Thai subtitles

← วัฏจักรคาร์บอน - นาธานเนียน แมนนิ่ง (Nathaniel Manning )

ชมบทเรียนได้ที่: http://ed.ted.com/lessons/the-carbon-cycle-nathaniel-manning

วัฏจักรที่แท้จริงของคาร์บอนคืออะไร ? นาธานเนียน แมนนิ่ง ได้นำเสนอเรื่องราวที่มองย้อนกลับไปที่พื้นฐานความสัมพันธ์ของวัฏจักรคาร์บอน มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

บทเรียนโดย นาธานเนียน แมนนิ่ง ภาพการ์ตูนโดย จิลล์ จอห์นสัน

Get Embed Code
28 Languages