Dutch subtitles

← Het geheime wapen waarmee dinosauriërs de wereld veroverden

Get Embed Code
33 Languages

Showing Revision 18 created 02/24/2020 by Peter van de Ven.

 1. We weten waarom de dino's
  zijn uitgestorven.
 2. Ik ga nu vertellen over iets
 3. wat ruim 200 miljoen jaar
  daarvoor is gebeurd.
 4. Dit verhaal gaat terug naar het begin,
 5. toen de dinosauriërs
  pas op aarde verschenen.
 6. Een van de grootste vragen
  in de evolutiebiologie
 7. is waarom de dino's zo succesvol waren.
 8. Hoe konden ze zo lang
  wereldwijd zo dominant zijn?
 9. Als mensen zich dat afvragen,
 10. denken ze vaak aan de grootste
  of de kleinste dinosauriër
 11. of aan de snelste
 12. of aan die met de meeste veren
 13. of aan pantsers, punten en tanden.
 14. Maar misschien lag het
  aan hun inwendige anatomie.
 15. Een soort van geheim wapen.
 16. Mijn collega's en ik denken
  dat het aan de longen ligt.
 17. Ik ben paleontoloog
  en vergelijkend anatoom
 18. en ik wil graag begrijpen
 19. hoe hun longen de dinosauriërs hielpen
  de aarde over te nemen.
 20. Dus we springen
  ruim 200 miljoen jaar terug
 21. naar het Trias.
 22. De leefomstandigheden waren bar.
 23. Er waren geen bloeiende planten,
 24. dus er was geen gras.
 25. Stel je dus een landschap voor
  vol pijnbomen en varens.
 26. Er waren in die tijd
  ook kleine hagedissen,
 27. zoogdieren, insecten
 28. en carnivore en herbivore reptielen
 29. die streden om dezelfde hulpbronnen.
 30. Wat we moeten weten,
 31. is dat het zuurstofgehalte in de lucht
  naar schatting slechts 15 procent was.
 32. In onze tijd is het 21 procent.
 33. Het was dus van cruciaal belang
  voor de dino's dat ze konden ademen
 34. in deze zuurstofarme omgeving,
 35. zodat ze niet alleen konden overleven,
 36. maar gedijen en diversifiëren.
 37. Hoe kunnen we iets weten
  over de longen van dinosauriërs
 38. als we eigenlijk alleen maar
  fossiele skeletten hebben?
 39. Dat doen we door fylogenetische
  classificatie van levende soorten.
 40. Dat betekent dat we
  de anatomie bestuderen,
 41. in dit specifieke geval
  de longen en het skelet,
 42. van levende dieren die afstammen
  van de dinosauriërs.
 43. We keken naar de anatomie van vogels,
 44. die rechtstreeks afstammen
  van de dinosauriërs
 45. en naar de anatomie van krokodilachtigen,
 46. die nauw verwant zijn aan de dino's
 47. en naar de anatomie
  van hagedissen en schildpadden,
 48. die we kunnen beschouwen
  als hun neven en nichten.
 49. Die anatomische gegevens
  passen we toe op de fossielen
 50. en zo kunnen we de longen
  van dinosauriërs reconstrueren.
 51. In dit specifieke geval
 52. lijkt het skelet van dinosauriërs
  het meest op dat van vogels van nu.
 53. Omdat de dinosauriërs in die tijd
  concurreerden met de zoogdieren,
 54. is het belangrijk om te begrijpen
  hoe de longen van zoogdieren werken.
 55. Om aanschouwelijk te maken
  hoe longen werken,
 56. gebruiken we mijn hond, Mila van Troje,
 57. wier schoonheid 1000 koekjes opleverde,
 58. als model.
 59. (Gelach)
 60. Dit verhaal speelt zich af
  in een borstholte.
 61. Stel je de ribbenkast van een hond voor.
 62. Bedenk dat de wervelkolom
 63. volledig horizontaal loopt.
 64. Zo ziet de wervelkolom eruit
  van alle dieren die we gaan bespreken,
 65. of ze nou op twee benen
  of vier benen liepen.
 66. Klim nu de denkbeeldige ribbenkast in
  en kijk dan omhoog.
 67. Dat is de bovenkant van de borstholte.
 68. Daar komt de bovenkant van de longen
  rechtstreeks in contact
 69. met de ribben en de wervels.
 70. Op die plek speelt dit verhaal zich af.
 71. Probeer de longen van een hond
  voor je te zien.
 72. Van buitenaf gezien is het net
  een grote opblaasbare zak.
 73. Alle onderdelen van de zak
  zetten uit bij het inademen
 74. en krimpen in bij het uitademen.
 75. In die zak zitten een aantal
  zich vertakkende buisjes.
 76. Die buisjes worden
  de bronchiale boom genoemd.
 77. Door die buisjes wordt ingeademde zuurstof
  naar de longblaasjes vervoerd.
 78. De zuurstof passeert een dun membraan
  en komt via diffusie in de bloedbaan.
 79. Nu komt er een belangrijk punt.
 80. De hele zoogdierlong is beweeglijk.
 81. Ze is tijdens het ademhalen
  voortdurend in beweging.
 82. Dus dat dunne membraan,
  de bloed-luchtbarrière,
 83. mag niet te dun zijn, want dan breekt het.
 84. We komen straks terug
  op die bloed-luchtbarrière.
 85. Volgen jullie het nog?
 86. Nu gaan we naar de vogels
  en dat wordt bizar.
 87. Dus hou je vast.
 88. (Gelach)
 89. Vogels zijn heel anders dan zoogdieren.
 90. We gaan vogels als model gebruiken
 91. om dinosauruslongen te reconstrueren.
 92. Bij vogels
 93. stroomt de lucht door de long heen,
  maar de long zet niet uit en krimpt niet.
 94. De long beweegt niet.
 95. Ze heeft de structuur
  van een stevige spons.
 96. Ze is stijf en wordt van boven en opzij
  omsloten door de ribbenkast
 97. en aan de onderkant
  door een horizontaal membraan.
 98. De lucht stroomt maar één kant op,
 99. door een soort flexibele zakken
 100. die zich vertakken
  van de bronchiale boom
 101. buiten de long zelf
 102. en die 'luchtzakken' worden genoemd.
 103. Deze zeer fragiele constructie
  wordt op haar plaats gehouden
 104. door een serie gevorkte ribben
 105. aan de bovenkant van de borstholte.
 106. Bij veel vogelsoorten
 107. zie je uitstulpingen vanuit de long
 108. en de luchtzakken
 109. die doordringen in het skeletweefsel,
 110. doorgaans de wervels, soms de ribben,
 111. die zo het ademhalingsapparaat
  op zijn plaats houden.
 112. Dit heet 'vertebrale pneumaticiteit'.
 113. Die gevorkte ribben
  en die vertebrale pneumaticiteit,
 114. daar kunnen we naar zoeken bij fossielen.
 115. Als je dat in skeletten terugvindt,
 116. wijst dat erop dat delen
  van het ademhalingsapparaat van dino's
 117. onbeweeglijk waren.
 118. Een onbeweeglijk ademhalingsapparaat
 119. zorgde dat de bloed-luchtbarrière
  dunner kon worden,
 120. het dunne membraan waardoor
  zuurstof de bloedbaan bereikt.
 121. De onbeweeglijkheid maakte dit mogelijk,
  want een dunne barrière is fragiel
 122. en die zou scheuren als de longen
  bij het ademhalen bewogen,
 123. zoals bij zoogdieren gebeurt.
 124. Waarom interesseert dit ons?
 125. Wat maakt het eigenlijk uit?
 126. Zuurstofdiffusie is makkelijker
  bij een dun membraan
 127. en een dun membraan
  verbetert de ademhaling
 128. in zuurstofarme omstandigheden
 129. zoals die zich voordeden in het Trias.
 130. Dus als dinosauriërs inderdaad
  zulk soort longen hadden,
 131. waren ze beter toegerust om te ademen
  dan alle andere dieren,
 132. de zoogdieren inbegrepen.
 133. Weten jullie nog dat we
  via fylogenetische classificatie
 134. de anatomie van huidige
  dieren bestudeerden
 135. en die toepasten op fossiele vondsten?
 136. De gevorkte ribben van de huidige vogels
  vormden de eerste aanwijzing.
 137. Het merendeel van de dinosauriërs
  heeft gevorkte ribben.
 138. Het bovenste gedeelte
  van de longen van dinosauriërs
 139. was dus onbeweeglijk,
 140. net als bij de vogels van nu.
 141. De tweede aanwijzing
  was vertebrale pneumaticiteit.
 142. Dat komt voor bij sauropoda
  en theropoda,
 143. de groep dinosauriërs
  die roofdieren bevat
 144. en waaruit de vogels zijn ontstaan.
 145. Hoewel we geen gefossiliseerd
  longweefsel van dinosauriërs vinden,
 146. geeft vertebrale pneumaticiteit ons wel
  aanwijzingen over hoe de long werkte
 147. in deze dieren.
 148. Long- of luchtzakweefsel
  drong in de wervels door,
 149. zodat die hol werden,
  net als bij vogels nu,
 150. en het zette delen
  van het ademhalingsapparaat vast,
 151. zodat het onbeweeglijk werd.
 152. De combinatie van gevorkte ribben
 153. en vertebrale pneumaticiteit
 154. zorgde voor een star, stijf skelet
 155. dat het ademhalingsapparaat
  op zijn plaats hield,
 156. zodat zich een superdunne, superfragiele
  bloed-luchtbarrière kon ontwikkelen,
 157. zoals we die nu in vogels zien.
 158. Als blijkt dat de longen
  van dino's vast zaten,
 159. konden ze dus longen ontwikkelen
 160. waarmee ze konden ademen
 161. in de zuurstofarme
  atmosfeer van het Trias.
 162. Met zo'n rigide borstkas
  konden dinosauriërs
 163. zich veel beter aanpassen
  dan andere soorten, met name zoogdieren,
 164. die zich met hun flexibele longen
 165. niet konden aanpassen aan de zuurstofarme
  atmosfeer van het Trias.
 166. Dit kan weleens
  het geheime wapen zijn geweest
 167. dat de dinosauriërs hun voordeel gaf.
 168. Dit is een goed uitgangspunt
 169. om de hypotheses over diversificatie
  van dinosauriërs te testen.
 170. Dit is het verhaal van het begin
  van de dinosauriërs
 171. en het is nog maar het begin
  van ons onderzoek naar dit onderwerp.
 172. Dank jullie wel.
 173. (Applaus)