Return to Video

קארל סאפינה: הפושעים והקורבנות האלמוניים של דליפת הנפט.

 • 0:01 - 0:04
  זהו האוקינוס כפי שהכרתי אותו.
 • 0:04 - 0:06
  ואני מוצא שמכיוון
 • 0:06 - 0:08
  שכבר הייתי במפרץ (מקסיקו) מספר פעמים,
 • 0:08 - 0:10
  אני בסוג של טראומה
 • 0:10 - 0:13
  משום שכל פעם שאני מסתכל על האוקינוס עכשיו,
 • 0:13 - 0:15
  לא משנה איפה אני,
 • 0:15 - 0:17
  אפילו במקום שאני יודע
 • 0:17 - 0:19
  שהנפט לא יגיע אליו,
 • 0:19 - 0:21
  אני מדמיין כתמי שמן.
 • 0:21 - 0:23
  ואני מגלה שזה במידה רבה
 • 0:23 - 0:25
  רודף אותי.
 • 0:26 - 0:28
  אבל היום אני רוצה לספר לכם
 • 0:28 - 0:30
  על דברים רבים שמנסים
 • 0:30 - 0:32
  להכניס את כל זה להקשר כלשהו,
 • 0:32 - 0:35
  לא רק בנוגע לפריצת הנפט,
 • 0:35 - 0:38
  אלא מה משמעותה ומדוע אירעה.
 • 0:38 - 0:40
  ראשית, מעט על עצמי.
 • 0:40 - 0:42
  אני סתם ברנש שאוהב לצאת לדיג
 • 0:42 - 0:44
  מאז שהייתי ילד.
 • 0:44 - 0:46
  ובתור שכזה,
 • 0:46 - 0:48
  נעשיתי חוקר של עופות-ים, כדי שאוכל להימצא
 • 0:48 - 0:51
  ליד בתי הגידול החופיים שלהם, האהובים עלי.
 • 0:51 - 0:53
  וכעת אני בעיקר כותב ספרים
 • 0:53 - 0:55
  שמתארים את השינויים באוקיינוסים.
 • 0:55 - 0:58
  ואין ספק שהאוקינוס משתנה מהר מאד.
 • 0:58 - 1:01
  ראינו קודם את האיורים האלה.
 • 1:01 - 1:04
  ואנו באמת חיים על גולה נוקשה
 • 1:04 - 1:06
  שיש בה רק מעט
 • 1:06 - 1:08
  מעט מאד לחות.
 • 1:08 - 1:10
  כאילו שטובלים גולה במים.
 • 1:10 - 1:12
  וכך גם האטמוספרה.
 • 1:12 - 1:14
  אם לוקחים את כל האטמוספרה
 • 1:14 - 1:16
  ומגלגלים אותה לכדור,
 • 1:16 - 1:18
  מקבלים את כדור הגז הזה שבצד ימין.
 • 1:18 - 1:20
  כך שאנו חיים
 • 1:20 - 1:23
  על בועת הסבון הקטנה והשבירה ביותר שאפשר לדמיין,
 • 1:23 - 1:25
  בועת סבון מקודשת מאד,
 • 1:25 - 1:28
  אבל בועה שמאד מאד קל להשפיע עליה.
 • 1:28 - 1:31
  וכל שריפת הנפט והפחם והגז,
 • 1:31 - 1:33
  ודלקי המאובנים,
 • 1:33 - 1:35
  שינו מאד את האטמוספרה.
 • 1:35 - 1:38
  רמות הפחמן הדו-חמצני עלו עוד ועוד ועוד.
 • 1:38 - 1:41
  אנו מחממים את האקלים.
 • 1:41 - 1:43
  כך שהתקלה במפרץ
 • 1:43 - 1:45
  היא רק חלק קטן
 • 1:45 - 1:48
  מבעייתנו הגדולה בהרבה, הקשורה
 • 1:48 - 1:51
  באנרגיה שמשמשת אותנו כדלק לציוויליזציה.
 • 1:51 - 1:53
  מעבר להתחממות,
 • 1:53 - 1:56
  יש לנו בעיה, שהאוקינוסים הולכים ונעשים חומציים.
 • 1:56 - 1:58
  כיום כבר באורח מדיד,
 • 1:58 - 2:01
  וכיום זה כבר משפיע על בעלי החיים.
 • 2:01 - 2:03
  במעבדה,
 • 2:03 - 2:05
  אם לוקחים צדפה ומוסיפים חומציות
 • 2:05 - 2:07
  לא בשיעור 8.1,
 • 2:07 - 2:09
  שזו דרגת החומציות התקינה של מי ים--
 • 2:09 - 2:11
  אלא 7.5,
 • 2:11 - 2:14
  היא תתמוסס תוך שלושה ימים.
 • 2:14 - 2:16
  אם לוקחים זחל של קיפוד ים
 • 2:16 - 2:18
  מ-8.1,
 • 2:18 - 2:20
  ומכניסים אותו לחומציות של 7.7--
 • 2:20 - 2:22
  לא שינוי עצום--
 • 2:22 - 2:25
  הוא נעשה מעוות ומת.
