Dutch subtitles

← Jonathan Foley: De andere ongemakkelijke waarheid

Get Embed Code
28 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 9 created 12/21/2012 by Els De Keyser.

 1. Vanavond wil ik het hebben over
 2. een enorm mondiaal probleem
 3. in verband met landgebruik,
  levensmiddelen en milieu.
 4. We krijgen er allemaal mee te maken.
 5. Ik heb het de andere ‘ongemakkelijke waarheid’ genoemd.
 6. Maar eerst maken we een kleine reis.

 7. We bekijken onze planeet eens
 8. bij nacht vanuit de ruimte.
 9. Zo ziet hij er uit
 10. vanuit een satelliet.
 11. Het eerste wat opvalt,
 12. is de in het oog springende
  menselijke aanwezigheid
 13. op onze planeet.
 14. We zien steden en olievelden,
 15. zelfs vissersvloten op zee.
 16. Wij domineren onze planeet
 17. vooral door het gebruik van energie,
 18. wat wij hier 's nachts zien.
 19. Maar we gaan het ook eens
 20. overdag bekijken.
 21. Dan zien we onze landschappen.
 22. Dit is Rondonia in het Amazonebekken,

 23. midden in het zuidelijke deel
  van de Braziliaanse Amazone.
 24. In de rechterbovenhoek
 25. zie je een dunne witte lijn.
 26. Dat is een weg die werd aangelegd in de jaren 70.
 27. In 2001
 28. zien we dat deze wegen
 29. steeds meer wegen genereren
 30. met aan het einde
  een kleine open plek in het regenwoud
 31. met hier en daar wat koeien
 32. voor het rundvlees.
 33. Deze koeien worden vooral in Zuid-Amerika,
 34. in Brazilië en Argentinië gegeten.
  Ze worden niet naar hier verscheept.
 35. Dit visgraatpatroon van ontbossing
 36. zien we overal in de tropen,
 37. maar vooral in dit deel van de wereld.
 38. Een beetje verder naar het zuiden

 39. komen we aan de Boliviaanse rand van de Amazone.
 40. In 1975 zie je
 41. die dunne witte lijn.
 42. Daar woonde een eenzame boer
 43. in het midden van de jungle.
 44. Maar in 2003,
 45. lijkt het landschap
 46. meer op dat van Iowa
  dan op een regenwoud.
 47. Dit zijn sojavelden.
 48. De sojabonen worden verscheept
  naar Europa en China
 49. als diervoeder.
  Na de gekkekoeienziekte
 50. willen we dieren geen dierlijk voedsel meer geven
 51. omdat dat de ziekte kan overbrengen.
 52. Daarom geven we hen meer plantaardige eiwitten.
 53. Sojabonen zijn dus echt de hoogte ingeschoten,
 54. waaruit blijkt hoe handel en mondialisering
 55. de regenwouden
 56. en het Amazonegebied beïnvloeden.
 57. We leven nu in een ongelooflijk
  onderling verbonden wereld.
 58. Steeds weer zien we

 59. dat overal in de wereld
 60. landschappen worden opgeofferd
 61. voor het kweken van voedsel
 62. en andere gewassen.
 63. We hebben ons onder andere afgevraagd

 64. welk gedeelte van de wereld
  wordt gebruikt om voedsel te telen,
 65. waar dat gebeurt, hoe we dat
 66. in de toekomst kunnen veranderen
  en wat dat inhoudt.
 67. Ons team heeft
 68. met behulp van satelliet-
  en grondgegevens
 69. landbouw op wereldwijde schaal in beeld gebracht.
 70. We kwamen tot dit verrassende resultaat.
 71. Deze kaart toont de aanwezigheid van landbouw
 72. op de planeet aarde.
 73. De groene zones zijn de gebieden
  die we gebruiken om gewassen te telen:
 74. tarwe, sojabonen, maïs, rijst en dergelijke.
 75. Dat zijn 16 miljoen vierkante kilometer land.
 76. Samen even groot als Zuid-Amerika.
 77. Samen even groot als Zuid-Amerika.
 78. Het tweede gebied, in het bruin,
  zijn de weidegebieden van de wereld,
 79. waar onze dieren leven.
 80. Dat is ongeveer 30 miljoen vierkante kilometer.
 81. de grootte van Afrika,
 82. een enorme hoeveelheid land,
  en het is het beste land, natuurlijk.
 83. Wat er nog over is, zijn gebieden
 84. als het midden van de Saharawoestijn,
 85. Siberië of het midden van een regenwoud.
 86. We gebruiken al een oppervlakte
  van een planeet aan grond.
 87. We zien dat ongeveer 40 procent
 88. van het aardoppervlak gebruikt wordt voor landbouw.
 89. Dat is 60 keer meer
 90. dan de gebieden waar we over klagen:
 91. onze wildgroei aan voorsteden
  en de steden waar de meeste mensen leven.
 92. De helft van de mensheid leeft vandaag in steden,
 93. maar een 60 keer groter gebied
  wordt gebruikt om voedsel te telen.
 94. Dat is een verbluffend resultaat.
 95. Het heeft ons echt geschokt.
 96. We gebruiken niet alleen
  een enorme hoeveelheid land voor de landbouw,

