YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Norwegian Bokmal subtitles

← Why Political Liberty Depends on Software Freedom More Than Ever

Get Embed Code
18 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 2 created 03/30/2012 by Børge A. Roum.

 1. Han er professor i juss og juridisk historie hos Universitetet i Columbia

 2. Han er sannsynligvis mest kjent for sitt virke i FSF [Free Software Foundation]
 3. og for å ha opprettet Software Freedom Law Centre.
 4. Han var også sterkt involvert i å lage GPL versjon 3
 5. og mange andre ting, selvsagt. Han vil snakke i dag om
 6. Hvorfor politisk frihet avhenger mer av programvare-frihet enn noen sinne.
 7. Eben Moglen, takk.
 8. Takk, god morgen, det er en stor glede å være her.
 9. Jeg vil takke organisatorene for mirakelet FOSSDEM
 10. Dere vet alle at kun kaos
 11. kunne skape en organisering av denne kvaliteten og kraften
 12. og det er en ære for meg å ha en liten rolle i det.
 13. Jeg vet hvor ivrige dere er på å takle tekniske saker
 14. og jeg beklager at jeg starter med politikk så tidlig på morgenen, men det er presserende.
 15. Det 21. århundret er lagd av programvare.
 16. Det stål var for det 20. århundrets økonomi
 17. det stål var for det 20. århundrets makt
 18. det stål var for politikken i det 20. århundret. Det er programvare nå.
 19. Og når jeg snakker om alt annet, så snakker jeg, selvsagt, om frihet.
 20. Jeg mener, det er en enkel idé.
 21. Skap frihet, putt frihet i alt, slå frihet på. Sant?