Return to Video

Matuto Ukol Sa "Universal Subtitles"

 • 0:00 - 0:03
  Sinimulan namin ang "Universal Subtitles"
 • 0:03 - 0:06
  sapagkat naniniwala kami na bawat video sa web ay dapat maaaring malagyan ng sabtaytel.
 • 0:07 - 0:12
  Milyon-milyong mga bingi o hirap na makarinig ang nangangailangan ng mga sabtaytel upang makagamit ng mga video.
 • 0:12 - 0:14
  Ang mga prodyuser ng mga video at ng mga websayt ay nararapat lamang na magmalasakit sa mga bagay na ito.
 • 0:15 - 0:21
  Ang mga sabtaytel ay nakatutulong sa pagpaparami ng mga tagapagtangkilik at nakapapagpataas ng mga "search rankings" .
 • 0:21 - 0:27
  Napakadaling magdagdag ng mga sabtaytel sa halos ano mang video sa pamamagitan ng "Universal Subtitles".
 • 0:27 - 0:32
  Kumuha kayo ng ano mang video sa web at isumite sa URL sa aming websayt.
 • 0:32 - 0:39
  at saka itayp ang mga diyalogo upang malikha ang mga sabtaytel.
 • 0:39 - 0:44
  Pagkatapos nito, tapikin ang keyboard upang mai-sync sa mga video.
 • 0:44 - 0:47
  Tapos na po -- bibigyan ka namin ng "embeded code" para sa video
 • 0:47 - 0:50
  na maaari mong ilagay sa ano mang websayt,
 • 0:50 - 0:53
  upang magamit ito ng mga manonood at makatulong din sila
 • 0:53 - 0:56
  sa pagsasalin sa iba pang mga wika.
 • 0:56 - 1:01
  Tumatanggap kami ng mga video ng YouTube, Blip.TV, Ustream, atbp.
 • 1:01 - 1:04
  Bukod dito, patuloy kaming nagdaragdag ng iba pang mga serbisyo.
 • 1:04 - 1:09
  Maaaring magamit ang "Universal Subtitles" para sa marami pang ibang popular na formato ng video,
 • 1:09 - 1:14
  tulad ng MP4, theora, webM at video sa HTML 5.
 • 1:14 - 1:24
  Ang aming alituntunin ay gawing posible ang paglagay ng sabtaytel sa bawat video sa web upang ang sino mang may malasakit o interes sa isang video ay maaring tumulong upang lalong mapadali ang paggamit nito.
Title:
Matuto Ukol Sa "Universal Subtitles"
Description:

Learn about the Universal Subtitles project.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:23
Christian Nalica edited Tagalog subtitles for Learn about Universal Subtitles
Joseph de Leon edited Tagalog subtitles for Learn about Universal Subtitles
imranrazib edited Tagalog subtitles for Learn about Universal Subtitles
usc6_antoinette added a translation

Tagalog subtitles

Revisions Compare revisions