Vietnamese subtitles

← 03-11 Intents as Envelopes

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 5 created 08/12/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Tôi thích nghĩ intent giống như là nhưng chiếc phong bì.
 2. Mỗi cái đều có một người nhận
 3. hoặc trong trường hợp này, là các component mà bạn muốn gửi đến.
 4. Và luôn có một lượng dữ liệu nhỏ được chuyển giao,
 5. được đóng gói như một extras (phần thêm vào)
 6. Các dữ liệu nguyên thủy đó sẽ có sẵn trong các component
 7. của ứng dụng mà cuối cùng chúng nhận và mở ra intent này.
 8. Một explicit intent xác định rõ ràng tên của bên nhận
 9. như bạn có thể thấy trên cái cái phong bì này
 10. Implicit intent thì thú vị hơn nhiều.
 11. Đây, chúng ta sẽ không chỉ định tên của class
 12. Chúng ta không biết nó là gì cả
 13. Vậy thì sao mà biết được activity nào cần chạy?
 14. Bạn biết đấy, đôi khi bạn nghe vài câu chuyện về những lá thư với địa chỉ giả
 15. như thế này
 16. Bằng cách nào đó vẫn tìm ra người nhận đúng không?
 17. Hệ thống phân giải intent của Android cũng hoạt động tương tự như vậy,
 18. Tìm một activity có khả năng thực hiện hành động mà bạn chỉ định với dữ liệu có liên quan
 19. Vì thế, thay vì bạn chỉ định tên class,
 20. bạn chỉ định một action (hành động) bạn muốn activity thực hiện
 21. và với dữ liệu mà action có thể được thực hiện
 22. Như thế này,
 23. nơi mà chúng ta muốn lấy địa chỉ activity có thể là một website.
 24. Và bởi vì intent có thể vượt qua ranh giới giữa các ứng dụng
 25. nên activity được mở có thể không phải là một phần của app.
 26. Vì thế, bạn có thể một số chức năng như thế này,
 27. có thể là một website.
 28. Hoặc
 29. gọi điện thoại
 30. Hoặc
 31. Lấy liên lạc trong danh bạ
 32. Tất cả điều bắt đầu từ ứng dụng của bạn, mà bạn lại không phải tự triển khai chúng
 33. Bạn không biết gì về ứng dụng cuối cùng nó sẽ phục vụ yêu cầu của bạn
 34. Bạn có thể xem chi tiết về một số intent được hỗ trợ bởi các native app
 35. ở trong Common Intents của trang Android developer