YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Albanian subtitles

← Dr. Carl Hart, Anëtar i Bordit të DPA's mposht Bill O'Reilly-in

Get Embed Code
20 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 1 created 03/25/2014 by Arjan Bilo.

 1. Maturantët thonë që kohët e fundit
  pijnë marijuana
 2. sot ai numër është në 22%.
 3. Jo shifra që dhashë unë?
 4. Epo, shifra juaj është e gabuar.
 5. Shifra juaj është e gabuar.
 6. Konfirmoje me Institutin Kombëtar të Shëndetit.
 7. Jam anëtar këshilli
  në Institutin Kombëtar të Shëndetit
 8. shifra juaj është e gabuar.
 9. Po ju them, 22% e maturantëve
  tymosën marijuana
 10. muajin e fundit.
 11. Ky është një fakt.
 12. Dyshoj se është fakt,
  se nuk shkojmë deri në atë pikë.
 13. epo këta studiues...
 14. Kjo është e gabuar.
 15. Në rregull, do të lidhemi përsëri me ta
 16. dhe nesër do të them
  'po' ose 'jo'.