Slovak subtitles

← Skryté zázraky prírodného sveta

Get Embed Code
46 Languages

Showing Revision 19 created 06/11/2014 by Ivana Kopisova.

 1. Čo majú spoločné
 2. technika, umenie a veda?
 3. Zvedavosť a údiv,
 4. lebo to nás podnecuje k bádaniu,
 5. keďže nás obklopujú veci, ktoré nevidíme.
 6. A ja nás rád pomocou filmu
 7. vezmem na cestu
 8. cez brány času a priestoru,
 9. aby sa zviditeľnilo neviditeľné,
 10. lebo práve táto cesta
 11. nám rozširuje obzory,
 12. mení naše vnímanie,
 13. otvára nám myseľ
 14. a dotýka sa nášho srdca.
 15. Tu je zopár scén
 16. z môjho filmu s technológiou 3D IMAX
 17. „Mysteries of the Unseen World“
  („Tajomstvá nevídaného sveta“)
 18. (hudba)

 19. Vo filme je pohyb,

 20. ktorý je pre naše oči príliš pomalý,
 21. no vďaka časozberným záberom
  môžeme spoznávať nové veci
 22. a obohacovať svoj pohľad na život.
 23. Vidíme, ako organizmy vychádzajú a rastú,
 24. ako sa vinič plazí z lesného podložia,
 25. aby uzrel slnečné svetlo.
 26. Zo širšieho uhla pohľadu
 27. vidíme vďaka časozberným
  záberom našu planétu v pohybe.
 28. Nedívame sa tak len na rozľahlosť prírody,
 29. ale aj na nepokojný pohyb ľudstva.
 30. Každá jedna bodka predstavuje
  dopravné lietadlo
 31. a keď premeníme údaje z leteckej dopravy
 32. do časozberných záberov,
 33. uvidíme niečo,
  čo je nad našimi hlavami neustále
 34. ale my to nevidíme:
 35. mohutnú sieť leteckej dopravy
  nad Spojenými štátmi.
 36. To isté môžeme urobiť s loďami na moriach.
 37. Prevedieme nazbierané údaje
  do časozberného záberu
 38. na globálnu ekonomiku v pohybe.
 39. Keď spojíme desaťročia nazbieraných dát,
 40. dostaneme pohľad na našu planétu
 41. ako jednotný organizmus,
 42. udržiavaný prúdmi, ktoré tečú oceánmi,
 43. a vírivými mrakmi v atmosfére,
 44. pulzujúci bleskami
 45. a ovenčený polárnou žiarou.
 46. A možno najlepší časozberný záber:
 47. anatómia zeme naživo.
 48. Opačný extrém nastane,

 49. keď pozorujeme veci, ktoré sú
  pre naše oči príliš rýchle,
 50. ale máme technológiu,
  ktorá nám umožňuje pohľad
 51. aj na takýto svet.
 52. Vysokorýchlostnými kamerami
 53. dokážeme dosiahnuť opak
  časozberných záberov.
 54. Dokážeme snímať obrazy
  tisíce ráz rýchlejšie,
 55. ako je naše videnie.
 56. Môžeme vidieť, ako pracujú
  dômyselné výtvory prírody,
 57. a možno sa môžeme pokúsiť ich napodobniť.
 58. Keď okolo vás preletí vážka,
 59. možno si neuvedomíte fakt,
 60. že je to najlepší letec v prírode.
 61. Môže sa vznášať, letieť dozadu
 62. alebo letieť hore bruchom.
 63. Sledovaním značiek na krídlach hmyzu
 64. si dokážeme predstaviť,
  aký prúd vzduchu vytvárajú.
 65. Nikto nepoznal toto tajomstvo,
 66. ale vysokorýchlostné kamery
  ukazujú, že vážka
 67. dokáže pohybovať každým
  zo štyroch krídiel v inom smere
 68. v tom istom čase.
 69. A to, čo sme sa naučili, nás môže viesť
 70. k novým druhom lietajúcich robotov,
 71. ktoré môžu rozšíriť náš pohľad
 72. na dôležité a vzdialené miesta.
 73. Sme takí veľkí, že nevnímame

 74. veci, ktoré sú príliš malé,
  aby sme ich videli.
 75. Elektrónový mikroskop
  vystreľuje elektróny,
 76. ktoré vytvárajú obrazy
 77. zväčšené až
 78. miliónkrát.
 79. Toto je vajíčko motýľa.
 80. Existujú neviditeľné príšery,
  ktoré žijú po celom vašom tele,
 81. napríklad roztoče, ktoré
  trávia celý svoj život
 82. usalašené vo vašich mihalniciach
 83. a v noci sa prechádzajú po vašej pokožke.
 84. Uhádli by ste, čo je toto?
 85. Koža žraloka.
 86. Ústa húsenice.
 87. Oko ovocnej mušky.
 88. Vaječná škrupina.
 89. Blcha.
 90. Jazyk slimáka.
 91. Myslíme si, že poznáme
  väčšinu živočíšnej ríše,
 92. ale môžu existovať milióny
  mikroskopických druhov,
 93. ktoré čakajú na objavenie.
 94. Pavúk má tiež veľké tajomstvá,

 95. pretože jeho hodvábne vlákna sú v prepočte
 96. silnejšie ako oceľ,
 97. ale úplne elastické.
 98. Táto cesta nás vedie do úplnej hĺbky
 99. nanosveta.
 100. Hodvábne vlákno je 100-krát tenšie
 101. ako ľudský vlas.
 102. A na ňom vidíme baktériu,
 103. a neďaleko tejto baktérie, 10-krát menší,
 104. vírus.
 105. A v ňom, 10-krát menšie,
 106. tri vlákna DNA
 107. a, na hranici schopností
  najsilnejších mikroskopov,
 108. jednotlivé atómy uhlíka.
 109. Dotykom tohoto mocného miktroskopu

 110. môžeme dokonca pohybovať atómami,
 111. a začať vytvárať úžasné nanozariadenia.
 112. Niektoré by jedného dňa
  mohli v našich telách pátrať
 113. po všetkých druhoch chorôb
 114. a popritom čistiť naše artérie.
 115. Miniatúrne chemické stroje budúcnosti
 116. by jedného dňa mohli opravovať DNA.
 117. Stojíme na prahu neuveriteľného pokroku,
 118. ktorý sa zrodil z našej túžby
 119. odhaliť tajomstvá života.
 120. Pod nekonečným dažďom kozmického prachu

 121. je vzduch plný peľu,
 122. mikrodiamantov a drahokamov z iných planét
 123. a výbuchov supernov.
 124. Ľudia prechádzajú životmi
 125. obkolesení neviditeľnými vecami.
 126. Poznanie, že okolo nás je toľko vecí,
 127. ktoré môžeme vidieť,
 128. navždy mení naše ponímanie sveta
 129. a pozorovaním nepoznaných
  svetov spoznávame,
 130. že sa nachádzame v žijúcom vesmíre,
 131. a tento nový pohľad vyvoláva údiv
 132. a inšpiruje nás, aby sme bádali
 133. na našom vlastnom ihrisku.
 134. Kto vie, čo ešte čaká na objavenie

 135. a aké nové udivujúce veci
  zmenia naše životy.
 136. To ešte len uvidíme.

 137. (potlesk)
 138. Ďakujem.
  (potlesk)