Return to Video

Cirkev podľa Biblie - Paul Washer

 • 0:23 - 0:29
  Byť tu s vami je pre mňa a brata Leitera úžasná výsada.
 • 0:29 - 0:31
  Úžasná výsada.
 • 0:31 - 0:39
  A dostal som ťažkú, takmer nezvládnuteľnú úlohu,
 • 0:39 - 0:46
  aby som v jednej hodine kázania vypovedal všetko dôležité o cirkevnom zbore položenom na biblickom základe.
 • 0:46 - 0:49
  Myslím, že by to zabralo oveľa viac času ako hodina.
 • 0:49 - 0:54
  My sa pozrieme na niekoľko vecí.
 • 0:54 - 0:58
  A dajte si pozor na také vyjadrenia ako káž ako dlho budeš chcieť.
 • 0:58 - 1:01
  Mohli by ste to oľutovať.
 • 1:02 - 1:05
  Budeme hovoriť o cirkvi.
 • 1:05 - 1:07
  Ak ste sa tu dnes zišli,
 • 1:07 - 1:12
  tak je to pravdepodobne preto, že ste stiesnení a znepokojení
 • 1:12 - 1:21
  tým ako sa veci majú, tým duchovným úpadkom vo svojej krajine.
 • 1:21 - 1:28
  Rovnako v Európe ako v Amerike. A niečo hľadáte.
 • 1:28 - 1:30
  Dobre. Rád by som sa s vami pozdieľal.
 • 1:30 - 1:37
  Dnes je veľa ľudí a veľa hnutí, ktoré vám môžu niečo poskytnúť.
 • 1:37 - 1:41
  Mnoho sa toho deje v súčasnom kresťanstve.
 • 1:41 - 1:49
  Vyzerá to ako cirkus, ktorý ponúka určité podoby kresťanstva.
 • 1:49 - 1:54
  Určitý druh moci, určitej radosti, určitý druh života.
 • 1:54 - 2:01
  Tak veľa rôznych vecí, rôznych trikov, veľa sľubov.
 • 2:01 - 2:10
  Uzdravenie, prosperita, život aký si želáš, ten najlepší život teraz.
 • 2:10 - 2:15
  Predkladá sa vám úplne všetko.
 • 2:15 - 2:20
  Ale to, čo vám predkladá Kristus, je toto:
 • 2:20 - 2:26
  zasľúbenie večného života a kríž.
 • 2:27 - 2:33
  Ale jedine to, čo ti predkladá Ježiš Kristus, má skutočný význam.
 • 2:33 - 2:39
  A tým je charakter pripodobňujúci sa Jeho obrazu.
 • 2:39 - 2:44
  Aj pisatelia Nového Zákona často hovoria
 • 2:44 - 2:48
  o všetkých požehnaniach, ktoré Boh vylial na človeka,
 • 2:48 - 2:55
  a aj celá rada Božia hovorí, že Božích požehnaní je veľa.
 • 2:55 - 2:58
  Ale aj tak pre tých, ktorí spoznali Krista,
 • 2:58 - 3:01
  a ktorí to tak prijali vo svojich srdciach,
 • 3:01 - 3:10
  je každé požehnanie, okrem tej podobnosti Kristovi, vlastne menším požehnaním.
 • 3:10 - 3:13
  Chcem byť ako Ježiš.
 • 3:13 - 3:16
  Chcem byť v zhode s Jeho vôľou.
 • 3:16 - 3:21
  a to nie iba nejakým výstredným náboženským spôsobom.
 • 3:21 - 3:25
  Chcem byť pripodobnený Ježišovi Kristovi
 • 3:25 - 3:28
  v mojom osobnom vzťahu s Bohom Otcom,
 • 3:28 - 3:32
  a chcem byť pripodobnený Ježišovi Kristovi
 • 3:32 - 3:39
  vo vzťahoch v mojom živote, najmä tých najviac dôverných.
 • 3:39 - 3:43
  Teraz sa o tom zmieňujem, lebo je to pre mňa veľmi dôležité.
 • 3:43 - 3:48
  Pred niekoľkými rokmi som kázal v Austine v Texase.
 • 3:48 - 3:52
  A potom ako som skončil moju prvú kázeň, zborový výbor,
 • 3:52 - 3:55
  teda ľudia zodpovední za výber nového pastora,
 • 3:55 - 4:00
  prišli za mnou a povedali mi:"Stal by si sa našim pastorom?"
 • 4:00 - 4:02
  Ja som povedal: "Prosím?"
 • 4:02 - 4:05
  Oni povedali: "Zvážil by si možnosť byť našim pastorom?"
 • 4:05 - 4:09
  A ja som pozrel na nich a povedal som:"Zbláznili ste sa?"
 • 4:09 - 4:11
  A oni povedali: "Prečo to hovoríš?"
 • 4:11 - 4:16
  Povedal som:"Vy neviete, či milujem moju manželku alebo nie."
 • 4:16 - 4:21
  Tým som im chcel poukázať na fakt: "Vy neviete o mne nič."
 • 4:21 - 4:24
  Aj diabol káže dobre.
 • 4:24 - 4:33
  Ale pravé kresťanstvo sa zjavuje v živote. V skrytom živote muža, ženy...
 • 4:33 - 4:37
  A v umieraní sebe samému.
 • 4:37 - 4:43
  A v odovzdaní seba samého v mene Krista Bohu Otcovi,
 • 4:43 - 4:50
  v moci Ducha Svätého, a v dávaní svojho života iným.
 • 4:50 - 4:54
  Veľa sa dnes hovorí o tom, že všetko robíme na slávu Božiu.
 • 4:54 - 4:55
  A je to pravda.
 • 4:55 - 4:57
  Je to pravdivý výrok.
 • 4:57 - 5:02
  Ale obávam sa, že niekedy to používame, aby sme zabudli na druhé najväčšie prikázanie.
 • 5:02 - 5:06
  Prvé je milovať Pána svojho Boha celým svojim srdcom, dušou, mysľou a silou.
 • 5:06 - 5:14
  A druhé je milovať svojho blížneho ako seba samého v obetavej, radostnej službe.
 • 5:14 - 5:18
  A tak kresťanstvo, o ktorom dnes večer budem hovoriť
 • 5:18 - 5:25
  nie je nejaké veľké náboženské predstavenie v Koloseu.
 • 5:25 - 5:28
  Nie je to ani o tom ako mať ten najlepší život teraz.
 • 5:28 - 5:34
  Auto, ktoré chceš, dom, ktorý chceš mať alebo perfektné zdravie.
 • 5:34 - 5:38
  To o čom to je, je toto:
 • 5:38 - 5:45
  Je to poznanie Boha Otca a poznanie Ježiša Krista, ktorého On poslal.
 • 5:45 - 5:49
  A byť formovaný na Jeho obraz.
 • 5:49 - 5:51
  Aká je to radosť!
 • 5:51 - 5:59
  Byť schopný, len o tom premýšľajte, byť schopný milovať tak ako On miloval.
 • 6:00 - 6:04
  Byť schopný Ho reprezentovať.
 • 6:05 - 6:08
  Jednoducho takto Ho poznať. To je kresťanstvo.
 • 6:08 - 6:16
  Tak a teraz budeme trochu hovoriť o cirkvi.
 • 6:16 - 6:24
  Väčšina z nás má cirkevno-organizačnú predstavu o cirkvi.
 • 6:24 - 6:29
  Myslíme na budovy s vežičkami na vrchole a s krížmi na vežičkách.
 • 6:29 - 6:32
  Myslíme na prekrásne trávniky.
 • 6:32 - 6:37
  Myslíme na starých mužov, ktorí nudne kážu.
 • 6:37 - 6:40
  Myslíme na množstvo rôznych vecí, keď myslíme na cirkev.
 • 6:40 - 6:44
  Potrebujeme porozumieť tomu, čím cirkev je v skutočnosti.
 • 6:44 - 6:47
  Nie je ničím z toho (čo bolo uvedené).
 • 6:47 - 6:55
  Cirkev nie je ani tak organizáciou ako je organizmom.
 • 6:55 - 6:59
  Je to živý celok.
 • 6:59 - 7:06
  Je stvorený Bohom, skrze Jeho Syna a pre Jeho Syna.
 • 7:06 - 7:11
  Je to vzťahové.
 • 7:11 - 7:16
  Chcem, aby ste si podržali toto slovo vo vašich mysliach.
 • 7:16 - 7:18
  Je to vzťahové.
 • 7:18 - 7:25
  Cirkev, tak ako aj váš osobný život, je o vzťahu s Bohom.
 • 7:25 - 7:31
  A o vzťahu s bratmi a sestrami v Kristovi.
 • 7:31 - 7:34
  Vidíte to. Je to všetko o vzťahu.
 • 7:34 - 7:36
  Je to všetko o tom.
 • 7:36 - 7:39
  Toľko sa toho robí, všetko odeté náboženstvom.
 • 7:39 - 7:43
  Ale to skutočne má tak malý význam.
 • 7:44 - 7:49
  Boh nás volá do vzťahu s Ním.
 • 7:49 - 7:52
  On to robí s nami ako jednotlivcami.
 • 7:52 - 7:54
  A robí to tak s nami kolektívne ako s telom.
 • 7:54 - 7:57
  A Boh nás povoláva byť vo vzťahu jeden s druhým.
 • 7:57 - 8:02
  Milovať jeden druhého ako bratia a sestry v Kristovi.
 • 8:02 - 8:06
  A tak prvá vec, ktorú chcem, aby ste videli, keď hovoríme o cirkvi:
 • 8:06 - 8:14
  Hovoríme o organizme, o niečom organickom v prirodzenosti.
 • 8:14 - 8:16
  Sú dve pasáže v Písme.
 • 8:16 - 8:19
  A teraz v nich nezostaneme príliš dlho.
 • 8:19 - 8:21
  Pretože sa chceme pozrieť na niekoľko vecí dnes večer.
 • 8:21 - 8:25
  Teda iba na chvíľu, chcem, aby sme sa pozreli do Jeremiáša.
 • 8:25 - 8:32
  Chcem, aby ste videli pôvod cirkvi. Ako Boží zámer.
 • 8:32 - 8:48
  Jeremiáš, kapitola 31. Len v rýchlosti.
 • 8:48 - 8:51
  Keď sa pozriete do verša 31 v kapitole 31.
 • 8:51 - 8:54
  On hovorí:"Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov -
 • 8:54 - 8:58
  keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu.
 • 8:58 - 9:00
  Nie zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami,
 • 9:00 - 9:05
  keď som ich zobral za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta,
 • 9:05 - 9:06
  zmluvu, ktorú oni zrušili,
 • 9:06 - 9:09
  hoci ja som bol ich pánom - znie výrok Hospodinov."
 • 9:09 - 9:14
  Prvá vec, ktorej je potrebné porozumieť, je niečo o izraelskom národe.
 • 9:14 - 9:23
  Ste úprimne presvedčení, že každý, kto vyšiel z Egypta vedený Mojžíšom, bol veriacim?
 • 9:23 - 9:24
  Nie, vôbec nie.
 • 9:24 - 9:29
  V skutočnosti, veľká väčšina z nich boli modlári.
 • 9:29 - 9:34
  Uctievali kozích bôžikov, démonských bohov, všetko možné.
 • 9:35 - 9:38
  Ešte aj na púšti, kde boli vedení priamo Bohom.
 • 9:38 - 9:46
  Pozeráme sa v podstate na fyzický národ, ktorý bol povolaný z Egypta.
 • 9:46 - 9:49
  Oni boli krvou Abrahámovou.
 • 9:49 - 9:53
  Ale väčšina z nich nemala vieru.
 • 9:53 - 9:56
  To je dôvod prečo zomreli v pustatine. Je to tak?
 • 9:56 - 10:04
  V podstate boli telesným národom, ktorý robí telesné veci.
 • 10:04 - 10:11
  Ktorý musel byť obmedzovaný zákonmi a autoritami, a podobne.
 • 10:11 - 10:17
  V istom zmysle museli byť držaní na krátko "bičom", aby ich udržal "na uzde".
 • 10:17 - 10:18
  A prečo je to tak?
 • 10:18 - 10:22
  Pretože ich srdcia neboli zmenené.
 • 10:22 - 10:25
  Uvažujme na chvíľu o niečom.
 • 10:25 - 10:31
  Veľa cirkví dnes sú na tom rovnako.
 • 10:31 - 10:39
  Je v nich skupina ľudí, ktorých srdcia nie sú zmenené.
 • 10:39 - 10:44
  A čomu venujú pastori veľké množstvo ich času?
 • 10:44 - 10:54
  Pokúšajú sa motivovať, manipulovať, tlačiť, postrkovať, nútiť k poslušnosti,
 • 10:54 - 10:58
  usporiadávajú rôzne druhy zábavok a skúšajú všetky nenápadné triky,
 • 10:58 - 11:00
  raz toto a tamto, a veľa iných vecí.
 • 11:00 - 11:06
  Len aby udržali skupinu ľudí pohromade v mene Ježiš.
 • 11:06 - 11:08
  A hľa moc evanjelia!
 • 11:08 - 11:14
  V tom všetkom nie je príliš veľa z moci evanjelia, však?
 • 11:14 - 11:17
  Bezpočet ľudí v tejto, aj v mojej krajine sa identifikuje
 • 11:17 - 11:20
  s nejakou denomináciou alebo cirkvou.
 • 11:20 - 11:28
  Ale v tom nie je žiadna moc, žiadna vláda nad ich životmi v čomkoľvek, vôbec nič.
 • 11:28 - 11:33
  Pravá cirkev nie je tohto druhu.
 • 11:34 - 11:38
  Vaša predstava cirkvi ako budovy,
 • 11:38 - 11:46
  ako cirkevnej štruktúry, ktorú tvoria ľudia s rozdeleným srdcom.
 • 11:46 - 11:51
  Títo sú držaní pospolu zčasti manipuláciou, zčasti donucovaním a trikmi.
 • 11:51 - 11:53
  Toto nie je cirkev.
 • 11:53 - 11:56
  Tak a teraz nám hovorí (Jeremiáš) aká má byť cirkev.
 • 11:56 - 12:00
  Pozrite, čo nám hovorí vo verši 33:
 • 12:00 - 12:04
  "Lebo toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po tých dňoch -
 • 12:04 - 12:05
  prehlasuje Hospodin,
 • 12:05 - 12:11
  svoj zákon vložím do ich vnútra, vpíšem im ho do srdca."
