Return to Video

Problem z systemem zwolnień za kaucją w USA - Camilo Ramirez

 • 0:07 - 0:12
  Od 2000 roku liczba osób skazanych
  rocznie za przestępstwa w USA
 • 0:12 - 0:18
  pozostaje bez zmian, ale średnia liczba
  więźniów każdego roku wzrasta.
 • 0:18 - 0:19
  Jak to możliwe?
 • 0:19 - 0:22
  Odpowiedź leży w systemie
  zwolnień za kaucją,
 • 0:22 - 0:25
  który nie działa tak, jak powinien.
 • 0:25 - 0:29
  Termin "kaucja" odnosi się do zwalniania
  za kaucją osób oczekujących na proces
 • 0:29 - 0:33
  pod warunkiem, że stawią się w sądzie.
 • 0:33 - 0:37
  Na świecie istnieje wiele
  rodzajów zwolnień za kaucją,
 • 0:37 - 0:39
  a w niektórych państwach
  nie stosuje się ich wcale.
 • 0:39 - 0:44
  Amerykański system kaucji
  polega głównie na poręczeniu majątkowym,
 • 0:44 - 0:47
  które miało działać tak.
 • 0:47 - 0:49
  Kiedy ktoś zostaje
  oskarżony o przestępstwo,
 • 0:49 - 0:52
  sędzia ustala umiarkowaną wysokość kaucji.
 • 0:52 - 0:55
  Oskarżony wpłaca ją,
  żeby przebywać na wolności
 • 0:55 - 0:58
  aż do ogłoszenia werdyktu.
 • 0:58 - 1:02
  Po zakończeniu sprawy
  skazaniem albo uniewinnieniem
 • 1:02 - 1:06
  podsądny dostaje kaucję z powrotem,
  jeśli zawsze stawiał się w sądzie.
 • 1:06 - 1:10
  Podstawą systemu jest to,
  że według amerykańskiego prawa
 • 1:10 - 1:13
  ludzie z założenia są niewinni,
  dopóki nie udowodni im się winy.
 • 1:13 - 1:17
  Osoba oskarżona o przestępstwo
  nie powinna być więziona,
 • 1:17 - 1:19
  jeśli nie zostanie skazana.
 • 1:19 - 1:22
  Jednak dziś amerykański system kaucji
 • 1:22 - 1:24
  nie uwzględnia domniemania niewinności.
 • 1:24 - 1:29
  Zamiast tego łamie prawa człowieka
  i wyrządza poważną szkodę
 • 1:29 - 1:32
  szczególnie tym ze społeczności biednych
 • 1:32 - 1:34
  i wielorasowych.
 • 1:34 - 1:37
  Główna przyczyna to wysokość kaucji.
 • 1:37 - 1:40
  Żeby zwolnienia za kaucją
  działały tak, jak powinny,
 • 1:40 - 1:43
  oskarżonego musi być na nią stać.
 • 1:43 - 1:47
  Wysokość kaucji nie miała odzwierciedlać
  prawdopodobieństwa winy.
 • 1:47 - 1:51
  Ustalana jest, zanim sąd zobaczy dowody.
 • 1:51 - 1:56
  W wyjątkowych okolicznościach,
  jak sprawy o bardzo ciężkie przestępstwa,
 • 1:56 - 2:01
  sędzia może odmówić oskarżonemu wyjścia
  za kaucją i aresztować go przed procesem.
 • 2:01 - 2:05
  Sędziowie mieli korzystać
  z tego prawa bardzo rzadko
 • 2:05 - 2:08
  i za zbyt częste stosowanie
  mogli zostać objęci dochodzeniem.
 • 2:08 - 2:12
  Ustalanie za wysokiej kaucji
  stało się innym sposobem
 • 2:12 - 2:15
  na odmawianie ludziom
  uwolnienia przed procesem.
 • 2:15 - 2:20
  Indywidualne uznanie i uprzedzenia sędziów
  grały ogromną rolę w wyborze,
 • 2:20 - 2:22
  kogo tak zatrzymać.
 • 2:22 - 2:28
  Wysokość kaucji rosła i coraz więcej
  oskarżonych nie mogło jej wpłacić,
 • 2:28 - 2:30
  więc zostawali w areszcie.
 • 2:30 - 2:32
  Pod koniec XIX wieku
 • 2:32 - 2:37
  doprowadziło to do powstania
  firm kredytujących,
 • 2:37 - 2:43
  za dużą opłatą pokrywających
  oskarżonym koszty kaucji.
 • 2:43 - 2:47
  Dzisiaj średnia wysokość kaucji
  to 10 tysięcy dolarów.
 • 2:47 - 2:51
  Zaporowo wysoka cena
  dla prawie połowy Amerykanów
 • 2:51 - 2:54
  i dla 9 spośród 10 oskarżonych.
 • 2:54 - 2:56
  Jeśli podsądny nie może zapłacić,
 • 2:56 - 3:01
  może starać się o pożyczkę
  od firmy kredytującej kaucje.
 • 3:01 - 3:05
  To ona decyduje, komu udzieli pożyczki.
 • 3:05 - 3:07
  Wybierani są ci, którzy zdaniem
  firmy spłacą kredyt.
 • 3:07 - 3:12
  To zysk około 2 miliardów dolarów rocznie.
 • 3:12 - 3:14
  Tak naprawdę w ostatnich 20 latach
 • 3:14 - 3:20
  areszt przed procesem był głównym
  powodem wzrostu liczby więźniów w Ameryce.
 • 3:20 - 3:25
  Co roku setki tysięcy ludzi,
  których nie stać na kaucję czy kredyt,
 • 3:25 - 3:28
  zostają w więzieniu do wyjaśnienia sprawy.
