Return to Video

Het geheime wapen waarmee dinosauriërs de wereld veroverden

 • 0:01 - 0:03
  We weten waarom de dino's
  zijn uitgestorven.
 • 0:04 - 0:06
  Ik ga nu vertellen over iets
 • 0:06 - 0:11
  wat ruim 200 miljoen jaar
  daarvoor is gebeurd.
 • 0:11 - 0:14
  Dit verhaal gaat terug naar het begin,
 • 0:14 - 0:17
  toen de dinosauriërs
  pas op aarde verschenen.
 • 0:17 - 0:20
  Een van de grootste vragen
  in de evolutiebiologie
 • 0:20 - 0:23
  is waarom de dino's zo succesvol waren.
 • 0:24 - 0:27
  Hoe konden ze zo lang
  wereldwijd zo dominant zijn?
 • 0:28 - 0:31
  Als mensen zich dat afvragen,
 • 0:31 - 0:35
  denken ze vaak aan de grootste
  of de kleinste dinosauriër
 • 0:35 - 0:37
  of aan de snelste
 • 0:37 - 0:38
  of aan die met de meeste veren
 • 0:38 - 0:41
  of aan pantsers, punten en tanden.
 • 0:42 - 0:46
  Maar misschien lag het
  aan hun inwendige anatomie.
 • 0:46 - 0:48
  Een soort van geheim wapen.
 • 0:49 - 0:52
  Mijn collega's en ik denken
  dat het aan de longen ligt.
 • 0:53 - 0:57
  Ik ben paleontoloog
  en vergelijkend anatoom
 • 0:57 - 0:59
  en ik wil graag begrijpen
 • 0:59 - 1:03
  hoe hun longen de dinosauriërs hielpen
  de aarde over te nemen.
 • 1:04 - 1:07
  Dus we springen
  ruim 200 miljoen jaar terug
 • 1:08 - 1:09
  naar het Trias.
 • 1:09 - 1:12
  De leefomstandigheden waren bar.
 • 1:12 - 1:13
  Er waren geen bloeiende planten,
 • 1:13 - 1:16
  dus er was geen gras.
 • 1:16 - 1:20
  Stel je dus een landschap voor
  vol pijnbomen en varens.
 • 1:21 - 1:24
  Er waren in die tijd
  ook kleine hagedissen,
 • 1:24 - 1:26
  zoogdieren, insecten
 • 1:26 - 1:31
  en carnivore en herbivore reptielen
 • 1:31 - 1:33
  die streden om dezelfde hulpbronnen.
 • 1:33 - 1:35
  Wat we moeten weten,
 • 1:35 - 1:40
  is dat het zuurstofgehalte in de lucht
  naar schatting slechts 15 procent was.
 • 1:40 - 1:43
  In onze tijd is het 21 procent.
 • 1:43 - 1:47
  Het was dus van cruciaal belang
  voor de dino's dat ze konden ademen
 • 1:47 - 1:48
  in deze zuurstofarme omgeving,
 • 1:48 - 1:50
  zodat ze niet alleen konden overleven,
 • 1:50 - 1:53
  maar gedijen en diversifiëren.
 • 1:54 - 1:58
  Hoe kunnen we iets weten
  over de longen van dinosauriërs
 • 1:58 - 2:03
  als we eigenlijk alleen maar
  fossiele skeletten hebben?
 • 2:03 - 2:08
  Dat doen we door fylogenetische
  classificatie van levende soorten.
 • 2:09 - 2:13
  Dat betekent dat we
  de anatomie bestuderen,
 • 2:13 - 2:17
  in dit specifieke geval
  de longen en het skelet,
 • 2:17 - 2:21
  van levende dieren die afstammen
  van de dinosauriërs.
 • 2:21 - 2:24
  We keken naar de anatomie van vogels,
 • 2:24 - 2:27
  die rechtstreeks afstammen
  van de dinosauriërs
 • 2:27 - 2:29
  en naar de anatomie van krokodilachtigen,
 • 2:29 - 2:31
  die nauw verwant zijn aan de dino's
 • 2:31 - 2:34
  en naar de anatomie
  van hagedissen en schildpadden,
 • 2:34 - 2:37
  die we kunnen beschouwen
  als hun neven en nichten.
 • 2:37 - 2:41
  Die anatomische gegevens
  passen we toe op de fossielen
 • 2:41 - 2:44
  en zo kunnen we de longen
  van dinosauriërs reconstrueren.
 • 2:44 - 2:46
  In dit specifieke geval
 • 2:46 - 2:51
  lijkt het skelet van dinosauriërs
  het meest op dat van vogels van nu.
 • 2:52 - 2:56
  Omdat de dinosauriërs in die tijd
  concurreerden met de zoogdieren,
 • 2:56 - 3:00
  is het belangrijk om te begrijpen
  hoe de longen van zoogdieren werken.
 • 3:01 - 3:03
  Om aanschouwelijk te maken
  hoe longen werken,
 • 3:03 - 3:06
  gebruiken we mijn hond, Mila van Troje,
 • 3:06 - 3:08
  wier schoonheid 1000 koekjes opleverde,
 • 3:08 - 3:09
  als model.
 • 3:09 - 3:11
  (Gelach)
 • 3:11 - 3:15
  Dit verhaal speelt zich af
  in een borstholte.
 • 3:15 - 3:18
  Stel je de ribbenkast van een hond voor.
 • 3:18 - 3:20
  Bedenk dat de wervelkolom
 • 3:20 - 3:24
  volledig horizontaal loopt.
 • 3:24 - 3:28
  Zo ziet de wervelkolom eruit
  van alle dieren die we gaan bespreken,
 • 3:28 - 3:31
  of ze nou op twee benen
  of vier benen liepen.
 • 3:32 - 3:36
  Klim nu de denkbeeldige ribbenkast in
  en kijk dan omhoog.
 • 3:37 - 3:39
  Dat is de bovenkant van de borstholte.
 • 3:39 - 3:43
  Daar komt de bovenkant van de longen
  rechtstreeks in contact
 • 3:43 - 3:46
  met de ribben en de wervels.
 • 3:46 - 3:50
  Op die plek speelt dit verhaal zich af.
 • 3:50 - 3:53
  Probeer de longen van een hond
  voor je te zien.
 • 3:53 - 3:57
  Van buitenaf gezien is het net
  een grote opblaasbare zak.
 • 3:57 - 4:00
  Alle onderdelen van de zak
  zetten uit bij het inademen
 • 4:00 - 4:03
  en krimpen in bij het uitademen.
 • 4:03 - 4:06
  In die zak zitten een aantal
  zich vertakkende buisjes.
 • 4:06 - 4:08
  Die buisjes worden
  de bronchiale boom genoemd.
 • 4:09 - 4:15
  Door die buisjes wordt ingeademde zuurstof
  naar de longblaasjes vervoerd.
 • 4:15 - 4:20
  De zuurstof passeert een dun membraan
  en komt via diffusie in de bloedbaan.
 • 4:21 - 4:23
  Nu komt er een belangrijk punt.
 • 4:23 - 4:27
  De hele zoogdierlong is beweeglijk.
 • 4:27 - 4:32
  Ze is tijdens het ademhalen
  voortdurend in beweging.
 • 4:32 - 4:35
  Dus dat dunne membraan,
  de bloed-luchtbarrière,
 • 4:35 - 4:38
  mag niet te dun zijn, want dan breekt het.
 • 4:38 - 4:41
  We komen straks terug
  op die bloed-luchtbarrière.
 • 4:42 - 4:43
  Volgen jullie het nog?
 • 4:43 - 4:46
  Nu gaan we naar de vogels
  en dat wordt bizar.
 • 4:46 - 4:47
  Dus hou je vast.
 • 4:47 - 4:49
  (Gelach)
 • 4:50 - 4:53
  Vogels zijn heel anders dan zoogdieren.
 • 4:53 - 4:56
  We gaan vogels als model gebruiken
 • 4:56 - 4:58
  om dinosauruslongen te reconstrueren.
 • 4:58 - 5:00
  Bij vogels
 • 5:00 - 5:04
  stroomt de lucht door de long heen,
  maar de long zet niet uit en krimpt niet.
 • 5:05 - 5:06
  De long beweegt niet.
 • 5:07 - 5:09
  Ze heeft de structuur
  van een stevige spons.
 • 5:09 - 5:14
  Ze is stijf en wordt van boven en opzij
  omsloten door de ribbenkast
 • 5:14 - 5:17
  en aan de onderkant
  door een horizontaal membraan.
 • 5:18 - 5:21
  De lucht stroomt maar één kant op,
 • 5:21 - 5:25
  door een soort flexibele zakken
 • 5:25 - 5:28
  die zich vertakken
  van de bronchiale boom
 • 5:28 - 5:30
  buiten de long zelf
 • 5:30 - 5:32
  en die 'luchtzakken' worden genoemd.
 • 5:32 - 5:38
  Deze zeer fragiele constructie
  wordt op haar plaats gehouden
 • 5:38 - 5:41
  door een serie gevorkte ribben
 • 5:41 - 5:44
  aan de bovenkant van de borstholte.
 • 5:44 - 5:47
  Bij veel vogelsoorten
 • 5:47 - 5:49
  zie je uitstulpingen vanuit de long
 • 5:49 - 5:51
  en de luchtzakken
 • 5:51 - 5:53
  die doordringen in het skeletweefsel,
 • 5:53 - 5:56
  doorgaans de wervels, soms de ribben,
 • 5:56 - 5:59
  die zo het ademhalingsapparaat
  op zijn plaats houden.
 • 5:59 - 6:02
  Dit heet 'vertebrale pneumaticiteit'.
 • 6:02 - 6:06
  Die gevorkte ribben
  en die vertebrale pneumaticiteit,
 • 6:06 - 6:09
  daar kunnen we naar zoeken bij fossielen.
 • 6:09 - 6:12
  Als je dat in skeletten terugvindt,
 • 6:12 - 6:17
  wijst dat erop dat delen
  van het ademhalingsapparaat van dino's
 • 6:17 - 6:18
  onbeweeglijk waren.
 • 6:21 - 6:24
  Een onbeweeglijk ademhalingsapparaat
 • 6:24 - 6:28
  zorgde dat de bloed-luchtbarrière
  dunner kon worden,
 • 6:28 - 6:34
  het dunne membraan waardoor
  zuurstof de bloedbaan bereikt.
 • 6:35 - 6:41
  De onbeweeglijkheid maakte dit mogelijk,
  want een dunne barrière is fragiel
 • 6:41 - 6:45
  en die zou scheuren als de longen
  bij het ademhalen bewogen,
 • 6:45 - 6:47
  zoals bij zoogdieren gebeurt.
 • 6:48 - 6:50
  Waarom interesseert dit ons?
 • 6:50 - 6:51
  Wat maakt het eigenlijk uit?
 • 6:52 - 6:56
  Zuurstofdiffusie is makkelijker
  bij een dun membraan
 • 6:58 - 7:04
  en een dun membraan
  verbetert de ademhaling
 • 7:04 - 7:06
  in zuurstofarme omstandigheden
 • 7:06 - 7:11
  zoals die zich voordeden in het Trias.
 • 7:11 - 7:16
  Dus als dinosauriërs inderdaad
  zulk soort longen hadden,
 • 7:16 - 7:20
  waren ze beter toegerust om te ademen
  dan alle andere dieren,
 • 7:20 - 7:22
  de zoogdieren inbegrepen.
 • 7:23 - 7:26
  Weten jullie nog dat we
  via fylogenetische classificatie
 • 7:26 - 7:29
  de anatomie van huidige
  dieren bestudeerden
 • 7:29 - 7:32
  en die toepasten op fossiele vondsten?
 • 7:32 - 7:37
  De gevorkte ribben van de huidige vogels
  vormden de eerste aanwijzing.
 • 7:37 - 7:41
  Het merendeel van de dinosauriërs
  heeft gevorkte ribben.
 • 7:42 - 7:47
  Het bovenste gedeelte
  van de longen van dinosauriërs
 • 7:47 - 7:49
  was dus onbeweeglijk,
 • 7:49 - 7:52
  net als bij de vogels van nu.
 • 7:52 - 7:55
  De tweede aanwijzing
  was vertebrale pneumaticiteit.
 • 7:55 - 8:00
  Dat komt voor bij sauropoda
  en theropoda,
 • 8:00 - 8:04
  de groep dinosauriërs
  die roofdieren bevat
 • 8:04 - 8:06
  en waaruit de vogels zijn ontstaan.
 • 8:06 - 8:12
  Hoewel we geen gefossiliseerd
  longweefsel van dinosauriërs vinden,
 • 8:12 - 8:16
  geeft vertebrale pneumaticiteit ons wel
  aanwijzingen over hoe de long werkte
 • 8:16 - 8:19
  in deze dieren.
 • 8:19 - 8:25
  Long- of luchtzakweefsel
  drong in de wervels door,
 • 8:25 - 8:27
  zodat die hol werden,
  net als bij vogels nu,
 • 8:27 - 8:31
  en het zette delen
  van het ademhalingsapparaat vast,
 • 8:31 - 8:33
  zodat het onbeweeglijk werd.
 • 8:34 - 8:36
  De combinatie van gevorkte ribben
 • 8:36 - 8:39
  en vertebrale pneumaticiteit
 • 8:39 - 8:44
  zorgde voor een star, stijf skelet
 • 8:44 - 8:47
  dat het ademhalingsapparaat
  op zijn plaats hield,
 • 8:47 - 8:52
  zodat zich een superdunne, superfragiele
  bloed-luchtbarrière kon ontwikkelen,
 • 8:53 - 8:55
  zoals we die nu in vogels zien.
 • 8:55 - 8:59
  Als blijkt dat de longen
  van dino's vast zaten,
 • 8:59 - 9:02
  konden ze dus longen ontwikkelen
 • 9:02 - 9:04
  waarmee ze konden ademen
 • 9:04 - 9:09
  in de zuurstofarme
  atmosfeer van het Trias.
 • 9:10 - 9:15
  Met zo'n rigide borstkas
  konden dinosauriërs
 • 9:15 - 9:21
  zich veel beter aanpassen
  dan andere soorten, met name zoogdieren,
 • 9:21 - 9:23
  die zich met hun flexibele longen
 • 9:23 - 9:27
  niet konden aanpassen aan de zuurstofarme
  atmosfeer van het Trias.
 • 9:28 - 9:33
  Dit kan weleens
  het geheime wapen zijn geweest
 • 9:33 - 9:36
  dat de dinosauriërs hun voordeel gaf.
 • 9:36 - 9:39
  Dit is een goed uitgangspunt
 • 9:39 - 9:44
  om de hypotheses over diversificatie
  van dinosauriërs te testen.
 • 9:44 - 9:48
  Dit is het verhaal van het begin
  van de dinosauriërs
 • 9:48 - 9:52
  en het is nog maar het begin
  van ons onderzoek naar dit onderwerp.
 • 9:53 - 9:54
  Dank jullie wel.
 • 9:54 - 9:59
  (Applaus)
Title:
Het geheime wapen waarmee dinosauriërs de wereld veroverden
Speaker:
Emma Schachner
Description:

Iedereen heeft wel theorieën gehoord over het uitsterven van de dinosauriërs -- maar hoe kwam het eigenlijk dat ze zo lang dominant waren? (Hint: het heeft niets te maken met hun afmetingen, snelheid, punten of veren.) Reis met paleontoloog Emma Schachner terug in de tijd, naar 200 miljoen jaar voor de dinosauriërs uitstierven, voor een luchtige blik op hun geschiedenis.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
10:12

Dutch subtitles

Revisions