 • 12:11 - 12:19
  Dôležité je rozumieť tomu, že Boh tu nehovorí v poézii.
 • 12:19 - 12:20
  Prečo to hovorím?
 • 12:20 - 12:23
  Pretože niekedy počujeme tak nádherné veci z Písma
 • 12:23 - 12:29
  a povieme:"Ó, to je pekné." Ale neuvažujeme nad tým, čo nám hovorí.
 • 12:29 - 12:34
  On nám hovorí, že skrze prichádzajúceho Mesiáša v cirkvi
 • 12:34 - 12:37
  stvorí nových ľudí.
 • 12:37 - 12:40
  A nebude to skupina ľudí,
 • 12:40 - 12:45
  ktorá má iba kamenné dosky, na ktoré pozerajú a sú neposlušní.
 • 12:45 - 12:50
  On stvorí skupinu ľudí a On zmení ich srdcia.
 • 12:50 - 12:57
  A On dá Jeho vôľu, Jeho zákon, Jeho túžby do ich sŕdc.
 • 12:57 - 12:58
  Sledujete to?
 • 12:58 - 12:59
  Oni budú zmenení.
 • 12:59 - 13:02
  A ja používam to slovo "túžba".
 • 13:02 - 13:06
  Viem, že to môže byť trochu nebezpečné, ale mám na to dôvod.
 • 13:06 - 13:10
  Keď hovorím: "On dá Jeho zákon do vašich sŕdc."
 • 13:10 - 13:14
  Ešte vždy môžete mať takú schématickú predstavu,
 • 13:14 - 13:17
  že tieto zákony sú tam a ja ich musím poslúchať.
 • 13:17 - 13:22
  Ale keď poviem "túžby", znamená to, že On vám nielen zjavuje Jeho vôľu.
 • 13:22 - 13:28
  On mení vaše srdcia, takže Jeho vôľa je vaša vôľa.
 • 13:28 - 13:31
  Takže si želáte robiť, to čo si On želá.
 • 13:31 - 13:34
  To je prečo Ján píše v jeho epištole,
 • 13:34 - 13:38
  že Božie prikázania nie sú pre Boží ľud bremenom.
 • 13:38 - 13:42
  Oni túžia po týchto veciach. Vidíte to?
 • 13:42 - 13:44
  Toto je to, čím je cirkev.
 • 13:44 - 13:46
  On ide a On hovorí:
 • 13:46 - 13:50
  "Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich sŕdc,
 • 13:50 - 13:56
  a Ja budem ich Bohom a oni budú Mojim ľudom."
 • 13:56 - 14:04
  A cez celý Starý Zákon vidíme vášnivú túžbu, ktorú vidíme
 • 14:04 - 14:07
  v slovách vychádzajúcich z Božích úst.
 • 14:07 - 14:11
  V ktorých ustavične hovorí a teší sa na tú budúcnosť:
 • 14:11 - 14:16
  "Jedného dňa budú Mojim ľudom. Ja budem ich Boh."
 • 14:16 - 14:21
  "Ja budem mať na tejto Zemi ľud a Ja budem Bohom tomuto ľudu."
 • 14:21 - 14:26
  Tento čas príde s príchodom Krista.
 • 14:26 - 14:31
  Skrze Jeho smrť a vzkriesenie, skrze prácu Ducha Svätého.
 • 14:31 - 14:36
  Boh si stvoril pre seba ľud.
 • 14:36 - 14:40
  Nie je to ale ľud, ktorý by jednoducho len obrátil list.
 • 14:40 - 14:43
  Nie je to len ľud, ktorý by sa jednoducho rozhodol,
 • 14:43 - 14:46
  že chce žiť na vyššej úrovni.
 • 14:46 - 14:52
  Nie je to ľud, ktorý by sa len tak jedného dňa rozhodol: "Ideme sa zmeniť a polepšiť."
 • 14:52 - 14:57
  Nie. Sú to ľudia, na ktorých Boh ukázal Jeho vlastnú moc.
 • 14:57 - 15:01
  On ich premenil.
 • 15:01 - 15:06
  Ste vy týmito ľuďmi?
 • 15:06 - 15:11
  Viete, ja tiež, ako my všetci, zápasím s mnohými pádmi,
 • 15:11 - 15:19
  s mnohými slabosťami, mnohými zápasmi v kresťanskom živote.
 • 15:20 - 15:27
  ale mnohí ľudia okolo mňa môžu svedčiť
 • 15:27 - 15:31
  a ľudia, ktorí ma poznali pred 25 rokmi,
 • 15:31 - 15:37
  že nie som tým istým človekom, ktorého poznali.
 • 15:37 - 15:40
  Viem, že moje túžby sa zmenili.
 • 15:40 - 15:48
  Myslím to tak, že jeden deň bol: "poďme na párty, poďme sa pobiť, ak môžeme,
 • 15:48 - 15:51
  poďme prenasledovať ženy, poďme sa opiť, poďme to alebo iné."
 • 15:51 - 15:54
  ale ďalší deň: "Už viac nechcem robiť tieto veci."
 • 15:54 - 15:57
  Čo sa mi porobilo?
 • 15:57 - 15:59
  Ja chcem Krista!
 • 15:59 - 16:00
  Chcem Ho poznať!
 • 16:00 - 16:03
  Chcem poťešovať Boha a byť potešením pre Boha.
 • 16:03 - 16:07
  Poznáte toto ako realitu vo vašom vlastnom živote?
 • 16:07 - 16:14
  Je vaše náboženstvo niečo také ako pokúšanie sa robiť správne veci,
 • 16:14 - 16:19
  alebo vás Kristus premenil tak, že Ho chcete poznať?
 • 16:19 - 16:23
  Chcete činiť Jeho vôľu, je vám potešením činiť Jeho vôľu?
 • 16:23 - 16:28
  Pýtam sa. Čo sa stalo s vami?
 • 16:29 - 16:37
  Brat Leiter zvykne často hovoriť, že kresťanstvo mnohých ľudí je v základe toto:
 • 16:37 - 16:45
  Oni sa snažia robiť všetky tie dobré veci, ktoré nenávidia, aby potešili Boha.
 • 16:45 - 16:52
  Toto nie je kresťanstvo.
 • 16:53 - 16:57
  Kresťanstvo znamená: "Ja to chcem robiť."
 • 16:57 - 17:02
  A nie ste smutní, keď vidíte čo je Božia vôľa a zmýšľate: "Musím to robiť."
 • 17:02 - 17:07
  Smutní ste vtedy, keď vidíte Božiu vôľu a zistíte, že ste padli ďaleko od nej.
 • 17:07 - 17:10
  Bremeno nie je kvôli poslušnosti.
 • 17:10 - 17:13
  Bremeno máme, keď vidíme, že sme boli neposlušní.
 • 17:13 - 17:14
  Prečo?
 • 17:14 - 17:16
  My sme premenení. Sme nové stvorenia.
 • 17:16 - 17:18
  Sme svätí Boží. Sme Božie deti.
 • 17:18 - 17:21
  My sme synovia živého Boha. My sme vedení Duchom.
 • 17:21 - 17:23
  Je vám to jasné?
 • 17:23 - 17:29
  Keď hovorí:"Nové stvorenie." Keď hovorí:"Vpíšem ho do ich sŕdc."
 • 17:29 - 17:36
  On tu nehovorí metaforicky, tak, že by to dospelo do bodu, keď by to nedávalo žiadny zmysel.
 • 17:36 - 17:41
  On tu nehovorí poeticky, aby to bolo iba nejakým pekným nezmyslom.
 • 17:41 - 17:48
  Keď je človek zachránený, stáva sa novým stvorením.
 • 17:48 - 17:51
  A z takých je tvorená cirkev.
 • 17:51 - 17:54
  A potom On hovorí toto:
 • 17:54 - 17:58
  "Nebudú už učiť jeden druhého, ani každý svojho brata, hovoriac:
 • 17:58 - 18:02
  Poznajte Hospodina! Pretože ma budú poznať všetci."
 • 18:02 - 18:06
  Neznamená to, že v cirkvi nebudú učitelia alebo pastori,
 • 18:06 - 18:08
  evanjelisti a podobne.
 • 18:08 - 18:11
  Ale znamená to:
 • 18:11 - 18:20
  Že hoci izraelský ľud videl tak ohromné prejavy Božej moci,
 • 18:20 - 18:22
  aj tak im nerozumel.
 • 18:22 - 18:29
  Myslím napríklad, že hoci videli, ako Boh rozdelil vody, aj tak išli uctievať modly kozlov.
 • 18:29 - 18:33
  Oni videli, ako padá oheň z neba, a aj tak si urobili zlaté teľa.
 • 18:33 - 18:36
  Oni proste nerozumeli.
 • 18:36 - 18:42
  Keď svedčíme ľuďom, a ja viem, že mnohí z vás máte túto skúsenosť:
 • 18:42 - 18:47
  Pred niekým si vylievate celé srdce ako hovoríte o Božej milosti.
 • 18:47 - 18:54
  A oni vôbec tomu neporozumejú.
 • 18:54 - 18:58
  Poviete: "Pane, pôjdete do neba, keď zomriete?"
 • 18:58 - 19:00
  "Ó, áno, pôjdem do neba."
 • 19:00 - 19:00
  "A prečo si to myslíte?"
 • 19:00 - 19:04
  "No, som dobrým človekom. Som predsa dobrý človek."
 • 19:04 - 19:12
  A tak prechádzate, najbližších dvadsať minút, všetky časti Písma,
 • 19:12 - 19:16
  ktoré vysvetľujú, že je mizerný naničhodník, na ktorom je Boží hnev.
 • 19:16 - 19:20
  On vám povie "áno" na každý z tých veršov.
 • 19:20 - 19:23
  A potom keď sa opýtate:"Pane, pôjdete do neba?"
 • 19:23 - 19:24
  "Áno."
 • 19:24 - 19:24
  "Prečo?"
 • 19:24 - 19:27
  "Som dobrý človek."
 • 19:27 - 19:30
  Takí ste boli aj vy. Rozumiete tomu?
 • 19:30 - 19:34
  V tak veľkej temnote a ešte horšej.
 • 19:34 - 19:35
  A tak, čo sa stalo?
 • 19:35 - 19:44
  Táto časť (Písma). On vás vyučil.
 • 19:44 - 19:49
  Oni budú vyučení od Boha samotného.
 • 19:49 - 19:57
  On dal svetlo pre vašu myseľ a zmenil vaše srdcia.
 • 19:57 - 20:01
  Toľko ľudí krúži okolo nás, špeciálne tí televízni evanjelisti.
 • 20:01 - 20:04
  Myslím, že by bolo lepšie, keby sa nalodili na loď a odišli
 • 20:04 - 20:08
  na ostrov, kde nie sú ľudia.
 • 20:08 - 20:11
  A títo majú plné ústa nadprirodzenej podstaty kresťanstva
 • 20:11 - 20:14
  a nadprirodzené toto a nadprirodzené tamto.
 • 20:14 - 20:17
  Nadprirodzené?
 • 20:17 - 20:20
  Viac nadprirodzenej moci Božej sa
 • 20:20 - 20:24
  prejaví v znovuzrodení jedného srdca,
 • 20:24 - 20:27
  ako v celom stvorení vesmíru samotného.
 • 20:27 - 20:35
  Nadprirodzené? Nežasneme nad tým, čo je v skutočnosti nadprirodzené.
 • 20:35 - 20:38
  Poviete: "Dobre, brat Pavol, veríš, že Boh môže uzdravovať ľudí?"
 • 20:38 - 20:43
  Videl som ako Boh uzdravuje ľudí v horách, kde nebolo žiadneho doktora.
 • 20:43 - 20:47
  Nie často, ale podľa Jeho vôle, Jeho plánu a Jeho účelu.
 • 20:47 - 20:52
  Ale poviem vám pravdu, nebol som tak vzrušený v porovnaní s tým,
 • 20:52 - 21:00
  keď som videl ako Duch Svätý doslova vzal duchovne mŕtveho človeka a oživil ho.
 • 21:00 - 21:02
  Vidíte to?
 • 21:02 - 21:04
  V tom je nadprirodzená podstata kresťanstva.
 • 21:04 - 21:10
  V zameraní sa na to, čo je skutočne nadprirodezené a dôležité.
 • 21:10 - 21:17
  A potom (Jeremiáš) pokračuje a hovorí toto:
 • 21:17 - 21:21
  "Pretože ma budú poznať všetci, od najmenšieho po najväčšieho z nich." (Jer 31,34)
 • 21:21 - 21:25
  Budú teda Boha poznať všetci do tej miery ako Jonathan Edwards
 • 21:25 - 21:28
  alebo Kalvín alebo Luter alebo niekto ako oni?
 • 21:28 - 21:32
  Nie. Ani ja nie som na ich úrovni.
 • 21:32 - 21:35
  Čo to teda pre nás znamená?
 • 21:35 - 21:37
  Dobre. Pokračujme.
 • 21:37 - 21:40
  Je povedané:"Pretože ma všetci budú poznať,
 • 21:40 - 21:44
  od najmenšieho z nich až po najväčšieho, je Hospodinov výrok."
 • 21:44 - 21:50
  "Pretože odpustím ich vinu a na ich hriech si už nevzpomeniem." (Jer 31,34)
 • 21:50 - 21:54
  Oni vstúpia do vzťahu s Ním,
 • 21:54 - 21:57
  vediac, že On je jediný pravý Boh.
 • 21:57 - 22:04
  A budú mať prenikavé vedomie toho, že ich očistil Jeho rukou.
 • 22:04 - 22:09
  Vyslobodil ich z moci hriechu.
 • 22:09 - 22:14
  Nebude v tom ani zrnko sebaspravodlivosti.
 • 22:14 - 22:17
  Nepovedia:"Boh a ja sme to spolu zvládli."
 • 22:17 - 22:23
  Budú mať prenikavé vedomie toho, že Boh sa postaral o ich neprávosť.
 • 22:23 - 22:26
  A On to urobil všetko sám.
 • 22:26 - 22:31
  A potom je tu ešte ďalšia vec. Poďme ďalej.
 • 22:31 - 22:36
  Rýchlo skočme do verša 38 z 32. kapitoly.
 • 22:36 - 22:39
  Opäť:"Oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom." (Jer 32,38)
 • 22:39 - 22:51
  A počúvajte čo hovorí:"Dám im jedno srdce a jednu cestu." (Jer 32,39)
 • 22:53 - 23:00
  Videli ste niekedy tie pochody "pre Ježiša". Tie manifestácie "jednoty".
 • 23:00 - 23:03
  V ktorých všetky tie denominácie idú spolu
 • 23:03 - 23:07
  a pokúšajú sa dokázať svetu, že je medzi nimi jednota.
 • 23:07 - 23:11
  Hoci v skutočnosti je len veľmi málo jednoty medzi nimi.
 • 23:11 - 23:14
  A tak všetci pochodujú spolu a spievajú to svoje "Príď Pane k nám." (voľne prel.)
 • 23:14 - 23:17
  A tak dokazujeme svetu, že sme jednotní.
 • 23:17 - 23:21
  Ale toto nie je to, ako to myslel Ježiš.
 • 23:21 - 23:26
  Toto nie je to, čo tým myslel Ježiš.
 • 23:29 - 23:34
  Keď dáte dohromady dvoch kresťanov
 • 23:34 - 23:39
  a hoci sa v niektorých veciach líšia,
 • 23:39 - 23:47
  ale teda dáte dvoch kresťanov dokopy, priatelia, budete mať jednotu.
 • 23:47 - 23:51
  Zistíte, že duch dosvedčuje duchu.
 • 23:51 - 23:52
  Uvidíte radosť.
 • 23:52 - 24:00
  Napríklad môžem sedieť v lietadle na ceste do Zambie.
 • 24:00 - 24:05
  A sedím vedľa človeka, ktorého som nikdy predtým nestretol.
 • 24:05 - 24:10
  A po chvíli vytiahnem moju Bibliu, viete,
 • 24:10 - 24:14
  v nádeji, že chlapík mi povie niečo ako: "Čo to je?"
 • 24:14 - 24:16
  Niekedy vytiahnem môj Nový Zákon,
 • 24:16 - 24:18
  aby si to všimol a spýtal sa: "Čo to máte?"
 • 24:18 - 24:22
  Nečítam ho dokonale, ale je to skutočne skvelý nástroj pre možnosť svedčiť.
 • 24:22 - 24:25
  Bez ohľadu na to, kde mám práve rozčítané v gréckom Novém Zákone,
 • 24:25 - 24:29
  prečítam im Jána 3,16, keď ma požiadajú, aby som im niečo prečítal.
 • 24:29 - 24:35
  Ale keď sedím pri niekom, koho som nikdy predtým nestretol
 • 24:35 - 24:41
  a začneme spolu hovoriť a zistíme, že obidvaja veríme v Ježiša Krista,
 • 24:41 - 24:46
  tak je to skvelý čas po celý zvyšok letu.
 • 24:46 - 24:50
  Sme jedno.
 • 24:50 - 24:53
  Ľudia hovoria:"V cirkvi je toľko rozdelenia."
 • 24:53 - 24:56
  Nie. Nie je to tak.
 • 24:56 - 24:59
  Veľa rozdelenia je v dave telesných ľudí,
 • 24:59 - 25:01
  ktorí sú kozly, ktorí sa pokúšajú správať ako ovce.
 • 25:01 - 25:03
  To je ten problém.
 • 25:03 - 25:07
  Ale keď dáte dohromady veriacich, tam bude jednota.
 • 25:07 - 25:09
  Znamená to, že medzi nimi nebude rozdelenie.
 • 25:09 - 25:12
  Nie. Neznamená. Stále je vo všetkých nás veľa hriechu.
 • 25:12 - 25:14
  Neznamená to, že nebude nejednotnosť?
 • 25:14 - 25:17
  Neznamená to, že nebudú nezhody.
 • 25:17 - 25:20
  Ale keď sa pozriete na to všetko, čo je vo vzťahoch dôležité.
 • 25:20 - 25:28
  Tak je to bratská láska, v tom je jednota.
 • 25:28 - 25:32
  Veľmi rád používam v tejto situácii jednu ilustráciu:
 • 25:32 - 25:34
  Pred veľa rokmi som cestoval vysoko v horách.
 • 25:34 - 25:38
  V červenej zóne (stupeň nebezpečenstva), ktorú kontrolovali maoistickí komunisti.
 • 25:38 - 25:40
  Stratili sme sa a všetko, čo s tým súvisí.
 • 25:40 - 25:44
  Bola veľká tma a mali sme strach. Jeden misionár a ja.
 • 25:44 - 25:49
  Dostali sme sa do malej dedinky a ja som nejako stál na okraji tej dediny.
 • 25:49 - 25:52
  Môj brat, ktorý bol so mnou, bol Peruánec.
 • 25:52 - 25:55
  A tak on išiel na prieskum a vrátil sa.
 • 25:55 - 25:56
  A hovorí: "Nevidel som žiadnych vojakov."
 • 25:56 - 26:01
  A tak sme nejako vošli do dediny a ja som sa snažil prikrčiť, aby som vyzeral kratší.
 • 26:01 - 26:09
  Natrafili sme na jedného opilca a opýtali sme sa ho:"Sú tu nejakí bratia?"
 • 26:09 - 26:16
  A on povedal:"Tá stará žena tam. Ona je jednou z vás."
 • 26:16 - 26:20
  A tak som išiel tam dohora a zaklopal na dvere.
 • 26:20 - 26:23
  A po niekoľkých minútach sa dvere škrípajúc otvorili.
 • 26:23 - 26:30
  Bola to malá, polopodzemná chatrč vytesaná do brala.
 • 26:30 - 26:32
  A tá malá žena. Asi takto vysoká.
 • 26:32 - 26:35
  Otvorila dvete s lampášom a pozrela.
 • 26:35 - 26:41
  A ja som povedal: "My sme bratia."
 • 26:41 - 26:42
  Ona vedela, čo to znamená v španielčine.
 • 26:42 - 26:47
  My sme evanjelikáli, sme kresťania a potrebujeme pomoc.
 • 26:47 - 26:50
  Nikdy nezabudnem na jej výraz tváre.
 • 26:50 - 26:53
  A ona nás proste schmatla a vtiahla dnu.
 • 26:53 - 26:58
  Vzala nás dole do pivnice, ktorú mali vyhĺbenú do úbočia kopca.
 • 26:58 - 26:59
  Tam nás uložila.
 • 26:59 - 27:02
  Prišiel malý chlapec. Dala mu nejaké inštrukcie.
 • 27:02 - 27:04
  Náhle odbehol.
 • 27:04 - 27:05
  Prijde späť, bežiac.
 • 27:05 - 27:09
  A potom sa zjaví muž. Má dve kurence.
 • 27:09 - 27:12
  A potom prichádza ďalší chudobný farmár. Prináša juku.
 • 27:12 - 27:14
  A začnú to všetko pripravovať.
 • 27:14 - 27:16
  A my sme tam zostali celú noc.
 • 27:16 - 27:24
  Týchto ľudí získali pre Pána nazarénski misionári.
 • 27:24 - 27:30
  S nazarénmi si môžem sadnúť a rozprávať sa o niektorých problémoch.
 • 27:30 - 27:33
  Mali by sme.
 • 27:36 - 27:44
  Ale toto boli ľudia, ktorí poznali Krista a ich hriechy im boli odpustené,
 • 27:44 - 27:52
  a pretože ja som bol kazateľ v Ježišovom mene, boli ochotní riskovať ich životy.
 • 27:52 - 27:57
  To je jednota.
 • 27:58 - 28:04
  Samozrejme teológia je veľmi dôležitá. Veľmi dôležitá.
 • 28:04 - 28:12
  Ale poviem vám. Ja by som sa neoddelil a neprerušil spoločenstvo
 • 28:12 - 28:16
  s niekým, kto nesúhlasí so mnou v niektorých veciach.
 • 28:16 - 28:21
  Áno, oddelím sa od ľudí, ktorí odpadli od historického kresťanstva.
 • 28:21 - 28:24
  Ktorí hlásajú iného "Krista" a tak ďalej.
 • 28:24 - 28:28
  Ale vidíte, že jednota tu je.
 • 28:28 - 28:35
  Oni poznali Krista. Oni mali v Ňom radosť.
 • 28:35 - 28:38
  Toto sa stáva, keď máte cirkev
 • 28:38 - 28:44
  a je to cirkev z ľudí, ktorí boli obrátení.
 • 28:44 - 28:52
  Ktorí boli obnovení Duchom Svätým.
 • 28:53 - 28:56
  Bude sa prejavovať nezrelosť? Áno.
 • 28:56 - 29:03
  Budú problémy? Žite chvíľu pri mne a dostanete odpoveď.
 • 29:04 - 29:10
  Ale budú ľudia schopní vidieť, že táto skupina ľudí je nejaká iná?
 • 29:10 - 29:13
  Vidieť určitú lásku.
 • 29:13 - 29:18
  Ježis hovorí:"Po tom poznajú všetci, že ste moji učeníci,
 • 29:18 - 29:21
  keď budete mať lásku medzi sebou." (Jn 13,35)
 • 29:21 - 29:29
  On hovorí: "Dám im jedno srdce a jednu cestu." (Jer 32,39)
 • 29:29 - 29:34
  a potom: "aby sa ma báli po všetky dni." (Jer 32,39)
 • 29:34 - 29:38
  Toto hovorí niečo o nás ako o kresťanoch.
 • 29:38 - 29:44
  Môžeme narobiť problémy, ale stále je tu niečo, čo na nás Boh vykonal.
 • 29:44 - 29:49
  On vložil do našich sŕdc bázeň.
 • 29:49 - 29:57
  V manželskom vzťahu, v mojom vlastnom, niekedy sa správam ako hlupák.
 • 29:57 - 29:59
  Viete čo to slovo znamená? (jerk)
 • 29:59 - 30:10
  A nemám chuť to priznať, nechceme sa mi povedať mojej manželke: "Prepáč mi to."
 • 30:10 - 30:14
  A tak odídem z domu a idem do svojej práce.
 • 30:14 - 30:17
  Mám písať knihu, mám si pripraviť kázanie.
 • 30:17 - 30:23
  A do toho ako by mi Pán hovoril: "A tak teraz budeš robiť všetko z vlastných síl.
 • 30:23 - 30:26
  Pokiaľ si tú vec nedáš do poriadku."
 • 30:26 - 30:30
  Ale viete čo? V tom všetkom je stále vo mne strach.
 • 30:30 - 30:32
  Je tam strach.
 • 30:32 - 30:38
  Je tam nepokoj, rozrušenie v mojom srdci. Také chvenie.
 • 30:38 - 30:45
  A viem, že sa musím vrátiť a musím sa ospravedlniť.
 • 30:45 - 30:49
  Musím si dať tú vec do poriadku.
 • 30:49 - 30:55
  Vidíte to. Máte tu skupinu ľudí, ktorá dostala nové srdce.
 • 30:55 - 30:58
  A do tohoto nového srdca je zapísaný Boží zákon.
 • 30:58 - 31:03
  A nielenže je tam zapísaný Boží zákon, ale On vložil do nás strach z Neho.
 • 31:03 - 31:09
  A tak, keď máme konflitky, hádky a problémy,
 • 31:09 - 31:13
  je tu strach pred Pánom, ktorý nás opäť vedie do pokory
 • 31:13 - 31:20
  a do rozpoznania nášho zla a do snahy o navrátenie.
 • 31:20 - 31:22
  Toto je cirkev.
 • 31:22 - 31:28
  Poďme teraz na chvíľu...Opäť, povedal som, že budem trochu skákať z miesta na miesto.
 • 31:28 - 31:35
  Chcem, aby sme sa pozreli do Matúša, kapitoly 28.
 • 31:35 - 31:37
  Poznáte Veľké poverenie vo verši 18.
 • 31:37 - 31:40
  "A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal:
 • 31:40 - 31:44
  Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi." (Mt 28,18)
 • 31:44 - 31:46
  K tejto pasáži:
 • 31:46 - 31:52
  Minulý mesiac som strávil tri týždne nad tým: "Daná mi je každá moc.."
 • 31:52 - 31:58
  Človeče, pokorilo ma to do prachu.
 • 31:59 - 32:03
  Máme tak slabú predstavu, čo to vlastne znamená.
 • 32:03 - 32:09
  Ale povzbudzujem vás, aby ste čítali knihu Daniela, kapitolu 7 a Žalmy, kapitola 2.
 • 32:09 - 32:13
  Jemu bola daná taká moc.
 • 32:13 - 32:17
  Mal tak obrovskú autoritu, že všetci králi,
 • 32:17 - 32:22
  všetky ich opatrenia a nariadenia sú tak bezvýznamné.
 • 32:22 - 32:23
  Nič neznamenajú.
 • 32:23 - 32:27
  Je to akoby vôbec neexistovali.
 • 32:27 - 32:34
  Keď sa zjavilo Jeho kráľovstvo pred 2000 rokmi, všetko ostatné začalo smerovať ku svojmu koncu.
 • 32:34 - 32:37
  Áno, On stále dovolí, aby sa králi a národy hrali,
 • 32:37 - 32:41
  akoby stále mali život vo svojich rukách a moc.
 • 32:41 - 32:45
  Ale nemajú. On vládne nad všetkým.
 • 32:45 - 32:47
  Ale vráťme sa k tomu:
 • 32:47 - 32:55
  "A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy." (Mt 28,19)
 • 32:55 - 33:02
  A ja som osobne rád, že tu nepovedal: Preto choďte a kážte evanjelium.
 • 33:02 - 33:04
  Poviete: Dobre teda, ale prečo brat Pavol?
 • 33:04 - 33:11
  Na YouTube sa veľa o tom takto hovorí: Máš iba jedno kázanie.
 • 33:12 - 33:24
  Môže to byť také ľahké...ale napríklad Adolphe Monod, známy francúzsky reformovaný pastor
 • 33:24 - 33:27
  povedal: "Och, kríž z kázania kríža."
 • 33:27 - 33:30
  Mysliac tým, že kázanie o kríži bolo pre veľkú vznešenosť kríža tak veľkým bremenom.
 • 33:30 - 33:34
  Kazateľ nedokáže nikdy kázať o kríži tak dostatočne akoby to malo byť kázané.
 • 33:34 - 33:41
  Ale aj z iného pohľadu je kázanie evanjelia
 • 33:41 - 33:45
  omnoho ľahšie ako činenie učeníkov.
 • 33:46 - 33:50
  Viete, niekto počúva kázanie kazateľa ako som ja na YouTube.
 • 33:50 - 33:53
  Alebo práve teraz ma vidíte kázať.
 • 33:53 - 33:57
  Ale vy ma nepoznáte.
 • 33:58 - 34:02
  Viem ako mám spájať vety do súvislostí.
 • 34:02 - 34:05
  Ale viete vy, kým v skutočnosti som?
 • 34:05 - 34:09
  Viete, či v skutočnosti som zbožným mužom?
 • 34:09 - 34:14
  Viete pri kázaní evanjelia môžem povedať: "Choď."
 • 34:14 - 34:19
  Môžem stáť pred ľuďmi a zdať sa veľmi, veľmi duchovný.
 • 34:19 - 34:23
  A potom odísť. A vy nikdy neuvidíte môj skutočný život. Chápete to?
 • 34:23 - 34:25
  Môže to byť také ľahké.
 • 34:25 - 34:29
  Ale On hovorí: "Iďte a čiňte učeníkmi." A čo to znamená?
 • 34:29 - 34:33
  Činiť učeníkov, to znamená, že ma idú, aspoň na istý čas,
 • 34:33 - 34:37
  napodobňovať, tak ako ja napodobňujem Krista. Nasledovať, tak ako ja nasledujem Krista.
 • 34:37 - 34:40
  Budem vás učiť a to nielen mojimi slovami,
 • 34:40 - 34:46
  ale budem vás učiť tým, ako ma pozorujete 24 hodín denne.
 • 34:46 - 34:49
  A to je náročné.
 • 34:51 - 34:57
  Ale aj toto je prácou cirkvi.
 • 34:58 - 35:03
  Viete, keď som bol prvýkrát na misii, v Peru.
 • 35:03 - 35:06
  Tak som robil učeníkov, a učeníkov, a učeníkov.
 • 35:06 - 35:13
  A bolo to ťažké. Pretože ľudia môžu sledovať váš život.
 • 35:13 - 35:19
  Ale poviem vám, že je niečo ešte ťažšie.
 • 35:19 - 35:24
  Moje tri deti. Robiť z nich učeníkov.
 • 35:24 - 35:28
  Pretože, viete, oni sú práve tak... oni môžu, viete:
 • 35:28 - 35:32
  "Ocko, povedal si toto. Prečo si urobil toto?
 • 35:32 - 35:35
  Vidíte. Je to tak pokorujúce, ale je to správne.
 • 35:35 - 35:44
  Radšej by som bol rozdrvený, len aby bolo pokrytectvo zo mňa vykorenené,
 • 35:44 - 35:49
  namiesto nasadzovania si masky a presviedčania všetkých, že som niekto, kto nie som.
 • 35:49 - 35:53
  Takže robiť učeníkov, znamená s tými ľuďmi spolu žiť.
 • 35:53 - 35:58
  Máte dopad na tých ľudí. Máte účasť na ich živote.
 • 35:58 - 36:03
  Jedného dňa som evanjelizoval a dostalo sa mi studenej sprchy.
 • 36:03 - 36:05
  Bol som vonku a rozdával som letáky.
 • 36:05 - 36:09
  A kázal som a ľudia hádzali letáky späť na mňa.
 • 36:09 - 36:13
  Uvidel som takého chlapíka, vyzeral ako nejaký punkový rocker.
 • 36:13 - 36:15
  A on sa vybral jedným smerom.
 • 36:15 - 36:17
  Kráčal som za ním a podal som mu leták.
 • 36:17 - 36:21
  A povedal som: "Nech sa páči. Tu je letáčik s evanjeliom o Ježišovi."
 • 36:21 - 36:26
  On sa obrátil a povedal: "Som vám ukradnutý."
 • 36:26 - 36:31
  A bolo to pre mňa také zastavenie v tom ako som to robil.
 • 36:31 - 36:36
  A on pokračuje:"Máte taký záujem o mňa, aby ste sa stali mojim priateľom,
 • 36:36 - 36:39
  aby ste išli ku mne domov,
 • 36:39 - 36:43
  aby ste ma poznali, moje problémy, môj zbabraný život,
 • 36:43 - 36:49
  alebo ste tu len preto, aby ste získali dobré body u Boha?"
 • 36:50 - 36:51
  Starať sa o ľudí.
 • 36:51 - 36:54
  Preto buďte veľmi, veľmi opatrní vo svojej evanjelizácii.
 • 36:54 - 37:00
  Ľudia rozpoznajú tú povrchnosť, že si chcem len zlepšiť skóre.
 • 37:00 - 37:03
  Pozerajte na mňa: Ja som kazateľ, ktorého všetci prenasledujú.
 • 37:03 - 37:06
  Ale to nemá byť o vás.
 • 37:06 - 37:10
  Robiť učeníkov, to znamená vojsť do vzťahov s ľuďmi.
 • 37:10 - 37:11
  a mať zbor,
 • 37:11 - 37:17
  kde sa zaviažete vstúpiť do hlbokých vzťahov s ľuďmi.
 • 37:17 - 37:20
  Jeden z našich misionárov mi raz povedal:
 • 37:20 - 37:22
  "Brat Pavol, potrebujeme založiť zbor na tomto mieste."
 • 37:22 - 37:25
  Povedal som:"Dobre, ale prečo si myslíš, že tu máme založiť zbor?"
 • 37:25 - 37:27
  "Musíme založiť zbor tu, pretože, ak založíme zbor na tomto mieste,
 • 37:27 - 37:29
  potom budeme môcť založiť ďalší zbor na inom,
 • 37:29 - 37:35
  a ten prvý môže slúžiť ako materský zbor, aby vzniklo veľa iných zborov v tej oblasti."
 • 37:35 - 37:41
  Ja som odpovedal:"Postoj. Nemôžeš zakladať zbory len, aby si mohol zakladať ďalšie zbory."
 • 37:41 - 37:45
  Zakladáte zbor, pretože vám záleží na ľuďoch.
 • 37:45 - 37:48
  A ak máte popri tom ešte nejaký iný úmysel,
 • 37:48 - 37:54
  tak skončíte tak, že budete používať ľudí, aby ste naplnili svoje vlastné plány.
 • 37:54 - 38:05
  Vidíte to. Zbor je tu pre ľudí. Pre týchto ľudí!
 • 38:06 - 38:15
  A chcem, aby ste uvažovali o prvých významných reformátoroch,
 • 38:15 - 38:19
  puritánoch, prvých baptistoch.
 • 38:19 - 38:21
  Chcem, aby ste si niečo uvedomili.
 • 38:21 - 38:24
  Nemali vtedy žiadne lietadlá.
 • 38:24 - 38:28
  Niektorí z nich nikdy nevycestovali ani z vlastnej krajiny.
 • 38:28 - 38:32
  Niektorí dokonca ani z ich vlastného mesta.
 • 38:32 - 38:38
  Ale ich pastorácia, ich kázne, ich spisy,
 • 38:38 - 38:48
  celý ich život, ktorý vydali pre svoje stádo, všetko to bolo použité, aby to zmenilo svet.
 • 38:48 - 38:58
  Adolphe Monod, muž tak múdry, že jeho hlava musela byť takto veľká.
 • 38:58 - 39:00
  Mohol byť veľmi úspešný na univerzite.
 • 39:00 - 39:03
  Mohol písať kritické štúdie v hebrejčine.
 • 39:03 - 39:06
  Potom by ho potrebovali pre kritické štúdie k Novému Zákonu.
 • 39:06 - 39:08
  Potom pre dejiny sveta.
 • 39:08 - 39:10
  Som si istý, že tento človek mohol toľko toho urobiť.
 • 39:10 - 39:12
  Tak veľmi ho chceli pre univerzitu.
 • 39:12 - 39:16
  Ale on odpovedal:"Nie. Ja chcem byť len pastorom tohto stádečka."
 • 39:16 - 39:22
  A tá kniha, ktorú napísal: Rozlúčka.
 • 39:22 - 39:27
  Je to 19 kázní, ktoré kázal na smrteľnej postedli jeho stádu.
 • 39:27 - 39:30
  A pri niekoľkých jeho posledných kázňach ležal na jeho chrbte asi takto.
 • 39:30 - 39:32
  A mohol sa pozerať len do stropu.
 • 39:32 - 39:34
  Pretože už ani nemohol otočiť hlavu, aby sa na nich pozrel.
 • 39:34 - 39:39
  Tá kniha je tak vzácna.
 • 39:39 - 39:44
  Niekedy chceme vykonať toho tak veľa, až nakoniec neurobíme nič.
 • 39:44 - 39:48
  A niekedy robíme toho tak veľa. Ale niekedy v tom viete rozlíšiť:
 • 39:48 - 39:53
  Človeče, ty sa staráš len o to, aby si si urobil meno.
 • 39:53 - 39:58
  Stále máš len svoje veľké plány, čo všetko chceš vykonať.
 • 40:00 - 40:05
  Minulý rok som kázal na jednom mieste a prichádzali tam ľudia zo všetkých končín.
 • 40:05 - 40:07
  Ale v skutočnosti to tam nebolo o Pánovi.
 • 40:07 - 40:11
  Bolo to o "celebritách" a "páchlo" to.
 • 40:11 - 40:14
  A tak som šiel niekam do kúta a jeden pastor prišiel ku mne
 • 40:14 - 40:21
  a povedal mi:"Pavol, možno by si mal ísť niekam a zomrieť tam,
 • 40:21 - 40:24
  aby nikto už viac nepočul tvoje meno."
 • 40:24 - 40:28
  A čo tým chcel povedať? Možno potrebuješ opustiť celý tento cirkus.
 • 40:28 - 40:32
  A byť niekde pastorom malého stáda a nakoniec tam umrieť.
 • 40:32 - 40:33
  A odísť z tohto celého zmätku.
 • 40:33 - 40:36
  Chcem, aby ste tomu rozumeli.
 • 40:36 - 40:45
  Mám 47 rokov. Nie som samozrejme ani taký starý ako tí dvaja muži tu.
 • 40:45 - 40:48
  Ale starnem.
 • 40:48 - 40:52
  Nie som taký starý ako on, ale starnem.
 • 40:52 - 40:55
  Som za horizontom. A pochopil som, že keď ste za horizontom,
 • 40:55 - 40:58
  začnete ísť dolu oveľa rýchlejšie.
 • 40:58 - 41:03
  Starnem a nechcem márniť svoj život.
 • 41:03 - 41:09
  A čo vidím okolo seba. Veľa veľkých vecí, veľkých plánov a veľkých myšlienok.
 • 41:09 - 41:17
  Všetko čo robíme, aby sme získali duše je niekedy nič viac ako telesnosť.
 • 41:17 - 41:24
  Pretože chceme získať každého, nakoniec nezískame nikoho.
 • 41:26 - 41:28
  A tak On hovorí:"Činte učeníkov."
 • 41:28 - 41:30
  A potom hovorí toto. Pozrite sa na to !
 • 41:30 - 41:34
  On hovorí:"Činte mi učeníkov zo všetkých národov,
 • 41:34 - 41:38
  krstiac ich v mene Otca a Syna a Ducha Svätého,
 • 41:38 - 41:43
  učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal."
 • 41:43 - 41:44
  Teraz o tom uvažujme.
 • 41:44 - 41:48
  On nehovorí len toto:"Učte ich."
 • 41:48 - 41:55
  On hovorí. Učte ich poslúchať to, čo som vám prikázal.
 • 41:55 - 42:00
  Nemôžete ich učiť poslúchať to, čo vám Boh prikázal,
 • 42:00 - 42:04
  ak vy sami neposlúchate v tom, čo vám Boh prikázal.
 • 42:04 - 42:11
  A tak nám cirkev dáva príležitosť žiť, ísť viac do hĺbky,
 • 42:11 - 42:27
  žiť v poslušnosti pred ľuďmi a ovplyvňovať iných našimi životmi.
 • 42:28 - 42:40
  A tak je cirkev spoločenstvom ľudí, ktorí vyznávajú vieru v Ježiša Krista,
 • 42:40 - 42:48
  a vyznávajú Jeho nadvládu a schádzajú sa, aby Ho spolu uctievali.
 • 42:48 - 42:57
  Ale schádzajú sa aj preto, aby sa mohli navzájom povzbudzovať
 • 42:57 - 43:02
  k dosiahnutiu cieľa, ktorým je pripodobňovanie sa Kristovmu obrazu.
 • 43:02 - 43:05
  Mal som skvelý zážitok, keď som bol pred niekoľkými rokmi v Peru.
 • 43:05 - 43:11
  Jeden mladý americký vojak mal nezmyselnú nehodu.
 • 43:11 - 43:15
  Mal svoju zbraň a nejako ju otočil a tá vystrelila a trafila ho do hlavy.
 • 43:15 - 43:20
  A tak on ležal v nemocnici, jeho mozog už nefungoval, tak tri alebo štyri dni,
 • 43:20 - 43:22
  pred tým ako ho odpojili.
 • 43:22 - 43:26
  Nevedel som ako to s ním je a tak som prišiel, aby som mu ešte svedčil.
 • 43:26 - 43:33
  A tam stoja dvaja vojaci, v plnej paráde, na obidvoch stranách jeho postele.
 • 43:33 - 43:36
  A tak som sa spýtal:"Čo to má znamenať?"
 • 43:36 - 43:41
  A ten vojak (mariňák) odpovie:"Žiadny mariňák nezomiera v samote."
 • 43:41 - 43:42
  Fíha.
 • 43:42 - 43:45
  A tak som sa viac vyzvedal a zistil som toto:
 • 43:45 - 43:49
  Ak beží jednotka mariňákov (vojakov) spolu,
 • 43:49 - 43:53
  prvý mariňák prichádza vtedy, keď prichádza posledný.
 • 43:53 - 43:56
  Proste držia sa spolu.
 • 43:56 - 44:00
  Takže, ak dobiehaš prvý a tamten je posledný,
 • 44:00 - 44:05
  nepomysli na to, že prejdeš líniu bez toho, aby ten posledný neprešiel s tebou.
 • 44:05 - 44:10
  V poriadku. Hovoríme o príkladoch z kresťanského života.
 • 44:10 - 44:12
  "Ja stále rastiem."
 • 44:12 - 44:20
  Ano. Ale čo tvoj brat? Čo tvoja sestra v Kristovi?
 • 44:20 - 44:27
  Vidíte to. Bez cirkvi nič z toho nedokážeme.
 • 44:28 - 44:30
  Chcete mať biblický zbor?
 • 44:30 - 44:31
  Prečo chcete mať biblický zbor?
