Galician subtitles

← Que ten de especial o cerebro humano?

Get Embed Code
42 Languages

Showing Revision 24 created 06/13/2017 by Xusto Rodriguez.

 1. Que ten de especial o cerebro humano?
 2. Por que estudamos os outros animais
 3. mais eles non nos estudan a nós?
 4. Que ten ou fai o cerebro humano
 5. que non fai nin ten ningún outro?
 6. Cando comecei a interesarme
  nestas cuestións hai uns 10 anos,
 7. os científicos crían saber
  de que estaban feitos os cerebros.
 8. Malia basearse en pequenas evidencias,
 9. moitos científicos crían que todos os
  cerebros de mamíferos,
 10. incluíndo o cerebro humano,
 11. estaban feitos igual,
 12. cun número de neuronas que era
 13. sempre proporcional ao tamaño do cerebro.
 14. Isto significa que dous cerebros
  do mesmo tamaño,
 15. como estes dous, cos seus 400 gramos,
 16. deberían ter un número
  semellante de neuronas.
 17. Pero se as neuronas
  son as unidades funcionais
 18. de procesamento de información do cerebro,
 19. os donos deses dous cerebros
 20. deberían ter habilidades
  cognitivas semellantes.
 21. E porén, un é un chimpancé,
 22. e o outro é unha vaca.
 23. Ben, é posible que as vacas teñan
  unha vizosa vida interior
 24. e sexan tan intelixentes
 25. que prefiren que non nos deamos de conta,
 26. pero comémolas.
 27. Penso que a maioría estará de acordo
 28. en que os chimpancés poden ter
 29. un comportamento moito máis complexo,
  elaborado e flexible ca unha vaca.
 30. Este é un primeiro indicio de que
 31. "todos os cerebros están
  feitos da mesma maneira"
 32. non é exactamente así.
 33. Pero sigamos.

 34. Se todos os cerebros estivesen
  feitos da mesma maneira
 35. e comparásemos animais
  con cerebros de tamaños diferentes,
 36. os máis grandes deberían ter máis neuronas
 37. cós máis pequenos,
  e canto maior for o cerebro,
 38. máis habilidades cognitivas
  debería ter o dono.
 39. Así que o cerebro máis grande
  debería ser tamén
 40. o de maior capacidade cognitiva.
 41. E aquí veñen as malas noticias:
 42. O noso cerebro non é o máis grande.
 43. Resulta un pouco desacougante.
 44. O noso cerebro pesa entre 1,2 e 1,5 kg,
 45. pero o cerebro dun elefante
  pesa entre 4 e 5 kg
 46. e o das baleas pode pesar ata 9 kg,
 47. é por isto que os científicos, para
  explicar as nosas habilidades cognitivas,
 48. acababan por dicir
 49. que o noso cerebro tiña que ser especial.
 50. Tiña que ser extraordinario de verdade,
 51. unha excepción á regra.
 52. O deles pode ser maior
  pero o noso é mellor,
 53. e podería ser mellor, por exemplo,
 54. porque parece maior do que debería ser,
 55. cun córtex cerebral moito maior
  do que deberiamos ter
 56. para o tamaño dos nosos corpos.
 57. Iso daríanos córtex extra
 58. para facer cousas máis interesantes
  amais de manexar o corpo.
 59. Iso é porque o tamaño do cerebro
 60. normalmente está relacionado
  co tamaño do corpo.
 61. Así que a principal razón para dicir que
 62. o noso cerebro é maior
  do que debería ser
 63. vén en realidade de comparármonos
 64. cos grandes simios.
 65. Os gorilas poden ser de dúas a tres veces
  meirandes ca nós,
 66. así que os seus cerebros deberían ser
  tamén meirandes cós nosos,
 67. pero é ao revés.
 68. O noso cerebro é tres veces máis grande
  có cerebro dun gorila.
 69. O cerebro humano tamén semella especial

 70. na cantidade de enerxía que usa.
 71. Aínda que só pesa o 2 % do corpo,
 72. usa o 25 % de toda a enerxía
 73. que o corpo require
  para funcionar cada día.
 74. Iso son 500 calorías
  dun total de 2000 calorías,
 75. só para manter o cerebro funcionando.
 76. Entón, o cerebro humano é
  máis grande do que debería,

