Return to Video

Waarom vroeg specialiseren niet altijd tot een succesvolle carrière leidt

 • 0:02 - 0:05
  Ik zal het hebben over
  de ontwikkeling van menselijk potentieel
 • 0:05 - 0:09
  en begin met wellicht het populairste
  moderne verhaal over ontwikkeling.
 • 0:09 - 0:13
  Jullie hebben vast al gehoord
  over de regel van 10.000 uur?
 • 0:13 - 0:16
  Misschien pas je dit toe
  in je eigen leven?
 • 0:16 - 0:18
  Het idee is dat je
  om écht goed in iets te worden
 • 0:18 - 0:21
  10.000 uur gefocust moet oefenen,
 • 0:21 - 0:24
  dus je kan maar beter
  zo vroeg mogelijk beginnen.
 • 0:24 - 0:28
  Het boegbeeld van dit verhaal
  is Tiger Woods.
 • 0:28 - 0:31
  Zijn vader gaf hem een putter
  toen hij 7 maanden oud was.
 • 0:31 - 0:35
  Toen hij 10 maanden was,
  begon hij zijn vaders swing te imiteren.
 • 0:35 - 0:38
  Als tweejarige kwam hij op tv,
  zoals je kan zien op YouTube.
 • 0:38 - 0:41
  En op 21 was hij
  de beste golfer ter wereld.
 • 0:41 - 0:44
  Een typisch 10.000 uur-verhaal.
 • 0:44 - 0:48
  Een ander bestsellerverhaal
  gaat over de drie zusjes Polgar.
 • 0:48 - 0:51
  Hun vader leerde hen schaken
  op een heel technische manier
 • 0:51 - 0:52
  en op zeer jonge leeftijd.
 • 0:52 - 0:56
  Hij wou aantonen dat
  met een vroege start en grote focus
 • 0:56 - 0:58
  elk kind een genie
  kan worden in eender wat.
 • 0:58 - 1:02
  En inderdaad, twee dochters werden
  grootmeesters in het schaken.
 • 1:03 - 1:07
  Dus als wetenschapsschrijver voor
  Sports Illustrated werd ik nieuwsgierig.
 • 1:07 - 1:10
  Als de regel van 10.000 uur klopt,
  zouden de beste atleten
 • 1:10 - 1:14
  een voorsprong moeten krijgen
  door 'bewuste training'.
 • 1:14 - 1:16
  Training met een coach
  gefocust op foutencorrectie,
 • 1:16 - 1:18
  niet zomaar iets doen.
 • 1:18 - 1:20
  Wetenschappers die eliteatleten bestuderen
 • 1:20 - 1:23
  zien dat ze inderdaad
  meer bezig zijn met bewuste training.
 • 1:23 - 1:24
  Geen grote verrassing.
 • 1:24 - 1:27
  Als ze atleten effectief opvolgen
  doorheen hun ontwikkeling,
 • 1:27 - 1:29
  ziet het patroon er zo uit:
 • 1:29 - 1:32
  de toekomstige elite besteedt
  aanvankelijk minder tijd
 • 1:32 - 1:34
  aan bewuste training
  in hun uiteindelijke sport.
 • 1:34 - 1:38
  Ze doorlopen wat wetenschappers
  een proefperiode noemen,
 • 1:38 - 1:40
  waarin ze verschillende
  disciplines uittesten
 • 1:40 - 1:42
  en brede vaardigheden opdoen.
 • 1:42 - 1:44
  Ze leren hun interesses en sterktes kennen
 • 1:44 - 1:46
  en stellen specialisatie langer uit
 • 1:46 - 1:48
  dan degenen die stranden
  op een lager niveau.
 • 1:49 - 1:51
  Toen ik dit zag, dacht ik:
 • 1:51 - 1:54
  vreemd, dat komt niet overeen
  met de regel van 10.000 uur.
 • 1:54 - 1:56
  Dus ik dacht na over andere domeinen
 • 1:56 - 1:59
  die we associëren
  met de obligate vroege specialisatie,
 • 1:59 - 2:01
  zoals muziek.
 • 2:01 - 2:03
  Daar zien we hetzelfde patroon.
 • 2:03 - 2:05
  Dit is onderzoek
  uit een beroemde muziekacademie
 • 2:05 - 2:07
  en ik wil jullie aandacht hierop richten:
 • 2:07 - 2:11
  uitzonderlijke muzikanten begonnen
  niet vroeger met bewuste training
 • 2:11 - 2:14
  dan doorsnee muzikanten
  tot hun derde instrument.
 • 2:14 - 2:16
  Ook zij doorliepen eerst een proefperiode,
 • 2:16 - 2:20
  zelfs vroegrijpe muzikanten als Yo-Yo Ma.
 • 2:20 - 2:21
  Hij had een proefperiode,
 • 2:21 - 2:24
  maar doorliep deze sneller
  dan de meeste muzikanten.
 • 2:24 - 2:27
  En toch wordt dit onderzoek
  bijna volledig genegeerd.
 • 2:27 - 2:31
  Veel meer impact heeft de eerste pagina
  uit Battle Hymn of the Tiger Mother,
 • 2:31 - 2:35
  waarin de schrijfster
  haar dochter opdraagt viool te spelen.
 • 2:35 - 2:38
  Niemand lijkt zich te herinneren
  dat haar dochter later in het boek zegt:
 • 2:38 - 2:40
  "Het was jouw keuze, niet de mijne",
 • 2:40 - 2:41
  en ermee stopt.
 • 2:41 - 2:44
  Toen ik dit verrassende patroon
  ontdekte in sport en muziek,
 • 2:44 - 2:48
  was ik benieuwd naar algemenere
  domeinen, zoals onderwijs.
 • 2:48 - 2:50
  Een econoom vond een natuurlijk experiment
 • 2:50 - 2:53
  in het schoolsysteem
  van Engeland en Schotland.
 • 2:53 - 2:55
  Toen hij studeerde
  leken de systemen erg op elkaar,
 • 2:55 - 2:59
  behalve dat de Engelsen
  als tiener al moesten specialiseren
 • 2:59 - 3:01
  en zich toeleggen
  op een specifieke studie,
 • 3:01 - 3:04
  terwijl Schotten op de unief
  dingen konden blijven uitproberen,
 • 3:04 - 3:05
  als men dat wou.
 • 3:05 - 3:08
  En zijn vraag was: wie wint?
 • 3:08 - 3:10
  Zij die vroeg of laat specialiseren?
 • 3:10 - 3:13
  Hij zag dat vroege specialisten
  een voorsprong hadden op inkomensvlak
 • 3:13 - 3:15
  door hun domeinspecifieke vaardigheden.
 • 3:15 - 3:17
  De late specialisten
  proberen meer dingen uit
 • 3:17 - 3:20
  en hun uiteindelijke keuze
  past beter bij hen.
 • 3:20 - 3:22
  Wat economen 'match quality' noemen.
 • 3:22 - 3:25
  Dus hun groeipercentage ligt hoger.
 • 3:25 - 3:27
  Na zes jaar elimineren ze
  het loonverschil.
 • 3:28 - 3:32
  Ondertussen beginnen veel meer
  vroege specialisten hun vak te verlaten
 • 3:32 - 3:36
  omdat ze door hun vroege keuze
  vaak slechtere keuzes maakten.
 • 3:36 - 3:38
  De late specialisten
  verliezen op korte termijn
 • 3:38 - 3:39
  en winnen op lange termijn.
 • 3:39 - 3:42
  Als we carrièrekeuze
  zouden benaderen als daten,
 • 3:42 - 3:44
  zouden we mensen niet pushen
  om zo snel te kiezen.
 • 3:44 - 3:47
  Het was interessant
  om dit patroon te zien terugkeren
 • 3:47 - 3:51
  toen ik de ontwikkeling onderzocht
  van mensen die ik al lang bewonderde,
 • 3:51 - 3:53
  zoals Duke Ellington,
  die als kind geen muziekles wou,
 • 3:53 - 3:56
  maar focuste op baseball,
  schilderen en tekenen.
 • 3:56 - 3:59
  Of Maryam Mirzakhani, die als kind
  geen interesse had in wiskunde
 • 3:59 - 4:01
  maar romans wou schrijven
 • 4:01 - 4:04
  en later als eerste en voorlopig
  enige vrouw de Fields Medal won,
 • 4:04 - 4:06
  de meest prestigieuze
  wiskundeprijs ter wereld.
 • 4:06 - 4:09
  Vincent Van Gogh
  had vijf verschillende carrières
 • 4:09 - 4:13
  die hij elk als zijn roeping beschouwde
  tot ze snel in tranen eindigde
 • 4:13 - 4:18
  en hij als late twintiger
  een basisboek over tekenen las.
 • 4:18 - 4:19
  Dat liep goed af.
 • 4:20 - 4:23
  Claude Shannon, een elektrotechnicus
  aan de Universiteit van Michigan,
 • 4:23 - 4:26
  volgde een filosofiecursus
  om aan een vereiste te voldoen.
 • 4:26 - 4:29
  Daar leerde hij over een logicasysteem
  dat bijna een eeuw oud was
 • 4:29 - 4:31
  waarbij juiste en foute verklaringen
 • 4:31 - 4:34
  met enen en nullen werden gecodeerd
  en opgelost als wiskundeproblemen.
 • 4:35 - 4:37
  Dit leidde tot de ontwikkeling
  van binaire code,
 • 4:37 - 4:40
  waarop vandaag al onze computers draaien.
 • 4:40 - 4:43
  Dan is er nog mijn eigen rolmodel,
  Frances Hesselbein --
 • 4:43 - 4:44
  hier zie je ons samen.
 • 4:44 - 4:47
  Ze had haar eerste job toen ze 54 was
 • 4:47 - 4:49
  en werd de CEO van de meisjesscouts,
 • 4:49 - 4:51
  die ze redde.
 • 4:51 - 4:53
  Het aantal minderheidsleden
  verdrievoudigde,
 • 4:53 - 4:55
  er kwamen 130.000 vrijwilligers bij,
 • 4:55 - 4:58
  en dit is een van de badges
  die zij in het leven riep:
 • 4:58 - 5:01
  binair coderen voor meisjes
  die met computers leren werken.
 • 5:02 - 5:06
  Vandaag leidt ze een leiderschapsinstituut
  waar ze elke weekdag werkt, in Manhattan.
 • 5:06 - 5:09
  En ze is nog maar 104,
  dus wie weet wat er nog komt.
 • 5:09 - 5:10
  (Gelach)
 • 5:11 - 5:13
  We horen nooit dergelijke
  ontwikkelingsverhalen.
 • 5:13 - 5:16
  We horen niet over het onderzoek
  waaruit bleek dat Nobel-wetenschappers
 • 5:16 - 5:19
  22 keer zo vaak een hobby
  buiten hun werk hebben
 • 5:19 - 5:21
  dan doorsnee wetenschappers.
 • 5:21 - 5:22
  Daarover horen we nooit.
 • 5:22 - 5:26
  Zelfs bij bekende personen
  krijgen we die verhalen niet te horen.
 • 5:26 - 5:28
  Dit is een atleet die ik volgde.
 • 5:28 - 5:31
  Hier zie je hem toen hij zes was,
  met een rugbykit.
 • 5:31 - 5:34
  Hij probeerde tennis, skiën, worstelen.
 • 5:34 - 5:36
  Zijn moeder was tenniscoach,
  maar weigerde hem te coachen
 • 5:36 - 5:39
  omdat hij de bal
  niet normaal wou terugslaan.
 • 5:39 - 5:41
  Hij deed basketbal, tafeltennis, zwemmen.
 • 5:41 - 5:45
  Toen men hem een klas hoger wou steken
  bij de oudere jongens, weigerde hij,
 • 5:45 - 5:48
  omdat hij achteraf over worstelen
  wou praten met zijn vrienden.
 • 5:49 - 5:50
  En hij probeerde steeds meer uit.
 • 5:50 - 5:54
  Handbal, volleybal, voetbal,
  badminton, skateboarden...
 • 5:54 - 5:56
  Wie is deze amateur?
 • 5:57 - 5:59
  Roger Federer.
 • 5:59 - 6:02
  Als volwassene even bekend
  als Tiger Woods,
 • 6:02 - 6:06
  en toch weten zelfs tennisfanaten
  doorgaans niets over zijn ontwikkeling.
 • 6:07 - 6:09
  Hoe komt dat, ook al is het de norm?
 • 6:09 - 6:12
  Deels omdat het verhaal
  van Tiger Woods veel dramatischer is,
 • 6:12 - 6:15
  maar ook omdat het
  een mooi afgelijnd verhaal is
 • 6:15 - 6:18
  dat we kunnen toepassen
  op alles wat we goed willen kunnen
 • 6:18 - 6:19
  in ons eigen leven.
 • 6:19 - 6:21
  Maar dat lijkt me een probleem.
 • 6:21 - 6:24
  Want golf blijkt een uniek,
  vreselijk model te zijn
 • 6:24 - 6:27
  voor ongeveer alles wat we willen leren.
 • 6:27 - 6:28
  (Gelach)
 • 6:28 - 6:29
  Golf is het toppunt
 • 6:29 - 6:32
  van wat Robin Hogarth
  'een vriendelijke leeromgeving' noemde.
 • 6:32 - 6:35
  Dergelijke omgevingen hebben
  duidelijke volgende stappen en doelen,
 • 6:35 - 6:38
  duidelijke regels die nooit veranderen,
 • 6:38 - 6:41
  als je iets doet,
  krijg je snelle, accurate feedback,
 • 6:41 - 6:43
  het werk van volgend jaar
  lijkt op vorig jaar.
 • 6:43 - 6:46
  Schaken: nog zo'n
  vriendelijke leeromgeving.
 • 6:46 - 6:47
  De schaakmeester zijn voordeel
 • 6:47 - 6:49
  ligt vooral in de kennis
  van terugkerende patronen.
 • 6:49 - 6:52
  Daarom is het ook
  zo makkelijk te automatiseren.
 • 6:52 - 6:55
  Aan de andere kant
  heb je moeilijke leeromgevingen,
 • 6:55 - 6:57
  waar de volgende stappen
  niet duidelijk zijn.
 • 6:57 - 6:59
  De regels kunnen veranderen.
 • 6:59 - 7:01
  Je krijgt al dan niet feedback
  als je iets doet,
 • 7:01 - 7:03
  of het is uitgesteld of niet accuraat
 • 7:03 - 7:06
  en het werk van volgend jaar
  lijkt niet op vorig jaar.
 • 7:06 - 7:10
  Op welke van beide lijkt de wereld
  waarin we steeds vaker leven?
 • 7:10 - 7:13
  De nood om ons denken
  snel te kunnen aanpassen
 • 7:13 - 7:15
  en onderlinge verbanden
  in het oog te houden
 • 7:15 - 7:17
  heeft onze perceptie
  fundamenteel veranderd.
 • 7:17 - 7:19
  Als je dit diagram bekijkt,
 • 7:19 - 7:23
  ziet de centrale cirkel rechts
  er waarschijnlijk groter uit,
 • 7:23 - 7:26
  omdat je brein zich richt op
  de relatie tussen de delen in het geheel,
 • 7:26 - 7:29
  terwijl iemand die niets afweet
  van het moderne werken,
 • 7:29 - 7:32
  met zijn nood aan aanpasbaar
  conceptueel denken,
 • 7:32 - 7:35
  correct zal zien dat de centrale
  cirkels even groot zijn.
 • 7:35 - 7:38
  Dus hier zijn we dan,
  in de complexe werkwereld
 • 7:38 - 7:42
  waar hyperspecialisatie
  een averechts effect kan hebben.
 • 7:42 - 7:44
  In onderzoek in een tiental landen
 • 7:44 - 7:47
  vergeleek men mensen
  op hun ouders' aantal studiejaren,
 • 7:47 - 7:48
  hun testscores,
 • 7:48 - 7:49
  en hun eigen aantal studiejaren.
 • 7:50 - 7:52
  Maar sommigen kregen
  carrièregericht onderwijs
 • 7:52 - 7:54
  en anderen een brede, algemene opleiding.
 • 7:54 - 7:57
  Zij die carrièregericht onderwijs kregen,
 • 7:57 - 7:59
  worden na hun studie sneller aangenomen
 • 7:59 - 8:01
  en verdienen aanvankelijk meer,
 • 8:01 - 8:04
  maar kunnen zich zo slecht
  aanpassen aan verandering
 • 8:04 - 8:07
  dat ze het veel minder lang
  uithouden op de werkvloer.
 • 8:07 - 8:10
  Zo winnen ze op korte termijn,
  maar verliezen op lange termijn.
 • 8:10 - 8:13
  Of neem het bekende
  twintigjarige onderzoek van experts
 • 8:13 - 8:16
  die geopolitieke en economische
  voorspellingen maken.
 • 8:16 - 8:20
  De slechtste voorspellers
  waren de meest gespecialiseerde experts,
 • 8:20 - 8:23
  zij die hun hele loopbaan
  één of twee problemen hadden onderzocht
 • 8:23 - 8:26
  en de wereld waren gaan zien
  door één lens of mentaal model.
 • 8:26 - 8:28
  Sommigen werden zelfs slechter
 • 8:28 - 8:30
  naarmate ze meer ervaring
  en referenties vergaarden.
 • 8:30 - 8:35
  De beste voorspellers waren
  intelligente mensen met brede interesses.
 • 8:36 - 8:38
  In sommige domeinen, zoals geneeskunde,
 • 8:38 - 8:41
  is een groeiende specialisatie
  onvermijdelijk en gunstig,
 • 8:41 - 8:42
  geen twijfel aan.
 • 8:42 - 8:44
  En toch is het een tweesnijdend zwaard.
 • 8:44 - 8:45
  Een paar jaar geleden
 • 8:45 - 8:48
  werd een van de populairste
  knieoperaties getest
 • 8:48 - 8:49
  in een proef met placebocontrole.
 • 8:49 - 8:51
  Sommigen kregen een schijnoperatie.
 • 8:51 - 8:53
  Daarbij maken chirurgen een incisie,
 • 8:53 - 8:55
  doen alsof ze iets veranderen
 • 8:55 - 8:57
  en naaien de patiënt weer dicht.
 • 8:57 - 8:59
  Het resultaat was even goed.
 • 8:59 - 9:03
  En toch blijven gespecialiseerde chirurgen
  de procedure met miljoenen uitvoeren.
 • 9:04 - 9:07
  Dus als hyperspecialisatie
  niet altijd de oplossing biedt,
 • 9:07 - 9:08
  wat dan wel?
 • 9:08 - 9:12
  Dat bespreken kan moeilijk zijn,
  omdat het niet altijd op dit pad lijkt.
 • 9:12 - 9:15
  Soms is het meanderen of zigzaggen
  of een brede blik hebben.
 • 9:15 - 9:17
  Soms lijkt het op achterstand.
 • 9:17 - 9:20
  Maar ik wil het hebben
  over mogelijke oplossingen.
 • 9:20 - 9:23
  Onderzoek naar technologische innovatie
  toont aan dat, steeds meer,
 • 9:23 - 9:25
  de meest impactvolle patenten
  niet op naam staan
 • 9:25 - 9:29
  van zij die steeds dieper graven
  in één gebied van technologie,
 • 9:29 - 9:31
  zoals octrooien worden geclassificeerd,
 • 9:31 - 9:33
  maar eerder door teams
 • 9:33 - 9:38
  waarvan de leden gewerkt hebben
  in heel uiteenlopende technologieklassen
 • 9:38 - 9:40
  en vaak verschillende domeinen combineren.
 • 9:40 - 9:43
  Iemand wiens werk ik bewonder
  en hierin een voorloper was,
 • 9:43 - 9:45
  is de Japanner Gunpei Yokoi.
 • 9:45 - 9:48
  Yokoi scoorde niet goed
  op zijn examens elektronica,
 • 9:48 - 9:51
  dus moest hij genoegen nemen
  met een lagere job:
 • 9:51 - 9:53
  machineonderhoud
  in een speelkaartenbedrijf in Kyoto.
 • 9:54 - 9:57
  Hij wist dat hij niet geschikt was
  voor geavanceerd werk,
 • 9:57 - 9:59
  maar begreep dat er
  zoveel informatie beschikbaar was
 • 9:59 - 10:02
  dat hij dingen kon combineren
  die al lang gekend waren
 • 10:02 - 10:05
  op manieren die kortzichtige
  experts niet zagen.
 • 10:05 - 10:09
  Dus combineerde hij bekende technologie
  uit de rekenmachine-industrie
 • 10:09 - 10:11
  met bekende technologie
  uit de creditcardindustrie
 • 10:11 - 10:13
  en maakte draagbare spellen.
 • 10:13 - 10:14
  Een groot succes.
 • 10:14 - 10:17
  Het veranderde het speelkaartenbedrijf,
 • 10:17 - 10:20
  dat in de 19e eeuw werd opgericht
  in een houten winkelpand,
 • 10:20 - 10:22
  in een speelgoed- en gamebedrijf.
 • 10:22 - 10:24
  Je kent het misschien, het heet Nintendo.
 • 10:24 - 10:26
  Zijn creatieve filosofie was:
 • 10:26 - 10:29
  lateraal denken
  met verouderde technologie,
 • 10:29 - 10:32
  waarbij bekende technologie
  op nieuwe manieren wordt gebruikt.
 • 10:32 - 10:35
  En zijn magnum opus was dit:
  de Game Boy.
 • 10:35 - 10:37
  Een technologische grap in alle opzichten.
 • 10:37 - 10:41
  Het verscheen tegelijkertijd
  met kleurconcurrenten van Saga en Atari,
 • 10:41 - 10:43
  en blies hen omver.
 • 10:43 - 10:46
  Want Yokoi wist wat zijn klanten
  belangrijk vonden.
 • 10:46 - 10:47
  Niet kleur,
 • 10:47 - 10:51
  maar wel duurzaamheid, draagbaarheid,
  betaalbaarheid, batterijduur,
 • 10:51 - 10:52
  keuze van games.
 • 10:52 - 10:55
  Ik vond de mijne terug
  in de kelder van mijn ouders.
 • 10:55 - 10:56
  (Gelach)
 • 10:56 - 10:57
  Hij heeft betere dagen gekend.
 • 10:57 - 10:59
  Maar het rode lampje brandt.
 • 10:59 - 11:01
  Ik zette hem aan en speelde Tetris,
  wat indrukwekkend was
 • 11:01 - 11:05
  want de batterijen waren verlopen
  in 2007 en 2013.
 • 11:05 - 11:06
  (Gelach)
 • 11:07 - 11:11
  Het pluspunt van brede kennis
  geldt ook voor meer subjectieve sferen.
 • 11:11 - 11:13
  In een studie naar de reden
 • 11:13 - 11:17
  waarom sommige stripmakers
  meer blockbusters maken,
 • 11:17 - 11:22
  vonden onderzoekers
  dat niet het aantal jaren ervaring,
 • 11:22 - 11:25
  noch de middelen van de uitgever,
 • 11:25 - 11:28
  noch het aantal eerder gemaakte
  strips van belang waren.
 • 11:28 - 11:32
  Het was het aantal verschillende genres
  waarin iemand had gewerkt.
 • 11:32 - 11:33
  En interessant genoeg
 • 11:33 - 11:37
  kon een individu met brede interesses
  niet volledig worden vervangen
 • 11:37 - 11:39
  door een team van specialisten.
 • 11:39 - 11:42
  Waarschijnlijk brengen we niet genoeg
  van die mensen voort,
 • 11:42 - 11:45
  want op jonge leeftijd lijkt het
  alsof ze achterop lopen
 • 11:45 - 11:48
  en we stimuleren niets
  wat niet op voorsprong lijkt
 • 11:48 - 11:49
  of op specialisatie.
 • 11:49 - 11:52
  Door onze goedbedoelde drang
  naar een voorsprong
 • 11:52 - 11:57
  belemmeren we zelfs de manier
  waarop we nieuw materiaal leren
 • 11:57 - 11:59
  op een fundamenteel niveau.
 • 11:59 - 12:02
  In een studie van vorig jaar
  werden wiskundeleerlingen in de VS
 • 12:02 - 12:05
  willekeurig toegewezen
  aan verschillende soorten leren.
 • 12:05 - 12:08
  Sommigen kregen training in blokken:
 • 12:08 - 12:12
  je krijgt een probleem van het type A,
  AAAA, BBBB, enzovoort.
 • 12:12 - 12:15
  Men maakt snel vooruitgang,
  de kinderen zijn gelukkig,
 • 12:15 - 12:16
  alles is super.
 • 12:16 - 12:20
  Anderen kregen 'afwisselende training'.
 • 12:20 - 12:23
  Je gooit verschillende
  types problemen in een hoed
 • 12:23 - 12:24
  en haalt er een willekeurige uit.
 • 12:24 - 12:28
  De vooruitgang is trager,
  de kinderen zijn meer gefrustreerd.
 • 12:28 - 12:31
  Maar in plaats van te leren
  hoe ze procedures uitvoeren,
 • 12:31 - 12:35
  leren ze hun strategie aanpassen
  aan het type probleem.
 • 12:35 - 12:40
  En op de test veegde de tweede groep
  de eerste groep volledig weg.
 • 12:40 - 12:42
  Ze kwamen niet eens in de buurt.
 • 12:42 - 12:45
  Veel van dit onderzoek
  vond ik diep contra-intuïtief,
 • 12:45 - 12:47
  het idee dat een voorsprong,
 • 12:47 - 12:49
  in de keuze van een carrière
  of een opleiding
 • 12:49 - 12:51
  of gewoon nieuw materiaal aanleren,
 • 12:51 - 12:53
  soms de ontwikkeling
  op lange termijn ondermijnt.
 • 12:54 - 12:56
  En natuurlijk zijn er
  evenveel manieren om te slagen
 • 12:56 - 12:58
  als dat er mensen zijn.
 • 12:58 - 13:02
  Maar we lijken enkel de weg
  van Tiger Woods aan te moedigen,
 • 13:02 - 13:04
  terwijl we in een complexe wereld
 • 13:04 - 13:07
  ook steeds meer mensen
  als Federer nodig hebben.
 • 13:07 - 13:09
  Of zoals de eminente fysicus en wiskundige
 • 13:09 - 13:13
  en de geweldige schrijver
  Freeman Dyson zei --
 • 13:13 - 13:16
  en Dyson is gisteren overleden,
 • 13:16 - 13:18
  dus ik hoop dat ik
  zijn woorden eer aandoe --
 • 13:18 - 13:23
  zoals hij zei: voor een gezond ecosysteem
  hebben we zowel vogels als kikkers nodig.
 • 13:23 - 13:26
  Kikkers zitten in de modder
  en zien alle details.
 • 13:26 - 13:29
  De vogels zweven hoog in de lucht
  en zien de details niet,
 • 13:29 - 13:31
  maar integreren de kennis van de kikkers.
 • 13:31 - 13:32
  En we hebben beide nodig.
 • 13:33 - 13:34
  Het probleem, volgens Dyson,
 • 13:34 - 13:37
  is dat we iedereen aanmoedigen
  om kikkers te worden.
 • 13:37 - 13:40
  En ik denk dat dit in een complexe wereld
 • 13:40 - 13:42
  steeds kortzichtiger is.
 • 13:42 - 13:43
  Hartelijk dank.
 • 13:43 - 13:46
  (Applaus)
Title:
Waarom vroeg specialiseren niet altijd tot een succesvolle carrière leidt
Speaker:
David Epstein
Description:

Een vroege voorsprong zorgt er niet altijd voor dat je het zal maken. Met voorbeelden uit sport, technologie en economie legt journalist David Epstein uit hoe een te vroege specialisatie je ontwikkeling op lange termijn kan ondermijnen. Hij wijst op de voordelen van een 'proefperiode' waarin je nieuwe dingen uitprobeert en een breed scala aan vaardigheden aanleert. In deze talk kom je te weten hoe zo'n brede, contra-intuïtieve mindset (en een minder strenge tijdlijn) kan leiden tot een leven dat meer voldoening geeft, zowel persoonlijk als professioneel.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:00

Dutch subtitles

Revisions