Return to Video

Unplugged - Variables in Envelopes

 • 0:23 - 0:26
  या धड्याचं नाव आहे पाकीटातली व्हेरीएबल्स.
 • 0:26 - 0:30
  आपल्याकडं काही माहिती उपलब्ध नसतानासुद्धा आपण वाक्यं कशी तयार करू शकतो, हे आपण शिकणार आहोत.
 • 0:30 - 0:34
  आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांना गाळलेल्या जागा
  भरा ही संकल्पना माहिती आहे.
 • 0:34 - 0:37
  आपण आपलं नाव गृहपाठात लिहितानासुद्धा
  हे करतो.
 • 0:37 - 0:41
  कधीकधी, एकापेक्षा जास्त गाळलेल्या जागा
  भरायच्या असतात आणि अशावेळी
 • 0:42 - 0:46
  आपण त्या रिकाम्या जागेला एक नाव देतो
  म्हणजे आपल्याला कुठली माहिती कुठं भरायची ते कळेल.
 • 0:47 - 0:51
  आपण जी माहिती बदलू शकतो त्या जागी प्लेसहोल्डर्स
  म्हणून व्हेरीएबल्स वापरले जातात.
 • 0:51 - 0:56
  नसलेल्या माहितीसाठी व्हेरीएबल वापरून, आपण
  जे काही करत होतो त्यावर काम करण्याकडे परत जाऊ शकतो
 • 0:56 - 1:00
  आणि कोणालातरी ती माहिती नंतर भरायला
  सांगू शकतो.
 • 1:00 - 1:02
  सॉफ्टवेअरमध्ये, आपण खूप वेळा
  व्हेरीएबल्स वापरतो.
 • 1:03 - 1:07
  आपण नाव, इमेल पत्ता आणि अगदी युजरच्या नावासाठीसुद्धा प्लेसहोल्डर्स म्हणून व्हेरीएबल्स वापरतो.
 • 1:07 - 1:10
  अशाप्रकारे, आपण हा तपशील युजरने
  भरल्यावर कुठे दिसेल,
 • 1:10 - 1:12
  ते प्रोग्रॅमला सांगतो.
 • 1:13 - 1:15
  आम्ही आमच्या कामात नेहमी
  व्हेरीएबल्स वापरतो.
 • 1:15 - 1:20
  तुम्हाला कोणत्याही वेळी नंतर वापरण्यासाठी माहिती साठवायची असेल तर आपण व्हेरीएबल वापरतो.
 • 1:21 - 1:24
  समजा आपल्याला युजरनं कितीवेळा
  ट्विट केलं आहे हे मोजायचं आहे.
 • 1:26 - 1:29
  युजरनं प्रत्येकवेळा ट्विट केलं की
  आपण त्या संख्येत एक मिळवू.
 • 1:29 - 1:32
  आणि प्रत्येकवेळी युजरनं ट्विट डीलीट केलं की
  आपण त्या संख्येतून एक वजा करू.
 • 1:33 - 1:36
  आपल्याला कोणात्याही वेळी युजरनं कितीवेळा ट्विट केलं ती संख्या हवी असेल तेव्हा
 • 1:36 - 1:38
  आपण फक्त तो व्हेरीएबल बघू.
Title:
Unplugged - Variables in Envelopes
Video Language:
English
Duration:
01:43

Marathi subtitles

Revisions