Return to Video

07-01 Introduction to Practice Set 2

 • 0:00 - 0:04
  Ok, bắt bằng cách xử lý một số
  bài tập nhỏ trước khi lập trình ứng dụng.
 • 0:04 - 0:07
  Khi giải các bài tập này,
  Có thể sao chép các đoạn code ví dụ
 • 0:07 - 0:10
  vào ứng dụng
  và cho chạy thử.
 • 0:10 - 0:13
  Bây giờ bạn có thể đang
  nghĩ tới việc
 • 0:13 - 0:16
  bỏ code code Java bất kỳ đang kiểm tra
  và ứng dụng Just Java của bạn
 • 0:16 - 0:18
  Tuy nhiê như thế khiên bạn hơi rối.
 • 0:18 - 0:21
  Cho nên thay vì
  làm rối tung beng code Just Java lên,
 • 0:21 - 0:23
  Tôi khuyên bạn hãy làm ứng dụng mới
 • 0:23 - 0:27
  Ok, bây giờ bạn hãy click vào
  Start a new Android Studio project
 • 0:27 - 0:30
  bạn hãy sử dụng các thông số kỹ thuật này
  để tạo dự án mới.
 • 0:30 - 0:32
  Nếu bạn bí không biết cách làm,
  bạn có thể xem video hướng dẫn, hoặc
 • 0:32 - 0:34
  Tôi sẽ chạy các video này
 • 0:34 - 0:37
  Nếu bạn muốn có video tốc độ chậm hơn,
  tôi sẽ cho bạn link tới video thực hành
 • 0:37 - 0:40
  bắt đầu từ bộ 1, các bạn sẽ khởi tạo
  dự án chúc mừng sinh nhật.
 • 0:40 - 0:41
  Rồi, bắt đầu nào.
 • 0:41 - 0:42
  Đừng lo, tôi sẽ đợi bạn.
Title:
07-01 Introduction to Practice Set 2
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
0:43

Vietnamese subtitles

Revisions