Return to Video

Tìm hiểu về Phụ Đề Toàn Cầu

 • 0:00 - 0:03
  Chúng tôi bắt đầu "Phụ Đề Toàn Cầu" bởi vì chúng tôi tin rằng
 • 0:03 - 0:07
  mỗi video trên web cần được thêm phụ đề.
 • 0:07 - 0:11
  Hàng triệu người bị điếc hoặc có các vấn đề về tai cần phụ đề để tiếp cận các video.
 • 0:11 - 0:15
  Những người tạo nên video và các website cũng cần quan tâm tới vấn đề này.
 • 0:15 - 0:21
  Phụ đề mang đến cho họ cơ hội kết nối với nhiều khán thính giả hơn ,đồng thời nhận được thứ hạng cao hơn trong bảng xếp hạng các trang web.
 • 0:21 - 0:27
  "Phụ Đề Toàn Câu" khiến việc thêm phụ đề đến hầu hết các video trở nên dễ dàng đến không ngờ.
 • 0:27 - 0:32
  Lấy 1 video bất kì trên web, đệ trình URL tới website của chúng tôi
 • 0:32 - 0:37
  và nhập đoạn hội thoại tương ứng để tạo phụ đề
 • 0:39 - 0:44
  Sau đó, đồng bộ hóa với video
 • 0:45 - 0:48
  Như vậy bạn đã thành công- chúng tôi đem đến cho bạn 1 mã nhúng cho video đó
 • 0:48 - 0:50
  và bạn có thể đặt tại bất kỳ website nào
 • 0:50 - 0:53
  sau đó, người xem có thể sử dụng phụ đề
 • 0:53 - 0:56
  và đồng thời có thể đóng góp tới bản dịch
 • 0:56 - 1:02
  Chúng tôi hỗ trợ trên YouTube, Blip.TV, Ustream, and nhiều website khác.
 • 1:02 - 1:05
  Cùng với đó, chúng tôi đang tiến tới bổ sung thêm nhiều dịch vụ hơn
 • 1:05 - 1:09
  Phụ Đề Toàn Cầu hoạt động tốt với hầu hết định dạng video phổ biến
 • 1:09 - 1:14
  như MP4, theora, webM, và trên html5.
 • 1:14 - 1:20
  Mục tiêu của chúng tôi là mọi video trên nền web đều có thể phụ đề hóa được, để sao cho mỗi người quan tâm
 • 1:20 - 1:23
  tới video có thể giúp chúng đến được với nhiều người hơn.
Title:
Tìm hiểu về Phụ Đề Toàn Cầu
Description:

Tìm hiểu về dự án Phụ Đề Toàn Cầu.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:23

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions