Swedish subtitles

← Vad är så speciellt med den mänskliga hjärnan?

Get Embed Code
42 Languages

Showing Revision 32 created 01/16/2015 by Annika Bidner.

 1. Vad är så speciellt
  med den mänskliga hjärnan?
 2. Varför är det så
  att vi studerar andra djur
 3. istället för att de studerar oss?
 4. Vad har, eller gör en mänsklig hjärna
 5. som ingen annan hjärna gör?
 6. När jag blev intresserad av detta
  för ungefär 10 år sedan,
 7. trodde forskarna att de visste
  hur olika hjärnor var byggda.
 8. Då det var baserat på få bevis,
 9. trodde forskare att alla däggdjurshjärnor
 10. inklusive den mänskliga hjärnan,
 11. var byggda på samma sätt,
 12. med ett antalet neuroner som
 13. var proportionell
  med storleken på hjärnan.
 14. Det innebär att två lika stora hjärnor,
 15. som dessa två, med vikten 400 gram,
 16. borde ha samma antal neuroner.
 17. Så, om neuronerna fungerar som
 18. informationsprocessorer i hjärnan,
 19. så borde innehavarna
  av dessa två hjärnor,
 20. ha liknande kognitiva förmågor.
 21. Men ändå, är den ena en schimpans,
 22. och den andra en ko.
 23. Nu har kanske kor ett väldigt rikt
 24. inre mentalt liv och är så smarta
 25. att de väljer att inte låta oss inse det,
 26. men vi äter dem.
 27. Jag tror att de flesta håller med
 28. om att schimpanser har tillgång
  till mer komplexa, utvecklande
 29. och flexibla beteenden än vad kor är.
 30. Så detta är första indikationen att
 31. "alla hjärnor är gjorda
  på samma sätt"-scenariot
 32. inte riktigt stämmer.
 33. Men låt oss spela med.

 34. Om alla hjärnor var byggda på samma sätt
 35. och man skulle jämföra djur
  med olika stora hjärnor,
 36. så skulle stora hjärnor
  alltid ha fler neuroner
 37. än små hjärnor, och ju större hjärna,
 38. desto fler kognitiva färdigheter
  skulle dess ägare ha.
 39. Så den största hjärnan, skulle alltså vara
 40. den med störst kognitiv förmåga.
 41. Och här kommer dåliga nyheter:
 42. Vår hjärna, inte den största.
 43. Det verkar ganska irriterande.
 44. Vår hjärna väger mellan 1,2 och 1,5 kilo,
 45. men en elefants hjärna
  väger mellan 4 och 5 kilo,
 46. och en valhjärna kan väga upp till 9 kilo,
 47. vilket är anledningen till att forskare
  brukade dra till med att säga
 48. att vår hjärna måste vara speciell
 49. för att förklara våra kognitiva förmågor.
 50. Den måste verkligen vara enastående,
 51. ett undantag från regeln.
 52. Deras är kanske större, men vår är bättre
 53. och den kunde vara bättre, till exempel
 54. genom att den verkar större än den borde.
 55. med en mycket större hjärnbark
  än vad vi borde ha,
 56. för vår kroppsstorlek.
 57. Det skulle ge oss extra hjärnbark
 58. att göra intressantare saker
  än att sköta driften av kroppen.
 59. Detta är för att hjärnans storlek
 60. vanligtvis följer storleken på kroppen.
 61. Så huvudorsaken till att säga
 62. att vår hjärna är större än den borde vara
 63. kommer från jämförelser av oss själva
 64. med stora apor.
 65. Gorillor kan vara 2-3 gånger större än vi,
 66. och borde då ha större hjärnor än vi.
 67. men istället är det tvärt om.
 68. Vår hjärna är 3 gånger större
  än en gorillahjärna.
 69. Den mänskliga hjärnan
  verkar också speciell

 70. gällande energimängd
  som den använder.
 71. Även om den endast utgör
  2 procent av kroppens vikt
 72. använder den 25 procent av all energi
 73. som kroppen behöver
  för att fungera per dag.
 74. Det är 500 kalorier
  av totalt 2000 kalorier.
 75. enbart för att hålla din hjärnan i arbete.
 76. Så, den mänskliga hjärnan
  är större än den borde vara,

 77. den använder mer energi än den borde,
 78. så den är speciell.
 79. Och här började
  den här historien störa mig.
 80. Inom biologin letar vi efter regler
 81. som är giltiga för alla djur
  och till livet i allmänhet,
 82. så varför skulle evolutionens lagar
 83. gälla alla andra, men inte oss?
 84. Kanske problemet var uppfattningen att
 85. alla hjärnor var gjorda på samma sätt.
 86. Kanske två lika stora hjärnor
 87. kan vara gjorda av olika antal neuroner.
 88. Stora hjärnor kanske
 89. inte alls måste ha fler neuroner
 90. än en hjärna av mer blygsam storlek.
 91. Kanske har den mänskliga hjärnan
  flest antal neuroner
 92. av alla hjärnor, oavsett storleken,
 93. speciellt i hjärnbarken.
 94. Så för mig blev
 95. den viktiga frågan att besvara:
 96. Hur många neuroner
  har den mänskliga hjärnan,
 97. och hur är det jämförbart
  med andra djur?
 98. Nu har du kanske hört eller läst

 99. att vi har 100 miljarder neuroner,
 100. så för 10 år sedan
  frågade jag mina kollegor
 101. om de visste var siffran kom ifrån.
 102. Men ingen visste.
 103. Jag har letat i litteratur
 104. efter den ursprungliga referensen,
 105. men kunde aldrig hitta den.
 106. Det verkade som om ingen
  faktiskt hade räknat
 107. den mänskliga hjärnans neuroner,
 108. eller i någon annan hjärna
  heller för den delen.
 109. Så jag kom på ett eget sätt
  att räkna celler i hjärnan,

 110. och det bestod i huvudsak av
 111. att lösa upp hjärnan till soppa.
 112. Det fungerar så här:
 113. Man tar en hjärna, eller delar av hjärnan,
 114. och löser upp den i diskmedel,
 115. som förstör cellmembranen,
 116. men lämnar cellkärnan intakt,
 117. då får man en lösning med fria cellkärnor,
 118. som ser ut så här,
 119. som en klar soppa.
 120. Den här soppan innehåller alla kärnor
 121. som en gång var en mushjärna.
 122. Det fina med en soppa är
  att eftersom det är soppa,
 123. kan man skaka om den och få kärnorna
 124. jämt fördelade i vätskan,
 125. och genom att titta i ett mikroskop
 126. på endast 4-5 prov av denna vätska,
 127. kan man räkna kärnorna och därmed säga
 128. hur många celler den hjärnan hade.
 129. Det är enkelt, okomplicerat
 130. och det går snabbt.
 131. Vi har använt metoden
  och räknat neuronerna
 132. i ett dussintal olika arter hittills,
 133. och det visade sig att alla hjärnor
 134. inte är gjorda på samma sätt.
 135. Om vi tar gnagare och primater.
 136. I större gnagarhjärnor, ökar
 137. neuronernas medelstorlek,
 138. så hjärnans fylls väldigt snabbt
 139. och hjärnans storlek ökar snabbare
  än den ökar antalet neuroner.
 140. Men primater ökar neuronantalet
 141. utan att neuronerna blir större,
 142. vilket är ett ekonomiskt sätt
 143. att få fler neuroner i hjärnan.
 144. Resultatet är att en primathjärna
 145. alltid har fler neuroner
  än en gnagarhjärna av samma storlek,
 146. och ju större hjärnorna är,
 147. desto större kommer skillnaden att bli.
 148. Hur är det då med våra hjärnor?
 149. Vi kom fram till att vi har
 150. cirka 86 miljarder neuroner,
 151. av vilka 16 miljarder finns i hjärnbarken,
 152. och om man beaktar att det i hjärnbarken
 153. finns funktioner som
 154. medvetenhet, logiskt
  och abstrakt resonemang,
 155. och att 16 miljarder
  är det största antal neuroner
 156. som någon hjärnbark har,
 157. är detta den enklaste förklaringen
 158. till våra anmärkningsvärda
  kognitiva förmågor.
 159. Lika viktigt är
 160. vad de 86 miljarder neuronerna betyder.
 161. Då vi fann att förhållandet
 162. mellan storleken på hjärnan
  och antalet neuroner
 163. kan beskrivas matematiskt,
 164. kunde vi beräkna
  hur den mänskliga hjärnan
 165. skulle se ut om den var konstruerad
  som en gnagarhjärna.
 166. En gnagarhjärna med 86 miljarder neuroner
 167. skulle väga 36 kilo.
 168. Det är inte möjligt.
 169. En så stor hjärna skulle krossas
 170. av sin egen vikt,
 171. och denna omöjliga hjärna
 172. skulle finnas i en kropp på 89 ton.
 173. Jag tycker inte det ser ut som oss.
 174. Så detta för oss
  till en väldigt viktig slutsats,