 • 44:31 - 44:34
  Aby ste mohli povedať: máme biblický zbor?
 • 44:34 - 44:37
  Chcete mať biblický zbor, aby ste napríklad
 • 44:37 - 44:41
  mohli založiť nejakú skupinu biblických zborov?
 • 44:41 - 44:45
  Alebo si len chcete uctiť Boha a milovať ľudí.
 • 44:45 - 44:50
  či už sa niečo udeje alebo nie?
 • 44:50 - 45:06
  A takto sa to rozvíja. Chcem, aby sme na chvíľu išli do listu Efežanom 4.
 • 45:06 - 45:12
  Na chvíľu chcem hovoriť o vodcovstve. Kapitola štyri.
 • 45:12 - 45:14
  V jedenástom verši sa hovorí o Kristovi:
 • 45:14 - 45:17
  "A On dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov,
 • 45:17 - 45:20
  a niektorých za evanjelistov, iných za pastorov a učiteľov,
 • 45:20 - 45:24
  aby pripravili svätých k dielu služby,
 • 45:24 - 45:26
  k vybudovaniu tela Kristovho." (Ef 4,11-12)
 • 45:26 - 45:35
  Teraz. Toto je na jednej strane nádherný text, ale aj veľmi nebezpečný text.
 • 45:35 - 45:38
  Čo tým myslím?
 • 45:39 - 45:45
  K čomu boli daní obdarovaní muži do cirkvi? Aby pripravili svätých.
 • 45:45 - 45:48
  Ale väčšinou, keď sa káže na tento text,
 • 45:48 - 45:52
  je to kázané na taký militantný spôsob.
 • 45:52 - 45:53
  Čo tým myslím?
 • 45:53 - 45:58
  Kázané to je nejak takto: "Pozri, človeče, musíme sa v našej cirkvi pohnúť ďalej,
 • 45:58 - 46:00
  musíme urobiť tieto veci."
 • 46:00 - 46:03
  Niečo tým spôsobom, že vás budem trénovať, aby ste mohli ísť a slúžiť,
 • 46:03 - 46:07
  a táto služba získa duše a cirkev bude rásť.
 • 46:07 - 46:09
  A čo tým vlatne robím?
 • 46:09 - 46:14
  Opäť to mením len na továreň,
 • 46:14 - 46:18
  na miesto, kam prídu svätí, aby sa namáhali.
 • 46:18 - 46:21
  Vidíte to?
 • 46:21 - 46:30
  Ste ako robotník v úli, v mravenisku.
 • 46:30 - 46:34
  Musíme ísť. Musíme rásť. Musíme budovať.
 • 46:34 - 46:40
  Musíme pracovať. Trénujem vás, aby ste mohli ísť.
 • 46:40 - 46:42
  Ľudia sa ma dnes pýtali niekoľkokrát:
 • 46:42 - 46:46
  Ako je to možné, že niektorý zbor sa usiluje byť na začiatku biblický,
 • 46:46 - 46:50
  ale nakoniec sa dostane do tých koľají všetkých ostatných zborov.
 • 46:50 - 46:52
  Toto sú tie dôvody:
 • 46:52 - 47:01
  Premenia život v zbore na akýsi druh továrne, pracovisko.
 • 47:01 - 47:03
  Tak ako to je? Máme robiť službu?
 • 47:03 - 47:06
  Samozrejme, máme služiť.
 • 47:06 - 47:10
  Ale chcem sa na to pozrieť z trochu iného uhla.
 • 47:10 - 47:14
  On nám dal obdarovaných mužov, aby pripravili svätých.
 • 47:14 - 47:19
  Ale pripraviť svätých, to neznamená len to, aby mohli ísť a slúžiť.
 • 47:19 - 47:22
  A priviedli viac ľudí.
 • 47:23 - 47:34
  Pripraviť svätých znamená pripraviť ich, aby rástli v miere dospelosti,
 • 47:34 - 47:41
  pomôcť im, aby sa pevne zakotvili vo svojom osobnom duchovnom živote,
 • 47:41 - 47:44
  v osobnom chodení s Kristom.
 • 47:44 - 47:47
  Nie je to len trénovať ich, aby išli a niečo robili.
 • 47:47 - 47:52
  Ale trénovať ich, aby boli niekym.
 • 47:52 - 47:55
  Podobnými Kristovi.
 • 47:55 - 47:59
  A tá príprava je zároveň k vybudovaniu tela Kristovho.
 • 47:59 - 48:04
  Samozrejme, že to zahrňuje evanjelizovanie.
 • 48:04 - 48:11
  Ale ja vás potrebujem pripraviť, nielen tak ísť a niekoho získať,
 • 48:11 - 48:15
  a priviesť ľudí a nechať ich, aby zostali tak nezrelí ako ostatní z nás.
 • 48:15 - 48:21
  Ja vás potrebujem pripraviť, aby ste im boli schopní služiť.
 • 48:21 - 48:26
  Slúžiť telu dorastať do dospelosti.
 • 48:26 - 48:33
  Manželov mám pripraviť k čomu? Aby slúžili ich manželkám.
 • 48:33 - 48:39
  Otcov mám pripraviť k čomu? Aby slúžili ich deťom.
 • 48:39 - 48:44
  Ženy mám pripraviť k tomu, aby slúžili ich manželom a deťom.
 • 48:44 - 48:50
  Vidíte to, ako niekedy berieme verše tak príliš mechanicky.
 • 48:50 - 48:54
  Pripravme ich všetkých, aby išli a niečo robili.
 • 48:54 - 48:57
  Ale pripravme ich, aby boli podobní Kristovi,
 • 48:57 - 49:01
  slúžili jeden druhému a boli svedectvom svetu.
 • 49:01 - 49:11
  Ale nie v tom zmysle, aby boli ozubeným kolieskom alebo niečo ako robotnica v úli.
 • 49:11 - 49:17
  Alebo ako v mravenisku, kde sa všetci rozbehnú, zbehnú a zase sa vrátia.
 • 49:19 - 49:21
  Vidíte to. Sústreďme sa na to, o čom hovoríme:
 • 49:21 - 49:26
  vzťahy, milovať sa navzájom, byť pozorní jeden voči druhému.
 • 49:26 - 49:30
  Nestarať sa len o to, aby som prebehol cieľovú čiaru prvý.
 • 49:30 - 49:36
  Ale prejsť cez čiaru s ostatnými bratmi a sestrami v Kristovi ako cirkev.
 • 49:36 - 49:42
  A ďalej (list Efezským) pokračuje a hovorí:
 • 49:42 - 49:45
  "....aby pripravili svätých na dielo služby,
 • 49:45 - 49:47
  budovať telo Kristovo."
 • 49:47 - 49:49
  A všimnite si toto:
 • 49:49 - 49:52
  "až kým všetci dospejeme v jednote vo viere
 • 49:52 - 49:55
  a v poznaní Syna Božieho, do zrelosti muža,
 • 49:55 - 50:03
  k miere vzrastu, ktorá patrí k plnosti Kristovej." (Ef 4,12-13)
 • 50:03 - 50:13
  Byť súčasťou zboru (cirkvi) znamená zaviazať sa biblicky
 • 50:13 - 50:20
  prakticky sa zaujímať o iných ľudí v tomto zbore (tele),
 • 50:20 - 50:27
  aby sa stávali všetkým tým, čo si Boh želá, aby boli.
 • 50:27 - 50:29
  Pokračujme ďalej.
 • 50:29 - 50:36
  Chcem, aby sme sa posunuli do 2. Timotejovi, kapitola 3.
 • 50:36 - 50:42
  Cirkev, jej doktríny, jej praktiky
 • 50:42 - 50:48
  majú byť založené na Božom slove.
 • 50:48 - 50:54
  Píše sa tu: "...od detstva poznáš sväté Písma,
 • 50:54 - 50:57
  ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie
 • 50:57 - 51:02
  skrze vieru, ktorá je v Kristu Ježišovi." (2 Tim 3,15)
 • 51:02 - 51:04
  Ako môže človek prísť k poznaniu Pána?
 • 51:04 - 51:08
  Skrze sväté Písma, skrze Písmo.
 • 51:08 - 51:17
  Dovoľte, aby som sa s vami pozdieľal. Možno budeme aj zajtra hovoriť o evanjelizácii.
 • 51:18 - 51:23
  Nedávno som videl, ako prišli ľudia k poznaniu Pána
 • 51:23 - 51:33
  nie ako výsledok jednorázového kontaktu alebo cez svedectvo letákom.
 • 51:33 - 51:41
  Zažil som ako prišli ľudia k Pánovi po osemmesačnom biblickom štúdiu.
 • 51:41 - 51:44
  Po ôsmych mesiacoch štúdia Písma.
 • 51:44 - 51:49
  Môj švagor, John Green, z Británie, je skvelý evanjelista.
 • 51:49 - 51:54
  On nekáže. Nemal by kázať,
 • 51:54 - 51:58
  ale pokiaľ ide o osobné stretnutia s ľuďmi....
 • 51:58 - 52:01
  A tak nedávno priviedol muža do mojej kancelárie,
 • 52:01 - 52:05
  s ktorým sa stretával už asi osem mesiacov,
 • 52:05 - 52:08
  jedno biblické štúdium za druhým.
 • 52:08 - 52:12
  Prechádzajúc Písmo skrz naskrz.
 • 52:12 - 52:17
  Počúvajte. Kázať na uliciach? Určite.
 • 52:17 - 52:20
  Rozdávať letáčiky? Určite.
 • 52:20 - 52:25
  Ale uvažovali ste niekedy začať skutočný vzťah s týmito ľuďmi?
 • 52:25 - 52:30
  Pozvať ich na kávu raz do týždňa, dva razy do týždňa,
 • 52:30 - 52:33
  prechádzať s nimi Písmo, študovať s nimi Písmo.
 • 52:33 - 52:38
  Nepokúšať sa len tak zasiahnúť niekoho, "jedným zásahom" ako snajper s puškou.
 • 52:38 - 52:41
  dať jednu šancu, aby prišli k Pánovi.
 • 52:41 - 52:49
  Ale skôr povedať si: "Chcem vložiť svoju energiu a čas do tohoto človeka."
 • 52:50 - 52:56
  A potom Písmo pokračuje: "Každé Písmo je vdýchnuté Bohom a užitočné na vyučenie,
 • 52:56 - 53:00
  karhanie, naprávanie, na vychovávanie káznením v spravodlivosti,
 • 53:00 - 53:05
  aby bol Boží muž dokonalý, pripravený ku každému dobrému skutku." (2. Tim 3,16 - 17)
 • 53:05 - 53:08
  Keď som bol pred rokmi v seminári,
 • 53:08 - 53:15
  jedného dňa sa môj profesor postavil pred triedu
 • 53:15 - 53:22
  a šepkal:"Psst, počúvajte."
 • 53:22 - 53:23
  "Čo?"
 • 53:23 - 53:30
  "Počúvajte, počujem kroky."
 • 53:30 - 53:41
  Áno. Kroky patria Aristotelovi, ktorý kráča našimi chodbami.
 • 53:41 - 53:44
  A sú hlasnejšie ako kroky apoštolov.
 • 53:44 - 53:47
  Snažil sa odhaliť pointu.
 • 53:47 - 53:52
  To čo sme sa snažili robiť, malo viac dočinenia s gréckou filozofiou,
 • 53:52 - 53:58
  ako s Novým Zákonom. A bolo to nesprávne.
 • 53:58 - 54:03
  Chcem, aby ste rozumeli, že nielen v cirkvi,
 • 54:03 - 54:14
  ale vo vašich mysliach a srdciach je psychológia, sociológia,
 • 54:14 - 54:24
  antropológia, učenie tohto vek a to vás zničí.
 • 54:24 - 54:30
  Nepotrebujeme k Písmu pridávať sociálne vedy,
 • 54:30 - 54:33
  aby sme mali cirkev.
 • 54:33 - 54:39
  Cirkev je založená na Božom Slove.
 • 54:39 - 54:46
  A Božie Slovo nepotrebuje žiadnu pomoc z iných zdrojov.
 • 54:46 - 54:48
  Ukážem vám to na príklade.
 • 54:48 - 54:54
  Ak by som vás teraz začal vyučovať o otcovskej zodpovednosti,
 • 54:54 - 54:58
  ktorá je na prvom mieste vo výchove dieťaťa,
 • 54:58 - 55:05
  mnohí z vás by asi odišli. Pretože sa to tu nepraktizuje.
 • 55:05 - 55:06
  Áno.
 • 55:06 - 55:15
  Alebo ak by som začal vyučovať o podriadenosti manželky manželovi,
 • 55:15 - 55:18
  niektoré prítomné ženy by sa pravdepodobne nahnevali
 • 55:18 - 55:23
  a hneď by ma napadli. Pretože sa to tu nepraktizuje.
 • 55:23 - 55:25
  Ľudia to nenávidia a opovrhujú tým.
 • 55:25 - 55:34
  Roky a roky vplývania na vás. Všetka tá temnota, ktorú ste prijímali.
 • 55:34 - 55:40
  Chodili ste do škôlky. Neučili vás tam Žalmy.
 • 55:40 - 55:43
  Učili vás tam spôsoby sveta.
 • 55:43 - 55:48
  Chodili ste na základnú školu. Učili vás tam učenie tohto veku.
 • 55:48 - 55:51
  Chodili ste na strednú školu a tam robili to isté.
 • 55:51 - 55:54
  Kedykoľvek ste ako dieťa zapli televízor,
 • 55:54 - 55:59
  učili vás spôsoby absolútne v protiklade ku kresťanstvu.
 • 55:59 - 56:07
  A teraz sa divíte, prečo je tak ťažké žiť kresťanský život?
 • 56:08 - 56:10
  Rozumiete tomu?
 • 56:10 - 56:14
  Sú veci, ktoré učí Písmo a keby som ich tu začal teraz učiť,
 • 56:14 - 56:20
  možno by sa niektorí tu zdvihli v hneve a vyskočili rovno cez to okno,
 • 56:20 - 56:23
  alebo by vyhodili mňa cez to okno.
 • 56:23 - 56:26
  Pretože ste ešte ani nezačali riešiť tieto veci.
 • 56:26 - 56:32
  Pretože ste toľkokrát opäť a opäť boli učení úplne protikladným veciam.
 • 56:32 - 56:37
  Neťahajte tieto vedy do cirkvi.
 • 56:37 - 56:42
  Pretože sociálne vedy nie sú vedami v pravom zmysle slova.
 • 56:42 - 56:47
  A neťahajte do cirkvi niečo, čoho hlavná teória
 • 56:47 - 56:51
  sa mení každé tri roky.
 • 56:51 - 56:56
  Cirkev musí mať základy položené na Božom Slove.
 • 56:56 - 57:01
  A cirkev a Božie Slovo nepotrebujú pomoc zvonku.
 • 57:01 - 57:03
  Dovoľte, aby som vám dal k tomu dokonalý príklad.
 • 57:03 - 57:12
  Idete za kresťanským poradcom, ktorý je zároveň psychológom
 • 57:12 - 57:17
  a poviete mu: "Potrebujem sa poradiť v istej veci." On povie:"Ok."
 • 57:17 - 57:19
  Vstúpite dnu.
 • 57:19 - 57:25
  A poviete:"Chcem začať tým, že rozumiem tomu, že ste kresťanským psychológom."
 • 57:25 - 57:28
  "Na čom zakladáte svoju autoritu?"
 • 57:28 - 57:34
  Toto je správna otázka v diskusii, v apologetike, svetskej filozofii, však?
 • 57:34 - 57:36
  Na čom zakladáte svoju autoritu?
 • 57:36 - 57:39
  Pretože ma budete o niečom presviedčať.
 • 57:39 - 57:42
  A na čom sa teda zakladá vaša autorita?
 • 57:42 - 57:45
  A vy poviete: "No viete. Biblia."
 • 57:45 - 57:48
  Ja budem pokračovať:"A o čom sú tieto ostatné knihy tu?"
 • 57:48 - 57:54
  "No viete...v Písme je pravda, ale všetka pravda je Božou pravdou,
 • 57:54 - 57:59
  a tak aj v týchto knihách tiež môžeme nájsť pravdu."
 • 57:59 - 58:02
  "No ale ja mám problém."
 • 58:02 - 58:04
  "A v čom je teda váš problém?"
 • 58:04 - 58:11
  "Vidím tu Freuda, Rogersa a Skinnera
 • 58:11 - 58:16
  na Západe tri najväčšie autority pokiaľ ide o psychológiu."
 • 58:16 - 58:19
  "Áno. A čo s tým?"
 • 58:19 - 58:25
  "No, Freud povedal, že Rogers a Skinner boli blázni,
 • 58:25 - 58:29
  a Rogers a Skinner povedali, že Freud bol úchylný."
 • 58:29 - 58:32
  "A Skinner povedal, že Rogers nevie o čom hovorí
 • 58:32 - 58:35
  a všetko, čo napísal Rogers protirečilo Skinnerovi."
 • 58:35 - 58:37
  A tak moja otázka je:
 • 58:37 - 58:41
  "Ak si všetci traja protirečili
 • 58:41 - 58:46
  a všetci traja protirečili Biblii, tak kto je tou autoritou?"
 • 58:46 - 58:50
  A on pokračuje:"No dobre. Samozrejme, Biblia je autoritou
 • 58:50 - 58:55
  a u každého z týchto mužov si vyberiem to, čo je pravdivé."
 • 58:55 - 58:58
  "No tak potom ste vy tou autoritou."
 • 58:58 - 59:01
  Vidíte ten problém?
 • 59:01 - 59:03
  Je len jedna autorita a tou je Písmo.
 • 59:03 - 59:14
  Ak nehovoria v súlade so Zákonom a Prorokmi, tak nie je v nich svetlo.
 • 59:16 - 59:18
  Ale práve toto sa stalo náboženstvom tohto veku.
 • 59:18 - 59:25
  A toto je jednou z najväčších prekážok, aby cirkev fungovala biblicky. Veľkou prekážkou.
 • 59:25 - 59:28
  Som si vedomý, že možno niektorých ľudí tým naštvem.
 • 59:28 - 59:31
  Ospravedlňujem sa, ak je to kvôli môjmu správaniu,
 • 59:31 - 59:36
  ale neospravedlním sa za to, čo som povedal. Je to pravda.
 • 59:36 - 59:43
  Cirkevné zbory sú dnes zaplavené myšlienkami svetskej antropológie,
 • 59:43 - 59:49
  svetskej psychológie a svetskej sociológie.
 • 59:49 - 59:52
  Nemyslite si ale, že budete mať biblický zbor,
 • 59:52 - 59:57
  ak očistíte od toho vašu evanjelizáciu.
 • 59:57 - 60:07
  Musíte očistiť od toho vaše manželstvá, predstavu o človeku, predstavu o pravde.
 • 60:07 - 60:10
  Musíte sa toho zbaviť vo všetkom.
 • 60:10 - 60:13
  Božie Slovo je pravdivé.
 • 60:13 - 60:17
  A ak niečo nie je v súlade s Božím Slovom, tak to nie je pravdivé.
 • 60:17 - 60:21
  A nemôže to byť akousi pridanou pravdou.
 • 60:22 - 60:23
  Rozumiete tomu?
 • 60:23 - 60:27
  Ak sa vás na to opýtam, mnohí z vás mi možno odpoviete:
 • 60:27 - 60:31
  Áno, brat Pavol, verím v inšpiráciu Písma.
 • 60:31 - 60:35
  Som konzervatívny kresťan. Verím v inšpiráciu Písma,
 • 60:35 - 60:40
  že Božie Slovo bolo vdýchnuté Bohom, a že je neomylné.
 • 60:40 - 60:44
  A že je to verné zdieľanie Božej pravdy.
 • 60:44 - 60:47
  V poriadku. Veríte v inšpiráciu Písma?
 • 60:47 - 60:51
  To máte vyhratú len polovicu boja.
 • 60:51 - 60:53
  Nasleduje ďalšia otázka:
 • 60:53 - 60:58
  Ale veríte v dostatočnosť Písma?
 • 60:58 - 61:04
  Veríte, že Písmo je dostatočné,
 • 61:04 - 61:08
  urobiť Božieho muža pripraveného ku každému dobrému skutku
 • 61:08 - 61:15
  alebo potrebuje Boží muž tiež Freuda, Skinnera, Rogersa a všetko ostatné?
 • 61:15 - 61:19
  Aby mohol radiť Božiemu ľudu, aby mohol vyučovať Boží ľud,
 • 61:19 - 61:20
  aby mohol trénovať Boží ľud?
 • 61:20 - 61:27
  Rozumiete tomu. O tomto hovorí Písmo.
 • 61:27 - 61:31
  "Každé Písmo je vdýchnuté Bohom a užitočné na vyučenie,
 • 61:31 - 61:35
  karhanie, naprávanie, na vychovávanie káznením v spravodlivosti,
 • 61:35 - 61:41
  aby bol Boží muž dokonalý, pripravený ku každému dobrému skutku." (2. Tim 3,16 - 17)
 • 61:41 - 61:48
  Každý dobrý skutok, ktorý musí byť urobený v tele (cirkvi), každý dobrý skutok.
 • 61:48 - 61:51
  Písmo je dostatočné pripraviť nás na to.
 • 61:51 - 61:56
  Biblia hovorí v 2. Timoteovi, v prvej kapitole, vlastne v 2. Liste Petra, kapitola 1.
 • 61:56 - 62:02
  Všetko potrebné k životu a k pobožnosti nám bolo darované. (2. Pet 1,3)
 • 62:02 - 62:08
  V tejto knihe nám bolo darované všetko, čo potrebujeme vedieť pre vedenie našich manželstiev.
 • 62:08 - 62:13
  V tejto knihe nám bolo darované všetko, aby sme vedeli vychovávať naše deti.
 • 62:13 - 62:18
  Môžete to tam nájsť. Môžete.
 • 62:19 - 62:21
  A vy sa musíte rozhodnúť.
 • 62:21 - 62:28
  Chcete mať biblickú cirkev alebo len takú polovičato biblickú cirkev?
 • 62:28 - 62:32
  Nemá to nič spoločné. Ako povedal filozof:
 • 62:32 - 62:38
  "Čo má Jeruzalem spoločné s Aténami?"
 • 62:38 - 62:44
  Čo má kresťanstvo spoločné so všetkými tými doktrínami tohoto veku,
 • 62:44 - 62:47
  ktoré nedávajú žiadne svetlo a žiadne požehnanie
 • 62:47 - 62:51
  a ubíjajú schopnosť prinášať ovocie v živote človeka.
 • 62:51 - 62:58
  Teraz prejdem k inej veci a potom to zakončíme,
 • 62:58 - 63:02
  pretože viem, že už ubehlo veľa času.
 • 63:02 - 63:06
  Pozrime sa na chviľu na život v tele.
 • 63:06 - 63:14
  Poďme do 12. kapitoly Listu Rimanom, 3. verš.
 • 63:14 - 63:18
  "Lebo hovorím skrze milosť, ktorá mi je daná, každému, kto je medzi vami,
 • 63:18 - 63:21
  aby nemyslel vyššie nad to, čo je treba myslieť,
 • 63:21 - 63:24
  ale aby myslel tak, že by triezvo zmýšľal
 • 63:24 - 63:29
  tak ako každému jednému Boh udelil mieru viery. (Rim 12,3)
 • 63:29 - 63:35
  Počúvajte. Tak ako rastiete v chodení s Kristom,
 • 63:35 - 63:39
  natrafíte na pravdivých úprimných veriacich,
 • 63:39 - 63:45
  ktorí nie sú až tak zrelí, skôr sú problematickí.
 • 63:45 - 63:47
  Potrebuješ sa ustavične pýtať sám seba túto otázku:
 • 63:47 - 63:50
  Čo mám, čo by som nebol dostal,
 • 63:50 - 63:54
  a ak som to dostal, prečo sa mám chváliť?
 • 63:54 - 63:56
  Kto ťa urobil tým, kým si?
 • 63:56 - 63:58
  Božou milosťou si spasený.
 • 63:58 - 64:04
  Božou milosťou pokračuje v tebe práca posväcovania.
 • 64:04 - 64:07
  V živote kresťana nie je miesto na chvastanie sa.
 • 64:07 - 64:15
  Nie je miesto na porovnávanie sa a uprednostnenie jedného svätého pred iným.
 • 64:15 - 64:20
  Pamätám si na jednu ženu, ktorá narobila veľa škody
 • 64:20 - 64:23
  s jej zlomyseľnosťou, v cirkvi.
 • 64:23 - 64:27
  V jedno ráno prebehla cez zborovú miestnosť.
 • 64:27 - 64:30
  Ja som práve kázal, ona nariekala.
 • 64:30 - 64:33
  Padla na schodíkoch pred kazateľské pódium.
 • 64:33 - 64:36
  A volala na Boha, aby jej odpustil.
 • 64:36 - 64:40
  Pozrel som sa a videl som tie tváre ľudí v zhromaždení.
 • 64:40 - 64:49
  A myslím to tak, že mi prišli ako neveriaci, neodpúšťajúci.
 • 64:50 - 64:54
  Tá žena urobila určité zlé veci.
 • 64:54 - 65:01
  A ja som zišiel dolu, dal som jej ruky na plecia a modlil som sa za ňu.
 • 65:01 - 65:06
  Potom prišli za mňou niektorí ľudia a povedali mi:
 • 65:06 - 65:10
  "Ako si sa mohol dotknúť tejto ženy?"
 • 65:10 - 65:15
  A ja som im povedal:"Pretože, ak by jej nebolo odpustené, ja by som šiel tiež do pekla."
 • 65:15 - 65:18
  Vidíte tú pointu?
 • 65:18 - 65:20
  Milosrdenstvo...poznáte to.
 • 65:20 - 65:27
  Ak potrebujete dôkaz, že v momente znovuzrodenia ešte nie sme dokonalí,
 • 65:27 - 65:30
  ak potrebujete na to dôkaz,
 • 65:30 - 65:34
  tak počúvajte toto prehlásenie Pána Ježiša:
 • 65:34 - 65:39
  "Blahoslavení milosrdní, lebo oni dôjdu milosrdenstva." (Mt 5,7)
 • 65:39 - 65:43
  Toto ma zahanbuje a poviem vám prečo.
 • 65:43 - 65:48
  Mužovi ako ja, ktorý som prijal tak veľa milosrdenstva,
 • 65:48 - 65:51
  musí byť povedané, aby bol milosrdný?
 • 65:52 - 65:55
  Musí mi to byť pripomínané, aby som bol milosrdný?
 • 65:55 - 65:56
  Po tom milosrdenstve, ktoré som prijal,
 • 65:56 - 65:59
  po tých veciach, ktoré som vykonal a boli mi odpustené.
 • 65:59 - 66:06
  Musí mi byť pripomínané, aby som bol milosrdný? To je úbohé.
 • 66:11 - 66:15
  A tak život tela (cirkvi), opäť, je stavaný na pokore.
 • 66:15 - 66:17
  Je stavaný na milosrdenstve.
 • 66:17 - 66:21
  Je stavaný na zmýšľaní, že iní sú viac ako ja.
 • 66:21 - 66:24
  A on hovorí:"Tak ako máme veľa údov v jednom tele
 • 66:25 - 66:29
  a všetky údy nemajú rovnakú funkciu,
 • 66:29 - 66:32
  tak my, ktorí sme mnohí, sme jedno telo v Kristovi
 • 66:32 - 66:35
  a každý jednotlivým členom."
 • 66:35 - 66:42
  V 1. Korintským sa Pavol vo väčšej miere týmto zaoberá,
 • 66:42 - 66:43
  ale ja som tam teraz nechcel ísť.
 • 66:43 - 66:51
  Pretože nechcem, aby ste tu strávili celý večer.
 • 66:55 - 66:59
  Niekedy sa pozriem na moju manželku.
 • 66:59 - 67:05
  Viete, muži sú na tom zle. Zrazu začneme uvažovať tak,
 • 67:05 - 67:08
  že naše manželky sú len takou našou prístavbou,
 • 67:08 - 67:11
  a že naše deti sú len takou našou prístavbou.
 • 67:11 - 67:17
  Zabúdame, že oni sú rovnoprávne osoby.
 • 67:18 - 67:23
  Raz budú veci medzi našimi manželkami a Kristom, o ktorých nič nevieme.
 • 67:23 - 67:28
  Niekedy tak sedím a snažím sa pamätať na toto:
 • 67:28 - 67:32
  Ona je Božou dcérou.
 • 67:32 - 67:35
  Neviem, či niekto z vás tu má dcéru.
 • 67:35 - 67:39
  Ale ja mám dcérku.
 • 67:39 - 67:44
  Neviem ako by to dopadlo s mojim kresťanstvom, keby sa jej niekto pokúsil ublížiť,
 • 67:44 - 67:49
  ale urobil by som všetko, čo je v mojich silách, aby som mu v tom zabránil.
 • 67:49 - 67:54
  Ak niekto nechce byť mojim priateľom,
 • 67:54 - 67:58
  nech urobí niečo mojej dcére.
 • 67:58 - 68:01
  Neviem si ani predstaviť, že by ma niekto chcel obmedzovať,
 • 68:01 - 68:04
  ak by sa niečo stalo mojej dcére...
 • 68:04 - 68:11
  A v tomto kontexte si predstavujem moju manželku a jej Otca.
 • 68:11 - 68:16
  Ona je Božou dcérou.
 • 68:16 - 68:19
  A ja by som jej mal robiť zle?
 • 68:19 - 68:21
  Ja by som jej mal ubližovať?
 • 68:21 - 68:25
  A tak hoci ja, napriek mojej skazenosti, milujem svoju dcéru tak,
 • 68:25 - 68:27
  že by som sa vrhol pred ňu, keby ju mal zraziť vlak,
 • 68:27 - 68:31
  alebo by som sa pokúsil aspoň prvé dve sekundy bojovať s hocijakým mužom na Zemi
 • 68:31 - 68:35
  predtým ako by knokautoval.
 • 68:35 - 68:39
  A môžem si vôbec predstaviť, že by som takto ja jednal s Bohom
 • 68:39 - 68:40
  v zlom zaobchádzaní s Jeho dcérou?
 • 68:40 - 68:42
  Posuňme sa teraz ďalej.
 • 68:42 - 68:48
  Viete. C. S. Lewis to raz povedal takto. Neviem ho presne citovať,
 • 68:48 - 68:54
  ale v princípe povedal toto:"Neexistujú neutrálny ľudia."
 • 68:54 - 69:06
  Každý človek, ktorého stretneš, bude jedného dňa monštrom v hlbinách pekla
 • 69:06 - 69:11
  alebo bude tak nádherným a osláveným stvorením,
 • 69:11 - 69:14
  že, ak by ste ho mohli teraz vidieť v jeho budúcom stave,
 • 69:14 - 69:18
  padli by ste na tvár a mali by ste pokušenie ho uctievať.
 • 69:18 - 69:23
  A tak chcem, aby ste v tomto kontexte chvíľu uvažovali o vašom bratovi v Kristovi
 • 69:23 - 69:24
  alebo sestre v Kristovi.
 • 69:24 - 69:30
  Nejednajte s touto osobou nešetrným spôsobom.
 • 69:30 - 69:33
  Uvedomte si, kým oni sú.
 • 69:33 - 69:36
  Uvedomte si, čím bolo za nich zaplatené.
 • 69:36 - 69:39
  Uvedomte si, kým sa oni raz stanú.
 • 69:39 - 69:44
  Uvedomte si, aký vzťah majú s Bohom.
 • 69:44 - 69:47
  A začnete s nimi jednať iným spôsobom.
 • 69:47 - 69:48
  Vidíte to?
 • 69:48 - 69:55
  Oni nie sú len takými bežnými malými veriacimi, ktorí chodia do zboru.
 • 69:55 - 70:00
  Oni patria Bohu a jendého dňa budú viac oslávení
 • 70:00 - 70:05
  ako si ktokoľvek vie predstaviť.
 • 70:07 - 70:09
  Toto je cirkev.
 • 70:10 - 70:17
  A ďalej pokračuje, že sme údy jedného tela.
 • 70:17 - 70:20
  Ja a moja manželka sme jedno.
 • 70:20 - 70:25
  A len bláznivý muž by roztrhal svoje vlastné telo.
 • 70:25 - 70:31
  Len bláznivý muž zmrzačí sám seba.
 • 70:31 - 70:34
  Vidíte muža na ulici
 • 70:34 - 70:35
  a on si práve rozpára ruku.
 • 70:35 - 70:38
  Nepoviete mu: "Ahoj, ako sa máš?"
 • 70:38 - 70:43
  Ale poviete:"Tento muž má vážny problém."
 • 70:43 - 70:53
  Napadnúť moju manželku je nerozumná vec, o čo horšie je ubližovať jej.
 • 70:53 - 70:58
  Bratia a sestri v Kristovi, rovnako to je s členmi cirkvi.
 • 70:59 - 71:01
  A pamätajte na toto:
 • 71:01 - 71:05
  Neubližujete len jednému z členov cirkvi,
 • 71:05 - 71:12
  ubližujete údu Kristovmu, časti Jeho tela.
 • 71:12 - 71:17
  Cirkev v Korinte bola veľmi vážne vystríhaná pred tým, aby niekto ničil telo (Kristove),
 • 71:17 - 71:20
  pretože toho zničí Boh.
 • 71:21 - 71:24
  Vidíte to. Potrebujete mať vysoký pohľad na Boha.
 • 71:24 - 71:26
  Počúvate to opäť a opäť.
 • 71:26 - 71:28
  Potrebujeme mať vysoký pohľad na Boha.
 • 71:28 - 71:30
  Je to pravda. Ale viete ešte čo?
 • 71:30 - 71:37
  Potrebujete mať vysoký pohľad na ostatných veriacich.
 • 71:39 - 71:44
  Kým sú, kým budú a čím bolo za nich zaplatené.
 • 71:44 - 71:46
  A my sme údmi (členmi).
 • 71:46 - 71:49
  Teraz niečo predvediem. Viem, že to môžem robiť v Amerike.
 • 71:49 - 71:55
  Ale vy tu priatelia, v Európe, ste viac civilizovaní.
 • 71:55 - 71:56
  Ale aj tak to urobím.
 • 71:56 - 71:59
  Pozrime sa. Kto nosí tenisky?
 • 71:59 - 72:04
  Kto chce byť dobrovoľníkom? Kto je skutočne odvážny? Je tu niekto odvážny?
 • 72:04 - 72:06
  Nepotrebujete ani tenisky. Môžete to urobiť aj v ponožkách.
 • 72:06 - 72:08
  Ok. Postavte sa.
 • 72:08 - 72:12
  A priatelia, ak to naozaj preženiem, tak chápte to tak, že som Američan.
 • 72:12 - 72:15
  Som z juhu. Nie som kultúrny človek.
 • 72:15 - 72:24
  Chcem, aby ste prebehli túto vzdialenosť tak rýchlo ako môžete a potom späť.
 • 72:24 - 72:26
  Tak rýchlo ako viete.
 • 72:26 - 72:28
  Teraz!
 • 72:29 - 72:33
  Mal by mať tie tenisky. Skoro vybehol von oknom.
 • 72:33 - 72:39
  Teraz chcem, aby ste si chytili takto jednu nohu.
 • 72:39 - 72:44
  A chcem, aby ste prebehli polovicu tej vzdialenosti a potom späť.
 • 72:44 - 72:48
  Len polovicu. Nechceme, aby ste vybehli von oknom.
 • 72:48 - 72:52
  Tak teda pomalšie. Áno?
 • 72:52 - 72:56
  V poriadku. Chyťte si takto nohu.
 • 72:56 - 72:58
  A druhú nohu takto a odtiahnite späť.
 • 72:58 - 73:00
  V poriadku. Ďakujem.
 • 73:00 - 73:08
  Pozrite sa. Vzal som jeden úd a už sa nemohol pohybovať tak rýchlo.
 • 73:08 - 73:11
  A nebol za to vďačný.
 • 73:11 - 73:13
  To som vzal jeden úd.
 • 73:13 - 73:18
  Keď som vzal dva údy, zneschopnil som ho úplne.
 • 73:18 - 73:21
  Už sa nemohol ani pohnúť.
 • 73:21 - 73:28
  Myslíte si, že každý úd tela Kristovho je dôležitý?
 • 73:28 - 73:32
  Nie je to len povzbudením pre každého svätého,
 • 73:32 - 73:36
  že začne chápať svoju obdarovanosť, a že je súčasťou tela Kristovho.
 • 73:36 - 73:41
  Ale tiež je dôležité vážiť si každého svätého
 • 73:41 - 73:46
  a povzbudzovať ho, že je časťou tela, ktorú potrebujeme.
 • 73:46 - 73:54
  Pozrite sa. Ak poviete svätým:" Potrebujeme vás, aby ste služili podľa vašich obdarovaní.
 • 73:54 - 74:00
  Potrebujeme, aby ste boli súčasťou tela, pretože je potrebné urobiť túto vec."
 • 74:00 - 74:03
  Je to také zmechanizované.
 • 74:03 - 74:06
  Chceme, aby ste boli časťou "továrne".
 • 74:06 - 74:11
  Ale môžete to povedať inak:"Potrebujeme vás v tomto tele, aby ste slúžili svojimi obdarovaniami,
 • 74:11 - 74:16
  pretože my ako telo vás potrebujeme."
 • 74:16 - 74:17
  Potrebujeme vaše obdarovanie.
 • 74:17 - 74:19
  Potrebujem to, čo Boh vykonal vo vašom živote.
 • 74:19 - 74:22
  Potrebujeme vás ako osobu. Potrebujeme práve vás.
 • 74:22 - 74:27
  Toto je cirkev. Rozumiete tomu? Toto je cirkev.
 • 74:27 - 74:30
  To že sme spolu údmi.
 • 74:30 - 74:34
  A potom pokračuje, keď hovorí:
 • 74:34 - 74:40
  Máme málo času, a preto prebehnem do verša deväť.
 • 74:40 - 74:42
  Hovorí:"Láska nech je nepokrytecká.
 • 74:42 - 74:45
  Nech sa vám oškliví zlé, a pridŕžajte sa dobrého.
 • 74:45 - 74:48
  Vrúcne sa navzájom milujte bratskou láskou." (Rim 12,9-10)
 • 74:48 - 74:51
  Takže chcete mať cirkevný zbor?
 • 74:51 - 74:55
  Ste ochotní byť si oddaní jeden druhému vo vrúcnej láske?
 • 74:55 - 74:58
  Nehovorím o niečom ako ukázať sa v nedeľu,
 • 74:58 - 75:04
  vypočuť si kázanie a bežať preč.
 • 75:04 - 75:08
  Hovorím o vytváraní hlbokých vzťahov.
 • 75:08 - 75:13
  Viete, kresťanstvo, špeciálne v reformovaných kruhoch
 • 75:13 - 75:19
  sa v mnohom stalo niečim ako divadlo.
 • 75:19 - 75:22
  Ľudia majú svojho obľúbeného kazateľa,
 • 75:22 - 75:26
  obľúbený spôsob uctievania. A tak prídu
 • 75:26 - 75:29
  a sadnú si na svoje miesta v zbore.
 • 75:29 - 75:32
  Mohli by sme mať niečo ako držiaky na popcorn
 • 75:32 - 75:38
  a miesta, kde si položiť kolu pri sledovaní svojho obľúbeného kazateľa,
 • 75:38 - 75:43
  sledovaní svojho obľúbeného speváka chvál. A potom sa rozlúčiť.
 • 75:43 - 75:46
  A to najlepšie na tom je, že to je všetko zadarmo.
 • 75:46 - 75:52
  Jedine, že by ste boli v baptistickom zbore, kde musíte platiť desiatok.
 • 75:52 - 75:53
  Je to zadarmo.
 • 75:53 - 75:54
  Ale toto nie je cirkev.
 • 75:54 - 75:56
  Stále počúvam kazateľov ako hovoria:
 • 75:56 - 75:59
  "Biblia hovorí, že nemáte zanedbávať svoje zhromaždenia."
 • 75:59 - 76:00
  A vlastne chce povedať:
 • 76:00 - 76:03
  "Počúvajte. Potrebujete si vypočuť moje kázania."
 • 76:03 - 76:06
  Ale čo sa tým chce povedať je to, že nemáte zanedbávať svoje zhromaždenia,
 • 76:06 - 76:08
  aby ste si služili jeden druhému navzájom.
 • 76:08 - 76:10
  Napomínať jeden druhého, povzbudzovať jeden druhého.
 • 76:10 - 76:22
  O niečo ľahšie sa to dá robiť v malých spoločenstvách.
 • 76:22 - 76:26
  A ak zhromaždenia rastú, tak buď
 • 76:26 - 76:29
  niektorých členov, ktorí sú viacerí z určitej časti mesta,
 • 76:29 - 76:31
  vyslať, aby začali zakladať nový zbor na tom mieste,
 • 76:31 - 76:36
  alebo aspoň umožniť, aby sa stretávali v domácich skupinkách,
 • 76:36 - 76:39
  a aby si tak mohli slúžiť jeden druhému.
 • 76:39 - 76:41
  Ďalšia vec je veľmi dôležitá.
 • 76:41 - 76:47
  Pred niekoľkými týždňami som kázal na jednom mieste v Alabame,
 • 76:47 - 76:50
  skupine ľudí v meste Tharptown, Alabama.
 • 76:50 - 76:52
  A mám rád týchto ľudí, sú skvelí.
 • 76:52 - 76:58
  A tak som kázal a trvalo to už dosť dlho.
 • 76:58 - 77:02
  Viem, ťažko sa tomu dá uveriť, ale už to trvalo celkom dlho.
 • 77:02 - 77:04
  A povedal som. Teraz skončím.
 • 77:04 - 77:07
  Prekvapene sa na mňa pozreli. Povedal som im:"Viem nad čím teraz premýšľate."
 • 77:07 - 77:10
  "Premýšľate nad tým, že keď tu skončíme, pôjdete do El Rancho."
 • 77:10 - 77:16
  El Rancho je najobľúbenejšie mexická reštaurácia a je blízko zboru.
 • 77:16 - 77:21
  Vlastne je to jediná reštaurácia v celom mestečku.
 • 77:21 - 77:23
  A povedal som: "Viem o čo ide.
 • 77:23 - 77:25
  Už nepremýšľate o cirkvi.
 • 77:25 - 77:28
  Premýšľate nad tým ako pôjdete do El Rancho."
 • 77:28 - 77:31
  Vyzerali tak previnilo.
 • 77:31 - 77:34
  Ale ja som to povedal, lebo som ich chcel niečomu naučiť.
 • 77:34 - 77:44
  Povedal som:"Tu sa zastavme. Pýtajte sa sami seba. Záleží vám na cirkvi?"
