Polish subtitles

← Problem z systemem zwolnień za kaucją w USA - Camilo Ramirez

Get Embed Code
22 Languages

Showing Revision 20 created 12/21/2020 by Ola Królikowska.

 1. Od 2000 roku liczba osób skazanych
  rocznie za przestępstwa w USA
 2. pozostaje bez zmian, ale średnia liczba
  więźniów każdego roku wzrasta.
 3. Jak to możliwe?
 4. Odpowiedź leży w systemie
  zwolnień za kaucją,
 5. który nie działa tak, jak powinien.
 6. Termin "kaucja" odnosi się do zwalniania
  za kaucją osób oczekujących na proces

 7. pod warunkiem, że stawią się w sądzie.
 8. Na świecie istnieje wiele
  rodzajów zwolnień za kaucją,
 9. a w niektórych państwach
  nie stosuje się ich wcale.
 10. Amerykański system kaucji
  polega głównie na poręczeniu majątkowym,
 11. które miało działać tak.
 12. Kiedy ktoś zostaje
  oskarżony o przestępstwo,

 13. sędzia ustala umiarkowaną wysokość kaucji.
 14. Oskarżony wpłaca ją,
  żeby przebywać na wolności
 15. aż do ogłoszenia werdyktu.
 16. Po zakończeniu sprawy
  skazaniem albo uniewinnieniem
 17. podsądny dostaje kaucję z powrotem,
  jeśli zawsze stawiał się w sądzie.
 18. Podstawą systemu jest to,
  że według amerykańskiego prawa
 19. ludzie z założenia są niewinni,
  dopóki nie udowodni im się winy.
 20. Osoba oskarżona o przestępstwo
  nie powinna być więziona,
 21. jeśli nie zostanie skazana.
 22. Jednak dziś amerykański system kaucji

 23. nie uwzględnia domniemania niewinności.
 24. Zamiast tego łamie prawa człowieka
  i wyrządza poważną szkodę
 25. szczególnie tym ze społeczności biednych
 26. i wielorasowych.
 27. Główna przyczyna to wysokość kaucji.

 28. Żeby zwolnienia za kaucją
  działały tak, jak powinny,
 29. oskarżonego musi być na nią stać.
 30. Wysokość kaucji nie miała odzwierciedlać
  prawdopodobieństwa winy.
 31. Ustalana jest, zanim sąd zobaczy dowody.
 32. W wyjątkowych okolicznościach,
  jak sprawy o bardzo ciężkie przestępstwa,
 33. sędzia może odmówić oskarżonemu wyjścia
  za kaucją i aresztować go przed procesem.
 34. Sędziowie mieli korzystać
  z tego prawa bardzo rzadko
 35. i za zbyt częste stosowanie
  mogli zostać objęci dochodzeniem.
 36. Ustalanie za wysokiej kaucji
  stało się innym sposobem
 37. na odmawianie ludziom
  uwolnienia przed procesem.
 38. Indywidualne uznanie i uprzedzenia sędziów
  grały ogromną rolę w wyborze,
 39. kogo tak zatrzymać.
 40. Wysokość kaucji rosła i coraz więcej
  oskarżonych nie mogło jej wpłacić,
 41. więc zostawali w areszcie.
 42. Pod koniec XIX wieku

 43. doprowadziło to do powstania
  firm kredytujących,
 44. za dużą opłatą pokrywających
  oskarżonym koszty kaucji.
 45. Dzisiaj średnia wysokość kaucji
  to 10 tysięcy dolarów.

 46. Zaporowo wysoka cena
  dla prawie połowy Amerykanów
 47. i dla 9 spośród 10 oskarżonych.
 48. Jeśli podsądny nie może zapłacić,
 49. może starać się o pożyczkę
  od firmy kredytującej kaucje.
 50. To ona decyduje, komu udzieli pożyczki.
 51. Wybierani są ci, którzy zdaniem
  firmy spłacą kredyt.
 52. To zysk około 2 miliardów dolarów rocznie.
 53. Tak naprawdę w ostatnich 20 latach

 54. areszt przed procesem był głównym
  powodem wzrostu liczby więźniów w Ameryce.
 55. Co roku setki tysięcy ludzi,
  których nie stać na kaucję czy kredyt,
 56. zostają w więzieniu do wyjaśnienia sprawy.
 57. Ta niesprawiedliwość nieproporcjonalnie
  dotyka czarnych Amerykanów i Latynosów,
 58. którym sędziowie często
  wyznaczają wyższe kaucje
 59. niż białym Amerykanom
  oskarżonym o te same przestępstwa.
 60. Za wysoka kaucja nawet osoby niewinne
  stawia w sytuacji bez wyjścia.

 61. Niektórzy w końcu przyznają się
  do przestępstwa, którego nie popełnili.
 62. W przypadku wykroczeń prokuratura
  może proponować włączenie czasu
 63. spędzonego w areszcie
  na poczet wyrokowanej kary,
 64. jeśli przyznają się do winy.
 65. Po spędzeniu całego wyroku w areszcie
 66. od razu mogą wracać do domu,
  ale jako osoby z kryminalną przeszłością.
 67. Z kolei utrzymywanie niewinności
 68. oznacza pozostanie w więzieniu
  w oczekiwaniu na proces
 69. bez gwarancji uwolnienia od zarzutów.
 70. Tymczasem kaucja może
  nawet nie być potrzebna.

 71. W Waszyngtonie w dużym stopniu
  zniesiono kaucje pieniężne w latach 90.
 72. W 2017 roku w mieście zwolniono
  94% oskarżonych bez poboru kaucji,
 73. a 88% z nich stawiło się
  w sądzie na wszystkie wezwania.
 74. Organizacja non-profit "The Bail Project"
 75. co roku wpłaca kaucje
  za tysiące ludzi o niskich dochodach,
 76. eliminując mechanizm, który tworzy kaucja.
 77. W rezultacie ludzie stawiają się
  w sądach w 90% wezwań,
 78. nie ryzykując żadnymi pieniędzmi,
 79. a nieobecność pozostałych
  wynika z takich powodów,
 80. jak opieka nad dzieckiem,
  praca czy problem ze zdrowiem.
 81. Badania wykazały, że trzymanie ludzi
  w areszcie przed procesem,
 82. często ze względu na brak wpłaty kaucji,
 83. zwiększa ryzyko powtórnego
  aresztowania i przestępstwa.
 84. Szkoda wyrządzana przez trzymanie
  ludzi w areszcie przed procesem

 85. oddziałuje na całe społeczności
  i zostawia w rodzinach ślad na pokolenia.
 86. Aresztowani mogą stracić
  źródło utrzymania, dom
 87. i dostęp do podstawowych usług,
 88. jeszcze zanim zostaną
  skazani za przestępstwo.
 89. To jest również ogromnie drogie.
 90. Co roku amerykańscy podatnicy
  wydają blisko 14 miliardów dolarów
 91. na areszt wciąż niewinnych ludzi.
 92. To podkopuje gwarancję równego
  traktowania wobec prawa
 93. niezależnie od rasy czy zamożności.
 94. Przypadki z kaucją pieniężną są typowe
  dla takich problemów społecznych,

 95. jak strukturalny rasizm
  i zbytnie poleganie na więziennictwie,
 96. które trzeba rozwiązać.
 97. Tymczasem reformatorzy,
  jak ci z "The Bail Project",
 98. działają, żeby pomóc ludziom
  w pułapce kaucji pieniężnej i stworzyć
 99. na przyszłość sprawiedliwy i ludzki
  system postępowania przed procesem.