 175. vilken är att vi inte är gnagare.
 176. Den mänskliga hjärnan
  är inte en stor råtthjärna.
 177. Jämfört med en råtta,
  är vi kanske speciella,
 178. men det är inte en rättvis jämförelse,
 179. eftersom vi vet att vi inte är gnagare.
 180. Vi är primater,
 181. så den korrekta jämförelsen
  är med andra primater.
 182. Och då, om du beräknar,
 183. kommer du att finna
  att den genomsnittliga primaten
 184. med 86 miljarder neuroner
 185. borde ha en hjärna på ca 1,2 kilo,
 186. vilket verkar precis rätt,
 187. i en kropp på 66 kilo
 188. vilket i mitt fall är exakt rätt,
 189. vilket för oss till en inte så förvånande,
 190. men fortfarande väldigt viktig slutsats:
 191. Jag är en primat,
 192. och alla ni är primater!
 193. Och det var också Darwin.

 194. Jag tror att Darwin verkligen
  hade uppskattat detta.
 195. Hans hjärna, precis som våra,
 196. var uppbyggd som andra primathjärnor.
 197. Så den mänskliga hjärnan
  är kanske märkvärdig,

 198. men den är inte speciell
  på grund av antalet neuroner.
 199. Det är endast en stor primathjärna.
 200. Jag tycker det är en tanke
  att bli ödmjuk inför
 201. som kan påminna oss
  om vår plats i naturen.
 202. Varför behöver den så mycket energi då?

 203. Andra har kommit fram till
 204. hur mycket energi våra hjärnor
 205. och andra arters behöver,
 206. och nu vet vi hur många neuroner
 207. varje hjärna består av, kan vi ju beräkna.
 208. Och det visar sig att både mänskliga
 209. och andra hjärnor behöver
  ungefär lika mycket,
 210. ett genomsnitt på 6 kalorier
  per miljard neuroner per dag.
 211. Så den totala energiåtgången för en hjärna
 212. är en enkel linjär funktion
 213. av dess antal neuroner,
 214. och det visar sig
  att den mänskliga hjärnan
 215. behöver just så mycket energi
 216. som förväntat.
 217. Så anledningen till
  att människans hjärna
 218. behöver så mycket energi är för att
 219. den har ett stort antal neuroner.
 220. och för att vi är primater
 221. med många fler neuroner
  för en given kroppsvikt
 222. än något annat djur,
 223. är den relativa kostnaden
  för vår hjärna stor,
 224. för att vi är primater,
  inte för att vi är speciella.
 225. Sista frågan: hur kom vi över ett

 226. så anmärkningsvärt stort antal neuroner,
 227. och i synnerhet, om stora apor
 228. är större än vi,
 229. varför har de inte större hjärnor
  än vi har, med fler neuroner?
 230. När vi insåg hur stor kostnaden är
 231. att ha många neuroner
  i hjärnan, då tänkte jag
 232. att det kanske finns en enkel orsak.
 233. De har inte råd med energin
 234. både till en stor kropp
  och ett stort antal neuroner.
 235. Så vi gjorde en beräkning.
 236. Vi beräknade å ena sidan
 237. hur mycket energi en primat får per dag
 238. från att äta "raw food",
 239. å andra sidan, hur stor energikostnad
 240. en kropp av en viss storlek har.
 241. och hur mycket energi en hjärna
  med ett visst antal neuroner kräver,
 242. och vi tittade på kombinationer
 243. av kroppsstorlek och hjärnneuroner
 244. som en primat kan klara av
 245. om den äter
 246. ett visst antal timmar per dag.
 247. Och det vi kom fram till var

