Return to Video

Learn about Universal Subtitles

 • 0:00 - 0:03
  ما زیرنویس جهانی را شروع کردیم زیرا معتقدیم
 • 0:03 - 0:07
  هر ویدئو روی وب باید که دارای زیرنویس باشد
 • 0:07 - 0:12
  میلیون ها بیننده ناشنوا و کم شنوا، نیاز ه دسترسی به زیرنویسهای ویدئوها دارند
 • 0:12 - 0:15
  سازندگان ویدئو و سایتها واقعا باید به این مسائل اهمیت دهند
 • 0:15 - 0:21
  به وسیله زیرنویس مخاطبان بیشتری دسترسی پیدا کرده و آنها نیز از رتبه جستجوی بهتری برخوردار می شوند
 • 0:21 - 0:27
  زیرنویس جهانی این کار را برای اضافه کردن زیرنویس به تقریبا هر ویدئو، فوق العاده آسان می کند
 • 0:27 - 0:32
  ویدئویی که توی اینترنت می بینید رو در سایت ما ثبت کنید
 • 0:32 - 0:39
  و پس از آن در کادرها ، دیالوگ ها را تایپ کنید
 • 0:39 - 0:44
  برای همزمانی با دیاولگ بعدی می توانبید از کلید تب استفاده کنید
 • 0:44 - 0:47
  کار شما تمام شده.و فرمت دلخواه برای زیرنویس در دسترس شماست
 • 0:47 - 0:50
  می توانید توی هر سایتی اونو قرار بدین
 • 0:50 - 0:53
  حالا ،تماشاگران می توانند که زیرنویس را استفاده کرده و همچنین
 • 0:53 - 0:56
  و کمک کنند به ترجمه آن به زبان دیگر
 • 0:56 - 1:01
  :ما ویدئوهای سایتهای زیادی از را می توانیم پشتیبانی کنیم از جمله
  ...و غیره YouTube, Blip.TV, Ustream
 • 1:01 - 1:05
  به علاوه ما خدمات جدیدی را همیشه اضاف می کنیم
 • 1:05 - 1:09
  زیرنویس جهانی بیشتر فرمت های ویدئویی را پشتیبانی می کند
 • 1:09 - 1:14
  MP4, theora, webM and over HTML 5:مانند
 • 1:14 - 1:19
  هدف ما این است که برای هر ویدئو در وب همراه زیرنویس باشد،این کار انجام می شود اگر همه اهمیت دهند
 • 1:19 - 1:23
  ویدئو این کارو انجام شدنی تر می کنه
Title:
Learn about Universal Subtitles
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:23
Amara Bot edited Persian subtitles for Learn about Universal Subtitles
Amara Bot edited Persian subtitles for Learn about Universal Subtitles
30yami edited Persian subtitles for Learn about Universal Subtitles
30yami added a translation
Amara Bot edited Persian subtitles for Learn about Universal Subtitles
mahdisadjadi edited Persian subtitles for Learn about Universal Subtitles
mahdisadjadi added a translation
walkyria added a translation
Show all

Persian subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions