YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← DPA's Board Member Dr. Carl Hart Smacks Down Bill O'Reilly

Get Embed Code
20 Languages

Showing Revision 1 created 11/28/2018 by lan phung.

 1. gần đây các học sinh lớp 12 nói
  họ hút marijuana
 2. hôm nay số đó đã giảm xuống 22%
 3. chẳng phải số tôi vừa đưa sao?
 4. chà, số liệu không đúng.
 5. số liệu của ông sai rồi
 6. Liên hệ với viện sức khỏe Quốc Gia
 7. Tôi là thành viên của Viện
 8. con số của anh sai rồi
 9. Tôi đang nói với anh, 22% học sinh hút
  marijuana
 10. trong tháng qua
 11. Đó là một thực tế
 12. Tôi nghi ngờ , chúng ta không
  nhận thông tin sai này
 13. những nhà nghiên cứu...
 14. Đó là sai lầm
 15. Được rồi, à chúng ta sẽ gọi lại cho họ
 16. và mai tôi sẽ nói "đúng" hoặc "sai"