YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Persian subtitles

Learn about Universal Subtitles

Get Embed Code
71 Languages

Showing Revision 9 created 09/16/2012 by Amara Bot.

 1. ما زیرنویس جهانی را شروع کردیم زیرا معتقدیم
 2. هر ویدئو روی وب باید که دارای زیرنویس باشد
 3. میلیون ها بیننده ناشنوا و کم شنوا، نیاز ه دسترسی به زیرنویسهای ویدئوها دارند
 4. سازندگان ویدئو و سایتها واقعا باید به این مسائل اهمیت دهند
 5. به وسیله زیرنویس مخاطبان بیشتری دسترسی پیدا کرده و آنها نیز از رتبه جستجوی بهتری برخوردار می شوند
 6. زیرنویس جهانی این کار را برای اضافه کردن زیرنویس به تقریبا هر ویدئو، فوق العاده آسان می کند
 7. ویدئویی که توی اینترنت می بینید رو در سایت ما ثبت کنید
 8. و پس از آن در کادرها ، دیالوگ ها را تایپ کنید
 9. برای همزمانی با دیاولگ بعدی می توانبید از کلید تب استفاده کنید
 10. کار شما تمام شده.و فرمت دلخواه برای زیرنویس در دسترس شماست
 11. می توانید توی هر سایتی اونو قرار بدین
 12. حالا ،تماشاگران می توانند که زیرنویس را استفاده کرده و همچنین
 13. و کمک کنند به ترجمه آن به زبان دیگر
 14. :ما ویدئوهای سایتهای زیادی از را می توانیم پشتیبانی کنیم از جمله
  ...و غیره YouTube, Blip.TV, Ustream
 15. به علاوه ما خدمات جدیدی را همیشه اضاف می کنیم
 16. زیرنویس جهانی بیشتر فرمت های ویدئویی را پشتیبانی می کند
 17. MP4, theora, webM and over HTML 5:مانند
 18. هدف ما این است که برای هر ویدئو در وب همراه زیرنویس باشد،این کار انجام می شود اگر همه اهمیت دهند
 19. ویدئو این کارو انجام شدنی تر می کنه