Vietnamese subtitles

← 07-01 Introduction to Practice Set 2

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 1 created 10/10/2015 by sp8.

 1. Ok, bắt bằng cách xử lý một số
  bài tập nhỏ trước khi lập trình ứng dụng.
 2. Khi giải các bài tập này,
  Có thể sao chép các đoạn code ví dụ
 3. vào ứng dụng
  và cho chạy thử.
 4. Bây giờ bạn có thể đang
  nghĩ tới việc
 5. bỏ code code Java bất kỳ đang kiểm tra
  và ứng dụng Just Java của bạn
 6. Tuy nhiê như thế khiên bạn hơi rối.
 7. Cho nên thay vì
  làm rối tung beng code Just Java lên,
 8. Tôi khuyên bạn hãy làm ứng dụng mới
 9. Ok, bây giờ bạn hãy click vào
  Start a new Android Studio project
 10. bạn hãy sử dụng các thông số kỹ thuật này
  để tạo dự án mới.
 11. Nếu bạn bí không biết cách làm,
  bạn có thể xem video hướng dẫn, hoặc
 12. Tôi sẽ chạy các video này
 13. Nếu bạn muốn có video tốc độ chậm hơn,
  tôi sẽ cho bạn link tới video thực hành
 14. bắt đầu từ bộ 1, các bạn sẽ khởi tạo
  dự án chúc mừng sinh nhật.
 15. Rồi, bắt đầu nào.
 16. Đừng lo, tôi sẽ đợi bạn.