 97. maar we gebruiken ook veel water.
 98. Dit is een luchtfoto in Arizona.
 99. Als je je afvraagt
 100. wat ze daar telen, dan blijkt
 101. dat sla te zijn... midden in de woestijn
 102. met behulp van veel water.
 103. Het ironische is dat die waarschijnlijk verkocht wordt
 104. in onze supermarkten van de Twin Cities.
 105. Maar dat water komt ergens vandaan
 106. en wel van hier:
 107. de Colorado in Noord-Amerika.
 108. Dit was de Colorado op een typische dag in de jaren 50.
 109. Niet tijdens een overstroming of een droogte,
 110. maar op een gemiddelde dag zag het er zo uit.
 111. Maar vandaag ziet het er
  op een gemiddelde dag zo uit.
 112. Maar vandaag ziet het er
  op een gemiddelde dag zo uit.
 113. Dat komt door het bevloeien van de woestijn voor voedsel,
 114. of misschien wel voor de golfbanen in Scottsdale,
  kies maar.
 115. Dat zijn massa’s water,
  wij ontginnen water
 116. om voedsel te telen.
 117. De Colorado droogt verder naar de monding
 118. helemaal op en bereikt zelfs de oceaan niet meer.
 119. We hebben letterlijk in Noord-Amerika
 120. een hele rivier verbruikt voor irrigatie.
 121. Dat is nog niet eens
  het ergste voorbeeld in de wereld.

 122. Dat is waarschijnlijk het Aralmeer.
 123. Uit je aardrijkskundelessen
  herinner je je misschien wel
 124. dat het in de voormalige Sovjet-Unie
 125. tussen Kazachstan en Oezbekistan lag.
 126. Het was een van de grote binnenzeeën ter wereld.
 127. Maar dat lijkt een paradox.
  Het is namelijk
 128. omgeven door woestijn.
  Waarom ligt hier een meer?
 129. Door die twee kleine rivieren
 130. daar beneden rechts.
 131. Zij voorzien dit bekken van water.
 132. Deze rivieren voeren smeltwater
 133. uit de bergen in het oosten
 134. door de woestijn af naar het grote Aralmeer.
 135. In de jaren 50 besloten de Sovjets
  om dat water af te leiden
 136. om in de woestijn katoen te telen
 137. in Kazachstan, om dat te verkopen
  op de internationale markten
 138. voor vreemde valuta.
 139. Zij hadden het geld echt nodig.
 140. Je kan je voorstellen wat er gebeurt
 141. als je de watervoorziening
  naar het Aralmeer afsluit.
 142. Hier is het in 1973,
 143. 1986,
 144. 1999,
 145. 2004,
 146. en nu ongeveer 11 maanden geleden.
 147. Het is vrij opmerkelijk.
 148. Veel van jullie wonen in met Middenwesten.
 149. Stel je voor dat het het Bovenmeer
 150. of het Huronmeer zou zijn.
 151. Wat een verandering.
 152. Het gaat niet alleen om een verandering

 153. van de kustlijn,
  dit heeft een diepgaande invloed
 154. op het hele milieu in deze regio.
 155. Laten we hiermee beginnen.
 156. In de Sovjet-Unie was er geen Sierra Club,
 157. geen milieuorganisatie.
 158. Op de bodem van het Aralmeer
  liggen hopen rotzooi.
 159. Een heleboel giftig afval
 160. dat, nu het droog komt te liggen,
  door de wind wordt verspreid.
 161. Op een van die afgelegen
  en onmogelijk te bereiken eilandjes
 162. testte de Sovjet-Unie
 163. haar biologische wapens.
 164. Vandaag kan je ernaartoe wandelen.
 165. De weerpatronen zijn er veranderd.
 166. 19 van de 20 unieke vissoorten
 167. van het Aralmeer zijn van de aardbodem verdwenen.
 168. Dit is een milieuramp in het kwadraat.
 169. Ik wil het verduidelijken.

 170. Dit is een foto die Al Gore
  me een paar jaar geleden gaf.
 171. Hij trok ze toen hij lang geleden
 172. in de Sovjet-Unie was.
 173. Ze toont de vissersvloten op het Aralmeer.
 174. Zie je het gegraven kanaal?
 175. Ze probeerden wanhopig hun boten
 176. langs daar in de nog resterende bekkens te krijgen,
 177. maar moesten het uiteindelijk opgeven
 178. door de zich terugtrekkende kustlijn.
 179. Ik weet niet hoe jullie dat aanvoelen,
  maar ik ben bang
 180. dat toekomstige archeologen dit zullen opgraven
  en zich afvragen:
 181. “Wat ging er in die mensen om?”
 182. Dat is de toekomst die we kunnen verwachten.
 183. Wij gebruiken al ongeveer 50 procent
  van het zoete water van de Aarde.

 184. De landbouw alleen
 185. neemt daarvan 70 procent voor zijn rekening.
 186. We gebruiken veel water en land voor de landbouw.
 187. We gebruiken ook atmosfeer voor onze landbouw.
 188. Als we aan de atmosfeer denken,
 189. is dat meestal in termen
  van klimaatverandering en broeikasgassen,
 190. en meestal over energie.
 191. Landbouw is echter een van de grootste vervuilers
 192. wat broeikasgassen aangaat.
 193. We produceren koolstofdioxide
 194. door het verbranden van tropisch regenwoud,
 195. of methaan afkomstig van koeien en rijst
 196. of distikstofoxide door teveel bemesting.
 197. Landbouw blijkt 30 procent van de broeikasgassen
 198. in de atmosfeer te veroorzaken.
 199. Dat is meer dan al ons vervoer.
 200. Meer dan al onze elektriciteit.
 201. In feite meer dan enig andere productie.
 202. Het is de grootste uitstoter
 203. van broeikasgassen ter wereld.
 204. Toch wordt dat zelden vermeld.
 205. De landbouw heeft een enorme ecologische voetafdruk,

 206. De landbouw heeft een enorme ecologische voetafdruk,
 207. of het nu om de 40 procent van ons landoppervlak gaat
 208. of om de 70 procent van het water dat we gebruiken,
 209. of de 30 procent van onze uitstoot van broeikasgassen.
 210. We verdubbelden de stromen van stikstof en fosfor
 211. alleen door het gebruik van meststoffen.
 212. Dit gaf enorme problemen van waterkwaliteit van rivieren,
 213. meren en zelfs oceanen.
  Het is ook de grootste oorzaak
 214. van verlies aan biodiversiteit.
 215. Zonder twijfel is landbouw
 216. de meest verstorende factor op deze planeet
 217. sinds het einde van de ijstijd.
 218. Even belangrijk als de klimaatopwarming.
 219. En ze gebeuren beiden tegelijkertijd.
 220. Maar het is niet alleen maar kommer en kwel.

 221. Landbouw is iets goeds.
 222. In feite zijn we er volledig afhankelijk van.
 223. Het is geen keuze, geen luxe.
  Het is een absolute noodzaak.
 224. De zeven miljard mensen in de wereld vandaag
 225. hebben voedsel en dierenvoeders nodig,
 226. ook vezels en zelfs biobrandstoffen.
 227. In de toekomst gaan we
 228. nog meer vragen van de landbouw.
  We kunnen niet zonder.
 229. De landbouw zal nog moeten groeien,
 230. omwille van de groeiende bevolking.
  We zijn met zeven miljard mensen vandaag.
 231. Het gaat naar negen,
 232. waarschijnlijk negen en een half voordat we klaar zijn.
 233. Nog belangrijker
  is dat onze eetgewoontes veranderen.
 234. Naarmate de wereld rijker en dichter bevolkt wordt,
 235. zien we het vleesverbruik stijgen.
 236. Dat vraagt meer middelen
  dan een vegetarisch dieet.
 237. Er komen meer mensen,
  we eten meer en rijkere dingen.
 238. Tegelijkertijd hebben we een energiecrisis.
 239. We zullen olie door andere energiebronnen
  moeten vervangen.
 240. We gaan biobrandstoffen
 241. en bio-energiebronnen nodig hebben.
 242. Het is echt moeilijk om te zien
 243. hoe we de rest van de eeuw gaan doorkomen
 244. zonder ten minste een verdubbeling
  van wereldwijde landbouwproductie.
 245. Hoe gaan we dit te doen?

 246. Hoe gaan we wereldwijd de productie verdubbelen?
 247. We zouden meer land kunnen gaan bebouwen.

 248. Dat hebben we geanalyseerd.
  Aan de linkerkant staan
 249. de gewassen van vandaag,
  aan de rechterkant waar ze zouden kunnen staan
 250. op basis van bodem en klimaat,
  ervan uitgaande dat klimaatverandering
 251. geen spelbreker gaat zijn.
 252. Daar mogen we niet van uitgaan.
 253. We zouden meer land kunnen gaan bebouwen,
  maar het probleem is
 254. dat de resterende gronden
  in kwetsbare gebieden liggen.
 255. We willen de biodiversiteit,
  een hoop koolstof,
 256. daar beschermen.
 257. Meer landbouwgrond in beslag nemen
 258. kunnen we dus maar beter niet doen.
 259. Dat is ecologisch met vuur spelen.
 260. We kunnen misschien
  onze ecologische voetafdruk bevriezen

 261. door het land beter te gaan bewerken.
 262. We zijn bezig die plaatsen
  in de wereld aan te duiden
 263. waar we de opbrengst kunnen verbeteren
 264. zonder nadelige gevolgen voor het milieu.
 265. Die groene gebieden tonen
  waar de maïsopbrengsten
 266. al echt hoog zijn.
 267. Het zijn de plaatsen op aarde
  waar vandaag voor dat klimaat
 268. en bodemgesteldheid
  waarschijnlijk het maximum wordt bereikt.
 269. Maar de bruine en gele gebieden
  zijn plekken
 270. waar we misschien maar 20 of 30 procent
  van de opbrengst krijgen
 271. van wat het zou kunnen zijn.
 272. Die zie je vooral in Afrika,
  zelfs in Latijns-Amerika,
 273. maar interessant genoeg ook in Oost-Europa,
 274. in de voormalige Oostbloklanden.
 275. Agrarisch nog steeds een puinhoop.
 276. Dit vereist voedingsstoffen en water.
 277. Ofwel biologische ofwel conventionele
 278. of een mix van de twee.
 279. Planten hebben water en voedingsstoffen nodig.
 280. Maar we kunnen dit doen
  en nog slagen ook.
 281. Maar het moet zo gebeuren

 282. dat zowel de voedselbehoeften
 283. als het milieu in de toekomst worden veiliggesteld.
 284. We moeten erachter komen hoe je deze afweging
 285. tussen steeds meer voedsel en een gezond milieu
  beter kan laten functioneren.
 286. Nu is het nog een alles-of-niets-spel.

 287. Op de achtergrond telen we voedingsgewassen .
 288. Dit is een sojaveld.
 289. Dit bloemdiagram toont dat we er veel voedsel telen,
 290. maar we hebben er niet veel schoon water,
 291. niet veel koolstofopslag
  en niet veel biodiversiteit.
 292. Op de voorgrond zien we de prairie
 293. met een prachtige ecologie,
 294. maar je vindt er niets eetbaars.
 295. We moeten uitvissen hoe we
 296. dat kunnen combineren
  tot een nieuw soort landbouw.
 297. Vaak zeggen mensen me:

 298. "Heeft het wel zin?
 299. Biologisch voedsel, plaatselijk voedsel, GGO's,
  subsidies, wetten,
 300. allemaal goede ideeën,
 301. maar geen gouden tip.
 302. Wat nodig is,
  is een gouden combinatie.
 303. Daar hou ik van.
  Combineer ze
 304. en je verzet bergen,
 305. maar je moet ze wel combineren.
 306. We moeten een nieuw soort landbouw bedenken

 307. die de beste ideeën
 308. van de commerciële landbouw
  en de groene revolutie combineert
 309. met de beste ideeën over organische landbouw
  en lokale voedselbronnen.
 310. Dit moet samengaan met de beste ideeën
  voor behoud van het milieu.
 311. We moeten ze niet tegen elkaar uitspelen,
  maar ze laten samenwerken
 312. in een nieuwe vorm van landbouw,
 313. die ik ‘terracultuur’ noem:
  landbouw voor een hele planeet.
 314. Dit liep niet van een leien dakje.

