Return to Video

Monetizing a Commerce Site Monetization Strategies App Monetization Udacity

 • 0:01 - 0:03
  Khi kiếm tiền trên trang
  web thương mại điện tử,
 • 0:03 - 0:06
  có bốn nguyên tắc
  chính cần ghi nhớ.
 • 0:06 - 0:10
  Đầu tiên, để người dùng khám
  phá trước khi sử dụng.
 • 0:10 - 0:13
  Thứ hai, để người dùng mua như khách.
 • 0:13 - 0:16
  Thứ ba, giúp họ dễ dàng
  hoàn tất từ thiết bị khác.
 • 0:16 - 0:21
  Thứ tư, sử dụng thông tin hiện
  có để tạo thuận tiện tối đa.
 • 0:21 - 0:22
  Giờ hãy đi sâu hơn vào từng nguyên tắc.
 • 0:24 - 0:29
  Yêu cầu đăng nhập hoặc tạo tài khoản quá
  sớm trong trải nghiệm trang web có thể
 • 0:29 - 0:31
  ảnh hưởng tiêu cực đến việc chuyển đổi.
 • 0:31 - 0:34
  Hãy chặn kẻ thù này
  ngay tại cổng đăng ký.
 • 0:34 - 0:37
  Đừng yêu cầu khách hàng
  đăng ký tài khoản trước.
 • 0:37 - 0:40
  Chúng tôi hiểu rằng tiếp cận
  thông tin và sở thích của
 • 0:40 - 0:44
  khách hàng có thể cần thiết
  để trang web thành công.
 • 0:44 - 0:46
  Nhưng đừng yêu cầu quá
  sớm trong quy trình.
 • 0:46 - 0:49
  Bạn có thể nhìn thấy ở đây bên trái,
 • 0:49 - 0:54
  ví dụ về cửa sổ bật mở có thể chặn
  người dùng đạt được mục đích.
 • 0:54 - 0:57
  Tuy nhiên, ở đây bên phải
  bạn có thể đạt mục đích
 • 0:57 - 0:59
  và duyệt ngay trang web.
 • 1:00 - 1:03
  Cung cấp lựa chọn thanh
  toán như khách và
 • 1:03 - 1:06
  khuyến khích đăng ký
  với quyền lợi rõ ràng.
 • 1:06 - 1:11
  Nếu mọi người có thể mua trên
  trang web thì bạn có thể muốn
 • 1:11 - 1:16
  nhắm tới lựa chọn cho phép người
  dùng thanh toán như khách.
 • 1:16 - 1:19
  Lựa chọn khách được ưa chuộng
  khắp nơi khi người dùng không
 • 1:19 - 1:21
  có tài khoản hiện thời.
 • 1:22 - 1:24
  Vào cuối quy trình thanh
  toán như khách,
 • 1:24 - 1:29
  bạn có cơ hội khác để khiến
  người dùng tạo tài khoản.
 • 1:29 - 1:32
  Bạn có thể truyền tải quyền lợi
  rõ ràng để họ tạo tài khoản,
 • 1:32 - 1:36
  ví dụ, để họ có thể
  theo dõi đơn hàng.
 • 1:36 - 1:40
  Hãy nhớ rằng bạn không muốn
  phủ nhận quyền lợi mua của
 • 1:40 - 1:45
  người dùng miễn phí bằng một
  quy trình không suôn sẻ.
 • 1:45 - 1:49
  Tất cả các trình duyệt đều có thể
  tự động điền mẫu đơn, vì vậy
 • 1:49 - 1:51
  hãy chắc chắn bạn đang dùng nó.
 • 1:52 - 1:57
  Cung cấp cách lưu hoặc chia sẻ
  thông tin dễ dàng trên các thiết bị,
 • 1:57 - 2:02
  cung cấp tính năng cho phép người
  dùng chọn nơi họ dừng lại.
 • 2:02 - 2:05
  Tìm kiếm cơ hội thiết lập
  hành vi người dùng và
 • 2:05 - 2:09
  tạo điều kiện chuyển đổi chéo
  kênh qua trang web di động.
 • 2:10 - 2:13
  Người dùng chuyển từ thiết bị
  này sang thiết bị khác hoặc
 • 2:13 - 2:17
  chỉ muốn quay lại trang
  ở trên cùng thiết bị.
 • 2:17 - 2:20
  Chức năng này có thể
  giúp họ rất nhiều.
 • 2:20 - 2:24
  Như bạn có thể thấy ở đây, họ có thể gửi
  email hoặc chia sẻ trên mạng xã hội.
 • 2:25 - 2:29
  Hãy sử dụng thông
  tin bạn có hoặc
 • 2:29 - 2:35
  sử dụng dịch vụ thanh toán bên thứ ba để
  khiến việc chuyển đổi dễ dàng hơn.
 • 2:35 - 2:38
  Cách hữu ích khác để tối ưu hóa
  trải nghiệm chuyển đổi cho
 • 2:38 - 2:39
  người dùng là biết và
 • 2:39 - 2:45
  sử dụng thông tin mà
  người dùng đã cung cấp.
 • 2:45 - 2:49
  Chức năng tự động điền thông tin cũng
  là lợi ích lớn đối với người dùng.
 • 2:49 - 2:52
  Để tìm hiểu thêm, bạn chỉ
  cần nhấp vào liên kết này.
Title:
Monetizing a Commerce Site Monetization Strategies App Monetization Udacity
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD518 - App Monetization
Duration:
02:53

Vietnamese subtitles

Revisions