Vietnamese subtitles

← 21-14 Polymorphism

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/28/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Ta đã có một quả bóng đỏ trong Ball class. Ta phải làm 2 thứ.
  2. Trước hết, Ball class phải implements Drawable interface. Và ta cần phải cung cấp draw method,
  3. trong trường hợp này, method đó rất đơn giản. Chỉ là tô màu vào hình tròn.
  4. Trong Scence class, ta thêm một quả Bóng, và xong rồi, không có gì khác
  5. cần phải thay đổi. Kỹ thuật để làm việc drawing thì vẫn như cũ.
  6. Đó là "polymorphism in action". (đa hình trong thực tế). Ta có một cơ chế chung,
  7. có thể xử lý bất kỳ drawable nào. Nếu bạn muốn nhiều hơn, ta đơn giản chỉ là thêm nữa vào,
  8. mà không phải sửa gì khác.