Return to Video

Карл Сафина: Невидимите виновни и жертвите от петролния разлив

 • 0:01 - 0:04
  Това е океана, който аз познавах
 • 0:04 - 0:06
  и ми се струва, че
 • 0:06 - 0:08
  въпреки, че съм бил в мексиканския залив няколко пъти,
 • 0:08 - 0:10
  съм травматизиран,
 • 0:10 - 0:13
  защото всеки път, когато гледам океана,
 • 0:13 - 0:15
  без значение къде съм,
 • 0:15 - 0:17
  включително където знам,
 • 0:17 - 0:19
  че не е достигнал петрол,
 • 0:19 - 0:21
  виждам нещо като петна.
 • 0:21 - 0:23
  И откривам, че този образ
 • 0:23 - 0:25
  ме преследва.
 • 0:26 - 0:28
  Но това за което искам да говоря днес
 • 0:28 - 0:30
  са много неща, които се опитват
 • 0:30 - 0:32
  да поставят това в контекста,
 • 0:32 - 0:35
  не само за избухването на петрола,
 • 0:35 - 0:38
  но също какво означава и как се е случило.
 • 0:38 - 0:40
  Първо да разкажа нещо за мен.
 • 0:40 - 0:42
  Аз съм от тези типове, които обичат да ловят риба
 • 0:42 - 0:44
  от съвсем малък.
 • 0:44 - 0:46
  И затова
 • 0:46 - 0:48
  се озовах, изучавайки морските птици,
 • 0:48 - 0:51
  за да остана в крайбрежните места, които толкова обичах.
 • 0:51 - 0:53
  И сега основно пиша книги,
 • 0:53 - 0:55
  за това как океана се променя.
 • 0:55 - 0:58
  Наистина океана се променя много бързо.
 • 0:58 - 1:01
  Преди сме виждали тази графика.
 • 1:01 - 1:04
  Наистина живеем в твърд мрамор,
 • 1:04 - 1:06
  който съдържа много малко
 • 1:06 - 1:08
  влажност отгоре.
 • 1:08 - 1:10
  Това е като да потопиш мрамор във вода.
 • 1:10 - 1:12
  Същото става и с атмосферата.
 • 1:12 - 1:14
  Ако вземем цялата атмосфера
 • 1:14 - 1:16
  и направим една топка от нея,
 • 1:16 - 1:18
  ще се получи тази малка сфера от газ отдясно.
 • 1:18 - 1:20
  Така че ние живеем
 • 1:20 - 1:23
  в най-крехкото и малко сапунено мехурче, което можем да си представим,
 • 1:23 - 1:25
  едно свято сапунено мехурче,
 • 1:25 - 1:28
  което е много лесно да бъде повлияно.
 • 1:28 - 1:31
  И цялата консумация на петрол, въглища и природен газ,
 • 1:31 - 1:33
  всичкото гориво във вкаменелостите,
 • 1:33 - 1:35
  са променили изключително много атмосферата.
 • 1:35 - 1:38
  Нивото на въглероден двуокис все повече се повишава и повишава.
 • 1:38 - 1:41
  Започва да се загрява климата.
 • 1:41 - 1:43
  По този начин разлива на петрол в залива
 • 1:43 - 1:45
  е само една малка част
 • 1:45 - 1:48
  от много по-голям проблем, който съществува,
 • 1:48 - 1:51
  с енергията която използваме, за да задвижим нашата цивилизация.
 • 1:51 - 1:53
  Освен затоплянето на климата
 • 1:53 - 1:56
  съществува и проблема, че океаните стават все по-киселинни.
 • 1:56 - 1:58
  И това може да се измери,
 • 1:58 - 2:01
  и също оказва влияние върху животните.
 • 2:01 - 2:03
  Сега в една лаборатория,
 • 2:03 - 2:05
  ако вземеш една мида и я поставиш в рН
 • 2:05 - 2:07
  което е -- не е 8,1 ,
 • 2:07 - 2:09
  което е нормалното рН на морската вода --
 • 2:09 - 2:11
  но в 7,5 ,
 • 2:11 - 2:14
  за три дни ще се разгради.
 • 2:14 - 2:16
  Ако вземете една ларва от морски таралеж
 • 2:16 - 2:18
  от 8,1
 • 2:18 - 2:20
  и я сложите в рН от 7,7 --
 • 2:20 - 2:22
  не е голяма промяна --
 • 2:22 - 2:25
  обезформява се и умира.
 • 2:25 - 2:28
  И вече, ларвите на комерсиално отглежданите стриди
 • 2:28 - 2:30
  също умират в огромни количества
 • 2:30 - 2:32
  на някои места.
 • 2:32 - 2:34
  Коралите растат по-бавно
 • 2:34 - 2:36
  в някои места поради този проблем.
 • 2:36 - 2:38
  Така че това е наистина от значение.
 • 2:38 - 2:40
  Сега да предприемем едно малко пътуване
 • 2:40 - 2:42
  около залива.
 • 2:42 - 2:45
  Едно от нещата, което много ме впечатляват в хората от залива,
 • 2:45 - 2:48
  е това, че наистина са хора на водата.
 • 2:48 - 2:50
  И могат да си служат с водата.
 • 2:50 - 2:52
  Могат да се справят с ураган, които идва и си отива.
 • 2:52 - 2:55
  Когато спадне нивото на водата, знаят какво да направят.
 • 2:55 - 2:57
  Но когато е нещо, различно от вода,
 • 2:57 - 2:59
  и тяхната водна околна среда се променя,
 • 2:59 - 3:01
  нямат много избор.
 • 3:01 - 3:03
  Така че цели общества
 • 3:03 - 3:05
  остават без избор.
 • 3:05 - 3:08
  Нямат друго нещо, което могат да правят.
 • 3:08 - 3:10
  Не могат да отидат да работят
 • 3:10 - 3:12
  в местния хотелиерски бизнес,
 • 3:12 - 3:15
  защото не е част от тяхната общност.
 • 3:16 - 3:18
  Ако отидеш в залива и се огледаш наоколо,
 • 3:18 - 3:20
  виждаш много петрол.
 • 3:20 - 3:22
  Виждаш много петрол в океана.
 • 3:22 - 3:25
  Виждаш много петрол на брега.
 • 3:25 - 3:27
  Ако отидете на мястото на експлозията,
 • 3:27 - 3:29
  ви се струва невероятно.
 • 3:29 - 3:32
  Изглежда сякаш си изпразнил резервоара с маслото на колата си,
 • 3:32 - 3:34
  и си го изхвърлил в океана.
 • 3:34 - 3:37
  Едно от най-невероятно нещата е, мисля,
 • 3:37 - 3:39
  че там няма никой,
 • 3:39 - 3:41
  който се опитва да го почисти,
 • 3:41 - 3:44
  на мястото където е най-гъсто.
 • 3:44 - 3:46
  Част от океана там
 • 3:46 - 3:49
  прилича на апокалипсис.
 • 3:50 - 3:52
  Вървиш по брега
 • 3:52 - 3:54
  и го откриваш навсякъде.
 • 3:54 - 3:56
  Напълно замърсено е.
 • 3:56 - 3:58
  Ако отидеш на местата, където току що е дошло,
 • 3:58 - 4:01
  като част от залива в Алабама.
 • 4:01 - 4:03
  все още има хора, които използват плажа
 • 4:03 - 4:05
  и в същото време има хора които чистят плажа.
 • 4:05 - 4:08
  И имат много странен начин да почистват плажа.
 • 4:08 - 4:10
  Не е позволено да се слагат повече от 10 паунда ( 4,5 кг.) пясък
 • 4:10 - 4:12
  в пластмасови торби по 50 галона.
 • 4:12 - 4:14
  Имат хиляди и хиляди найлонови торби.
 • 4:14 - 4:16
  Не знам какво ще правят с всичко това.
 • 4:16 - 4:18
  И в същото време има хора, които все още искат да използват плажа.
 • 4:18 - 4:20
  Не виждат малкия знак,
 • 4:20 - 4:22
  където пише: "Останете извън водата".
 • 4:22 - 4:24
  Децата им са във водата, имат катран
 • 4:24 - 4:27
  по дрехите и сандалите. Това е провал.
 • 4:27 - 4:29
  Ако отидете на място, където поне за малко е имало разлят петрол,
 • 4:29 - 4:31
  е още по голяма трагедия.
 • 4:31 - 4:34
  Там вече няма никой,
 • 4:34 - 4:36
  няколко човека само се опитват
 • 4:36 - 4:38
  да го използват.
 • 4:38 - 4:40
  Виждат се хора които са наистина афектирани.
 • 4:40 - 4:42
  Това са хора, които работят усилено.
 • 4:42 - 4:44
  Всичко, което знаят за живота е, че се събуждат сутрин,
 • 4:44 - 4:47
  и ако двигателя им стартира отиват да работят.
 • 4:47 - 4:50
  Винаги са мислили, че могат да се доверят
 • 4:50 - 4:52
  на сигурността, която им дава природата,
 • 4:52 - 4:54
  чрез екосистемите на залива.
 • 4:54 - 4:57
  И откриват, че тяхния свят се срива.
 • 4:57 - 5:00
  Това може буквално да се види,
 • 5:00 - 5:03
  признаците на тяхното изумление,
 • 5:05 - 5:08
  признаците на гнева им,
 • 5:10 - 5:13
  признаците на яда им,
 • 5:17 - 5:20
  и признаците на болката им.
 • 5:20 - 5:23
  Това са нещата, които се виждат.
 • 5:25 - 5:27
  Има много неща, които не могат да се видят,
 • 5:27 - 5:29
  под водата.
 • 5:29 - 5:31
  Какво става под водата?
 • 5:31 - 5:33
  Има хора, които казват,
 • 5:33 - 5:35
  че има струи от петрол.
 • 5:35 - 5:38
  Други хора казват, че няма такива струи от петрол.
 • 5:38 - 5:41
  И конгресмена Марки попита, нали знаете,
 • 5:41 - 5:44
  "Има ли нужда от разходка с подводница,
 • 5:44 - 5:47
  за да се види дали наистина съществуват струи от петрол?"
 • 5:47 - 5:49
  Но не можех да направя това пътуване с подводница --
 • 5:49 - 5:52
  особено сега, когато знаех, че идвам при вас днес --
 • 5:52 - 5:54
  така, че трябваше да направя
 • 5:54 - 5:56
  един малък експеримент,
 • 5:56 - 5:58
  за да видя дали в действителност има петрол в мексиканския залив.
 • 5:58 - 6:01
  Така че това е мексиканския залив,
 • 6:01 - 6:04
  невероятно място пълно с риба.
 • 6:04 - 6:06
  Създадох един малък петролен разлив
 • 6:06 - 6:08
  в мексиканския залив.
 • 6:08 - 6:10
  И разбрах, всъщност потвърдих хипотезата,
 • 6:10 - 6:13
  че петролът и водата не се смесват
 • 6:13 - 6:16
  освен ако не добавиш дисперсант.
 • 6:18 - 6:21
  И тогава
 • 6:21 - 6:23
  започват да се смесват.
 • 6:23 - 6:25
  Ако вкараш малко енергия
 • 6:25 - 6:27
  от вятъра и вълните.
 • 6:27 - 6:30
  И се постига една огромна мръсотия,
 • 6:30 - 6:32
  една огромна мръсотия
 • 6:32 - 6:34
  която е невъзможно де се почисти,
 • 6:34 - 6:37
  не можеш да пипаш, нито да вадиш нищо
 • 6:37 - 6:40
  и мисля, че най-важното -- това е, което мисля --
 • 6:40 - 6:42
  че не можеш да го видиш.
 • 6:42 - 6:45
  Мисля, че е скрито с определена цел.
 • 6:45 - 6:48
  Това е такава катастрофа и такава мръсотия,
 • 6:48 - 6:51
  че много от нещата изтекоха от краищата на информациония поток.
 • 6:51 - 6:53
  Но много хора казват,
 • 6:53 - 6:56
  че съществува опит да се подтисне това, което става.
 • 6:56 - 6:58
  Моето лично мнение е,
 • 6:58 - 7:00
  че дисперсантите са
 • 7:00 - 7:03
  една голяма стратегия, за да се скрие тялото,
 • 7:03 - 7:05
  защото поставихме убиеца
 • 7:05 - 7:07
  на мястото на престъплението
 • 7:07 - 7:09
  Но можеш да го видиш.
 • 7:09 - 7:11
  Можеш да видиш къде петрола
 • 7:11 - 7:13
  се е концентрирал на повърхността,
 • 7:13 - 7:16
  и след това е нападнат,
 • 7:16 - 7:19
  защото те не искат доказателствата, според мен.
 • 7:19 - 7:21
  ОК
 • 7:21 - 7:23
  Чували сме, че бактериите ядат петрол?
 • 7:23 - 7:25
  Същото го правят и морските костенурки.
 • 7:25 - 7:27
  Когато се счупи,
 • 7:27 - 7:29
  има дълъг път да извърви,
 • 7:29 - 7:31
  докато достигне до бактериите.
 • 7:31 - 7:34
  Костенурките го ядат. Прониква в хрилете на рибите.
 • 7:34 - 7:36
  Рибите трябва да плуват около него.
 • 7:36 - 7:39
  Днес чух най-невероятната история,
 • 7:39 - 7:42
  докато пътувах в един влак за тук.
 • 7:42 - 7:44
  Един писател, Тед Уилиямс, ми се обади.
 • 7:44 - 7:46
  И ми зададе няколко въпроси,
 • 7:46 - 7:48
  за това което съм видял,
 • 7:48 - 7:50
  защото пишеше статия за списание Оудубон.
 • 7:50 - 7:53
  Казах му, че съм бил в залива преди известно време --
 • 7:53 - 7:55
  преди около седмица --
 • 7:55 - 7:58
  и един тип, който се занимаваше със спортен риболов
 • 7:58 - 8:01
  ме взе със себе си да ми покаже какво става.
 • 8:01 - 8:04
  Целият му годишен календар
 • 8:04 - 8:06
  е напълно анулиран.
 • 8:06 - 8:08
  Няма нито една резервация.
 • 8:08 - 8:11
  Всички искаха депозитите си обратно. Всички си тръгваха.
 • 8:11 - 8:13
  Това е историята на хиляди хора.
 • 8:13 - 8:16
  Но разказал на Тед,
 • 8:16 - 8:18
  че последния ден, в който излязал на риболов,
 • 8:18 - 8:20
  един делфин
 • 8:20 - 8:23
  се появил изведнъж близко до лодката.
 • 8:23 - 8:25
  И изхвърлял петрол
 • 8:25 - 8:28
  от гърба си.
 • 8:28 - 8:30
  След това се отдалечил,
 • 8:30 - 8:32
  защото това било
 • 8:32 - 8:34
  неговото последно риболовно пътуване,
 • 8:34 - 8:36
  и Тед знаел, че делфините плашат рибата.
 • 8:36 - 8:38
  Така че той се отдалечил от него.
 • 8:38 - 8:40
  След известно време се обърнал,
 • 8:40 - 8:42
  и отново бил близко до лодката,
 • 8:42 - 8:44
  Каза ми, че за 30 години риболов
 • 8:44 - 8:46
  никога не беше виждал делфин да прави това.
 • 8:46 - 8:49
  И почувствал --
 • 8:49 - 8:51
  почувствал, че делфинът идваше
 • 8:51 - 8:54
  да моли за помощ. Съжалявам.
 • 8:57 - 9:00
  В разлива на Ексон Валдес,
 • 9:00 - 9:02
  около 30% от косатките
 • 9:02 - 9:05
  умиряха през първите няколко месеци.
 • 9:05 - 9:07
  И техния брой никога не можа да се възтанови.
 • 9:07 - 9:09
  Така че степента на възстановяване на всичко това
 • 9:09 - 9:11
  ще е различна.
 • 9:11 - 9:14
  Ще е нужно повече време за някои неща.
 • 9:14 - 9:16
  А други неща може би
 • 9:16 - 9:18
  ще се възстановят по-бързо.
 • 9:18 - 9:21
  Друго важно нещо свързано със залива
 • 9:21 - 9:23
  е това, че има много животни,
 • 9:23 - 9:25
  които се концентрират в залива,
 • 9:25 - 9:28
  в опредилен период през годината.
 • 9:28 - 9:30
  Затова залива е много важен,
 • 9:30 - 9:33
  много по важен от един подобен парцел
 • 9:33 - 9:36
  във водите на Атлантическия океан.
 • 9:36 - 9:38
  Тези риби тон плуват навсякъде в океана.
 • 9:38 - 9:40
  Влизат по течението на залива (гълфстрийм) и стигат чак до Европа.
 • 9:40 - 9:42
  Когато дойде време да хвърлят хайвера си, влизат вътре в залива.
 • 9:42 - 9:44
  И тези две риби тон, които са маркирани,
 • 9:44 - 9:47
  можете да ги видите в териториите, където изхвърлят хайвера си,
 • 9:47 - 9:49
  точно по средата на петролното петно.
 • 9:49 - 9:52
  Може би тази година имат
 • 9:52 - 9:55
  катастрофални резултати в изхвърлянето на хайвер.
 • 9:55 - 9:57
  Надявам се по-възрастните
 • 9:57 - 9:59
  да избягват тези мръсни води.
 • 9:59 - 10:01
  Обикновено не им харесва да влизат
 • 10:01 - 10:03
  в замърсени води.
 • 10:03 - 10:05
  Но това са наистина високопроизводителни,
 • 10:05 - 10:07
  атлетични животни
 • 10:07 - 10:10
  Не знам какво може да причини този вид субстанция в хрилете им.
 • 10:10 - 10:12
  Не знам дали ще окаже влияние върху по-възрастните.
 • 10:12 - 10:14
  Но със сигурност оказва влияние
 • 10:14 - 10:16
  върху техните яйца и ларви.
 • 10:16 - 10:19
  Но ако видите графиката, която непрекъснато спада,
 • 10:19 - 10:21
  това е, което сме причинили на всички тези видове
 • 10:21 - 10:24
  от прекален риболов, в продължение на десетилетия.
 • 10:24 - 10:26
  Докато разлива на петрол продължава,
 • 10:26 - 10:28
  и изтичането, и изригването
 • 10:28 - 10:30
  е една катастрофа,
 • 10:30 - 10:32
  Мисля, че също трябва да вземем предвид,
 • 10:32 - 10:34
  че сме направили много, за да повлияем на всичко, което живее в океана
 • 10:34 - 10:36
  за голям период от време.
 • 10:36 - 10:38
  Не че сме започнали с нещо, което
 • 10:38 - 10:40
  преди е било добре.
 • 10:40 - 10:42
  Започнахме с нещо, което беше претърпяло много атаки
 • 10:42 - 10:44
  и имаше много проблеми в самото начало.
 • 10:44 - 10:46
  Ако наблюдавате птиците,
 • 10:46 - 10:48
  има много видове птици,
 • 10:48 - 10:51
  които идват в залива през определен период през годината,
 • 10:51 - 10:53
  но след това си отиват.
 • 10:53 - 10:56
  И населяват много по-големи места.
 • 10:56 - 10:58
  Например,
 • 10:58 - 11:01
  по-голямата част от тези птици на снимката са мигриращи.
 • 11:01 - 11:03
  Всички са били в залива през май,
 • 11:03 - 11:06
  когато петрола беше започнал да достига до бреговете на някои места.
 • 11:07 - 11:09
  Там долу вляво
 • 11:09 - 11:11
  са камъкообръщачи и трипръсти брегобегачи.
 • 11:11 - 11:13
  Те се размножават в горната част на Арктика
 • 11:13 - 11:15
  и през зимата се установяват в Южна Америка.
 • 11:15 - 11:17
  Те се концентрират в залива,
 • 11:17 - 11:20
  и след това се заселват по цяла Арктика.
 • 11:20 - 11:22
  Виждал съм птици, които се размножават в Гренландия
 • 11:22 - 11:24
  и в залива.
 • 11:25 - 11:28
  Така че това е въпрос на полукълбо.
 • 11:28 - 11:30
  Икономическите ефекти
 • 11:30 - 11:33
  са поне национални, в много отношения.
 • 11:33 - 11:36
  Но биологичните ефекти са със сигурност хемисферни.
 • 11:38 - 11:40
  Мисля че това е един от
 • 11:40 - 11:43
  абсолютно най-невероятните
 • 11:43 - 11:45
  примери за абсолютна непригодност,
 • 11:45 - 11:47
  която можем да си представим.
 • 11:47 - 11:50
  Дори когато японците бомбандираха Пърл Харбър,
 • 11:50 - 11:52
  поне им отвърнаха.
 • 11:52 - 11:54
  А сега изглежда, че не можем
 • 11:54 - 11:56
  да разберем какво трябва да се направи.
 • 11:56 - 11:59
  Нямаше нищо подготвено.
 • 12:00 - 12:02
  И, нали знаете, както може да видим,
 • 12:02 - 12:04
  от това което правят.
 • 12:04 - 12:06
  Основно се използват бариери и дисперсанти.
 • 12:06 - 12:09
  Бариерите не са за открити води.
 • 12:09 - 12:12
  Дори не се опитват да оградят
 • 12:12 - 12:15
  петрола, където е най-концентриран.
 • 12:15 - 12:17
  Идват близо до брега. Вижте тези две лодки.
 • 12:17 - 12:20
  Тази от дясно се нарича "Лудият риболовец."
 • 12:20 - 12:22
  И мисля, че знаете, че е голямо име
 • 12:22 - 12:25
  за лодки, които ще направят всичко,
 • 12:25 - 12:28
  за да направят пробив в това, като влачат бариера между тях,
 • 12:28 - 12:30
  когато има буквално стотици хиляди
 • 12:30 - 12:32
  квадратни мили в залива сега,
 • 12:32 - 12:34
  с петрол на повърхността.
 • 12:34 - 12:37
  Дисперсантите карат петрола да мине точно под бариерите.
 • 12:37 - 12:39
  Бариерите имат само
 • 12:39 - 12:41
  13 инча (33 см.) в диаметър.
 • 12:42 - 12:45
  Така че е пълна лудост.
 • 12:45 - 12:47
  Това са лодки, които се използват за риболов на скариди.
 • 12:47 - 12:50
  Има стотици лодки от този тип, които слагат бариери вместо мрежи.
 • 12:50 - 12:52
  Ето ги работейки.
 • 12:52 - 12:54
  Може да се види лесно,
 • 12:54 - 12:57
  че всичката петролна вода минава над задната част на бариерата.
 • 12:57 - 13:00
  Всичко, което правят е да я разклащат.
 • 13:00 - 13:02
  Това е просто нелепо.
 • 13:02 - 13:05
  И още, по цялото крайбрежие, където има бариери --
 • 13:05 - 13:07
  стотици и стотици крайбрежни километри --
 • 13:07 - 13:09
  цялото крайбрежие, където има бариери,
 • 13:09 - 13:12
  има съседна крайбрежна ивица, където няма никакви бариери.
 • 13:12 - 13:14
  Има една огромна възможност,
 • 13:14 - 13:17
  където петрола и мръсната вода остават отзад.
 • 13:17 - 13:20
  И тази снимка долу показва колония от птици, които са минали бариерата.
 • 13:20 - 13:23
  Целият свят се опитва да защити
 • 13:23 - 13:25
  колониите от птици.
 • 13:25 - 13:28
  Като орнитолог
 • 13:28 - 13:31
  ще ви кажа, че птиците летят,
 • 13:31 - 13:33
  (Смях)
 • 13:35 - 13:38
  И ограждането с бариери на колония с птици,
 • 13:38 - 13:41
  не е добро решение, не е добро решение.
 • 13:41 - 13:44
  Тези птици се препитават от гмуркане във водата.
 • 13:45 - 13:48
  Всъщност,
 • 13:48 - 13:51
  това, което наистина трябва да направят --
 • 13:51 - 13:54
  вместо да се опитват да защитят гнездата --
 • 13:54 - 13:57
  всъщност, ако разрушат всички гнезда,
 • 13:57 - 13:59
  някои от птиците ще си тръгнат
 • 13:59 - 14:02
  и това ще бъде по-добре за тях през тази година.
 • 14:02 - 14:05
  А що се отнася за почистването им,
 • 14:05 - 14:08
  не искам да атакувам
 • 14:08 - 14:10
  хората, които почистват птиците.
 • 14:10 - 14:12
  Това е много, много важно
 • 14:12 - 14:14
  да изразим нашето съчувствие.
 • 14:14 - 14:16
  Мисля че най-важното, което хората имат е
 • 14:16 - 14:18
  съчувствието.
 • 14:18 - 14:20
  Много е важно да се сдобием с тези снимки
 • 14:20 - 14:22
  и да ги показваме.
 • 14:22 - 14:25
  Но наистина, къде ще бъдат освободени тези птици?
 • 14:25 - 14:27
  Това е като да извадиш някой от горяща сграда,
 • 14:27 - 14:29
  да го лекувате за задушаване с дим,
 • 14:29 - 14:32
  и да го изпратите обратно в сградата, защото петрола все още провължава да излиза.
 • 14:33 - 14:35
  Не мога да приема това,
 • 14:35 - 14:38
  като нещо, което прилича на инцидент.
 • 14:38 - 14:41
  Мисля, че това е резултат от груба небрежност.
 • 14:41 - 14:46
  (Ръкопляскания)
 • 14:46 - 14:48
  Не само Бритиш Петролиъм (БП).
 • 14:48 - 14:50
  БП се включи
 • 14:50 - 14:53
  много небрежно и безрасъдно,
 • 14:53 - 14:55
  защото можеха да го направят.
 • 14:55 - 14:57
  И им беше позволено да го направят,
 • 14:57 - 15:00
  поради абсолютен провал за наблюдение
 • 15:00 - 15:03
  от страна на правителството, което се предполага, че е
 • 15:03 - 15:06
  нашето правителство, което ни защитава.
 • 15:08 - 15:10
  Оказва се, че --
 • 15:10 - 15:13
  може да видите този знак във всеки търговски кораб на Съединените Щати --
 • 15:13 - 15:15
  знаете ли, че ако разлеете няколко няколко галона петрол,
 • 15:15 - 15:17
  ще сме в голяма беда.
 • 15:17 - 15:19
  И трябва наистина да се запитаме,
 • 15:19 - 15:22
  за кого се правят законите,
 • 15:22 - 15:25
  и кой ги нарушава.
 • 15:25 - 15:27
  Има неща, които можем да направим в бъдеще.
 • 15:27 - 15:30
  Можем да имаме екипировка, от която наистина има нужда.
 • 15:30 - 15:32
  Не е нужно твърде много
 • 15:32 - 15:34
  за да се предвиди,
 • 15:34 - 15:36
  че след като си направил 30 000 дупки
 • 15:36 - 15:39
  на морското дъно на мексиканския залив в търсене на петрол,
 • 15:39 - 15:41
  петрола може да започне да излиза от една от тях.
 • 15:41 - 15:44
  И ще имате идея какво трябва да се направи.
 • 15:44 - 15:47
  Това е без съмнение едно от нещата, които трябва да направим.
 • 15:47 - 15:49
  Но мисля, че трябва да разберем от къде
 • 15:49 - 15:52
  произхожда наистина това изтичане на петрол.
 • 15:52 - 15:54
  Всъщност започна след унищожаването на
 • 15:54 - 15:57
  идеята, че правителството е там,
 • 15:57 - 16:00
  защото нашето правителство има задачата да защитава
 • 16:00 - 16:02
  интересите на хората.
 • 16:06 - 16:08
  Мисля, че изтичането на петрола,
 • 16:08 - 16:10
  спасяването на банките,
 • 16:10 - 16:13
  кризата с ипотеките, всички тези неща
 • 16:13 - 16:16
  са безусловни симптоми на една
 • 16:16 - 16:18
  и съща причина.
 • 16:18 - 16:20
  Изглежда все още разбираме,
 • 16:20 - 16:23
  че имаме нужда поне от полиция, която да ни защитава
 • 16:23 - 16:26
  от няколкото лоши хора.
 • 16:26 - 16:28
  Макар че понякога може и да се дразним от нея --
 • 16:28 - 16:30
  когато ни глобява и подобни неща --
 • 16:30 - 16:33
  никой не казва, че трябва да се освободим от нея.
 • 16:33 - 16:36
  Но в останалата част на правителството в този момент
 • 16:36 - 16:38
  и за последните поне 30 години,
 • 16:38 - 16:41
  съществуваше култура на липса на контрол,
 • 16:41 - 16:43
  която е причинена директно от
 • 16:43 - 16:45
  хората, от които
 • 16:45 - 16:47
  трябва да се защитим,
 • 16:47 - 16:50
  които закупуват правителството под носа ни.
 • 16:50 - 16:59
  (Ръкопляскания)
 • 17:00 - 17:03
  Това е проблем, който съществува в продължение на много години.
 • 17:03 - 17:06
  Може да се види, че при
 • 17:06 - 17:08
  основаването на Америка много от компаниите бяха нелегални.
 • 17:08 - 17:11
  И дори Томас Джефърсън се оплаквал,
 • 17:11 - 17:14
  че били започнали
 • 17:14 - 17:17
  да не спазват законите на нашата страна.
 • 17:18 - 17:20
  Добре, хората, които казват,
 • 17:20 - 17:22
  че са консерватори,
 • 17:22 - 17:24
  ако наистина искаха да бъдат
 • 17:24 - 17:26
  консервативни и истински патриоти,
 • 17:26 - 17:28
  щяха да кажат на тези компании
 • 17:28 - 17:30
  да отидат по дяволите.
 • 17:30 - 17:33
  Това е, което наистина означава да си консерватор.
 • 17:34 - 17:36
  Така че това, което наистина трябва да направим
 • 17:36 - 17:38
  е да възстановим идеята,
 • 17:38 - 17:40
  че нашето правителство
 • 17:40 - 17:42
  защитава нашите интереси
 • 17:42 - 17:44
  и да се възстанови чувството на единство
 • 17:44 - 17:46
  и солидарност в нашата страна,
 • 17:46 - 17:48
  което наистина се е изгубило.
 • 17:49 - 17:51
  Мисля че има белези на надежда
 • 17:51 - 17:53
  Изглежда, че малко по малко се събуждаме
 • 17:53 - 17:55
  Законът Глас–Стийгъл --
 • 17:55 - 17:57
  който в действителност целеше да ни защити от този вид неща,
 • 17:57 - 17:59
  които причиняват рецесия,
 • 17:59 - 18:01
  и банкова криза,
 • 18:01 - 18:03
  и всички тези неща, които изискват спасителни мерки --
 • 18:03 - 18:05
  който влезе в сила през 1933,
 • 18:05 - 18:08
  беше разрушен систематично.
 • 18:08 - 18:10
  Сега съществуват благоприятни условия да се поставят някои от тези неща
 • 18:10 - 18:12
  отново на своето място.
 • 18:12 - 18:14
  Но лобистите са готови там,
 • 18:14 - 18:16
  опитвайки се да попречат на регулацията
 • 18:16 - 18:19
  след като мина озаконяването.
 • 18:19 - 18:21
  Така че е една постояна борба.
 • 18:21 - 18:23
  Сега е исторически момент.
 • 18:23 - 18:25
  Така че или ще имаме
 • 18:25 - 18:27
  абсолютно катострофално бедствие
 • 18:27 - 18:29
  от изтичането на петрола в залива,
 • 18:29 - 18:31
  или ще се възползваме от момента,
 • 18:31 - 18:33
  както много хора посочиха днес.
 • 18:33 - 18:35
  Определно има една обща тема,
 • 18:35 - 18:37
  за необходимоста да се възползваме от това.
 • 18:37 - 18:39
  Вече сме минали през това
 • 18:39 - 18:41
  с други методи на сондиране в открито море.
 • 18:41 - 18:44
  Първите крайбрежни кладенци се наричаха китове.
 • 18:44 - 18:47
  Първите сондажни свредла се наречаха харпуни.
 • 18:47 - 18:50
  По това време изпразнихме океана от китове.
 • 18:50 - 18:52
  Сега трябва ли да се задоволим с това?
 • 18:52 - 18:54
  Откакто сме живяли в пещерите,
 • 18:54 - 18:56
  всеки път когато сме имали нужда от енергия
 • 18:56 - 18:59
  сме изгаряли нещо, и продължаваме да го правим.
 • 18:59 - 19:01
  Все още продължаваме да изгаряме нещо,
 • 19:01 - 19:04
  всеки път когато имаме нужда от енергия.
 • 19:04 - 19:06
  И хората казват, че
 • 19:06 - 19:08
  не може да имаме чиста енергия
 • 19:08 - 19:11
  защото е прекалено скъпа.
 • 19:11 - 19:13
  Кой казва, че е прекалено скъпа?
 • 19:13 - 19:15
  Хората, които ни продават изкопаеми горива.
 • 19:15 - 19:18
  Вече сме минали по този път преди, с енергията,
 • 19:18 - 19:20
  и хората казваха, че икономиката
 • 19:20 - 19:22
  не може да издържи на промени,
 • 19:22 - 19:25
  защото най-евтината енергия беше робството.
 • 19:25 - 19:28
  Енергията винаги е била морален проблем.
 • 19:28 - 19:30
  Това сега е въпрос на морал.
 • 19:30 - 19:32
  Това е един въпрос за добро и лошо.
 • 19:32 - 19:34
  Много ви благодаря.
Title:
Карл Сафина: Невидимите виновни и жертвите от петролния разлив
Speaker:
Carl Safina
Description:

Петролния разлив в мексиканския залива е отвъд всякакво описание, но знаем поне толкова: че е нещо лошо. Карл Сафина разнищва фактите в този преглед, от който кипи кръвта, аргументирайки се, че последиците ще достигнат далеч отвъд залива -- и много от така наречените решения правят проблема още по-голям.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
19:35
MaYoMo com added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions