jelölők is.
 22. Evans 30 évig dolgozott a lineáris B-n,

 23. míg Alice Kober brooklyni tudós
  meg nem oldotta a rejtélyt.
 24. Kober akkor volt a Brooklyni Főiskola
  klasszika-filológia professzora,
 25. mikor kevés nő töltött be ilyen állást.
 26. Kutatását megkönnyítendő
  sok nyelvet tanulmányozott,
 27. melyekről tudta, hogy kellhetnek
  a lineáris B megfejtéséhez.
 28. Húsz éven át elemezte a jeleket.
 29. A kevés hozzáférhető felirat alapján

 30. följegyezte, hogy egy-egy jel
  milyen gyakran fordul elő.
 31. Aztán följegyezte, hogy egy-egy jel milyen
  gyakran fordul elő valamely másikkal.
 32. Megállapításait cigarettás dobozokban
  gyűjtött hulladékpapírokra írta,
 33. mert a 2. világháború idején
  papírhiány volt.
 34. A gyakoriságok elemzése alapján rájött,

 35. hogy a lineáris B nyelvben
 36. szóvégződések alakítják ki
  a mondatok nyelvtani szerkezetét.
 37. Ebből a jelek közti kapcsolatokat
  tükröző táblázatot állított össze,
 38. és ezzel bárki másnál közelebb jutott
  a lineáris B írás megfejtéséhez.
 39. De 1950-ben 43 évesen,
  valószínűleg rákban meghalt.
 40. Mialatt Kober a táblákat elemezte,

 41. Michael Ventris építész is
  munkálkodott a lineáris B feltörésén.
 42. Még iskolás korában Evanset hallgatva
  vált rögeszméjévé a lineáris B írás.
 43. Még a 2. világháborúban katonáskodva
  is a felirat megfejtésén dolgozott.
 44. A háború után Kober rendszerét
  Ventris továbbfejlesztette,

 45. fölhasználva a görög szárazföldön
  lezajlott ásatáson,
 46. Püloszban föllelt és közzétett
  lineáris B írású táblákat.
 47. Az igazi áttörést a püloszi feliratok
 48. és a knósszoszi táblák összevetése hozta.
 49. Ventris észrevette, hogy egyes szavak
  a knósszoszi táblákon megvannak,
 50. de a pülosziakról hiányoznak.
 51. Azok vajon jellemző helységnevek?
 52. Tudta, hogy a helységnevek
  századok során sem igen változnak,

 53. ezért úgy döntött,
 54. összeveti a lineáris B-t
  a régi ciprusi szótagírással.
 55. A ciprusi írást századokkal
  a lineáris B-t követően használták,
 56. de bizonyos jelek hasonlók voltak.
 57. Feltételezte, hogy tán a hangok is azok.
 58. Amikor a ciprusi írás
  bizonyos hangjait behelyettesítette
 59. a lineáris B-vel készült feliratokba,
 60. rábukkant a Knósszosz szóra,
 61. a város nevére, ahol Evans
  a táblákat fölfedezte.
 62. Ezután hirtelen már egymás után
  bontakoztak ki a lineáris B elemei,
 63. és minden szóval egyre világosabbá vált,
 64. hogy a lineáris B nyelve
  nem minószi, hanem görög.
 65. Ventris négy év múlva, 34 évesen
  autóbalesetben elhunyt,

 66. de fölfedezése átírta
  a történelem egyik fejezetét.
 67. Evans váltig állította, hogy a minósziak
  igázták le a szárazföldi görögöket,
 68. és lineáris B írásminták ezért
  fordultak elő a szárazföldön.
 69. Ám a fölfedezés, hogy a lineáris B
  görög, és nem minószi, megmutatta,
 70. hogy pont az ellenkezője történt:
 71. a szárazföldi görögök törtek be Krétára,
  és vették át nyelvükhöz a minószi írást.
 72. De a történetnek még nincs vége.

 73. A minósziak nyelvét más írással jegyezték,
 74. az ún. lineáris A-val,
 75. amely még megfejtésre vár.
 76. A lineáris A egyelőre még rejtély.