Swedish subtitles

← Dinosauriernas hemliga vapen för att ta över planeten

Get Embed Code
33 Languages

Showing Revision 5 created 04/24/2020 by Annika Bidner.

 1. Vi har alla hört om
  hur dinosaurierna dog ut.
 2. Historien jag ska berätta för er
 3. ägde rum 200 miljoner år
  före dinosaurierna dog ut.
 4. Berättelsen börjar från början,
 5. då dinosaurierna precis
  hade börjat sin frammarsch.
 6. En av de största mysterierna
  i evolutionsbiologi
 7. är varför dinosaurierna
  blev så framgångsrika.
 8. Vad ledde till deras globala dominans
  i så många år?
 9. När vi tänker på varför dinosaurierna
  var så fantastiska,
 10. tänker vi oftast på den största
  eller den minsta dinosaurien,
 11. eller vilken som var snabbast,
 12. eller vilken som hade flest
  fjädrar,
 13. eller löjligaste pansaret,
  taggarna eller tänderna.
 14. Men kanske ligger svaret
  i deras inre anatomi -
 15. ett hemligt vapen, så att säga.
 16. Mina kollegor och jag,
  vi tror att det var deras lungor.
 17. Jag är både en paleontolog
  och en jämförandeanatom,

 18. och jag är intresserad av att förstå
 19. hur den specialiserade dinosaurielungan
  hjälpte dem att ta över planeten.
 20. Så vi ska hoppa tillbaka
  mer än 200 miljoner år i tiden,
 21. till triasperioden.
 22. Miljön var extremt hård,
 23. det fanns inga blommande växter,
 24. så det betydde att
  det inte fanns något gräs.
 25. Föreställ dig ett landskap
  fyllt med tallar och ormbunkar.
 26. Samtidigt fanns det små ödlor,
 27. däggdjur, insekter,
 28. och det fanns också köttätande
  och växtätande reptiler,
 29. som alla tävlade om samma resurser.
 30. Avgörande för denna historia

 31. är att syrenivån beräknas ha varit
  så låg som 15 procent,
 32. jämfört med dagens 21 procent.
 33. Så det torde ha varit viktigt
  för dinosaurierna att kunna andas
 34. i denna miljö med låg syrenivå,
 35. inte endast för att överleva
 36. utan för att frodas och utvecklas.
 37. Men hur vet vi ens
  hur dinosaurielungorna såg ut,

 38. då allt som finns kvar av en dinosaurie
  är deras fossiliserade skelett?
 39. Metoden som vi använder kallas
  "fylogenetisk systematik".
 40. Vilket är ett finare sätt att säga
  att vi studerar anatomin -
 41. specifikt i detta fallet,
  lungorna och skelettet -
 42. hos de levande ättlingarna
  till dinosaurierna på deras släktträd.
 43. Så vi kollade på anatomin hos fåglar,
 44. som är en direkt ättling av dinosaurierna,
 45. och vi kollade på anatomin
  hos krokodildjur,
 46. som är deras närmsta levande släkting,
 47. och sen kollade vi på anatomin
  hos ödlor och sköldpaddor,
 48. som vi kan tänka på som deras kusiner.
 49. Sen tillämpar vi dessa
  anatomiska data på fossilet,
 50. och sen kan vi rekonstruera
  dinosauriernas lungor.
 51. I detta fall
 52. så liknar dinosauriernas skelett
  mest det hos nutida fåglar.
 53. Så eftersom dinosaurierna tävlade
  mot de tidiga däggdjuren under denna tid,

 54. är det viktigt att förstå däggdjurslungans
  grundläggande konstruktion.
 55. För att introducera
  er till lungor i allmänhet
 56. kommer vi använda min hund
  Mila av Troja,
 57. ansiktet som sjösatte
  tusen godisbitar,
 58. som vår modell.

 59. (Skratt)

 60. Denna historia äger rum
  inuti en bröstkorg.
 61. Jag vill att du visualiserar
  bröstkorgen på en hund.
 62. Tänk på hur ryggraden
 63. är fullständigt horisontell med marken.
 64. Detta är hur ryggraden kommer att vara
 65. hos alla djur som vi kommer prata om,
 66. oavsett om de gick på två
 67. eller fyra ben.

 68. Nu vill jag att du klättrar in i
  den påhittade bröstkorgen och tittar upp.
 69. Detta är thoralkotornas tak.
 70. Det är där den yttre ytan av lungorna
  kommer i direkt kontakt
 71. med revbenen och ryggkotorna.
 72. Denna gränsyta
  är var vår historia äger rum.
 73. Nu vill jag att du visualiserar
  lungorna på en hund.
 74. På utsidan är det som
  en stor uppblåsbar påse
 75. där alla delarna av påsen
  expanderar vid inandning
 76. och krymper vid utandning.
 77. Inuti påsen finns en serie
  av förgrenade rör.
 78. Dessa rör kallas för bronkialträd.
 79. Dessa rör levererar till slut
  det inandade syret till alveolerna.
 80. De korsar över en tunn hinna
  och sprids i blodomloppet.

 81. Denna del är avgörande.
 82. Hela däggdjurslungan är rörlig.
 83. Det betyder att den rör sig
  genom hela andningsprocessen,
 84. så den tunna hinnan,
  blodgasbarriären,
 85. kan inte vara för tunn
  för då går den sönder.
 86. Kom ihåg blodgasbarriären,
  för vi kommer återvända till den.

 87. Så, hänger ni med?
 88. För nu går vi in på fåglar
  och det blir lite galet,
 89. så håll fast vid era rumpor.
 90. (Skratt)
 91. Fågeln skiljer sig helt från däggdjuren.
 92. Och vi kommer använda fågeln
  som vår modell
 93. för att rekonstruera lungan
  hos dinosaurierna.

 94. Hos fåglarna passerar luften lungan,
 95. men lungan varken expanderar
  eller krymper.
 96. Lungan är orörlig,
 97. den har samma konsistens
  som en kompakt svamp
 98. och den är orubblig och fastlåst ovanifrån
  och på sidorna av bröstkorgen
 99. och på undersidan av en horisontell hinna.
 100. Den är sen enkelriktat ventilerad
 101. genom flera flexibla,
  påsliknande strukturer
 102. som förgrenar sig
  till bronkialträdet,
 103. förbi själva lungan,
 104. och dessa kallas för luftsäckar.

 105. Detta är en extremt skör uppsättning
  som är fastlåst av flera förgrenade revben
 106. längs med hela thoralkotornas tak.
 107. Hos många fågelarter
 108. reser sig förlängningar
  från lungan
 109. och luftsäckarna,
 110. invaderar skelettvävnaden -
 111. oftast ryggkotorna,
  och ibland revbenen -
 112. och de låser fast andningsorganen.
 113. Och detta kallas "ryggradspneumatik".
 114. De förgrenade revbenen
  och ryggradspneumatiken
 115. är två ledtråder som vi kan
  leta efter i fossilet,
 116. för det är två egenskaper hos skelettet
 117. som indikerar att
  dinosauriernas andningsorgan
 118. är orörliga.

 119. Denna förankring av andningsorganet
 120. underlättade evolutionen av
  förtunnandet av blodgasbarriären,
 121. den tunna hinna som syret använde
  för att sprida sig genom blodomloppet.
 122. Orörligheten tillåter detta eftersom
  en tunn barriär är en svag barriär,
 123. och en svag barriär skulle gå sönder
  om den ventilerades aktivt
 124. som lungan hos däggdjuren.

 125. Så varför bryr vi oss om detta?
 126. Varför spelar det ens någon roll?
 127. Syre sprider sig lättare
  över en tunn hinna,
 128. och en tunn hinna är ett sätt
  att förbättra andningen
 129. vid miljöer med låg syrehalt -
 130. miljöer som den under triasperioden.
 131. Så om dinosaurier verkligen
  hade denna typ av lunga,
 132. så hade de varit bättre rustade
  att andas än alla andra djur,
 133. däggdjur inkluderade.

 134. Minns ni fylogenetisk systematik
 135. där vi tar anatomin hos nutidens djur,
 136. och applicerar det till fossilet?
 137. Så, ledtråd nummer ett var de förgrenade
  revbenen hos nutidens fåglar.
 138. Dessa finner vi hos majoriteten
  av dinosaurierna.
 139. Det betyder att den övre ytan
  av dinosauriernas lungor
 140. var fastlåsta på plats,
 141. precis som för nutidens fåglar.

 142. Ledtråd nummer två är ryggradspneumatik.
 143. Detta finner vi hos sauropoder
  och theropoder,
 144. vilket är gruppen
  som innehåller rovdjur
 145. och som föregick nutidens fåglar.
 146. Och även om vi inte kan hitta
  fossiliserad lungvävnad från dinosaurier,
 147. ger ryggradspneumatiken oss bevis
  på vad lungan gjorde
 148. medan dessa djur levde.
 149. Lungvävnaden eller luftsäcksvävnaden
  invaderade ryggradskotorna,
 150. urholkade dem precis som hos
  nutidens fåglar,
 151. och låste fast delar
  av andningsorganet,
 152. och gjorde dem orörliga.
 153. De förgrenade revbenen
 154. och ryggradspneumatiken
  skapar tillsammans
 155. en orörlig, rigid stomme
 156. som låste fast andningsorganen
 157. och tillät utvecklingen av den supertunna,
  supersköra blodgasbarriären
 158. som vi ser i nutidens fåglar.

 159. Bevis på denna lunga hos dinosaurier,
  lik en tvångströja,
 160. betyder att de hade förmåga
  att utveckla en lunga
 161. som kunde andas
 162. trots bristen på syre under triasperioden.
 163. Den rigida skelettstommen
  hos dinosaurier gav dem
 164. en viktig anpassningsfördel
  framför andra djur, framförallt däggdjur,
 165. vars flexibla lungor
  inte kunde anpassa sig
 166. till bristen på syre under triasperioden.
 167. Denna antomin kan ha varit
  dinosauriernas hemliga vapen
 168. som gav dem ett övertag
  över andra djur.
 169. Detta ger oss en fantastisk språngbräde
 170. för att pröva hypoteserna
  kring variationen hos dinosaurier.

 171. Detta är historien
  om dinosauriernas början
 172. och det är bara början av historien
  av vår forskning i detta ämne.

 173. Tack.

 174. (Applåder)