 • 2:25 - 2:28
  וכבר עכשיו, זחלי צדפות מסחריים
 • 2:28 - 2:30
  מתים בכמויות עצומות
 • 2:30 - 2:32
  במקומות אחדים.
 • 2:32 - 2:34
  שוניות האלמוגים צומחות לאט יותר
 • 2:34 - 2:36
  בכמה מקומות בגלל בעיה זו.
 • 2:36 - 2:38
  כך שזה ממש משנה.
 • 2:38 - 2:40
  הבה נצא לטיול קצר
 • 2:40 - 2:42
  במפרץ.
 • 2:42 - 2:45
  אחד הדברים שהכי מרשימים אותי אצל אנשי המפרץ,
 • 2:45 - 2:48
  הם באמת ובתמים אנשי ים.
 • 2:48 - 2:50
  והם יודעים להתעסק עם מים.
 • 2:50 - 2:52
  הם יודעים להתמודד עם ההוריקנים שבאים והולכים.
 • 2:52 - 2:55
  כשהמים יורדים, הם יודעים מה לעשות.
 • 2:55 - 2:57
  אך כשמדובר במשהו שונה ממים,
 • 2:57 - 2:59
  וסביבת המים המוכרת שלהם משתנה,
 • 2:59 - 3:01
  אין להם הרבה ברירות.
 • 3:01 - 3:03
  למעשה, לכל הקהילות הללו
 • 3:03 - 3:05
  אין ממש הרבה ברירות.
 • 3:05 - 3:08
  אין שום דבר שיוכלו לעשות.
 • 3:08 - 3:10
  הם לא יכולים לצאת לעבודה
 • 3:10 - 3:12
  בעסקי המלונאות המקומיים
 • 3:12 - 3:15
  כי אין להם כאלה בקהילות שלהם.
 • 3:16 - 3:18
  אם באים למפרץ ומתבוננים סביב,
 • 3:18 - 3:20
  רואים המון נפט.
 • 3:20 - 3:22
  רואים המון נפט על הים.
 • 3:22 - 3:25
  רואים המון נפט על קו החוף.
 • 3:25 - 3:27
  אם הולכים לאתר ההתפוצצות,
 • 3:27 - 3:29
  זה נראה ממש לא יאומן.
 • 3:29 - 3:32
  זה נראה כאילו רוקנת את עוקת השמן במכוניתך,
 • 3:32 - 3:34
  והשלכת הכל לים.
 • 3:34 - 3:37
  ואחד הדברים הכי לא יאומנו, בעיני,
 • 3:37 - 3:39
  שאין שם איש
 • 3:39 - 3:41
  שמנסה לאסוף את זה,
 • 3:41 - 3:44
  באתר שבו זה הכי מרוכז.
 • 3:44 - 3:46
  יש שם חלקים מהאוקינוס
 • 3:46 - 3:49
  שנראים כמו באחרית הימים.
 • 3:50 - 3:52
  אם הולכים שם לאורך החוף,
 • 3:52 - 3:54
  מוצאים את זה בכל מקום.
 • 3:54 - 3:56
  זו באמת טינופת.
 • 3:56 - 3:58
  אם הולכים למקומות אליהם זה מתחיל להגיע,
 • 3:58 - 4:01
  כמו החלק המזרחי של המפרץ, באלבמה,
 • 4:01 - 4:03
  יש שם עדיין אנשים שמבלים על החוף
 • 4:03 - 4:05
  לצד אנשים שמנקים את החוף
 • 4:05 - 4:08
  ומאד משונה איך הם מנקים את החוף.
 • 4:08 - 4:10
  אסור להם לאסוף יותר מ-4.5 ק"ג חול
 • 4:10 - 4:12
  בשק פלסטי של 200 ליטר.
 • 4:12 - 4:14
  יש להם עשרות אלפי שקי פלסטיק.
 • 4:14 - 4:16
  אינני יודע מה הם יעשו עם כל החומר הזה.
 • 4:16 - 4:18
  ובמקביל יש שם גם אנשים שמנסים לבלות בחוף.
 • 4:18 - 4:20
  הם לא רואים את השלט הזעיר
 • 4:20 - 4:22
  שאומר: "אין להיכנס למים."
 • 4:22 - 4:24
  הילדים שלהם במים; הזפת מגיעה אליהם
 • 4:24 - 4:27
  ומכסה את בגדיהם וסנדליהם. איזו טינופת.
 • 4:27 - 4:29
  אם הולכים לחוף שהנפט נמצא בו כבר זמן מה
 • 4:29 - 4:31
  זו טינופת עוד יותר גדולה.
 • 4:31 - 4:34
  ולמעשה אין שם כבר איש,
 • 4:34 - 4:36
  מעטים עוד מנסים
 • 4:36 - 4:38
  לבלות שם.
 • 4:38 - 4:40
  רואים שם אנשים במצב של הלם קרב.