 • 77:44 - 77:47
  Povedal som im:"Chcem, aby ste sa na vec pozreli trochu inak.
 • 77:47 - 77:51
  Teraz sedíte pod kázaným Božím slovom.
 • 77:51 - 77:55
  Spolu sme uctievali a spolu sme sa modlili.
 • 77:55 - 77:58
  Premýšľate nad tým, že už ste urobili niečo duchovné
 • 77:58 - 78:02
  a teraz odídete a pôjdete do El Rancho
 • 78:02 - 78:05
  a budete robiť niečo nie až tak duchovné."
 • 78:05 - 78:08
  A povedal som:"Potrebujete sa na to pozrieť takto.
 • 78:08 - 78:13
  Tu opúšťate zbor."
 • 78:13 - 78:15
  A oni boli prekvapení:"Dobre, ale čo tým myslíš?"
 • 78:15 - 78:19
  Povedal som:"Teraz tam pôjdete a budete sa rozprávať o svojom futbalovom tíme alebo o niečo inom,
 • 78:19 - 78:20
  nemusí to byť nevyhnutne tak."
 • 78:20 - 78:25
  Uvedomte si, že teraz pri kázaní sa spolu nezdieľate,
 • 78:25 - 78:27
  neslúžite si jeden druhému.
 • 78:27 - 78:30
  Počúvate kázeň, čo je samozrejme dôležité,
 • 78:30 - 78:32
  spolu ste uctievali a spolu ste sa modlili,
 • 78:32 - 78:35
  to všetko je dôležité a súčasťou cirkvi.
 • 78:35 - 78:38
  Vravíte si pôjdeme tam hneď ako sa to tu skončí.
 • 78:38 - 78:44
  Ale pôjdeme všetci do El Rancho a budeme tam ako cirkev?
 • 78:44 - 78:52
  Budeme tam sedieť pri stole so spoluveriacim,
 • 78:52 - 78:54
  hovoriť spolu, spoznávať sa spolu?
 • 78:54 - 79:02
  Zistíme, čo sa deje v ich živote? Zjeme nejaké čipsy... Boh je dobrý.
 • 79:02 - 79:04
  Spoznať jeden druhého,
 • 79:05 - 79:08
  milovať sa navzájom, byť jeden druhému požehnaním.
 • 79:08 - 79:13
  Ich predstava o cirkvi spočíva v tom prísť na to miesto,
 • 79:13 - 79:18
  spolu uctievať, počúvať kázanie a potom odísť.
 • 79:18 - 79:20
  Ale toto nie je cirkev.
 • 79:20 - 79:23
  To je len minimalistická verzia cirkvi.
 • 79:23 - 79:29
  Ale potom to vidíte ako miesto služby, stretávanie, miesto stretnutia.
 • 79:29 - 79:33
  Vy sa spoločne staráte jeden o druhého.
 • 79:33 - 79:39
  V Argentíne bol pastor, ktorého zbor narástol do počtu 600 členov.
 • 79:39 - 79:40
  A on sa potom takto vyjadroval.
 • 79:40 - 79:43
  Povedal:"Pretože zbor narástol na 600 členov,
 • 79:43 - 79:45
  cítil som sa zrazu mizerne."
 • 79:45 - 79:49
  Pokračoval:"Nakoniec ani neviem ako som sa dopracoval k tomu,
 • 79:49 - 79:52
  že som vedel, že niečo nie je v poriadku, že sa deje niečo hrozné."
 • 79:52 - 79:57
  A tak si zobral čas na modlitbu a pôst a štúdium Písma,
 • 79:57 - 80:01
  a zdalo sa mu, že Pán mu dal na srdce, skrze štúdium Písma,
 • 80:01 - 80:06
  že všetko, čo budoval bola len seno, drevo a slama,
 • 80:06 - 80:08
  a že musí začať odznova.
 • 80:08 - 80:12
  On je skutočne osobnosťou, skutočne skvelý rečník, vie ako sa majú veci robiť správne
 • 80:12 - 80:15
  a ľudia húfne prichádzali do jeho zboru.
 • 80:15 - 80:18
  A Boh prehovoril...
 • 80:18 - 80:20
  A on urobil toto:
 • 80:20 - 80:25
  Nasledujúcu nedeľu, viete oni mali veľkolepé uctievanie a aj iné veci,
 • 80:25 - 80:30
  a vedúci chvál pokračuje: "A teraz pastor Ortiz
 • 80:30 - 80:33
  príde a prinesie nám Božie slovo."
 • 80:33 - 80:35
  A on vstal a prišiel na to miesto
 • 80:35 - 80:49
  a povedal:"Milujte sa navzájom tak ako Ježiš miloval vás."
 • 80:49 - 80:50
  A posadil sa na svoje miesto.
 • 80:50 - 80:52
  A vedúci chvál vyskočil
 • 80:52 - 80:56
  a povedal:"Zaspievajme ešte jednu pieseň pred tým ako budeme mať hlavnú kázeň."
 • 80:56 - 81:00
  Tak zaspievajú ďalšiu pieseň a potom:"Teraz príde pastor...."
 • 81:00 - 81:10
  A on opäť:"No naozaj, milujte sa navzájom ako vás miloval Kristus."
 • 81:10 - 81:14
  A robil to takto po šesť týždňov.
 • 81:14 - 81:21
  A povedal, že na šiesty týždeň ako tam v predných radách sedeli dvaja diakoni,
 • 81:21 - 81:23
  jeden v prvej rade, ďalší v druhej rade,
 • 81:23 - 81:25
  ten v prvej rade sa otočil k tomu druhému.
 • 81:25 - 81:28
  Hneď ako pastor povedal "milujte sa navzájom",
 • 81:28 - 81:32
  ten diakon sa obrátil a povedal:
 • 81:32 - 81:36
  "Myslím, že už viem, čo sa nám snaží povedať."
 • 81:36 - 81:40
  A čo sa stalo bolo to, že si začali slúžiť jeden druhému,
 • 81:40 - 81:42
  starať sa jeden o druhého.
 • 81:42 - 81:46
  Duch Boží začal konať Jeho dielo.
 • 81:46 - 81:51
  Diakoni sa začali zaujímať o vdovy v zbore, ktoré boli osamelé.
 • 81:51 - 81:57
  Rôzne druhy skutkov. Rozumiete tomu?
 • 81:57 - 82:02
  Toto je cirkev. Toto je cirkev.
 • 82:02 - 82:11
  A pokračuje takto:"Vrúcne sa navzájom milujte bratskou láskou,
 • 82:11 - 82:16
  buďte v úcte jedni druhých predchádzajúci."
 • 82:16 - 82:22
  Človeče. My sme ľudia, ktorí veľa toho nevedia o úcte.
 • 82:22 - 82:25
  V Amerike, sme na seba pyšní.
 • 82:25 - 82:29
  "My nemáme kráľa a nikdy kráľa mať nebudeme.
 • 82:29 - 82:31
  A je mi jedno, kto si ty.
 • 82:31 - 82:34
  Som aspoň tak dobrý ako si ty."
 • 82:34 - 82:36
  To je naše zmýšľanie.
 • 82:36 - 82:41
  Duch nezávislosti - pred nikým sa neskloním.
 • 82:41 - 82:45
  Toto nie je kresťan.
 • 82:46 - 82:50
  On hovorí:"Buďte v úcte jedni druhých predchádzajúci,
 • 82:50 - 82:55
  nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi."(Rim 12,10-11)
 • 82:55 - 82:59
  Pozrite sa na to, čo znamená to leniví.
 • 82:59 - 83:02
  Nebuďte leniví vo vrúcnom milovaní sa navzájom.
 • 83:02 - 83:07
  Nebuďte leniví v uprednostňovaní jeden druhého.
 • 83:07 - 83:10
  "V nádeji sa radujúci, v súžení trpezliví,
 • 83:10 - 83:14
  na modlitbe zotrvávajúci." (za vašich bratov a sestry v Kristovi)
 • 83:14 - 83:19
  "V potrebách svätých sa zdieľajúci, za pohostinnosťou sa ženúci." (Rim 12,13)
 • 83:19 - 83:23
  Robíte to? Ste pohostinní?
 • 83:23 - 83:30
  Pozývate ľudí k vám domov, pohostíte ich?
 • 83:30 - 83:32
  Pozývate iných veriacich?
 • 83:32 - 83:36
  Ahoj, príď ma navštíviť zajtra ku mne domov.
 • 83:36 - 83:39
  Urobím niečo malé na zjedenie a budeme sa zdieľať o Pánovi.
 • 83:39 - 83:40
  Je váš dom otvorený pre iných?
 • 83:40 - 83:44
  Viete, že toto je jedna z vlastností staršieho zboru?
 • 83:44 - 83:48
  Starší má byť pohostinný. Má otvoriť svoj dom.
 • 83:48 - 83:50
  A ak takým nie je, tak nie je kvalifikovaný.
 • 83:50 - 83:54
  A je mi jedno, že je najlepším učiteľom na Zemi.
 • 83:54 - 83:55
  Chápete to?
 • 83:55 - 83:59
  Môžete povedať:"Môžeme mu to prepáčiť, pretože on je skvelý biblický učiteľ."
 • 83:59 - 84:01
  Nie, nemôžete.
 • 84:04 - 84:07
  "Žehnajte tým, ktorí vás prenasledujú, žehnajte, nie preklínajte."
 • 84:07 - 84:12
  Uvažujme o tom chvíľu.
 • 84:12 - 84:18
  Dám to do kontextu manželstva.
 • 84:18 - 84:21
  Muž povie:"Nedokážem milovať moju manželku."
 • 84:21 - 84:24
  A on je kresťanom. Je členom zboru.
 • 84:24 - 84:29
  Príde za pastorom a povie mu:"Nedokážem milovať moju manželku."
 • 84:29 - 84:31
  V poriadku. Nedokážeš ju milovať ako svoju manželku?
 • 84:31 - 84:33
  Nie.
 • 84:33 - 84:38
  A môžeš ju milovať ako svoju spoluveriacu?
 • 84:38 - 84:40
  Nie.
 • 84:40 - 84:45
  Môžeš ju milovať ako nezachránenú?
 • 84:45 - 84:47
  Nie.
 • 84:47 - 84:51
  Môžeš ju milovať ako tú, ktorá ťa prenasleduje a preklína ťa?
 • 84:51 - 84:52
  Nie.
 • 84:52 - 84:56
  Kristus ti prikazuje milovať ju vo všetkých týchto situáciách.
 • 84:56 - 85:00
  Vidíte. Nie ste povolaní milovať len svojho brata.
 • 85:00 - 85:04
  Vy ste povolaní, aby ste milovali tých, ktorí vás prenasledujú a preklínajú
 • 85:04 - 85:06
  a želajú si, aby ste boli prekliati na veky.
 • 85:06 - 85:14
  Ak ste povolaní milovať takého človeka, určite ste povolaní milovať svojho brata vo viere.
 • 85:14 - 85:17
  Chápete to?
 • 85:29 - 85:33
  Úprimne. Rozumiete, čo je zmyslom života?
 • 85:33 - 85:38
  Viete, nie všetkému zatiaľ rozumiem.
 • 85:38 - 85:40
  Nie som schopný všetko obsiahnúť.
 • 85:40 - 85:44
  A tak som si pomyslel:"Budem mať jeden cieľ."
 • 85:44 - 85:51
  Ale je to taký cieľ, ktorý v sebe zahrňuje všetko ostatné.
 • 85:52 - 86:04
  Ak môžem rásť v láske k mojej manželke,
 • 86:04 - 86:12
  ak jej môžem prejavovať lásku Kristovu...Tak to je môj cieľ.
 • 86:12 - 86:16
  Môžete povedať. "V poriadku. To je maličkosť."
 • 86:16 - 86:20
  Potom asi nie ste manželmi.
 • 86:22 - 86:24
  Pozrite sa na to takto:
 • 86:24 - 86:33
  Ak dokážem milovať osobu, s ktorou mám najužší, najintímnejší vzťah,
 • 86:33 - 86:39
  ona vidí všetky moje chyby, a ja musím znášať všetky jej,
 • 86:39 - 86:44
  potom milovať všetkých ostatných by nemal byť problém, však?
 • 86:44 - 86:48
  Raz som niekomu povedal: "Som už tak unavený."
 • 86:48 - 86:51
  Oni povedali:"Prečo ideš niekam založiť zbor?"
 • 86:51 - 87:04
  Povedal som:"Som už unavený z kázania kresťanstva. Chcem ho niekam ísť skutočne žiť."
 • 87:04 - 87:15
  Viete priatelia. Ak toto je cirkev a nie je to váš cieľ,
 • 87:15 - 87:18
  potom to, čo budete robiť je, že pôjdete von, privediete ľudí
 • 87:18 - 87:23
  a zdvojnásobíte synov zatratenia ako ste vy.
 • 87:25 - 87:33
  Cieľom je byť ako Kristus a nasledovať Ho.
 • 87:33 - 87:36
  To je cirkev.
 • 87:36 - 87:43
  Skupina ľudí oddaných Kristovi a oddaných jeden druhému.
 • 87:43 - 87:44
  Je to tak.
 • 87:44 - 87:49
  Môžete mať všetko ostatné. Môžete mať starších a všetko ostatné,
 • 87:49 - 87:56
  ale ak toto nemáte, tak nemáte cirkev.
 • 87:56 - 87:58
  V poriadku. Poďme sa pomodliť.
 • 87:58 - 88:01
  Otče, prichádzam pred Teba a modlím sa, Pane,
 • 88:01 - 88:07
  aby si nám pomohol porozumieť a aplikovať tieto pravdy,
 • 88:08 - 88:12
  aby sme boli nimi premenení, v mene Ježiš. Amen.
Title:
Cirkev podľa Biblie - Paul Washer
Description:

Cirkev je dnes presýtená myšlienkami svetskej antropológie, svetskej psychológie a sociológie. Nemyslite si, že budete mať biblickú cirkev, ak vašu evanjelizáciu očistíte od týchto vecí. Musíte od toho očistiť aj vaše manželstvá, aj vaše učenie o človeku, aj vaše učenie o pravde. Všetko musíte od toho očistiť. Božie slovo je pravdivé. A ak niečo nie je v súlade s Božím slovom, tak to nie je pravdivé. Neexistuje niečo pridané k pravde.

tags: cirkev, spoločenstvo, skutky, biblická, telo, veriaci, stretávanie

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:28:25

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions