Return to Video

ABD'nin kefalet sistemindeki sorun - Camilo Ramirez

 • 0:07 - 0:12
  2000 yılından bu yana Amerika Birleşik
  Devletleri'nde suçlardan hüküm giyenlerin
 • 0:12 - 0:18
  yıllık sayısı sabit kalmış ancak hapisteki
  yıllık ortalama insan sayısı artmış.
 • 0:18 - 0:19
  Bu nasıl olabilir?
 • 0:19 - 0:22
  Cevap, yapılması planlanan şeyi yapmayan
 • 0:22 - 0:25
  kefalet sisteminde yatıyor.
 • 0:25 - 0:29
  "Kefalet" terimi, yargılanmayı bekleyen
  kişilerin suçlamalarla yüzleşmek için
 • 0:29 - 0:33
  mahkemeye geri dönmeleri koşuluyla
  serbest bırakılmasını ifade eder.
 • 0:33 - 0:37
  Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler
  pek çok kefalet çeşidi kullanıyor
 • 0:37 - 0:39
  ve bazıları bunu hiç kullanmıyor.
 • 0:39 - 0:44
  ABD kefalet sistemi, esas olarak
  nakit kefalet denen şeye dayanır
 • 0:44 - 0:47
  ve şu şekilde çalışması gerekirdi:
 • 0:47 - 0:49
  Bir kişi bir suçla itham edildiğinde,
 • 0:49 - 0:52
  hakim kefalet için makul
  bir fiyat belirler.
 • 0:52 - 0:55
  Sanık, mahkeme davayla ilgili
  bir karara varana kadar
 • 0:55 - 0:58
  hapisten çıkabilmek için
  bu ücreti ödeyecektir.
 • 0:58 - 1:02
  Dava suçlu ya da masum şeklinde
  sona erdiğinde sanıklar
 • 1:02 - 1:06
  bütün mahkemelerine çıkmaları halinde
  kefalet paralarını geri alacaklardır.
 • 1:06 - 1:10
  Bu sistemin arkasındaki mantık:
  ABD yasalarına göre
 • 1:10 - 1:13
  suçlu olduğu kanıtlanana kadar
  insanların masum olduğu varsayılır
 • 1:13 - 1:17
  bu nedenle bir suçla
  itham edilen bir kişi,
 • 1:17 - 1:19
  bir suçtan hüküm giymedikçe
  hapse atılmamalıdır.
 • 1:19 - 1:22
  Ancak bugün, ABD'deki kefalet sistemi
 • 1:22 - 1:24
  masumiyet karinesini onurlandırmıyor.
 • 1:24 - 1:28
  Bunun yerine, insanların haklarını
  altüst ederek
 • 1:28 - 1:32
  özellikle düşük gelirli topluluklar
  ve beyaz olmayan topluluklardaki
 • 1:32 - 1:34
  insanlara ciddi zararlar verir.
 • 1:34 - 1:37
  Kefaletin bedeli önemli bir neden.
 • 1:37 - 1:40
  Nakit kefaletin amaçlandığı gibi
  çalışabilmesi için
 • 1:40 - 1:43
  ücretin sanık için karşılanabilir
  olması gerekir.
 • 1:43 - 1:47
  Kefalet bedelinin, birinin suçluluk
  olasılığını yansıtması amaçlanmadı -
 • 1:47 - 1:51
  kefalet belirlendiğinde,
  mahkeme delilleri incelemedi.
 • 1:51 - 1:56
  Çok ciddi suçlar gibi istisnai durumlarda
  yargıçlar, sanıkların yargılanmadan önce
 • 1:56 - 2:01
  kefaletle serbest bırakılmasını
  reddedebilir ve hapse atabilir.
 • 2:01 - 2:05
  Yargıçların bu gücü çok nadir
  kullanmaları gerekiyordu
 • 2:05 - 2:08
  ve çok sık kullandıkları için
  soruşturmaya alınabilirlerdi.
 • 2:08 - 2:12
  Kefaletin karşılanamayacak olması,
