Return to Video

Dinosauriernas hemliga vapen för att ta över planeten

 • 0:01 - 0:03
  Vi har alla hört om
  hur dinosaurierna dog ut.
 • 0:04 - 0:06
  Historien jag ska berätta för er
 • 0:06 - 0:11
  ägde rum 200 miljoner år
  före dinosaurierna dog ut.
 • 0:11 - 0:14
  Berättelsen börjar från början,
 • 0:14 - 0:17
  då dinosaurierna precis
  hade börjat sin frammarsch.
 • 0:17 - 0:20
  En av de största mysterierna
  i evolutionsbiologi
 • 0:20 - 0:23
  är varför dinosaurierna
  blev så framgångsrika.
 • 0:24 - 0:27
  Vad ledde till deras globala dominans
  i så många år?
 • 0:28 - 0:31
  När vi tänker på varför dinosaurierna
  var så fantastiska,
 • 0:31 - 0:35
  tänker vi oftast på den största
  eller den minsta dinosaurien,
 • 0:35 - 0:37
  eller vilken som var snabbast,
 • 0:37 - 0:38
  eller vilken som hade flest
  fjädrar,
 • 0:38 - 0:41
  eller löjligaste pansaret,
  taggarna eller tänderna.
 • 0:42 - 0:46
  Men kanske ligger svaret
  i deras inre anatomi -
 • 0:46 - 0:48
  ett hemligt vapen, så att säga.
 • 0:49 - 0:52
  Mina kollegor och jag,
  vi tror att det var deras lungor.
 • 0:53 - 0:57
  Jag är både en paleontolog
  och en jämförandeanatom,
 • 0:57 - 0:59
  och jag är intresserad av att förstå
 • 0:59 - 1:03
  hur den specialiserade dinosaurielungan
  hjälpte dem att ta över planeten.
 • 1:04 - 1:07
  Så vi ska hoppa tillbaka
  mer än 200 miljoner år i tiden,
 • 1:08 - 1:09
  till triasperioden.
 • 1:09 - 1:12
  Miljön var extremt hård,
 • 1:12 - 1:13
  det fanns inga blommande växter,
 • 1:13 - 1:16
  så det betydde att
  det inte fanns något gräs.
 • 1:16 - 1:20
  Föreställ dig ett landskap
  fyllt med tallar och ormbunkar.
 • 1:21 - 1:24
  Samtidigt fanns det små ödlor,
 • 1:24 - 1:26
  däggdjur, insekter,
 • 1:26 - 1:31
  och det fanns också köttätande
  och växtätande reptiler,
 • 1:31 - 1:33
  som alla tävlade om samma resurser.
 • 1:33 - 1:35
  Avgörande för denna historia
 • 1:35 - 1:40
  är att syrenivån beräknas ha varit
  så låg som 15 procent,
 • 1:40 - 1:43
  jämfört med dagens 21 procent.
 • 1:43 - 1:47
  Så det torde ha varit viktigt
  för dinosaurierna att kunna andas
 • 1:47 - 1:48
  i denna miljö med låg syrenivå,
 • 1:48 - 1:50
  inte endast för att överleva
 • 1:50 - 1:53
  utan för att frodas och utvecklas.
 • 1:54 - 1:58
  Men hur vet vi ens
  hur dinosaurielungorna såg ut,
 • 1:58 - 2:03
  då allt som finns kvar av en dinosaurie
  är deras fossiliserade skelett?
 • 2:03 - 2:08
  Metoden som vi använder kallas
  "fylogenetisk systematik".
 • 2:09 - 2:13
  Vilket är ett finare sätt att säga
  att vi studerar anatomin -
 • 2:13 - 2:17
  specifikt i detta fallet,
  lungorna och skelettet -
 • 2:17 - 2:21
  hos de levande ättlingarna
  till dinosaurierna på deras släktträd.
 • 2:21 - 2:24
  Så vi kollade på anatomin hos fåglar,
 • 2:24 - 2:27
  som är en direkt ättling av dinosaurierna,
 • 2:27 - 2:29
  och vi kollade på anatomin
  hos krokodildjur,
 • 2:29 - 2:31
  som är deras närmsta levande släkting,
 • 2:31 - 2:34
  och sen kollade vi på anatomin
  hos ödlor och sköldpaddor,
 • 2:34 - 2:37
  som vi kan tänka på som deras kusiner.
 • 2:37 - 2:41
  Sen tillämpar vi dessa
  anatomiska data på fossilet,
 • 2:41 - 2:44
  och sen kan vi rekonstruera
  dinosauriernas lungor.
 • 2:44 - 2:46
  I detta fall
 • 2:46 - 2:51
  så liknar dinosauriernas skelett
  mest det hos nutida fåglar.
 • 2:52 - 2:56
  Så eftersom dinosaurierna tävlade
  mot de tidiga däggdjuren under denna tid,
 • 2:56 - 3:01
  är det viktigt att förstå däggdjurslungans
  grundläggande konstruktion.
 • 3:01 - 3:03
  För att introducera
  er till lungor i allmänhet
 • 3:03 - 3:06
  kommer vi använda min hund
  Mila av Troja,
 • 3:06 - 3:08
  ansiktet som sjösatte
  tusen godisbitar,
 • 3:08 - 3:10
  som vår modell.
 • 3:10 - 3:11
  (Skratt)
 • 3:11 - 3:14
  Denna historia äger rum
  inuti en bröstkorg.
 • 3:15 - 3:18
  Jag vill att du visualiserar
  bröstkorgen på en hund.
 • 3:18 - 3:20
  Tänk på hur ryggraden
 • 3:20 - 3:23
  är fullständigt horisontell med marken.
 • 3:24 - 3:26
  Detta är hur ryggraden kommer att vara
 • 3:26 - 3:28
  hos alla djur som vi kommer prata om,
 • 3:28 - 3:30
  oavsett om de gick på två
 • 3:30 - 3:31
  eller fyra ben.
 • 3:31 - 3:36
  Nu vill jag att du klättrar in i
  den påhittade bröstkorgen och tittar upp.
 • 3:37 - 3:40
  Detta är thoralkotornas tak.
 • 3:40 - 3:43
  Det är där den yttre ytan av lungorna
  kommer i direkt kontakt
 • 3:43 - 3:46
  med revbenen och ryggkotorna.
 • 3:47 - 3:50
  Denna gränsyta
  är var vår historia äger rum.
 • 3:50 - 3:54
  Nu vill jag att du visualiserar
  lungorna på en hund.
 • 3:54 - 3:57
  På utsidan är det som
  en stor uppblåsbar påse
 • 3:57 - 4:00
  där alla delarna av påsen
  expanderar vid inandning
 • 4:00 - 4:03
  och krymper vid utandning.
 • 4:03 - 4:06
  Inuti påsen finns en serie
  av förgrenade rör.
 • 4:06 - 4:09
  Dessa rör kallas för bronkialträd.
 • 4:09 - 4:15
  Dessa rör levererar till slut
  det inandade syret till alveolerna.
 • 4:15 - 4:20
  De korsar över en tunn hinna
  och sprids i blodomloppet.
 • 4:20 - 4:23
  Denna del är avgörande.
 • 4:23 - 4:27
  Hela däggdjurslungan är rörlig.
 • 4:27 - 4:32
  Det betyder att den rör sig
  genom hela andningsprocessen,
 • 4:32 - 4:35
  så den tunna hinnan,
  blodgasbarriären,
 • 4:35 - 4:38
  kan inte vara för tunn
  för då går den sönder.
 • 4:38 - 4:41
  Kom ihåg blodgasbarriären,
  för vi kommer återvända till den.
 • 4:42 - 4:44
  Så, hänger ni med?
 • 4:44 - 4:46
  För nu går vi in på fåglar
  och det blir lite galet,
 • 4:46 - 4:48
  så håll fast vid era rumpor.