 • 4:40 - 4:42
  אנשים קשי יום.
 • 4:42 - 4:44
  כל מה שהם יודעים על החיים זה שהם קמים בבוקר,
 • 4:44 - 4:47
  ואם הצליחו להתניע את הרכב, הם נוסעים לעבודה.
 • 4:47 - 4:50
  תמיד הרגישו שהם יכולים לסמוך
 • 4:50 - 4:52
  על כך שהטבע יבטיח את עתידם
 • 4:52 - 4:54
  הודות למערכת האקולוגית של המפרץ.
 • 4:54 - 4:57
  וכעת הם מגלים שעולמם חרב עליהם.
 • 4:57 - 5:00
  ואפשר ממש לראות
 • 5:00 - 5:03
  סימנים להלם שלהם,
 • 5:05 - 5:08
  סימנים לזעם שלהם,
 • 5:10 - 5:13
  סימנים לכעס שלהם,
 • 5:17 - 5:20
  וסימנים ליגון שלהם.
 • 5:20 - 5:23
  אלה הדברים שאפשר לראות.
 • 5:25 - 5:27
  אבל יש גם הרבה דברים שאי אפשר לראות.
 • 5:27 - 5:29
  מתחת למים.
 • 5:29 - 5:31
  מה קורה מתחת למים?
 • 5:31 - 5:33
  יש אנשים שאומרים
 • 5:33 - 5:35
  שאלה הם ענני נפט.
 • 5:35 - 5:38
  יש כאלה שאומרים שאלה אינם ענני נפט.
 • 5:38 - 5:41
  וחבר הקונגרס מארקי אומר,
 • 5:41 - 5:44
  "האם צריך לצאת בצוללת
 • 5:44 - 5:47
  כדי לראות אם אלה באמת ענני נפט?"
 • 5:47 - 5:49
  אך אני לא יכולתי לקחת צוללת--
 • 5:49 - 5:52
  במיוחד בין היום בו נודע לי שאבוא להרצות ועד היום--
 • 5:52 - 5:54
  אז היה עלי
 • 5:54 - 5:56
  לערוך ניסוי קטן משלי
 • 5:56 - 5:58
  כדי לראת אם יש נפט במפרץ מקסיקו.
 • 5:58 - 6:01
  זהו מפרץ מקסיקו.
 • 6:01 - 6:04
  מקום שוקק חיים ודגים.
 • 6:04 - 6:06
  יצרתי דליפת נפט קטנה
 • 6:06 - 6:08
  במפרץ מקסיקו.
 • 6:08 - 6:10
  ונוכחתי לדעת-- בעצם, אישרתי את ההנחה
 • 6:10 - 6:13
  ששמן ומים לא מתערבבים
 • 6:13 - 6:16
  עד שמוסיפים כימיקל מפזר.
 • 6:18 - 6:21
  ואז
 • 6:21 - 6:23
  הם מתחילים להתערבב.
 • 6:23 - 6:25
  מוסיפים קצת אנרגיה
 • 6:25 - 6:27
  של רוח וגלים.
 • 6:27 - 6:30
  ומקבלים טינופת ענקית,
 • 6:30 - 6:32
  טינופת ענקית
 • 6:32 - 6:34
  שפשוט אי אפשר לנקות,
 • 6:34 - 6:37
  אי אפשר לגעת בה, אי אפשר לסלק
 • 6:37 - 6:40
  ולדעתי, הכי חשוב-- כך אני חושב--
 • 6:40 - 6:42
  אי אפשר לראותה.
 • 6:42 - 6:45
  אני חושב שההסתרה שלה מכוונת.
 • 6:45 - 6:48
  ומדובר בקטפסטרופה וטינופת בקנה מידה כזה,
 • 6:48 - 6:51
  שהרבה מידע גולש ודולף מתוך ערוצי המידע.
 • 6:51 - 6:53
  אך כמו שאמרו רבים,
 • 6:53 - 6:56
  יש נסיון נרחב להסתיר את מה שקורה.
 • 6:56 - 6:58
  לדעתי האישית,
 • 6:58 - 7:00
  הכימיקלים המפזרים
 • 7:00 - 7:03
  הם האמצעי העיקרי בהסתרת הגופה,
 • 7:03 - 7:05
  מפני שאנו מוסרים לרוצח
 • 7:05 - 7:07
  את האחריות על זירת הפשע.
 • 7:07 - 7:09
  אבל אתם יכולים לראות את זה.
 • 7:09 - 7:11
  אתם רואים היכן הנפט
 • 7:11 - 7:13
  מרוכז על פני השטח,
 • 7:13 - 7:16
  ואז תוקפים אותו,
 • 7:16 - 7:19
  כי לא רוצים שההוכחה תיראה, כך אני חושב.
 • 7:19 - 7:21
  אוקיי.
 • 7:21 - 7:23
  שמעתם שהחיידקים מעכלים נפט?
 • 7:23 - 7:25
  כך גם צבי-ים.