 77. usa moita máis enerxía do que debería
 78. e, polo tanto, é especial.
 79. E aquí é onde a historia
  empezou a intrigarme.
 80. En bioloxía buscamos regras
 81. que se apliquen a todos os
  animais e á vida en xeral.
 82. Por que as regras da evolución
 83. se ían aplicar a todo o mundo
  menos a nós?
 84. Quizais o problema era a asunción básica
 85. de todos os cerebros estaren feitos igual.
 86. Quizais dous cerebros de tamaño similar
 87. poden ter un número
  moi diferente de neuronas.
 88. Quizais un cerebro moi grande
 89. non ten por que ter máis neuronas
 90. ca un cerebro de tamaño máis modesto.
 91. Quizais o cerebro humano ten
  máis neuronas ca calquera outro cerebro
 92. a pesar do seu tamaño,
 93. especialmente no córtex cerebral.
 94. Así que para min, isto converteuse
 95. na pregunta que había que resolver:
 96. Cantas neuronas ten o cerebro humano,
 97. e como se compara co doutros animais?
 98. Ben, seguramente escoitastes ou lestes

 99. que temos 100 mil millóns de neuronas,
 100. así que hai 10 anos, pregunteilles
  aos meus colegas
 101. se sabían de onde saíra este número.
 102. Pero ninguén o sabía.
 103. Estiven investigando na literatura
 104. a referencia orixinal deste número,
 105. e nunca cheguei a atopala.
 106. Semella que ninguén chegou a contar
 107. o número de neuronas do cerebro humano
 108. ou de ningún outro, para o caso.
 109. Así que inventei o meu propio xeito
  de contar células no cerebro

 110. e esencialmente consiste en
 111. disolver ese cerebro en sopa.
 112. Funciona así:
 113. Cóllese un cerebro, ou partes del,
 114. e disólvese en deterxente,
 115. que destrúe as membranas das células
 116. pero mantén o núcleo celular intacto,
 117. e o resultado é unha suspensión
  de núcleos soltos
 118. que se parece a isto,
 119. unha sopa clara.
 120. Esta sopa contén todos os núcleos
 121. que un día compuxeron o cerebro dun rato.
 122. Agora ben, a beleza dunha sopa
  é que ao ser sopa
 123. pódese abanear e facer que eses núcleos
 124. se distribúan no líquido homoxeneamente,
 125. así que agora ao mirar
  debaixo do microscopio
 126. catro ou cinco mostras
  desta solución homoxénea
 127. pódense contar núcleos e dese xeito dicir
 128. cantas células tiña ese cerebro.
 129. É simple, é sinxelo,
 130. e é moi rápido.
 131. Así que usamos ese método
  para contar neuronas
 132. en ducias de especies diferentes
 133. e resulta que os cerebros
 134. non están todos feitos do mesmo xeito.
 135. Collamos os roedores e
  os primates, por exemplo.
 136. Nos cerebros de roedores grandes,
  o tamaño medio
 137. das neuronas increméntase,
 138. así que o cerebro medra rapidamente
 139. e gaña tamaño moito máis rápido
  do que gaña neuronas.
 140. Pero os cerebros dos primates
  gañan neuronas
 141. sen que o tamaño medio destas aumente,
 142. o que é un xeito moi económico
 143. de engadir neuronas ao cerebro.
 144. O resultado é que o cerebro dun primate
 145. sempre terá máis neuronas có
  cerebro dun roedor do mesmo tamaño,
 146. e canto maior for o cerebro,
 147. maior será esta diferenza.
 148. Ben, entón que pasa co noso cerebro?
 149. Resulta que temos, de media,
 150. 86 mil millóns de neuronas,
 151. e destas, 16 mil millóns están
  no córtex cerebral.
 152. Se se considera que o córtex cerebral
 153. é a sede de funcións como a consciencia
 154. e o razoamento lóxico e abstracto,
 155. e que 16 mil millóns é
  o máximo de neuronas
 156. que ten un córtex,
 157. penso que esta é a explicación máis simple
 158. para as nosas extraordinarias
  habilidades cognitivas.
 159. Pero tan importante é o que significan
  os 86 mil millóns de neuronas.
 160. Porque descubrimos que a relación
 161. entre o tamaño do cerebro e
  o número de neuronas
 162. poderíase describir matematicamente,
 163. poderiamos calcular como
  sería un cerebro humano
 164. se fose como o cerebro dun roedor.
 165. Así que o cerebro dun roedor
  con 86 mil millóns de neuronas
 166. pesaría 36 kg.
 167. Isto non é posible.
 168. Un cerebro tan enorme
  acabaría esmagado
 169. polo seu propio peso.
 170. E a este cerebro imposible
  corresponderíalle
 171. un corpo de 89 toneladas.
 172. Non creo que se pareza a nós.
 173. Así que isto xa nos leva a unha
  conclusión moi importante:

 174. nós non somos roedores.
 175. O cerebro humano non é
  o cerebro dunha rata grande.
 176. Comparados cunha rata, poderiamos
  parecer especiais, si,
 177. pero non é unha comparación moi xusta,
 178. dado que sabemos que non somos roedores.
 179. Somos primates,
 180. así que a comparación correcta
  é con outros primates.
 181. E aí, se se fan a contas,
 182. resulta que un primate normal
 183. con 86 mil millóns de neuronas
 184. tería un cerebro de case 1,2 kg
 185. que encaixa perfectamente
 186. nun corpo duns 66 quilos,
 187. que no meu caso é exactamente ese.
 188. Isto lévanos a unha conclusión
  que non sorprende moito
 189. pero que é moi importante:
 190. Son un primate.
 191. E todos vós sodes primates.
 192. E Darwin tamén o era.

 193. Encántame pensar que Darwin
  apreciaría moito isto.
 194. O seu cerebro, coma o noso,
 195. estaba feito á imaxe do
  cerebro doutros primates.
 196. Así que o cerebro humano
  pode ser extraordinario, si,

 197. pero non é especial no
  número de neuronas que ten.
 198. É só un cerebro de primate grande.
 199. Penso que ese é un pensamento
  moi humilde e realista
 200. que nos debería lembrar
  o noso lugar na natureza.
 201. Por que precisa tanta enerxía, entón?

 202. Ben, outros descubriron
 203. canta enerxía gasta
 204. o cerebro humano e
  o doutras especies,
 205. e agora que sabemos
  cantas neuronas
 206. ten cada cerebro, podemos
  sacar conclusións.
 207. E resulta que tanto o cerebro humano
 208. coma outros cerebros gastan o mesmo,
 209. unha media de seis calorías por
  cada mil millóns de neuronas por día.
 210. Así que o custo total
  de enerxía dun cerebro
 211. é unha función simple, lineal,
 212. do seu número de neuronas,
 213. e resulta que o cerebro humano
 214. gasta tanta enerxía
  como poderiamos agardar.
 215. Así que a razón pola que
  o cerebro humano
 216. gasta tanta enerxía é
  simplemente porque
 217. ten un número enorme de neuronas,
 218. e porque somos primates
 219. con moitas máis neuronas para
  unha masa corporal determinada
 220. ca calquera outro animal.
 221. O custo relativo do noso cerebro é grande
 222. pero só porque somos primates,
  non por sermos especiais.
 223. Unha última cuestión, entón:

 224. como chegamos a este
  extraordinario número de neuronas?
 225. E, en particular, se os grandes primates
 226. son máis grandes ca nós,
 227. por que non teñen un cerebro máis grande
  có noso con máis neuronas?
 228. Cando nos demos de conta do que custa
 229. ter tantas neuronas no cerebro,
 230. pensei: talvez hai unha razón simple.
 231. Eles non poden permitirse a enerxía
 232. para un corpo grande e
  un gran número de neuronas.
 233. Así que fixemos contas.
 234. Por unha parte, calculamos
 235. canta enerxía consegue ao día un primate
 236. comendo alimentos crus
 237. e, por outra parte, canta enerxía
 238. precisa un corpo dun determinado tamaño
 239. e canta enerxía precisa un cerebro
  dun determinado número de neuronas,
 240. e buscamos as combinacións
 241. de tamaño de corpo e número de neuronas
 242. que un primate podería permitirse
 243. se comese durante certo
  número de horas por día.
 244. E descubrimos que,

 245. como as neuronas precisan tanta enerxía,
 246. hai unha compensación entre
  o tamaño do corpo e o número de neuronas.
 247. Así que un primate que
  come oito horas cada día
 248. pode ter como moito
  53 mil millóns de neuronas
 249. pero entón o seu corpo non pode
 250. superar os 25 kg.
 251. Para pesar algo máis,
 252. ten que renunciar a neuronas.
 253. Así que ou se ten un corpo grande
 254. ou un número alto de neuronas.
 255. Se comes coma un primate
 256. non podes ter as dúas cousas.
 257. Unha forma de superar
  esta limitación metabólica

 258. sería pasar aínda máis
  horas comendo cada día.
 259. pero iso é perigoso
 260. e, pasado certo punto, non é posible.
 261. Os gorilas e os orangutáns,
  por exemplo,
 262. poden permitirse uns
  30 mil millóns de neuronas
 263. botando oito horas e media
  comendo cada día,
 264. e isto é o máximo ao que poden chegar.
 265. Nove horas comendo ao día
 266. parece ser o límite práctico
  para un primate.
 267. Que hai de nós?

 268. Cos nosos 86 mil millóns de neuronas
 269. e 60 ou 70 kg de masa corporal,
 270. deberiamos ter que pasar
  unhas nove horas
 271. comendo cada día,
 272. o que non é factible.
 273. Se comésemos coma un primate,
 274. non estariamos aquí.
 275. Daquela, como chegamos aquí?

 276. Ben, se o noso cerebro
  gasta toda a enerxía
 277. que se supón, e se non podemos pasar
 278. todo o día comendo,
 279. entón a única alternativa,
 280. e conseguir, dalgún xeito, máis enerxía
 281. da mesma comida.
 282. E, sorprendentemente, iso encaixa
 283. co que se supón que inventaron
  os nosos devanceiros
 284. hai un millón e medio de anos,
 285. ao inventaren a cociña.
 286. Cociñar é usar o lume
 287. para predixerir alimentos
  fóra do noso corpo.
 288. Os alimentos cociñados son máis brandos e,
  por tanto, máis fáciles de mastigar
 289. e de converter en papa na boca,
 290. isto permítenos dixerilos completamente
 291. e absorbelos no intestino,
 292. o que fai que desprendan moita
  máis enerxía en moito menos tempo.
 293. Así que cociñar dános
  tempo libre para facermos
 294. cousas máis interesantes co noso día
 295. e coas nosas neuronas
 296. que pensar só en comer,
 297. buscando comida e engulindo
 298. todo o día.
 299. Grazas á cociña, o que unha vez foi

 300. unha carga pesada, este cerebro enorme
 301. e perigosamente custoso
  cun montón de neuronas,
 302. puido converterse nun gran recurso,
 303. ao poder permitírmonos
  a enerxía para moitas neuronas
 304. e o tempo para facer
  cousas interesantes con elas.
 305. Así que penso que isto
  explica por que o cerebro humano
 306. evolucionou tanto e tan rápido,
 307. mentres seguía sendo
  só un cerebro de primate.
 308. Con este cerebro enorme que nos
  podiamos permitir grazas á cociña,
 309. pasamos rapidamente
  da comida crúa á cultura,
 310. agricultura, civilización, tendas,
 311. electricidade, refrixeradores,
 312. todas esas cousas que agora
 313. nos permiten conseguir
  a enerxía precisa
 314. para o día enteiro
  mentres sentamos
 315. no noso bar preferido de comida rápida.
 316. (Risos)
 317. Así que o que unha vez
  foi a solución
 318. agora convértese no problema,
 319. e, ironicamente, buscamos
  a solución na comida crúa.
 320. Así que cal é a vantaxe humana?

 321. Que é iso que temos
 322. que ningún outro animal ten?
 323. A miña resposta é que
  temos o maior número
 324. de neuronas no córtex cerebral
 325. e creo que é a explicación máis sinxela
 326. para as nosas extraordinarias
  habilidades cognitivas.
 327. E que facemos nós que
  ningún outro animal fai
 328. e que penso que é fundamental
 329. para permitirnos acadar ese número
 330. tan grande de neuronas no córtex?
 331. En dúas palabras, nós cociñamos.
 332. Ningún outro animal cociña.
  Só o fan os humanos.
 333. E penso que é así como
  chegamos a ser humanos.
 334. Estudando o cerebro humano cambiou
  a miña forma de ver a comida.

 335. Eu agora miro a miña cociña
 336. e inclínome perante ela
 337. e doulles grazas aos
  meus devanceiros por dar
 338. co invento que probablemente
  nos fixo humanos.
 339. Moitas grazas.
 340. (Aplausos )