Return to Video

21-53 Which Display Method Is Called?

 • 0:00 - 0:03
  Khi bạn nghĩ về nó, bạn biết là lệnh gọi ở đây trong trương trình cũ,
 • 0:03 - 0:07
  thỉnh thoảng hiện một câu hỏi, thỉnh t hoảng hiện câu hỏi lựa chọn, nhưng thực tế,
 • 0:07 - 0:12
  trong các chương trình khác, lệnh này có thể hiện những thứ khác. Ta có thể có một class thứ ba,
 • 0:12 - 0:17
  nó cũng là một subclass của question. Truyền nó vào presentQuestion.
 • 0:17 - 0:19
  Và sau đó, display method của nó sẽ được gọi.
Title:
21-53 Which Display Method Is Called?
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
cs046: Intro to Programming
Duration:
0:21

Vietnamese subtitles

Revisions