Return to Video

Unplugged - Variables in Envelopes

 • 0:04 - 0:07
  กิจกรรมอันปลั๊ก : ตัวแปรในซองจดหมาย
 • 0:23 - 0:25
  บทนี้เป็นเรื่องของตัวแปรในซองจดหมายค่ะ
 • 0:26 - 0:30
  เราจะศึกษาวิธีแต่งประโยค
  โดยที่ยังมีข้อมูลไม่ครบ
 • 0:30 - 0:34
  เราส่วนมากจะคุ้นเคย
  กับการเติมคำในช่องว่าง
 • 0:34 - 0:37
  ตั้งแต่เขียนชื่อตัวเองลงในการบ้าน
 • 0:37 - 0:40
  บางครั้งมีช่องว่างที่ต้องเติม
  มากกว่า 1 ช่อง
 • 0:40 - 0:46
  ในกรณีนี้ แต่ละช่องมีแถบกำหนด
  เราจะได้รู้ว่าช้อมูลใดควรใส่ช่องไหน
 • 0:47 - 0:50
  ตัวแปรคือตัวรักษาตำแหน่งข้อมูล
  ที่เปลี่ยนแปลงได้
 • 0:50 - 0:55
  การใช้ตัวแปรสำหรับข้อมูลที่ขาดนั้น
  เราสามารถจัดการสิ่งที่เราทำอยู่ได้
 • 0:56 - 0:59
  และคนอื่นเติมข้อมูลตรงนั้นภายหลัง
 • 0:59 - 1:02
  เราใช้ตัวแปรในซอฟต์แวร์เยอะมาก
 • 1:02 - 1:07
  ใช้ตัวแปรกำหนดตำแหน่งของชื่อ อีเมล
  กระทั่งชื่อผู้ใช้งาน
 • 1:07 - 1:10
  โปรแกรมจะได้รู้ว่ารายละเอียดพวกนั้น
  จะปรากฎตรงไหน
 • 1:11 - 1:12
  หลังจากที่ผู้ใช้งานกรอกแล้วค่ะ
 • 1:13 - 1:15
  เราใช้ตัวแปรตลอด เวลาทำงาน
 • 1:15 - 1:20
  ถ้าต้องการเก็บข้อมูลไว้ภายหลัง
  เราก็ใช้ตัวแปรค่ะ
 • 1:20 - 1:24
  สมมติเราจะนับจำนวนครั้งที่ผู้ใช้งานทวิต
 • 1:24 - 1:28
  พอทวิตหนึ่งครั้ง ก็บวกหนึ่งไป
 • 1:28 - 1:32
  พอผู้ใช้ลบทวิต ก็ลบหนึ่งไป
 • 1:33 - 1:36
  ถ้าอยากรู้ว่าผู้ใช้งานสักคน
  ทวิตไปกี่ครั้งแล้ว
 • 1:36 - 1:38
  ก็แค่ดูที่ตัวแปรค่ะ
Title:
Unplugged - Variables in Envelopes
Video Language:
English
Duration:
01:43

Thai subtitles

Revisions