YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Tagalog subtitles

← Matuto Ukol Sa "Universal Subtitles"

Learn about the Universal Subtitles project.

Get Embed Code
71 Languages

Showing Revision 4 created 05/18/2013 by Christian Nalica.

 1. Sinimulan namin ang "Universal Subtitles"
 2. sapagkat naniniwala kami na bawat video sa web ay dapat maaaring malagyan ng sabtaytel.
 3. Milyon-milyong mga bingi o hirap na makarinig ang nangangailangan ng mga sabtaytel upang makagamit ng mga video.
 4. Ang mga prodyuser ng mga video at ng mga websayt ay nararapat lamang na magmalasakit sa mga bagay na ito.
 5. Ang mga sabtaytel ay nakatutulong sa pagpaparami ng mga tagapagtangkilik at nakapapagpataas ng mga "search rankings" .
 6. Napakadaling magdagdag ng mga sabtaytel sa halos ano mang video sa pamamagitan ng "Universal Subtitles".
 7. Kumuha kayo ng ano mang video sa web at isumite sa URL sa aming websayt.
 8. at saka itayp ang mga diyalogo upang malikha ang mga sabtaytel.
 9. Pagkatapos nito, tapikin ang keyboard upang mai-sync sa mga video.
 10. Tapos na po -- bibigyan ka namin ng "embeded code" para sa video
 11. na maaari mong ilagay sa ano mang websayt,
 12. upang magamit ito ng mga manonood at makatulong din sila
 13. sa pagsasalin sa iba pang mga wika.
 14. Tumatanggap kami ng mga video ng YouTube, Blip.TV, Ustream, atbp.
 15. Bukod dito, patuloy kaming nagdaragdag ng iba pang mga serbisyo.
 16. Maaaring magamit ang "Universal Subtitles" para sa marami pang ibang popular na formato ng video,
 17. tulad ng MP4, theora, webM at video sa HTML 5.
 18. Ang aming alituntunin ay gawing posible ang paglagay ng sabtaytel sa bawat video sa web upang ang sino mang may malasakit o interes sa isang video ay maaring tumulong upang lalong mapadali ang paggamit nito.