 315. We deden ons best
  om het de mensen duidelijk te maken,
 316. om tegenwerking
 317. om te buigen tot samenwerking.
 318. Ik toon een korte video die laat zien
 319. hoe onze inspanningen beide kanten
 320. met elkaar laat converseren.
 321. (Muziek)
 322. ("Instituut voor het Milieu, Universiteit van Minnesota:
  Gedreven om te Ontdekken")
 323. (Muziek)
 324. ("De wereldbevolking groeit
 325. met 75 miljoen mensen per jaar.
 326. Dat is bijna de grootte van Duitsland.
 327. Vandaag zijn we met bijna 7 miljard mensen.
 328. In dit tempo bereiken we
  9 miljard mensen tegen 2040.
 329. Die allemaal voedsel zullen nodig hebben.
 330. Maar hoe?
 331. Hoe wij voeden een groeiende wereld
  zonder de planeet te vernietigen?
 332. We weten al dat verandering van het klimaat
  een groot probleem is.
 333. Maar het is niet het enige probleem.
 334. We moeten die andere ‘ongemakkelijke waarheid’
  onder ogen zien.
 335. Een wereldwijde crisis in de landbouw.
 336. Bevolkingsgroei + vleesconsumptie + zuivelverbruik + energiekosten + bio-energieproductie = druk op de natuurlijke hulpbronnen.
 337. De landbouw heeft beslag gelegd
  op meer dan 40% van het land.
 338. Op de wereld is er 16 miljoen km² akkerland.
 339. Dat is bijna de grootte van Zuid-Amerika.
 340. Weidegronden bedekken 30 miljoen km²,
  de grootte van Afrika.
 341. Weidegronden bedekken 30 miljoen km²,
  de grootte van Afrika.
 342. Landbouw gebruikt 60 keer meer land
  dan steden en randsteden samen.
 343. Het meeste water op de planeet dient voor irrigatie.
 344. We gebruiken elk jaar
  2.800 kubieke kilometer water op onze gewassen.
 345. Dat is genoeg om elke dag
  7.305 Empire-State-Buildings te vullen.
 346. Vele grote stromen hebben nu
  een verminderd debiet.
 347. Sommige zijn zelfs helemaal opgedroogd.
 348. Het Aralmeer is een woestijn geworden.
 349. De Colorado bereikt niet langer de oceaan.
 350. Meststoffen hebben de hoeveelheid fosfor en stikstof
  in het milieu meer dan verdubbeld.
 351. Het gevolg?
 352. Wijdverbreide waterverontreiniging
 353. en enorme aantasting van meren en rivieren.
 354. De landbouw levert de grootste bijdrage
  aan de klimaatverandering.
 355. Ze genereert 30% van de uitstoot
  van broeikasgassen.
 356. Dat is meer dan de emissies
  van alle elektriciteit en de industrie,
 357. of van alle vliegtuigen, treinen
  en auto’s in de wereld.
 358. De meeste landbouwemissies komen
  van de ontbossing in de tropen,
 359. methaan van dieren en rijstvelden,
 360. en distikstofoxide van overbemesting.
 361. Niets transformeert de wereld
  zozeer als de landbouw.
 362. Niets is belangrijker voor onze overleving.
 363. Dat is het dilemma...
 364. Aangezien de wereldbevolking
  met miljarden mensen aangroeit,
 365. moeten we onze wereldwijde voedselproductie verdubbelen,
  of zelfs verdrievoudigen.
 366. Hoe moet dat?
 367. We hebben een internationale dialoog nodig.
 368. We moeten investeren in echte oplossingen:
 369. stimuli voor landbouwers,
  precisielandbouw, nieuwe gewassen, druppelirrigatie,
 370. hergebruik van rioolwater,
  betere grondbewerkingspraktijken, slimmere diëten.
 371. We moeten iedereen rond de tafel krijgen.
 372. Voorstanders van commerciële landbouw,
 373. behoud van het milieu
 374. en biologische landbouw...
 375. moeten samenwerken.
 376. Er bestaat geen wonderoplossing.
 377. Dit vereist samenwerking,
 378. verbeelding,
 379. en vastberadenheid,
 380. omdat falen nu eenmaal geen optie is.
 381. Hoe voeden we de wereld
  zonder hem te vernietigen?
 382. We worden vandaag geconfronteerd
  met een van de grootste uitdagingen
 383. in de menselijke geschiedenis:
 384. de noodzaak om negen miljard mensen te voeden
 385. en wel duurzaam, billijk en rechtvaardig.
 386. En tegelijkertijd van onze planeet bewaren
 387. voor deze en toekomstige generaties.
 388. Dit zal een van de moeilijkste dingen zijn
 389. die we ooit hebben gedaan
  in de menselijke geschiedenis.
 390. We moeten het van de eerste keer goed doen.
 391. Er komt geen tweede kans.
 392. Heel erg bedankt. (Applaus)