Croatian subtitles

← 06ps-04 Scatter Plot Regions

Get Embed Code
5 Languages

Showing Revision 1 created 04/24/2013 by Nevena Kvakic.

  1. Takav bi se podatak nalazio na pravcu
  2. jer po definiciji, ovaj pravac
  3. sadrži sve točke
  4. u kojima je ova varijabla jednaka ovoj.