Serbian subtitles

← Zašto je ljudski mozak toliko poseban?

Get Embed Code
42 Languages

Showing Revision 19 created 01/08/2014 by Ivana Korom.

 1. Zašto je toliko poseban ljudski mozak?
 2. Zašto mi proučavamo druge životinje,
 3. umesto da one proučavaju nas?
 4. Šta to ljudski mozak ima ili radi
 5. što nijedan drugi mozak ne može?
 6. Kada sam počela da se zanimam za ova
  pitanja pre desetak godina,
 7. naučnici su mislili da znaju kakvog su
  sastava različiti mozgovi.
 8. Iako je, u osnovi, bilo malo dokaza
 9. mnogi naučnici su mislili
  da su mozgovi sisara,
 10. uključujući i ljudski mozak,
 11. potpuno isto načinjeni,
 12. sa brojem neurona
  koji je oduvek
 13. bio proporcionalan
  veličini mozga.
 14. To znači da dva mozga
  istih veličina,
 15. kao ova dva, od pristojnih
  400 grama,
 16. treba da imaju isti broj neurona.
 17. Sada, ako su neuroni funkcionalne
 18. prenosne jedinice informacija,
 19. onda vlasnici ova dva mozga
 20. treba da imaju iste
  kognitivne sposobnosti.
 21. A ipak, jedan vlasnik je šimpanza,
 22. a drugi vlasnik je krava.
 23. Sada, možda krave imaju
  jako bogat
 24. unutrašnji, duševni život i
  toliko su pametne
 25. da su odlučile da nam ne dozvole
  da to shvatimo,
 26. ali mi njih jedemo.
 27. Mislim da bi se većina
  ljudi složila
 28. da su šimpanze sposobne
  za mnogo složenije,
 29. detaljnije i prilagodljivije
  ponašanje nego krave.
 30. Tako da je ovo prvi pokazatelj
 31. da scenario tipa:
  "Svi mozgovi su isto načinjeni",
 32. nije baš prihvatljiv.
 33. Ali, hajde da i mi
  pretpostavimo isto.

 34. Ako su svi mozgovi načinjeni isto,
 35. i na vama je da poredite životinje
  sa različitom veličinom mozga,
 36. veći mozgovi bi uvek trebalo
  da imaju više neurona
 37. od manjih i što je mozak veći,
 38. veće bi trebale da budu i kognitivne
  sposobnosti njegovog vlasnika.
 39. Tako da najveći mozak treba da bude
 40. i najviše kognitivno sposoban.
 41. Ali, evo loših vesti.
 42. Naš mozak nije najveći
  u okruženju.
 43. Zvuči prilično uznemirujuće.
 44. Naš mozak je težine između
  1,2 i 1,5 kilograma,
 45. ali mozak slona je težine
  od četiri do pet kilograma,
 46. a mozak kita može biti
  težine i do 9 kilograma,
 47. i zato su naučnici imali običaj
  da pribegavaju tvrdnji,
 48. da naši mozgovi mora
  da su posebni,
 49. jer to objašnjava naše
  kognitivne sposobnosti.
 50. Mora da je zaista izvanredan,
 51. izuzetak od pravila.
 52. Njihov je možda veći,
  ali naš je bolji,
 53. i može biti bolji,
  na primer,
 54. u tome, jer je veći nego
  što treba da bude,
 55. sa mnogo većim cerebralnim
  korteksom nego što bi trebalo,
 56. u odnosu na veličinu našeg tela.
 57. Tako da nam ostaje višak korteksa
 58. za neke interesantnije stvari
  od samog funkcionisanja tela.
 59. Veličina mozga
 60. obično je srazmerna veličini tela.
 61. Tako da glavni razlog što kažemo
 62. da je naš mozak veći
  nego što bi trebalo
 63. u stvari dolazi iz poređenja ljudi
 64. sa velikim majmunima.
 65. Gorile mogu biti dva ili tri puta
  veće nego što smo mi,
 66. tako da bi njihovi mozgovi trebalo
  isto tako da budu veći od naših,
 67. ali u stvari je obrnuto.
 68. Naš mozak je tri puta veći
  od mozga gorile.
 69. Ljudski mozak se isto tako čini poseban,

 70. i u količini energije koju koristi.
 71. Iako je težine samo dva procenta
  od ukupne težine tela,
 72. koristi 25 procenata ukupne energije
 73. koju vaše telo zahteva da
  bi funkcionisalo u jednom danu.
 74. To je 500 kalorija
  od ukupnih 2000 kalorija,
 75. samo da bi mozak
  bio u aktivnom stanju.
 76. Znači, ljudski mozak je veći
  nego što bi trebalo da bude,

 77. koristi mnogo više energije
  nego što je potrebno -
 78. znači da je poseban.
 79. I evo gde je priča počela da mi smeta.
 80. U biologiji, mi tražimo pravila
 81. koja primenjujemo na životinje
  i život uopšte,
 82. i zašto se onda pravila evolucije
 83. primenjuju na sve ostale,
  ali ne i na nas?
 84. Možda je problem bio
  u osnovnoj pretpostavci
 85. da su svi mozgovi istog sastava.
 86. Možda, dva mozga istih veličina,
 87. u stvari, mogu biti sastavljeni od
  različitog broja neurona.
 88. Možda, veoma veliki mozak
 89. nema i veći broj neurona
 90. od manjeg mozga.
 91. Možda ljudski mozak u stvari
  ima najviše neurona
 92. od bilo kog mozga,
  nezavisno od veličine,
 93. posebno u cerebralnom korteksu.
 94. Tako da je ovo postalo za mene
 95. važno pitanje na koje treba
  da dam odgovor:
 96. koliko neurona ljudski mozak ima,
 97. i kako se to može porediti
  sa drugim životinjama?
 98. Možda ste čuli ili pročitali negde

 99. da mi imamo 100 milijardi neurona,
 100. i pre 10 godina, pitala sam
  svoje kolege
 101. da li možda znaju otkud
  ova brojka.
 102. Ali niko nije znao.
 103. Malo sam kopala po literaturi
 104. tražeći originalnu referencu za tu brojku,
 105. i nikada je nisam mogla pronaći.
 106. Izgleda da niko nije, u stvari,
  nikada izbrojao
 107. broj neurona u ljudskom mozgu,
 108. ili bilo kom drugom mozgu.
 109. Tako da sam pronašla sopstveni način
  da izbrojim ćelije u mozgu,

 110. i u osnovi, sastoji se u
 111. rastvaranju mozga u supu.
 112. To ovako funkcioniše:
 113. mozak, ili delove mozga,
 114. rastvorite u deterdžentu,
 115. koji uništava ćelijske membrane
 116. ali ćelijska jezgra ostaju netaknuta,
 117. i na kraju završite sa
  suspenzijom slobodnih jezgara
 118. koja izgleda ovako,
 119. kao bistra supa.
 120. Ova supa sadrži sva jezgra
 121. koja su nekada bila u mozgu miša.
 122. Sada, prednosti supe su te
 123. da je možete promućkati i naterati jezgra
 124. da se pravilno rasporede u tečnosti,
 125. tako da posmatranjem pod mikroskopom
 126. samo četiri ili pet uzoraka
  ovog homogenog rastvora
 127. možete da izbrojite jezgra,
  a potom i kažete
 128. od koliko ćelija se mozak sastojao.
 129. Jednostavno je i direktno,
 130. i veoma brzo.
 131. Tako da smo mi koristili tu metodu
  da izbrojimo neurone
 132. različitih vrsta,
 133. i ispostavlja se da nisu svi mozgovi
 134. istog sastava.
 135. Uzmite glodare i primate,
  na primer.
 136. U većim mozgovima glodara,
  prosečna veličina
 137. neurona raste,
 138. tako da se mozak uvećava
  veoma brzo
 139. i uvećava se mnogo brže nego
  što postiže veći broj neurona.
 140. Ali kod primata, mozak postiže
  veći broj neurona
 141. bez uvećavanja samog neurona,
 142. što je prilično ekonomičan način
 143. dodavanja neurona vašem mozgu.
 144. Kao rezultat, mozak primata
 145. će uvek imati više neurona od
  mozga glodara koji je iste veličine,
 146. i što je mozak veći,
 147. veća će biti i razlika.
 148. A, šta je onda sa
  našim mozgovima?
 149. Otkrili smo da mi u proseku imamo
 150. 86 milijardi neurona,
 151. 16 milijardi su u cerebralnom korteksu,
 152. i ako uzmete u obzir da je
  cerebralni korteks
 153. glavni za funkcije,
  kao što su:
 154. svesnost, logično i
  apstraktno rezonovanje,
 155. i da je 16 milijardi najveći
  broj neurona
 156. koji bilo koji korteks sadrži,
 157. mislim da je ovo najjednostavnije
  objašnjenje
 158. naših izvanrednih kognitivnih sposobnosti.
 159. Ali isto tako važno je, šta znači uopšte
  broj od 86 milijardi neurona.
 160. Zato što smo pronašli
  da veza između
 161. veličine mozga i broja neurona
 162. može biti matematički opisana,
 163. možemo pokazati kako bi ljudski mozak
 164. izgledao da je po sastavu
  kao mozak glodara.
 165. Tako da bi mozak glodara
  sa 86 milijardi neurona
 166. bio težine 36 kilograma.
 167. To nije moguće.
 168. Toliki mozak bi bio uništen
 169. svojom težinom,
 170. i takav mozak bi išao
 171. uz telo težine od 89 tona.
 172. Mislim da to ne liči na nas.
 173. Tako da nas ovo već dovodi
  do važnog zaključka,