 248. eftersom neuroner är så kostsamma
 249. finns det en avvägning
  mellan kroppsstorlek och antal neuroner.
 250. Så en primat som äter 8 timmar per dag
 251. kan endast klara av 53 miljarder neuroner,
 252. men då kan kroppen inte bli större
 253. än 25 kilo.
 254. För att väga mer än så,
 255. måste den offra neuroner.
 256. Så det är antingen en stor kropp
 257. eller ett stort antal neuroner.
 258. När du äter som en primat,
 259. kan du inte kosta på dig båda.
 260. En väg ur denna metabola begränsning

 261. skulle vara att ägna
  ännu fler timmar per dag åt att äta,
 262. men det blir farligt
 263. och till slut helt omöjligt.
 264. Gorillor och orangutanger,
 265. kan kosta på sig 30 miljarder neuroner
 266. genom att ägna 8,5 timmar
  per dag åt att äta
 267. och det verkar som om det är
  så mycket som de kan klara.
 268. 9 timmars ätande per dag
 269. verkar vara den praktiska begränsningen
 270. för en primat.
 271. Hur är det med oss?

 272. Med våra 86 miljarder neuroner
 273. och 60 till 70 kilos kroppsvikt,
 274. skulle vi ha behövt använda
  mer än 9 timmar
 275. per dag, varje dag, med att äta,
 276. vilket inte är genomförbart.
 277. Om vi åt som en primat,
 278. skulle vi inte vara här.
 279. Hur kom vi då hit?

 280. Om vår hjärna kräver så mycket energi
 281. och vi inte kan tillbringa
 282. varje vaken stund av dagen med att äta,
 283. då är det enda alternativet,
 284. att på något sätt få ut mer energi
 285. ur samma mat.
 286. Och otroligt nog är det precis
 287. vad våra förfäder troligtvis uppfann
 288. för 1,5 miljoner år sedan,
 289. när de uppfann matlagning.
 290. Att laga mat, innebär att använda eld
 291. för att för-smälta maten utanför kroppen.
 292. Lagad mat är mjukare och lättare att tugga
 293. och blir fullständigt till mos i munnen,
 294. vilket gör att den blir helt sönderdelad
 295. och absorberad i tarmarna,
 296. vilket gör att de ger
  ett betydligt större energiutbyte
 297. på kortare tid.
 298. Så matlagning frigör tid för oss att göra
 299. mycket mer intressanta saker med vår dag
 300. och med våra neuroner
 301. än att tänka på mat,
 302. leta efter mat och glufsa i oss mat
 303. hela dagen.
 304. Så på grund av matlagning,
  blev det som en gång var

 305. en stor belastning, denna stora,
 306. farligt dyra hjärna med många neuroner,
 307. kunde nu bli en viktig tillgång,
 308. nu med energin för både många neuroner
 309. och tid att göra intressanta saker.
 310. Detta förklarar varför vår hjärna
 311. växte sig stor, så snabbt i evolutionen,
 312. medan den fortfarande
  endast var en primathjärna.
 313. Med denna stora hjärna
  som blev möjlig på grund av matlagning,
 314. färdades vi snabbt
  från rå mat till kultur,
 315. jordbruk, civilisation, matvarubutiker,
 316. elektricitet, kylskåp
 317. alla dessa saker som idag
 318. tillhandahåller oss med energi
 319. för hela dan på en enskild måltid
 320. på ditt bästa snabbmatsställe.
 321. Så det som en gång var en lösning
 322. har nu blivit problemet.
 323. Ironiskt nog
 324. söker vi lösningen i "raw food".
 325. (Skratt)
 326. Så vad är det mänskliga övertaget?

 327. Vad är det som vi har
 328. som inget annat djur har?
 329. Mitt svar är att vi har
  det största antalet
 330. neuroner i hjärnbarken,
 331. vilket jag tror är förklaringen
 332. till våra anmärkningsvärda
  kognitiva förmågor.
 333. Vad är det som vi gör
 334. som inga andra djur gör
 335. och som jag tror var grundläggande
 336. för oss att uppnå detta stora,
 337. största antal neuroner i hjärnbarken?
 338. Med tre ord, vi lagar mat.
 339. Inget annat djur lagar sin mat.
  Endast människor gör det.
 340. Och jag tror det var så vi blev människor.
 341. Att studera hjärnan har ändrat
  mina tankar om mat.

 342. När jag ser nu på mitt kök,
 343. jag bugar för det
 344. och tackar mina förfäder för uppfinningen
 345. som gjorde oss till människor.
 346. Tack så mycket.
 347. (Applåder)