 • 7:25 - 7:27
  כשהוא מתפרק,
 • 7:27 - 7:29
  יש לפניו עוד דרך ארוכה
 • 7:29 - 7:31
  לפני שהוא הופך לחיידקים.
 • 7:31 - 7:34
  הצבים אוכלים אותו. הוא נכנס לזימי הדגים.
 • 7:34 - 7:36
  החבר'ה האלה צריכים לשחות בתוכו.
 • 7:36 - 7:39
  שמעתי היום סיפור מדהים
 • 7:39 - 7:42
  כשנסעתי הנה ברכבת.
 • 7:42 - 7:44
  סופר בשם טד וויליאמס התקשר אלי.
 • 7:44 - 7:46
  ושאל אותי כמה שאלות
 • 7:46 - 7:48
  בקשר למה שראיתי,
 • 7:48 - 7:50
  כי הוא כותב מאמר לעיתון של אודובון.
 • 7:50 - 7:53
  הוא סיפר שביקר לפני זמן-מה במפרץ--
 • 7:53 - 7:55
  בערך לפני שבוע--
 • 7:55 - 7:58
  ובחור אחד, מדריך דיג לנופשים,
 • 7:58 - 8:01
  יצא איתו כדי להראות לו מה קורה בשטח.
 • 8:01 - 8:04
  כל לוח השנה של אותו מדריך
 • 8:04 - 8:06
  היה מלא בהזמנות מבוטלות.
 • 8:06 - 8:08
  כולן בוטלו.
 • 8:08 - 8:11
  כולם דרשו את כספם בחזרה. כולם בורחים.
 • 8:11 - 8:13
  וזה סיפורם של אלפי אנשים.
 • 8:13 - 8:16
  אבל הוא סיפר לטד
 • 8:16 - 8:18
  שבהפלגה האחרונה שלו,
 • 8:18 - 8:20
  דולפינן מצוי
 • 8:20 - 8:23
  הופיע פתאום ליד סירתו.
 • 8:23 - 8:25
  והוא ירק נפט
 • 8:25 - 8:28
  מפתחי הנשימה שלו.
 • 8:28 - 8:30
  והוא התרחק ממנו
 • 8:30 - 8:32
  כי זו היתה
 • 8:32 - 8:34
  הפלגת הדיג האחרונה שלו,
 • 8:34 - 8:36
  והוא יודע שהדולפינים מבריחים את הדגים.
 • 8:36 - 8:38
  אז הוא התרחק ממנו.
 • 8:38 - 8:40
  אחרי כמה רגעים הוא הסתובב,
 • 8:40 - 8:42
  והדולפין הופיע שוב ליד סירתו.
 • 8:42 - 8:44
  הוא אמר שב-30 שנות דיג
 • 8:44 - 8:46
  הוא מעולם לא ראה דולפין נוהג כך.
 • 8:46 - 8:49
  והוא הרגיש--
 • 8:49 - 8:51
  הוא הרגיש שהוא
 • 8:51 - 8:54
  חוזר אליו כדי לבקש עזרה. סליחה.
 • 8:57 - 9:00
  בדליפה של "אקסון ולדז",
 • 9:00 - 9:02
  כ-30 אחוז מהלווייתנים הקטלנים
 • 9:02 - 9:05
  מתו מיד בתוך חודשים ספורים.
 • 9:05 - 9:07
  האוכלוסיה שלהם מעולם לא השתקמה.
 • 9:07 - 9:09
  כך ששיעור השיקום של כל העסק הזה
 • 9:09 - 9:11
  יהיה שונה ממקרה למקרה.
 • 9:11 - 9:14
  לחלק מהיצורים זה יארך יותר זמן.
 • 9:14 - 9:16
  ואחרים, לדעתי, אולי
 • 9:16 - 9:18
  ישתקמו מהר יותר.
 • 9:18 - 9:21
  דבר נוסף חשוב בקשר למפרץ
 • 9:21 - 9:23
  הוא שהמון בעלי חיים
 • 9:23 - 9:25
  מתרכזים במפרץ
 • 9:25 - 9:28
  בחלקים מסוימים של השנה.
 • 9:28 - 9:30
  כך שהמפרץ הוא גוף מים חשוב ביותר--
 • 9:30 - 9:33
  חשוב יותר מאותו נפח של מים
 • 9:33 - 9:36
  באוקינוס האטלנטי הפתוח.
 • 9:36 - 9:38
  דגי הטונה האלה חוצים את כל האוקינוס.
 • 9:38 - 9:40
  הם נכנסים לזרם המפרץ (הגולף) ומגיעים עד אירופה.
 • 9:40 - 9:42
  כשמגיעה עונת הרביה, הם חוזרים.
 • 9:42 - 9:44
  שני דגי הטונה האלה, שתוייגו,
 • 9:44 - 9:47
  אתם רואים אותם בשטחי ההשרצה
 • 9:47 - 9:49
  די באזור כתם הנפט.
 • 9:49 - 9:52
  וסביר מאד שיש להם, לכל הפחות,
 • 9:52 - 9:55
  עונת רביה קטסטרופלית השנה.
 • 9:55 - 9:57
  אני מקווה שהבוגרים
 • 9:57 - 9:59
  יתרחקו מהמים המזוהמים.
 • 9:59 - 10:01
  הם לא אוהבים לצלול במים
 • 10:01 - 10:03
  מעוננים ממילא.
 • 10:03 - 10:05
  אבל אלה חיות עתירות ביצועים
 • 10:05 - 10:07
  ואתלטיות.
 • 10:07 - 10:10
  אינני יודע מה החומר הזה יעולל לזימיהם.
 • 10:10 - 10:12
  אינני יודע אם זה ישפיע על הבוגרים.
 • 10:12 - 10:14
  ואם לא, אין ספק שהוא משפיע
 • 10:14 - 10:16
  על הביצים והזחלים, לדעתי אין בכך ספק.
 • 10:16 - 10:19
  אך אם תביטו בגרף הזה, שיורד עוד ועוד ועוד,
 • 10:19 - 10:21
  זה מה שעשינו למינים האלה
 • 10:21 - 10:24
  בעשרות שנים של דיג.
 • 10:24 - 10:26
  כך שאף אם נזילת הנפט
 • 10:26 - 10:28
  הדליפה, ההתפרצות,
 • 10:28 - 10:30
  היא קטסטרופה,
 • 10:30 - 10:32
  לדעתי חשוב לזכור
 • 10:32 - 10:34
  שהיתה לנו השפעה רבה על מה שקורה בים
 • 10:34 - 10:36
  במשך זמן רב מאד.
 • 10:36 - 10:38
  אין זאת כאילו לפני כן
 • 10:38 - 10:40
  הכל היה בסדר.
 • 10:40 - 10:42
  מה שקרה, התרחש במקום שנתון ללחצים רבים
 • 10:42 - 10:44
  ובעיות רבות מלכתחילה.
 • 10:44 - 10:46
  אם מתבוננים בציפורים,
 • 10:46 - 10:48
  יש הרבה ציפורים במפרץ
 • 10:48 - 10:51
  שמתרכזות בו בתקופות מסוימות בשנה,
 • 10:51 - 10:53
  ואחר עוזבות.
 • 10:53 - 10:56
  והן מאכלסות אזורים גדולים בהרבה.
 • 10:56 - 10:58
  לדוגמה,
 • 10:58 - 11:01
  רוב הציפורים בתמונה זו הן ציפורי נוד.
 • 11:01 - 11:03
  כולן היו במפרץ בחודש מאי,
 • 11:03 - 11:06
  כשהנפט התחיל להגיע לחוף במקומות מסוימים.
 • 11:07 - 11:09
  כאן למטה משמאל
 • 11:09 - 11:11
  אלה ציפורי "רודי טרנסטון" ו"סנדרלינג".
 • 11:11 - 11:13
  הם מתרבים בצפון הארקטי,
 • 11:13 - 11:15
  וחורפים בדרום אמריקה הדרומית.
 • 11:15 - 11:17
  אבל הם מתרכזים במפרץ
 • 11:17 - 11:20
  ואז עפים ומתפזרים בכל החוג הארקטי.
 • 11:20 - 11:22
  ראיתי ציפורים שמתרבות בגרינלנד,
 • 11:22 - 11:24
  במפרץ.
 • 11:25 - 11:28
  כך שזו בעיה של כל חצי הכדור.
 • 11:28 - 11:30
  ההשלכות הכלכליות
 • 11:30 - 11:33
  הן לפחות לאומיות, במובנים רבים.
 • 11:33 - 11:36
  ההשלכות הביולוגיות נוגעות ללא ספק לכל חצי הכדור.
 • 11:38 - 11:40
  בעיני זו אחת הדוגמאות
 • 11:40 - 11:43
  הכי מזעזעות
 • 11:43 - 11:45
  של אי-מוכנות מוחלטת
 • 11:45 - 11:47
  שאני יכול להעלות בדעתי.
 • 11:47 - 11:50
  אפילו כשהיפנים הפציצו את פרל הרבור,
 • 11:50 - 11:52
  שם לפחות החזירו אש.
 • 11:52 - 11:54
  ונראה כאילו שאנחנו
 • 11:54 - 11:56
  לא מסוגלים להחליט מה לעשות.
 • 11:56 - 11:59
  שום דבר לא היה מוכן.
 • 12:00 - 12:02
  כפי שאפשר להיווכח
 • 12:02 - 12:04
  מתוך דרכי התגובה שלהם.
 • 12:04 - 12:06
  הם בעיקר משתמשים בזרועות איסוף ובכימיקלים מפזרים.
 • 12:06 - 12:09
  זרועות האיסוף לגמרי לא נועדו למים פתוחים.
 • 12:09 - 12:12
  הם אפילו לא מנסים לאסוף
 • 12:12 - 12:15
  את הנפט בריכוזים הכי גדולים שלו.
 • 12:15 - 12:17
  הם מגיעים סמוך לחוף. ראו את שתי הסירות האלה.
 • 12:17 - 12:20
  זו מימין קרויה "שוטה דיג".
 • 12:20 - 12:22
  וזה נראה לי שם מעולה
 • 12:22 - 12:25
  לסירות שמנסות
 • 12:25 - 12:28
  לנקות פינה קטנה ע"י גרירת זרוע איסוף ביניהן,
 • 12:28 - 12:30
  כשיש ממש מאות אלפי
 • 12:30 - 12:32
  ק"מ מרובעים במפרץ באותו זמן
 • 12:32 - 12:34
  עם נפט על פני השטח.
 • 12:34 - 12:37
  חומרי הפיזור גורמים לנפט לשקוע מתחת לזרועות האיסוף.
 • 12:37 - 12:39
  הזרועות הן רק בקוטר
 • 12:39 - 12:41
  33 ס"מ.
 • 12:42 - 12:45
  כך שזה טירוף מוחלט.
 • 12:45 - 12:47
  כאן משתמשים בסירות לדיג חסילונים.
 • 12:47 - 12:50
  מאות סירות חסילונים שגוררות זרועות איסוף במקום רשתות.
 • 12:50 - 12:52
  הנה הן בעבודה.
 • 12:52 - 12:54
  אתם יכולים לראות בקלות
 • 12:54 - 12:57
  שכל המים השמנוניים עוברים מעל החלק האחורי של הזרוע.
 • 12:57 - 13:00
  הם רק מערבבים אותם.
 • 13:00 - 13:02
  זה פשוט מגוחך.
 • 13:02 - 13:05
  כמו כן, לעומת כל קו החוף שיש בו זרועות איסוף--
 • 13:05 - 13:07
  עשרות ומאות של ק"מ של קו חוף--
 • 13:07 - 13:09
  כל קו החוף שיש בו זרועות איסוף,
 • 13:09 - 13:12
  יש חופים סמוכים שאין בהם כלל זרועות איסוף.
 • 13:12 - 13:14
  יש שפע הזדמנויות
 • 13:14 - 13:17
  לנפט ולמים המזוהמים לעבור ולהיכנס מאחוריהם.
 • 13:17 - 13:20
  והתמונה למטה, זו מושבה של ציפורים
 • 13:20 - 13:23
  שנלכדה בזרוע איסוף. כולם מנסים להגן
 • 13:23 - 13:25
  על מושבות הציפורים שם.
 • 13:25 - 13:28
  אז בתור צפר,
 • 13:28 - 13:31
  ביכולתי לגלות לכם שציפורים יודעות לעוף, ו---
 • 13:31 - 13:33
  [צחוק]
 • 13:35 - 13:38
  ושאיסוף של מושבת ציפורים
 • 13:38 - 13:41
  לא תורמת כלום.
 • 13:41 - 13:44
  הציפורים האלה מוצאות את מחייתן בצלילה במים.
 • 13:45 - 13:48
  למעשה,
 • 13:48 - 13:51
  מה שלדעתי עליהם לעשות, אם בכלל--
 • 13:51 - 13:54
  הם משתדלים כל כך להגן על הקינים האלה--
 • 13:54 - 13:57
  למעשה, אילו הרסו את כל הקינים
 • 13:57 - 13:59
  כמה מהציפורים היו עוזבות,
 • 13:59 - 14:02
  והשנה, זה היה עדיף מבחינתן.
 • 14:02 - 14:05
  לגבי הנסיונות לנקותן.
 • 14:05 - 14:08
  אינני מתכוון להשמיץ
 • 14:08 - 14:10
  את האנשים שמנקים ציפורים,
 • 14:10 - 14:12
  זה באמת מאד חשוב
 • 14:12 - 14:14
  שנביע את חמלתנו.
 • 14:14 - 14:16
  לדעתי הדבר הכי חשוב שיש לאדם
 • 14:16 - 14:18
  הוא החמלה.
 • 14:18 - 14:20
  מאד חשוב לצלם את התמונות האלה
 • 14:20 - 14:22
  ולהציג אותן.
 • 14:22 - 14:25
  אבל בעצם לאן ישחררו את הציפורים האלה?
 • 14:25 - 14:27
  זה כמו לחלץ מישהו מבניין בוער,
 • 14:27 - 14:29
  לתת לו טיפול בגלל ששאף עשן
 • 14:29 - 14:32
  ואז לשלוח אותו בחזרה אל הבניין, כי הנפט עדיין נשפך.
 • 14:33 - 14:35
  אני מסרב לראות בכך
 • 14:35 - 14:38
  אפילו משהו שמזכיר תאונה.
 • 14:38 - 14:41
  אני חושב שזאת תוצאה של רשלנות חמורה.
 • 14:41 - 14:46
  [מחיאות כפיים]
 • 14:46 - 14:48
  לא רק מצד "בי-פי".