 • 3:28 - 3:33
  Ta niesprawiedliwość nieproporcjonalnie
  dotyka czarnych Amerykanów i Latynosów,
 • 3:33 - 3:35
  którym sędziowie często
  wyznaczają wyższe kaucje
 • 3:35 - 3:39
  niż białym Amerykanom
  oskarżonym o te same przestępstwa.
 • 3:39 - 3:43
  Za wysoka kaucja nawet osoby niewinne
  stawia w sytuacji bez wyjścia.
 • 3:43 - 3:47
  Niektórzy w końcu przyznają się
  do przestępstwa, którego nie popełnili.
 • 3:47 - 3:52
  W przypadku wykroczeń prokuratura
  może proponować włączenie czasu
 • 3:52 - 3:55
  spędzonego w areszcie
  na poczet wyrokowanej kary,
 • 3:55 - 3:57
  jeśli przyznają się do winy.
 • 3:57 - 4:02
  Po spędzeniu całego wyroku w areszcie
 • 4:02 - 4:07
  od razu mogą wracać do domu,
  ale jako osoby z kryminalną przeszłością.
 • 4:07 - 4:09
  Z kolei utrzymywanie niewinności
 • 4:09 - 4:13
  oznacza pozostanie w więzieniu
  w oczekiwaniu na proces
 • 4:13 - 4:16
  bez gwarancji uwolnienia od zarzutów.
 • 4:16 - 4:19
  Tymczasem kaucja może
  nawet nie być potrzebna.
 • 4:19 - 4:24
  W Waszyngtonie w dużym stopniu
  zniesiono kaucje pieniężne w latach 90.
 • 4:24 - 4:30
  W 2017 roku w mieście zwolniono
  94% oskarżonych bez poboru kaucji,
 • 4:30 - 4:35
  a 88% z nich stawiło się
  w sądzie na wszystkie wezwania.
 • 4:35 - 4:38
  Organizacja non-profit "The Bail Project"
 • 4:38 - 4:42
  co roku wpłaca kaucje
  za tysiące ludzi o niskich dochodach,
 • 4:42 - 4:47
  eliminując mechanizm, który tworzy kaucja.
 • 4:47 - 4:51
  W rezultacie ludzie stawiają się
  w sądach w 90% wezwań,
 • 4:51 - 4:53
  nie ryzykując żadnymi pieniędzmi,
 • 4:53 - 4:56
  a nieobecność pozostałych
  wynika z takich powodów,
 • 4:56 - 5:01
  jak opieka nad dzieckiem,
  praca czy problem ze zdrowiem.
 • 5:01 - 5:06
  Badania wykazały, że trzymanie ludzi
  w areszcie przed procesem,
 • 5:06 - 5:08
  często ze względu na brak wpłaty kaucji,
 • 5:08 - 5:14
  zwiększa ryzyko powtórnego
  aresztowania i przestępstwa.
 • 5:14 - 5:17
  Szkoda wyrządzana przez trzymanie
  ludzi w areszcie przed procesem
 • 5:17 - 5:22
  oddziałuje na całe społeczności
  i zostawia w rodzinach ślad na pokolenia.
 • 5:22 - 5:26
  Aresztowani mogą stracić
  źródło utrzymania, dom
 • 5:26 - 5:28
  i dostęp do podstawowych usług,
 • 5:28 - 5:32
  jeszcze zanim zostaną
  skazani za przestępstwo.
 • 5:32 - 5:34
  To jest również ogromnie drogie.
 • 5:34 - 5:39
  Co roku amerykańscy podatnicy
  wydają blisko 14 miliardów dolarów
 • 5:39 - 5:43
  na areszt wciąż niewinnych ludzi.
 • 5:43 - 5:46
  To podkopuje gwarancję równego
  traktowania wobec prawa
 • 5:46 - 5:49
  niezależnie od rasy czy zamożności.
 • 5:49 - 5:53
  Przypadki z kaucją pieniężną są typowe
  dla takich problemów społecznych,
 • 5:53 - 5:57
  jak strukturalny rasizm
  i zbytnie poleganie na więziennictwie,
 • 5:57 - 5:58
  które trzeba rozwiązać.
 • 5:58 - 6:01
  Tymczasem reformatorzy,
  jak ci z "The Bail Project",
 • 6:01 - 6:05
  działają, żeby pomóc ludziom
  w pułapce kaucji pieniężnej i stworzyć
 • 6:05 - 6:09
  na przyszłość sprawiedliwy i ludzki
  system postępowania przed procesem.
Title:
Problem z systemem zwolnień za kaucją w USA - Camilo Ramirez
Speaker:
Camilo Ramirez
Description:

Zobacz pełną lekcję: https://ed.ted.com/lessons/the-problem-with-the-u-s-bail-system-camilo-ramirez

Od 2000 roku liczba skazanych za przestępstwa w USA jest stała, ale średnia liczba ludzi w więzieniach każdego roku gwałtownie rośnie. Jak to możliwe? Odpowiedź leży w systemie zwolnień za kaucją, który nie działa tak, jak powinien. Camilo Ramirez szczegółowo opisuje, jak system poręczeń majątkowych nieproporcjonalnie dotyka osób ze środowisk biednych i wielorasowych.

Lekcja: Camilo Ramirez, reżyseria: Patrick Smith.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED-Ed
Duration:
06:10

Polish subtitles

Revisions