  insanların mahkeme öncesi
 • 2:12 - 2:15
  salıverilmesini reddetmenin
  ikinci yolu haline geldi.
 • 2:15 - 2:19
  Yargıçların kişisel takdir ve önyargıları,
 • 2:19 - 2:22
  bu şekilde tutuklamayı seçtikleri
  kişilerde büyük rol oynadı.
 • 2:22 - 2:28
  Kefalet tutarları gittikçe arttı
  ve daha fazla sanık ödeyemedi
 • 2:28 - 2:30
  bu yüzden daha fazla sanık hapiste kaldı.
 • 2:30 - 2:32
  19. yüzyılın sonlarında,
 • 2:32 - 2:37
  bu koşullar ticari kefalet şirketlerinin
  yükselişine yol açtı.
 • 2:37 - 2:43
  Şirket aldığı ağır bir ücret karşılığında
  bir sanığın kefaletini öder.
 • 2:43 - 2:47
  Bugün ortalama kefalet 10.000 dolar,
 • 2:47 - 2:51
  Amerikalıların neredeyse yarısı
  ve on sanıktan dokuzu için
 • 2:51 - 2:54
  çok yüksek bir fiyat.
 • 2:54 - 2:56
  Davalı ödeyemezse,
 • 2:56 - 3:01
  ticari bir kefalet şirketinden
  kredi başvurusunda bulunabilir.
 • 3:01 - 3:05
  Kimin kefaletini ödeyeceğine
  tamamen şirket karar verir.
 • 3:05 - 3:07
  Geri ödeyeceklerini düşündükleri
  sanıkları seçerler
 • 3:07 - 3:12
  ve her yıl yaklaşık 2 milyar dolar
  kâr elde ederler.
 • 3:12 - 3:14
  Aslında son 20 yılda Amerika'daki
 • 3:14 - 3:20
  hapishane büyümesinin ana itici gücü
  mahkeme öncesi tutukluluk oldu.
 • 3:20 - 3:23
  Her yıl kefaleti karşılayamayan
  veya kredi alamayan
 • 3:23 - 3:28
  yüz binlerce insan, davaları
  çözülene kadar hapiste kalıyor.
 • 3:28 - 3:32
  Bu adaletsizlik orantısız bir şekilde,
  yargıçlar yüzünden
 • 3:32 - 3:35
  aynı suçlarla suçlanan beyazlardan
  daha fazla kefalet ödeyen
 • 3:35 - 3:39
  Siyahi ve Latin Amerikalıları etkiliyor.
 • 3:39 - 3:43
  Karşılanamayan kefalet, masum sanıkları
  bile zor duruma sokuyor.
 • 3:43 - 3:47
  Bazıları işlemediği suçları kabul ediyor.
 • 3:47 - 3:52
  Küçük suçlar için, savcılık,
  suçu kabul etmesi halinde
 • 3:52 - 3:55
  sanığın cezasına kadar hapiste geçirilen
  sürenin kredilendirilmesi için
 • 3:55 - 3:57
  bir anlaşma önerebilir.
 • 3:57 - 4:02
  Çoğunlukla, hapiste geçirdikleri süre
  toplam ceza kadar olur
 • 4:02 - 4:07
  ve hemen eve gidebilirler
  ancak sabıka kaydı ile ayrılırlar.
 • 4:07 - 4:09
  Bu arada onların masumiyetini savunmak,
 • 4:09 - 4:13
  süresiz olarak hapiste yargılanmayı
  beklemek anlamına gelebilir
 • 4:13 - 4:16
  ve masum bir kararı garanti etmez.
 • 4:16 - 4:19
  En başta kefalet bile gerekli olmayabilir.
 • 4:19 - 4:24
  Washington, D.C. 1990'larda nakit kefaleti
  büyük ölçüde kaldırdı.
 • 4:24 - 4:30
  Şehir 2017'de sanıkların %94'ünü kefalet
  parası olmadan serbest bıraktı
 • 4:30 - 4:35
  ve %88'i mahkeme tarihlerinde
  geri döndü.
 • 4:35 - 4:38
  Kâr amacı gütmeyen kuruluş
  The Bail Project,