 • 4:48 - 4:50
  (Skratt)
 • 4:50 - 4:53
  Fågeln skiljer sig helt från däggdjuren.
 • 4:53 - 4:56
  Och vi kommer använda fågeln
  som vår modell
 • 4:56 - 4:58
  för att rekonstruera lungan
  hos dinosaurierna.
 • 4:58 - 5:01
  Hos fåglarna passerar luften lungan,
 • 5:01 - 5:04
  men lungan varken expanderar
  eller krymper.
 • 5:05 - 5:07
  Lungan är orörlig,
 • 5:07 - 5:09
  den har samma konsistens
  som en kompakt svamp
 • 5:09 - 5:14
  och den är orubblig och fastlåst ovanifrån
  och på sidorna av bröstkorgen
 • 5:14 - 5:17
  och på undersidan av en horisontell hinna.
 • 5:18 - 5:22
  Den är sen enkelriktat ventilerad
 • 5:22 - 5:25
  genom flera flexibla,
  påsliknande strukturer
 • 5:25 - 5:28
  som förgrenar sig
  till bronkialträdet,
 • 5:28 - 5:30
  förbi själva lungan,
 • 5:30 - 5:32
  och dessa kallas för luftsäckar.
 • 5:32 - 5:38
  Detta är en extremt skör uppsättning
  som är fastlåst av flera förgrenade revben
 • 5:41 - 5:44
  längs med hela thoralkotornas tak.
 • 5:44 - 5:46
  Hos många fågelarter
 • 5:46 - 5:49
  reser sig förlängningar
  från lungan
 • 5:49 - 5:51
  och luftsäckarna,
 • 5:51 - 5:53
  invaderar skelettvävnaden -
 • 5:53 - 5:56
  oftast ryggkotorna,
  och ibland revbenen -
 • 5:56 - 5:59
  och de låser fast andningsorganen.
 • 5:59 - 6:02
  Och detta kallas "ryggradspneumatik".
 • 6:02 - 6:06
  De förgrenade revbenen
  och ryggradspneumatiken
 • 6:06 - 6:09
  är två ledtråder som vi kan
  leta efter i fossilet,
 • 6:09 - 6:12
  för det är två egenskaper hos skelettet
 • 6:12 - 6:17
  som indikerar att
  dinosauriernas andningsorgan
 • 6:17 - 6:18
  är orörliga.
 • 6:21 - 6:24
  Denna förankring av andningsorganet
 • 6:24 - 6:28
  underlättade evolutionen av
  förtunnandet av blodgasbarriären,
 • 6:28 - 6:34
  den tunna hinna som syret använde
  för att sprida sig genom blodomloppet.
 • 6:34 - 6:41
  Orörligheten tillåter detta eftersom
  en tunn barriär är en svag barriär,
 • 6:41 - 6:46
  och en svag barriär skulle gå sönder
  om den ventilerades aktivt
 • 6:46 - 6:48
  som lungan hos däggdjuren.
 • 6:48 - 6:50
  Så varför bryr vi oss om detta?
 • 6:50 - 6:52
  Varför spelar det ens någon roll?
 • 6:52 - 6:56
  Syre sprider sig lättare
  över en tunn hinna,
 • 6:57 - 7:03
  och en tunn hinna är ett sätt
  att förbättra andningen
 • 7:03 - 7:06
  vid miljöer med låg syrehalt -
 • 7:06 - 7:11
  miljöer som den under triasperioden.
 • 7:12 - 7:16
  Så om dinosaurier verkligen
  hade denna typ av lunga,
 • 7:16 - 7:20
  så hade de varit bättre rustade
  att andas än alla andra djur,
 • 7:20 - 7:23
  däggdjur inkluderade.
 • 7:23 - 7:26
  Minns ni fylogenetisk systematik
 • 7:26 - 7:29
  där vi tar anatomin hos nutidens djur,
 • 7:29 - 7:32
  och applicerar det till fossilet?
