YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Slovak subtitles

← Debugging with the Artist in Code Studio

Get Embed Code
9 Languages

Showing Revision 1 created 09/28/2018 by andrea_gogh.

  1. Tu už máme niekoľko blokov presunutých
    do našej pracovnej plochy. Ale niečo tu nesedí.
  2. Poďme nájsť chybu tak, źe to celé
    spomalíme a pozrieme detailne
  3. blok po bloku. A máme to.
    Mačacie fúzy sú 75 pixelov, nie 25.