 • 14:48 - 14:50
  בי-פי פעלו
 • 14:50 - 14:53
  כלאחר-יד ובפזיזות עצומה
 • 14:53 - 14:55
  כי הם יכלו לנהוג כך.
 • 14:55 - 14:57
  וכי הרשו להם לנהוג כך.
 • 14:57 - 15:00
  בגלל ההעדר הגמור של פיקוח
 • 15:00 - 15:03
  מצד הממשלה, כמתחייב ממנה,
 • 15:03 - 15:06
  הממשלה שלנו, שאמורה להגן עלינו.
 • 15:08 - 15:10
  מסתבר--
 • 15:10 - 15:13
  את השלט הזה רואים על כל כלי שיט מסחרי בארה"ב--
 • 15:13 - 15:15
  כלומר, אם תשפכו כמה ליטרים של נפט,
 • 15:15 - 15:17
  תהיו בצרות גדולות.
 • 15:17 - 15:19
  והשאלה הגדולה היא
 • 15:19 - 15:22
  למי החוקים מתייחסים,
 • 15:22 - 15:25
  ומי נמצא מעל לחוק.
 • 15:25 - 15:27
  אז יש דברים שנוכל לעשות בעתיד.
 • 15:27 - 15:30
  נוכל לדאוג שיהיה לנו הציוד שאנו באמת צריכים.
 • 15:30 - 15:32
  לא צריך להיות חכם גדול
 • 15:32 - 15:34
  כדי לחזות
 • 15:34 - 15:36
  שאחרי שקודחים 30,000 בורות
 • 15:36 - 15:39
  בקרקעית הים של מפרץ מקסיקו בחיפוש אחר נפט,
 • 15:39 - 15:41
  ייתכן שיתחיל לצאת נפט מאחד מהם.
 • 15:41 - 15:44
  וכדאי שיהיה איזה רעיון מה לעשות אז.
 • 15:44 - 15:47
  זה ללא ספק אחד הדברים שעלינו לעשות.
 • 15:47 - 15:49
  אך לדעתי עלינו להבין מאין הדליפה הזו
 • 15:49 - 15:52
  התחילה באמת.
 • 15:52 - 15:54
  היא התחילה מהתפוררות
 • 15:54 - 15:57
  הרעיון שהממשלה מפקחת,
 • 15:57 - 16:00
  כי מדובר בממשלה שלנו שאמורה להגן
 • 16:00 - 16:02
  על האינטרס הציבורי הכללי.
 • 16:06 - 16:08
  אז לדעתי פריצת הנפט,
 • 16:08 - 16:10
  הצלת הבנקים,
 • 16:10 - 16:13
  משבר המשכנתאות וכל הדברים האלה
 • 16:13 - 16:16
  הם סימפטומים ברורים
 • 16:16 - 16:18
  של אותו גורם.
 • 16:18 - 16:20
  נראה ששוררת בינתיים הבנה
 • 16:20 - 16:23
  שאנו זקוקים לפחות למשטרה שתגן עלינו
 • 16:23 - 16:26
  מפני כמה רעים.
 • 16:26 - 16:28
  ולמרות שהמשטרה יכולה לעצבן לפעמים--
 • 16:28 - 16:30
  עם הדוחות שלה וכדומה--
 • 16:30 - 16:33
  איש איננו טוען שעלינו להיפטר ממנה.
 • 16:33 - 16:36
  אך לעת עתה, בכל יתר חלקי הממשל
 • 16:36 - 16:38
  ובמשך 30 השנים האחרונות לפחות,
 • 16:38 - 16:41
  פשתה תרבות של הסרת הפיקוח הממשלתי
 • 16:41 - 16:43
  שנגרמה ישירות
 • 16:43 - 16:45
  בידי האנשים
 • 16:45 - 16:47
  שאנו צריכים הגנה מפניהם,
 • 16:47 - 16:50
  שקונים את הממשלה ומושכים אותה מתחת רגלינו.
 • 16:50 - 16:59
  [מחיאות כפיים]
 • 17:00 - 17:03
  זאת בעיה ישנה נושנה.
 • 17:03 - 17:06
  אפשר לראות
 • 17:06 - 17:08
  שהתאגידים לא היו חוקיים בזמן ייסוד אמריקה.
 • 17:08 - 17:11
  ואפילו תומס ג'פרסון התלונן
 • 17:11 - 17:14
  על כך שהם כבר
 • 17:14 - 17:17
  מפגינים חוסר ציות לחוקי המדינה.
 • 17:18 - 17:20
  אנשים שמציגים עצמם
 • 17:20 - 17:22
  כשמרנים,
 • 17:22 - 17:24
  אילו רצו באמת
 • 17:24 - 17:26
  להיות שמרניים ופטריוטיים אמיתיים,
 • 17:26 - 17:28
  היו אומרים לתאגידים האלה
 • 17:28 - 17:30
  ללכת לעזאזל.
 • 17:30 - 17:33
  זו המשמעות האמיתית של להיות שמרני.
