Return to Video

Maya Lin: New York | "Exclusive" | Art21

 • 0:08 - 0:11
  [Maya Lin: New York]
 • 0:24 - 0:28
  [NGƯỜI] Đó đều là ngẫu nhiên, vì vậy bạn không thể tạo ra bất kỳ hình mẫu nào,
 • 0:28 - 0:32
  và bạn luôn luôn phải thay đổi khoảng cách--
 • 0:33 - 0:36
  bạn làm cho cặp đôi này gần nhau hơn và một cặp khác thì xa ra...
 • 0:36 - 0:37
  [JAMES EWERT, TRỢ LÝ STUDIO]
 • 0:37 - 0:42
  Nhưng đối với khu vực này, nơi là đoạn cuối của dòng sông và nó thực sự hẹp,
 • 0:42 - 0:45
  nó thường là chỉ là một pin, do đó, nó chỉ khác nhau trong một kích thước,
 • 0:45 - 0:49
  nhưng nó không giống như có một mô hình ở tất cả.
 • 0:50 - 0:55
  [LIN] Nói chung khi người trải nghiệm một cái gì đó có nghĩa là, nói, một ngàn dặm dài,
 • 0:55 - 1:02
  mặc dù bạn nhìn thấy một bản đồ và kế hoạch, kinh nghiệm của bạn của một đường thủy nhất định là những gì bạn biết.
 • 1:02 - 1:07
  Đó là thực sự khó khăn để hiểu một đại dương.
 • 1:07 - 1:09
  Đó là thực sự khó khăn để hiểu một con sông.
 • 1:09 - 1:12
  Bởi vì, một lần nữa, họ có xu hướng khoảng biên giới--
 • 1:12 - 1:16
  họ có xu hướng khoảng rất nhiều khu vực khác nhau.
 • 1:16 - 1:21
  Do đó, nó sẽ bắt đầu suy nghĩ của những người làm, vì thiếu một từ tốt hơn,
 • 1:21 - 1:24
  chỉ là một đối tượng rất quý giá...
 • 1:24 - 1:32
  Bắt đầu để có được bạn nghĩ rằng hệ thống sông như một cái gì đó là nhiều hơn nữa kiểm soát hoặc hữu hạn
 • 1:32 - 1:35
  hoặc cái gì đó là một sinh vật từ.
 • 1:40 - 1:44
  Hiển thị ở New York sẽ tập trung chủ yếu ở New York.
 • 1:48 - 1:53
  Tôi đang cố gắng để có được để hiểu một nơi, như thành phố New York,
 • 1:53 - 1:55
  Những gì là nghĩa đen dưới chân của chúng tôi.
 • 1:55 - 1:58
  Những gì sử dụng để có trong lịch sử, topographically,
 • 1:58 - 2:01
  cũng như những gì đang có ngay bây giờ.
 • 2:12 - 2:19
  Vì vậy, một trong hai điều thả neo cho thấy là các vòng tròn đá rất lớn.
 • 2:19 - 2:25
  Và điều này cũng sẽ hiển thị như là một diễn viên mảnh bạc tái chế.
 • 2:25 - 2:28
  Và đây là Manhattan.
 • 2:28 - 2:37
  Mảnh này là có là một dòng sông pin của các dòng suối được sử dụng để vượt qua midtown Manhattan,
 • 2:37 - 2:40
  Tây sang đông.
 • 2:42 - 2:45
  Tôi muốn tạo ra một hệ thống đường thủy khác,
 • 2:45 - 2:51
  do đó, điều này là, loại, nghĩa là vùng lũ lụt bão Sandy.
 • 2:52 - 2:58
  Và vì vậy chúng ta sẽ lần lượt là xuống sông pin khá lớn.
 • 2:59 - 3:03
  Tôi không biết nếu nó là quan trọng cho bất cứ ai khác khác hơn là tôi--
 • 3:03 - 3:06
  Tôi đang thu hút của nó. Và tôi nghĩ rằng trong công việc của tôi,
 • 3:06 - 3:13
  Tôi đã cố gắng để lộ các khía cạnh của thế giới tự nhiên mà bạn có thể không suy nghĩ về.
 • 3:15 - 3:19
  Sau khi cơn bão Sandy, chúng tôi đang trở nên phải rất ý thức của edge của nước của chúng tôi,
 • 3:19 - 3:24
  đó là một cái gì đó Manhattan đã không thực sự tập trung vào.
 • 3:24 - 3:31
  Tôi nghĩ rằng các cuộc thảo luận ngay bây giờ là: Vâng, nếu chúng tôi đã không phá hủy tất cả các tầng oyster--
 • 3:31 - 3:35
  giường oyster đã thực sự có để giảm thiểu rất nhiều cơn bão tăng.
 • 3:35 - 3:42
  Hoặc, nếu các đầm lầy muối để chống lại... họ đang có như của chúng tôi dòng đầu tiên của quốc phòng.
 • 3:43 - 3:47
  Chúng tôi có Hãy nhớ rằng đây là những gì Manhattan sử dụng để,
 • 3:47 - 3:56
  và nếu chúng ta nhớ nó, chúng tôi có thể khôi phục nó trở lại để một phần nhỏ của những gì nó phong phú.
 • 3:56 - 4:01
  Chúng tôi không muốn phá vỡ hệ sinh thái cơ bản dịch vụ,
 • 4:01 - 4:05
  đó làm sạch máy của chúng tôi, làm sạch nước của chúng tôi...
 • 4:05 - 4:07
  Và nó là một vấn đề đạo Đức.
 • 4:07 - 4:12
  Một loài hoàn toàn không có quyền để đánh bại các hành tinh.
 • 4:12 - 4:15
  Bạn đã biết, tôi tò mò nếu tôi có một tác động.
 • 4:15 - 4:18
  Là một nghệ sĩ, tôi không muốn được preachy.
 • 4:18 - 4:23
  Vì vậy tôi nghĩ rằng tác phẩm điêu khắc của mình, họ đã đưa ra sự kiện.
 • 4:23 - 4:29
  Tôi là một người về cơ bản yêu thương để khai thác các sự kiện và lùi lại.
 • 4:33 - 4:43
  Nếu chúng tôi quên những gì sử dụng để, sau đó chúng tôi đã mất khả năng thực sự là nhạy cảm với môi trường xung quanh của chúng tôi.
Title:
Maya Lin: New York | "Exclusive" | Art21
Description:

Episode #179: Speaking from her Manhattan studio in late 2012 and early 2013, artist Maya Lin discusses her new body of work, which is shown at The Pace Gallery in New York City. Lin began this series of sculptures by examining New York's ecological past—going back to the time when streams and marshes covered Manhattan through to Hurricane Sandy when rising sea levels wreaked havoc on the city. As a lifelong environmental activist, Lin has continually created artworks that encourage viewers to rethink their immediate surroundings.

Maya Lin catapulted into the public eye when she submitted the winning design in the national competition for the Vietnam Veterans Memorial in Washington D.C. Trained as an artist and architect, her sculptures, parks, monuments, and architectural projects are linked by a desire to make a place for individuals within the landscape.

CREDITS: Producer: Ian Forster. Interview: Ian Forster. Camera: Ian Forster, Rafael Salazar Moreno & Ava Wiland. Sound: Amanda Long & Ava Wiland. Editor: Morgan Riles. Additional Media Courtesy: ABC News, Google Maps, Metropolitan Transit Authority & WNYC. Artwork Courtesy: Maya Lin & The Pace Gallery. Special Thanks: James Ewart.

more » « less
Video Language:
English
Team:
Art21
Project:
"Extended Play" series
Duration:
04:56

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revisions