 174. koje glasi: mi nismo glodari.
 175. Mozak ljudi nije veliki mozak pacova.
 176. U poređenju sa pacovima,
  mi možda izgledamo posebno,
 177. ali to nije pravedno poređenje
 178. znajući da mi nismo glodari.
 179. Mi smo primati,
 180. tako da je pravilno poređenje ono
  sa drugim primatima.
 181. I tu, ako odradite matematiku,
 182. pronalazite da će primat
 183. sa 86 milijardi neurona
 184. imati mozak težine oko
  1,2 kilograma,
 185. što je i sasvim dovoljno,
 186. za nekoga ko je težine od
  nekih 66 kilograma,
 187. što je u mom slučaju
  potpuno tačno,
 188. i to nas dovodi do veoma poznatog,
 189. ali ipak neverovatno
  značajnog zaključka:
 190. Ja sam primat.
 191. I svi vi ste primati.
 192. Kao što je i Darvin bio.

 193. Volim da mislim da bi Darvin
  zaista cenio ovo.
 194. Njegov mozak, kao i naš
 195. napravljen je po ugledu
  na druge primate.
 196. Tako da ljudski mozak možda
  jeste izvanredan, da,

 197. ali nije poseban u pogledu
  broja neurona.
 198. Samo je to jedan veliki
  mozak primata.
 199. Mislim da je to jedna veoma
  skromna i trezvena misao,
 200. koja treba da nas podseti
  koje je naše mesto u prirodi.
 201. Zašto je onda potrebno
  utrošiti toliko energije?

 202. Neki ljudi su pronašli
 203. koliko je energije potrebno
  ljudskom mozgu
 204. i mozgu nekih drugih vrsta,
 205. i sada kada znamo koliko neurona
 206. svaki mozak ima, možemo
  primeniti matematiku.
 207. Ispostavlja se da je
  i za ljudske
 208. i za mozgove drugih vrsta,
  utrošak isti,
 209. prosečno šest kalorija na
  milijardu neurona, dnevno.
 210. Tako da je ukupni,
  energetski utrošak
 211. jednostavna, linearna funkcija
 212. broja neurona,
 213. i ispostavilo se da ljudski mozak
 214. troši onoliko energije
  koliko se i očekivalo.
 215. Tako da je razlog zbog
  kojeg ljudski mozak
 216. troši toliko energije,
  jednostavan,
 217. jer ima veliki broj neurona,
 218. i zato što smo mi primati
 219. sa mngo većim brojem neurona
  u odnosu na veličinu tela
 220. od bilo koje druge vrste,
 221. relativna potrošnja našeg
  mozga je ogromna
 222. ali samo zato jer smo mi primati,
  ne zato što smo posebni.
 223. Poslednje pitanje, onda:

 224. kako smo se mi zadesili sa ovako
  velikim brojem neurona,
 225. iako su veliki majmuni
 226. veći od nas,
 227. zašto oni nemaju veći mozak,
  sa više neurona?
 228. Kada smo shvatili koliko je zahtevno
 229. imati puno neurona u mozgu,
 230. možda je razlog jednostavan.
 231. Oni ne mogu da priušte
  dovoljno energije
 232. i za ogromna tela i za
  veliki broj neurona.
 233. Tako da smo
  odradili matematiku.
 234. Izračunali smo, sa jedne strane,
 235. koliko je energije potrebno
  sisaru dnevno,
 236. ako se hrane sirovom hranom,
 237. i sa druge strane, koliko energije
 238. za telo određene veličine.
 239. i koliko je energije potrebno mozgu
  koji ima određeni broj neurona,
 240. i tragali smo za kombinacijom
 241. veličine tela i broja neurona
 242. koje primat sebi može priuštiti
 243. ako jede određen broj sati dnevno.
 244. I ono što smo pronašli je to

 245. da su neuroni veoma skupi.
 246. Postoji kompromis između
  veličine tela i broja neurona.
 247. Tako da primat koji jede
  osam sati dnevno
 248. može najviše priuštiti
  53 milijarde neurona,
 249. ali onda telo ne može postati teže
 250. od 25 kilograma.
 251. Veća težina
 252. znači i manji broj neurona.
 253. Tako da ili je telo veće
 254. ili je veći broj neurona.
 255. Kada se hranite kao primati,
 256. ne možete sebi priuštiti
  i jedno i drugo.
 257. Jedini izlaz iz ovakvih postavljenih
  metaboličkih granica

 258. bi bio: još više sati utrošiti na ishranu,
 259. ali to već postaje opasno,
 260. i posle određene granice,
  nije ni moguće.
 261. Gorile i orangutani, na primer,
 262. mogu priuštiti sebi
  30 milijardi neurona,
 263. provodeći dnevno
  8 i po sati u jelu,
 264. i to je izgleda i najviše što mogu.
 265. Devet sati hranjenja dnevno,
 266. izgleda da je realna granica,
  koja je postavljena za primate.
 267. Šta je sa nama?

 268. Sa naših 86 milijardi neurona
 269. i od 60 do 70 kilograma telesne mase,
 270. trebalo bi da provodimo preko devet sati
 271. svakog dana, hraneći se,
 272. što prosto, nije izvodljivo.
 273. Da jedemo kao primati,
 274. ne bi trebalo da budemo ovde.
 275. Kako smo u stvari dospeli ovde, onda?

 276. Pa, ako našim mozgovima treba energije
 277. koliko je potrebno, i ako
  ne možemo da provedemo
 278. svaki sat tokom dana, hraneći se
 279. onda je jedina mogućnost, zaista
 280. da nekako dobijemo više energije
 281. iz iste hrane.
 282. I izvanredno, to se poklapa upravo
 283. sa otkrićem naših predaka
 284. pre milion i po godina,
 285. kada su i izumeli kuvanje.
 286. Kuvanje znači koristiti vatru
 287. da bi se hrana mogla bolje svariti.
 288. Kuvana hrana je mekša, tako da je
  lakša da se žvaće
 289. i potpuno se pretvara
  u kašu u ustima,
 290. tako da može biti potpuno svarena
 291. i apsorbovana u stomaku,
 292. što za kraće vreme donosi mnogo
  više energije u mnogo kraćem vremenu.
 293. Tako da kuvanje nama štedi
  vreme da bismo radili
 294. neke mnogo interesantnije
  stvari u našem danu
 295. i sa našim neuronima,
 296. da ne bismo samo razmišljali o hrani,
 297. tragali za hranom i gutali hranu
 298. po čitav dan.
 299. I tako, zbog kuvanja, ono što je

 300. nekada bila velika odgovornost,
  ovako veliki
 301. veoma skup mozak
  sa puno neurona,
 302. sada može postati naše glavno oruđe,
 303. sad kada možemo priuštiti
  i energiju za puno neurona
 304. i vreme, da bismo uradili
  zanimljive stvari sa njima.
 305. Tako da ja mislim ovo objašnjava
  zašto je ljudski mozak
 306. tako brzo postao razvijen
  tokom evolucije,
 307. a sve vreme ostajući
  samo mozak primata.
 308. Sa ovako velikim mozgom, kojeg možemo
  i koristiti, zahvaljujući kuvanju,
 309. munjevito smo prešli
  sa sirove hrane na kulture,
 310. poljoprivredu, civilizaciju, bakalnice,
 311. elektricitet, frižidere,
 312. sve te stvari koje nam danas
 313. omogućavaju da priuštimo
  svu potrebnu energiju
 314. za ceo dan, samo u jednom obroku
 315. u omiljenom lancu brze hrane.
 316. Tako da, ono što je nekada bilo rešenje,
 317. sada postaje problem,
 318. i ironično, to rešenje tražimo
  u sirovoj hrani.
 319. I šta je prednost ljudi?

 320. Šta je to što mi imamo,
 321. a nijedna druga životinja nema?
 322. Moj odgovor je da imamo najveći broj
 323. neurona u cerebralnom korteksu,
 324. i mislim da je to
  najjednostavnije objašnjenje
 325. za naše izuzetne kognitivne sposobnosti.
 326. A šta je ono što mi radimo,
  a nijedna druga životinja ne radi
 327. i što mislim da je bilo fundamentalno
 328. da bismo uopšte mogli
  da dosegnemo taj veliki,
 329. najveći broj neurona
  u moždanoj kori?
 330. Dve reči: mi kuvamo.
 331. Nijedna druga životinja ne kuva
  svoju hranu. Samo ljudi to rade.
 332. I ja mislim da smo upravo tako mi
  i postali ljudi.
 333. Proučavanje ljudskog mozga je promenilo
  način na koji razmišljam o hrani.

 334. Sada pogledam u svoju kuhinju
 335. i klanjam se,
 336. i zahvaljujem našim precima
  što su nabasali
 337. na otkriće koje nas je verovatno
  i načinilo ljudima.
 338. Hvala vam mnogo.
 339. (Aplauz)