 • 7:32 - 7:36
  Så, ledtråd nummer ett var de förgrenade
  revbenen hos nutidens fåglar.
 • 7:37 - 7:42
  Dessa finner vi hos majoriteten
  av dinosaurierna.
 • 7:42 - 7:46
  Det betyder att den övre ytan
  av dinosauriernas lungor
 • 7:46 - 7:49
  var fastlåsta på plats,
 • 7:49 - 7:52
  precis som för nutidens fåglar.
 • 7:52 - 7:56
  Ledtråd nummer två är ryggradspneumatik.
 • 7:56 - 8:00
  Detta finner vi hos sauropoder
  och theropoder,
 • 8:00 - 8:03
  vilket är gruppen
  som innehåller rovdjur
 • 8:03 - 8:06
  och som föregick nutidens fåglar.
 • 8:06 - 8:11
  Och även om vi inte kan hitta
  fossiliserad lungvävnad från dinosaurier,
 • 8:11 - 8:16
  ger ryggradspneumatiken oss bevis
  på vad lungan gjorde
 • 8:16 - 8:19
  medan dessa djur levde.
 • 8:19 - 8:25
  Lungvävnaden eller luftsäcksvävnaden
  invaderade ryggradskotorna,
 • 8:25 - 8:27
  urholkade dem precis som hos
  nutidens fåglar,
 • 8:27 - 8:31
  och låste fast delar
  av andningsorganet,
 • 8:31 - 8:33
  och gjorde dem orörliga.
 • 8:34 - 8:36
  De förgrenade revbenen
 • 8:36 - 8:39
  och ryggradspneumatiken
  skapar tillsammans
 • 8:39 - 8:43
  en orörlig, rigid stomme
 • 8:43 - 8:47
  som låste fast andningsorganen
 • 8:47 - 8:52
  och tillät utvecklingen av den supertunna,
  supersköra blodgasbarriären
 • 8:52 - 8:55
  som vi ser i nutidens fåglar.
 • 8:55 - 8:59
  Bevis på denna lunga hos dinosaurier,
  lik en tvångströja,
 • 8:59 - 9:02
  betyder att de hade förmåga
  att utveckla en lunga
 • 9:02 - 9:04
  som kunde andas
 • 9:04 - 9:09
  trots bristen på syre under triasperioden.
 • 9:10 - 9:15
  Den rigida skelettstommen
  hos dinosaurier gav dem
 • 9:15 - 9:21
  en viktig anpassningsfördel
  framför andra djur, framförallt däggdjur,
 • 9:21 - 9:23
  vars flexibla lungor
  inte kunde anpassa sig
 • 9:23 - 9:27
  till bristen på syre under triasperioden.
 • 9:28 - 9:33
  Denna antomin kan ha varit
  dinosauriernas hemliga vapen
 • 9:33 - 9:36
  som gav dem ett övertag
  över andra djur.
 • 9:36 - 9:39
  Detta ger oss en fantastisk språngbräde
 • 9:39 - 9:43
  för att pröva hypoteserna
  kring variationen hos dinosaurier.
 • 9:44 - 9:47
  Detta är historien
  om dinosauriernas början
 • 9:47 - 9:52
  och det är bara början av historien
  av vår forskning i detta ämne.
 • 9:53 - 9:54
  Tack.
 • 9:54 - 9:57
  (Applåder)
Title:
Dinosauriernas hemliga vapen för att ta över planeten
Speaker:
Emma Schachner
Description:

Vi har alla hört teorier på hur dinosaurierna dog ut - men hur kommer det sig att de dominerade jorden så länge från första början? (Tips: det har inget att göra med deras storlek, deras hastighet, deras taggar eller fantastiska fjädrar.) TIllsammans med paleontelogen Emma Schachner gör vi en resa 200 miljoner år tillbaka i tiden, innan de blev utrotande, för en frisk fläkt gällande dinosauriernas historia.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
10:12

Swedish subtitles

Revisions