 • 4:38 - 4:42
  her yıl binlerce düşük gelirli insana
  ücretsiz kefalet yardımı sağlıyor
 • 4:42 - 4:47
  ve kefaletin oluşturmak için tasarlandığı
  mali teşviği ortadan kaldırıyor.
 • 4:47 - 4:51
  Sonuç? İnsanlar ceplerinde para olmadan
  mahkeme tarihlerinin
 • 4:51 - 4:53
  %90'ında geri dönüyorlar
 • 4:53 - 4:56
  ve mahkeme tarihlerini kaçıranlar,
  çocuk bakımı,
 • 4:56 - 5:01
  iş problemleri veya tıbbi krizler gibi
  koşullar nedeniyle gelemiyor.
 • 5:01 - 5:06
  Araştırmalar ayrıca insanları
  mahkemeden önce hapiste tutmanın,
 • 5:06 - 5:08
  genellikle nakit kefaleti
  karşılayamadıklarından,
 • 5:08 - 5:14
  yeniden tutuklanma ve yeniden suç işleme
  olasılığını artırdığını da buldu.
 • 5:14 - 5:17
  İnsanların yargılanmadan önce
  hapsedilmesinin verdiği zarar
 • 5:17 - 5:22
  tüm toplulukları kapsar ve nesiller boyu
  ailelere zarar verebilir.
 • 5:22 - 5:26
  Hapsedilen kişiler, bir suçtan hüküm
  giymeden önce geçim kaynaklarını,
 • 5:26 - 5:28
  evlerini ve temel hizmetlere
 • 5:28 - 5:32
  erişimlerini kaybedebilirler.
 • 5:32 - 5:34
  Aynı zamanda inanılmaz derecede pahalı:
 • 5:34 - 5:39
  Amerikalı vergi mükellefleri, yasal olarak
  masum olduğu varsayılan insanları
 • 5:39 - 5:43
  hapsetmek için her yıl
  yaklaşık 14 milyar dolar harcıyor.
 • 5:43 - 5:46
  Bu, ırk veya servetten bağımsız olarak,
  yasalar altında
 • 5:46 - 5:49
  eşit adalet vaadini baltalıyor.
 • 5:49 - 5:53
  Nakdi kefaletle ilgili konular,
  yapısal ırkçılık
 • 5:53 - 5:57
  ve hapsedilmeye aşırı bağımlılık gibi
  ele alınması gereken
 • 5:57 - 5:58
  toplumsal sorunların belirtileri.
 • 5:58 - 6:01
  Bu arada, The Bail Project gibi
  reformcular nakit kefaletle
 • 6:01 - 6:05
  mahsur kalan insanlara yardım etmek,
  gelecek için daha adil
 • 6:05 - 6:09
  ve insani bir ön duruşma sistemi
  oluşturmak için çalışıyorlar.
Title:
ABD'nin kefalet sistemindeki sorun - Camilo Ramirez
Speaker:
Camilo Ramirez
Description:

Tam dersi görüntülemek için: https://ed.ted.com/lessons/the-problem-with-the-u-s-bail-system-camilo-ramirez

2000 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde suçlardan hüküm giyenlerin yıllık sayısı sabit kalmıştır ancak hapisteki yıllık ortalama insan sayısı artmıştır. Bu masıl olabilir? Cevap yapılması planlanan şeyi yapmayan kefalet sisteminde yatıyor. Camilo Ramirez, nakit kefalet sisteminin düşük gelirli topluluklarda ve beyaz olmayan topluluklarda insanlara nasıl orantısız bir şekilde zarar verdiğini ayrıntılarıyla anlatıyor.

Ders Camilo Ramirez, animasyon Patrick Smith tarafından yapılmıştır.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED-Ed
Duration:
06:10

Turkish subtitles

Revisions