Turkish subtitles

← Dinozorların gezegeni ele geçirmesini sağlayan gizli silah

Get Embed Code
33 Languages

Showing Revision 41 created 03/22/2020 by Cihan Ekmekçi.

 1. Dinozorların nasıl öldüklerini duyduk.
 2. Size anlatacağım hikaye,
 3. son dinozorun ölümünden
  200 milyon yıl önce yaşandı.
 4. Hikaye ta en baştan,
 5. dinozorların dünyamıza
  yeni yerleşmesiyle başlıyor.
 6. Evrimsel biyolojideki
  en büyük gizemlerden biri
 7. dinozorların nasıl
  bu kadar başarılı olduğudur.
 8. Yıllar boyu süren küresel
  hakimiyeti sağlayan neydi?
 9. İnsanlar dinozorların niçin
  ilginç olduğunu düşündüklerinde
 10. genellikle en büyük ya da en küçük
  dinozoru akıllarından geçirirler
 11. ya da en hızlısını
 12. ya da en çok tüyü olanı;
 13. en absürt zırha, dikenlere, dişlere
  sahip olanı düşünürler.
 14. Ama belki de cevap
  iç anatomilerinde saklı --
 15. deyim yerindeyse gizli silahlarında.
 16. Ekibim ve ben, biz cevabın
  ciğerleri olduğunu düşünüyoruz.
 17. Ben bir paleontolog, aynı zamanda
  bir karşılaştırmalı anatomistim

 18. ve dinozorların özelleşmiş ciğerlerinin
 19. gezegeni ele geçirmelerindeki
  rolüyle ilgileniyorum.
 20. Şimdi 200 milyon yıl önceye,
 21. Trias Dönemi'ne gidiyoruz.
 22. Çevre son derece acımasızdı,
 23. etrafta hiç çiçekli bitki yoktu,
 24. bu da demek oluyor ki
  hiç çim mevcut değildi.
 25. Çam ağaçlarıyla ve eğrelti otlarıyla
  kaplı bir manzara hayal edin.
 26. Aynı zamanda küçük kertenkeleler de vardı,
 27. memeliler, böcekler,
 28. etçil veyahut otçul sürüngenler --
 29. hepsi aynı kaynaklar için savaşıyordu.
 30. Hikayenin önemli bir unsuru da

 31. günümüzdeki yüzde 21 ile kıyasladığımızda
  oldukça düşük kalan oksijen seviyesinin
 32. yaklaşık yüzde 15 olduğu tahmin ediliyor.
 33. Yani dinozorlar için
  bu düşük oksijen seviyesini solumak
 34. oldukça önemli olmalıydı;
 35. yalnızca hayatta kalmak için değil,
 36. gelişip çeşitlilik gösterebilmek için de.
 37. Peki bir dinozordan tüm kalan
  genelde fosilleşmiş iskeleti ise

 38. dinozor ciğerlerinin neye
  benzediğini nasıl biliyoruz?
 39. Kullandığımız tekniğin adı
  "filogenetik ağaçlandırma."
 40. Bu; evrim ağacında, dinozorların
  yaşayan mirasçılarının anatomilerini --
 41. bu vaka için ciğer ve iskeletlerini --
 42. incelediğimizi söylemenin havalı bir yolu.
 43. Böylece dinozorların öz torunlarını,
 44. yani kuşları incelemeye koyulduk;
 45. sonrasında yaşayan en yakın akrabalarını,
 46. yani timsahları mercek altına aldık;
 47. daha sonra kuzenleri diyebileceğimiz
 48. kertenkeleler ve kaplumbağalar
  araştırma konumuz oldu.
 49. Ardından bu verileri
  fosil kayıtlarına işledik
 50. ve böylece dinozorların ciğerlerini
  yeniden oluşturabildik.
 51. Bu belirli örnekte,
 52. dinozorların iskeleti, günümüz
  kuşlarınınkini oldukça andırıyor.
 53. Dinozorlar, bu dönemde ilkel memelilerle
  rekabet halinde olduğu için

 54. memeli ciğerinin basit yapısını
  anlamak son derece önemli.
 55. Akciğerin genel yapısını
  hatırlatmak amacıyla,
 56. ödüllere boğulan yüz
 57. köpeğim Truvalı Mila
 58. modelimiz olacak.
 59. (Kahkaha)

 60. Bu hikaye bir göğüs boşluğunda geçiyor.

 61. Sizden bir köpeğin göğüs kafesini
  hayal etmenizi istiyorum.
 62. Omurganın nasıl yere
  tamamen paralel olduğuna
 63. dikkatinizi çekmek istiyorum.
 64. İki ya da dört ayak üzerinde
  yürümeleri fark etmeksizin
 65. üzerinde duracağımız bütün
  hayvanların omurgaları
 66. buna benzer şekilde olacak.
 67. Şimdi sizden hayali göğüs kafesinin
  içine dalıp etrafa bakınmanızı istiyorum.

 68. Burası göğüs çatımız.
 69. Burası, akciğerlerin üst
  kısmının kaburga ve omurgayla
 70. direkt temasa geçtiği bölge.
 71. Bu arayüz hikayemizin geçtiği yer.
 72. Şimdi sizden bir köpeğin
  ciğerlerini hayal etmenizi istyorum.
 73. Dışarıdan bakınca nefes
  alma sırasında şişen,
 74. nefes verme sırasında büzülen;
 75. dev, şişirilebilir bir poşet gibi.
 76. Poşet içinde dallanan
  birtakım tüpler mevcut
 77. ve bu tüplere bronş ağacı deniyor.
 78. Bu tüpler içeri çekilen oksijeni,
  eninde sonunda alveollere aktarıyor.
 79. İnce bir zardan difüzyon ile
  damar yoluna geçiyor.
 80. Bakın, burası çok önemli.

 81. Tüm memelilerin akciğerleri hareketlidir.
 82. Yani tüm solunum süresince hareket ediyor,
 83. dolayısıyla bu ince zar, kan-gaz bariyeri,
 84. fazla ince olamaz, yoksa parçalanır.
 85. Kan-gaz bariyerini aklınızda tutun,
  ileride döneceğiz.
 86. Hala benimle misiniz?

 87. Çünkü kuşlara geçiyoruz
  ve işler çığırından çıkmak üzere,
 88. koltuklarınıza kenetlenin.
 89. (Kahkaha)
 90. Kuşlar, memelilerden tamamen farklı.
 91. Biz de dinozorların ciğer
  modelini oluşturmak için
 92. kuşları kullanıyor olacağız.
 93. Kuşlara gelecek olursak,

 94. hava ciğerden geçiyor
  ancak ciğer ne şişiyor ne de büzülüyor.
 95. Ciğer hareketsiz bırakılmış
 96. ve kuru bir sünger görünümünde.
 97. Esnek olmayan bir yapıda,
  üstten ve yanlardan göğüs kafesi ile
 98. ve alttan yatay bir zar ile
  sabitlenmiş durumda.
 99. Bronş ağacından dallanan,
 100. ciğerin ötesindeki bir dizi esnek,
  poşet benzeri yapılar yardımıyla
 101. solunum tek yönlü olarak gerçekleşiyor
 102. ve bu yapılara hava torbaları diyoruz.
 103. Bu son derece narin sistem,

 104. göğüs çatısı boyunca
  uzanan çatal kaburgalar ile
 105. yerine sabitlenmiş durumda.
 106. Ayrıca çoğu kuş türünde
 107. hava keselerinden ve ciğerden
  birtakım uzantılar çıkıp
 108. iskelet sistemini işgal ediyor --
 109. genelde omurgayı, bazen de kaburgaları --
 110. ve solunum sistemini yerine sabitliyor.
 111. Buna "omurga boşluğu" deniyor.
 112. Çatal kaburgalar ve omurga boşluğu
 113. fosil kayıtlarında
  arayabileceğimiz ipuçlarından
 114. çünkü bu iki iskelet özelliği
 115. dinozorların solunum sistemi bölgelerinin
 116. sabit olduğunu gösterir.
 117. Solunum sisteminin
  bu şekilde yerine sabitlenmesi,

 118. oksijenin damar yoluna geçtiği
  kan-gaz bariyerinin incelmesi için
 119. evrime zemin hazırladı.
 120. Hareketsizlik bunu sağladı
 121. çünkü ince bir bariyer
  zayıf bir bariyerdir
 122. ve zayıf bir bariyer,
  eğer bir memeli ciğerinde olduğu gibi
 123. sürekli havalandırmaya
  maruz kalırsa parçalanır.
 124. Peki, bunu neden önemsiyoruz?

 125. Ne anlama geliyor?
 126. Oksijenin difüzyonu ince zarlarda
  daha kolay gerçekleşir
 127. ve ince bir zar
 128. özellikle Trias Devri'ndeki gibi
  düşük oksijen şartlarında
 129. solunumu kolaylaştırmak için
  iyi bir yoldur.
 130. Bu demek oluyor ki eğer dinozorlar
  gerçekten böyle bir ciğer yapısına sahipse
 131. solunum için, memeliler dahil olmak üzere,
 132. diğer tüm hayvanlardan
  daha iyi donatılmıştı.
 133. Modern hayvanların anatomilerini ele alıp

 134. fosil kayıtlarıyla karşılaştırdığımız
 135. filogenetik ağaçlandırma
  metodunu hatırlıyor musunuz?
 136. Birinci ipucu, modern kuşların
  çatal kaburgalarıydı.
 137. Bunlardan dinozorların
  büyük bir çoğunluğunda bulunuyor.
 138. Yani bunun anlamı,
  dinozorların ciğerlerinin üst kısmı
 139. tıpkı modern kuşlardaki gibi
 140. yerine sabitlenmiş durumda olacaktır.
 141. İkinci ipucu, omurlardaki boşluk.

 142. Bunu, yırtıcı dinozorları kapsayan
 143. ve modern kuşlara zemin hazırlayan
 144. saropod ve teropod
  dinozorlarında görüyoruz.
 145. Dinozorlarda fosilleşmiş ciğer
  dokuyla ilgili kanıt bulamazken
 146. omursal boşluk bize yaşam süreleri boyunca
 147. bu hayvanların ciğerlerinin
  ne yaptığını anlatıyor.
 148. Ciğer dokusu ya da hava kesesi dokusu,
  omurları işgal edip
 149. tıpkı modern kuşlardaki gibi
  içlerini oyuyordu
 150. ve solunum sisteminin
  parçalarını yerine sabitleyip
 151. hareketsiz bırakıyordu.
 152. Çatal kaburgalar
 153. ve omursal boşluk, beraberce,
 154. solunum sistemini yerine sabitleyip
 155. hareketsiz bırakılmış,
  sabit bir yapı oluşturarak
 156. bugün modern kuşlarda gördüğümüz
 157. son derece hassas, oldukça ince
  kan-gaz bariyerinin evrimine izin verdi.
 158. Dinozorlardaki bu adeta deli
  gömleği giydirilmiş ciğerin kanıtları,

 159. Trias Dönemi'nin oksijen
  fakiri atmosferinde

 160. solunum yapabilecek kapasitede bir ciğer
 161. geliştirebilecek yeterlilikte
  olduklarını gösteriyor.
 162. Dinozorlardaki bu sabit iskelet sistemi
 163. diğer hayvanlara, özellikle esnek
  ciğerleri Trias Dönemi'ndeki
 164. oksijence fakir atmosfere uyum
  sağlayamamış memelilere karşı
 165. oldukça mühim bir avantaj sağlar.
 166. Bu anatomi dinozorlara,
  diğer hayvanlara karşı
 167. avantajlarını sağlayan
  gizli silah olabilir.
 168. Bu, dinozor çeşitlenmesi
  hipotezini sınamak için
 169. harika bir başlangıç noktası sağlıyor.
 170. Bu, dinozorların başlangıcının hikayesi

 171. ve bizim bu konu üzerine olacak
  çalışmalarımızın yalnızca başı.
 172. Teşekkürler.

 173. (Alkış)