 • 17:34 - 17:36
  אז מה שאנו בעצם צריכים לעשות
 • 17:36 - 17:38
  הוא לחזור לרעיון
 • 17:38 - 17:40
  שממשלתנו היא זו
 • 17:40 - 17:42
  שדואגת לאינטרסים שלנו
 • 17:42 - 17:44
  ולהשיג מחדש תחושה של אחדות
 • 17:44 - 17:46
  ומטרה משותפת בארץ שלנו,
 • 17:46 - 17:48
  דברים שממש אבדו.
 • 17:49 - 17:51
  אני חושב שיש אותות של תקווה.
 • 17:51 - 17:53
  אנחנו כנראה מתחילים קצת להתעורר.
 • 17:53 - 17:55
  חוק גלאס-סטיגל--
 • 17:55 - 17:57
  שנועד למעשה להגן עלינו מדברים מן הסוג
 • 17:57 - 17:59
  שגרמו לשפל הגדול להתרחש,
 • 17:59 - 18:01
  ולהתמוטטות הבנקים
 • 18:01 - 18:03
  וכל אותם דברים שדרשו חילוץ ממשלתי--
 • 18:03 - 18:05
  החוק שנכנס לתוקף ב-1933,
 • 18:05 - 18:08
  הלך ונשחק בשיטתיות.
 • 18:08 - 18:10
  וכעת הלך הרוחות הוא להחזיר
 • 18:10 - 18:12
  דברים לקדמותם.
 • 18:12 - 18:14
  אבל כל השתדלנים כבר ערוכים ומוכנים
 • 18:14 - 18:16
  ומנסים לרוקן את התקנות מתוכנן
 • 18:16 - 18:19
  אחרי שהחוק התקבל.
 • 18:19 - 18:21
  כך שמדובר במאבק מתמיד.
 • 18:21 - 18:23
  כעת זהו רגע היסטורי.
 • 18:23 - 18:25
  שבו תהיה לנו
 • 18:25 - 18:27
  קטסטרופה עצומה ומוחלטת
 • 18:27 - 18:29
  של דליפת הנפט הזו במפרץ,
 • 18:29 - 18:31
  או שננצל את המצב למטרות חיוביות,
 • 18:31 - 18:33
  כפי שרבים ראו היום.
 • 18:33 - 18:35
  יש בהחלט נימה מוכרת
 • 18:35 - 18:37
  בצורך למנף את המצב הזה לחיוב
 • 18:37 - 18:39
  כבר היינו במצבים כאלה
 • 18:39 - 18:41
  בשיטות אחרות של קידוח ימי.
 • 18:41 - 18:44
  הבארות הימיות הראשונות נקראו "לווייתנים".
 • 18:44 - 18:47
  הקידוחים הימיים הראשונים נקראו "צלצלים".
 • 18:47 - 18:50
  רוקנו אז את האוקיינוסים מלווייתנים
 • 18:50 - 18:52
  ועכשיו, האם ניתקע עם זה?
 • 18:52 - 18:54
  מאז שחיינו במערות,
 • 18:54 - 18:56
  בכל פעם שרצינו אנרגיה
 • 18:56 - 18:59
  הבערנו משהו באש, ואנו עדיין נוהגים כך.
 • 18:59 - 19:01
  אנחנו ממשיכים להבעיר דברים
 • 19:01 - 19:04
  בכל פעם שאנו זקוקים לאנרגיה.
 • 19:04 - 19:06
  ויש אנשים שאומרים
 • 19:06 - 19:08
  שלא תהיה לנו אנרגיה נקיה
 • 19:08 - 19:11
  כי היא יקרה מדי.
 • 19:11 - 19:13
  מי אומר שהיא יקרה מדי?
 • 19:13 - 19:15
  אלה שמוכרים לנו את דלקי המאובנים.
 • 19:15 - 19:18
  כבר היו לנו מאבקים על אנרגיה
 • 19:18 - 19:20
  ואומרים לנו שהכלכלה
 • 19:20 - 19:22
  לא תעמוד בשינוי,
 • 19:22 - 19:25
  כי האנרגיה הכי זולה היתה העבדות.
 • 19:25 - 19:28
  האנרגיה היתה תמיד סוגיה מוסרית.
 • 19:28 - 19:30
  והיא סוגיה מוסרית ממש כעת.
 • 19:30 - 19:32
  זו שאלה של טוב או רע.
 • 19:32 - 19:34
  תודה רבה לכם.
Title:
קארל סאפינה: הפושעים והקורבנות האלמוניים של דליפת הנפט.
Speaker:
Carl Safina
Description:

דליפת הנפט במפרץ מקסיקו היא בלתי נתפסת, אבל דבר אחד אנחנו יודעים: זה רע. קארל סאפינה דולה את העובדות מתוך החקירה הצולבת של האירוע המרתיח הזה, וטוען שההשלכות תהיינה רחבות הרבה מעבר למפרץ מקסיקו - ושהרבה פתרונות-לכאורה אף מחמירים את המצב.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
19:35
Shlomo Adam added a translation

Hebrew subtitles

Revisions