Return to Video

چه چیز مغز انسان ویژه است؟

 • 0:01 - 0:03
  چه چیز در خصوص مغز انسان این قدر ویژه است؟
 • 0:03 - 0:06
  چرا ما بقیه حیوونا رو مطالعه میکنیم
 • 0:06 - 0:08
  به جای اینکه اونا، ما را مطالعه کنند؟
 • 0:08 - 0:09
  مغز انسان چی داره یا انجام میده
 • 0:09 - 0:11
  که بقیه مغزها ندارند؟
 • 0:11 - 0:14
  وقتی حدود ده سال پیش به این سئوالات
  علاقمند شدم،
 • 0:14 - 0:17
  دانشمندان فکر میکردند که می دونن مغزهای
  مختلف از چی ساخته شدن.
 • 0:17 - 0:19
  از اونجا که بر مبنای شواهد کمی بود،
 • 0:19 - 0:21
  خیلی از دانشمندها فکر میکردن مغز همه
  پستانداران،
 • 0:21 - 0:23
  من جمله مغز انسان،
 • 0:23 - 0:24
  به یه روش ساخته شدن،
 • 0:24 - 0:25
  با تعدادی سلول عصبی که همیشه
 • 0:25 - 0:28
  متناسب با اندازه مغز بودن.
 • 0:28 - 0:30
  به این معنا که دو مغز با اندازه یکسان،
 • 0:30 - 0:33
  مثل این دوتا، با ۴۰۰ گرم قابل احترام،
 • 0:33 - 0:36
  باید تعداد مساوی سلول عصبی داشته باشن.
 • 0:36 - 0:38
  حالا، اگه سلول های عصبی واحدای برای پردازش
 • 0:38 - 0:41
  اطلاعات کاربردی مغز باشن،
 • 0:41 - 0:42
  اونوقت صاحبان این دو مغز
 • 0:42 - 0:45
  باید توانایی های شناختی یکسانی داشته باشن.
 • 0:45 - 0:47
  ولی، یکی شون شامپانزه است،
 • 0:47 - 0:50
  اون یکی گاوه.
 • 0:50 - 0:52
  حالا شاید گاوها یه زندگی مغزی درونی
 • 0:52 - 0:54
  خیلی گرانبهایی داشته باشن و اونقدر باهوشن
  که
 • 0:54 - 0:58
  انتخاب کردن به ما اجازه ندن اونو بفهمیم،
 • 0:58 - 1:00
  ولی ما اونا رو می خوریم.
 • 1:00 - 1:01
  فکر کنم بیشتر آدمها موافقند که
 • 1:01 - 1:03
  شامپانزه های توانایی رفتارهای پیچیده تر،
 • 1:03 - 1:06
  جزئی تر و انعطاف پذیرتری را نسبت به گاوها
  دارن.
 • 1:06 - 1:08
  پس این اولین نشانه است که
 • 1:08 - 1:10
  سناریو "همه مغزها به یه روش ایجاد شدن"
 • 1:10 - 1:12
  خیلی درست نیست.
 • 1:12 - 1:13
  ولی بذارین باهاش ور بریم.
 • 1:13 - 1:15
  اگه همه مغزها به یه روش ایجاد شده بودن
 • 1:15 - 1:18
  و قرار بود حیوونا با اندازه مغزگوناگون رو
  با هم مقایسه کنید،
 • 1:18 - 1:20
  مغزهای بزرگتر همیشه باید سلولهای عصبی بیشتری
 • 1:20 - 1:23
  نسبت به مغزهای کوچکتر داشته باشن، و هر چه مغز بزرگتر،
 • 1:23 - 1:26
  توانایی شناختی صاحبش باید بیشتر باشه.
 • 1:26 - 1:28
  پس بزرگترین مغز موجود باید بیشترین توانایی
 • 1:28 - 1:30
  شناختی رو داشته باشه.
 • 1:30 - 1:32
  و حالا خبرهای بد:
 • 1:32 - 1:34
  مغز ما بزرگترین مغز موجود نیست.
 • 1:34 - 1:36
  خیلی ناراحت کننده به نظر میاد.
 • 1:36 - 1:39
  مغز ما بین ۱/۲ تا ۱/۵ کیلو است،
 • 1:39 - 1:42
  ولی مغز فیل ها بین ۴ تا ۵ کیلو است،
 • 1:42 - 1:45
  و مغز وال ها تا ۹ کیلو هم میرسه،
 • 1:45 - 1:49
  که دلیل اینه که دانشمندان به این گفته
  متوسل میشن
 • 1:49 - 1:52
  که مغز ما باید خاص باشه
 • 1:52 - 1:54
  که توانایی های شناختی مون رو توضیح بده.
 • 1:54 - 1:57
  باید واقعاً خارق العاده باشه،
 • 1:57 - 1:59
  یک استثناء برای قاعده.
 • 1:59 - 2:03
  مغز اونها بزرگتره، ولی مال ما بهتره،
 • 2:03 - 2:04
  و می تونست بهتر باشه، به عنوان مثال،
 • 2:04 - 2:07
  چون بزرگتر از اونی که باید باشه به نظر
  میاد،
 • 2:07 - 2:09
  با قشر مغز بسیار بزرگتر از اونی که باید
  داشته باشیم
 • 2:09 - 2:11
  نسبت به اندازه بدنمون.
 • 2:11 - 2:12
  بنابراین اون به ما قشای اضافی میده
 • 2:12 - 2:15
  که کارهای جالبتری نسبت به فقط اداره
  بدنمون انجام بدیم .
 • 2:15 - 2:17
  چون اندازه مغز
 • 2:17 - 2:19
  معمولاً پیروی اندازه بدن است.
 • 2:19 - 2:22
  پس مهترین دلیل برای گفتن این که
 • 2:22 - 2:24
  مغز ما بزرگتر از اونیه که باید باشه
 • 2:24 - 2:26
  در واقع از مقایسه خودمان با
 • 2:26 - 2:27
  کَپی های بزرگ (انسان واران).
 • 2:27 - 2:30
  گوریل ها می تونن دو تا سه برابر بزرگتر از
  ما باشن،
 • 2:30 - 2:32
  پس مغز اونا هم می تونه بزرگتر از
  مال ما باشه،
 • 2:32 - 2:34
  ولی به جایش یه طور دیگه ای است.
 • 2:34 - 2:37
  مغز ما سه برابر بزرگتر از مغز گوریل است.
 • 2:37 - 2:39
  مغز انسان هم چنین خاص به نظر میرسه
 • 2:39 - 2:42
  در میزان انرژی مصرفی.
 • 2:42 - 2:44
  اگرچه فقط دو درصد وزن بدن هست،
 • 2:44 - 2:48
  به تنهایی مصرف کننده ۲۵ درصد کل انرژی است
 • 2:48 - 2:50
  که بدن شما هر روز برای کار کردن نیاز داره.
 • 2:50 - 2:54
  ۵۰۰ کالری از مجموع ۲٫۰۰۰ کالری کل روزانه بدن،
 • 2:54 - 2:56
  فقط برای اینه که مغزتون کار کنه مصرف میشه.
 • 2:56 - 2:59
  پس مغز انسان باید بزرگتر از اینی که هست
  باشه،
 • 2:59 - 3:01
  میزان مصرف انرژیش بیشتر از اونیه که باید،
 • 3:01 - 3:02
  پس خاص است.
 • 3:02 - 3:05
  و از اینجا بود که قضیه برای من آزاردهنده
  شد.
 • 3:05 - 3:07
  در زیست شناسی،ما دنبال قواعدی هستیم
 • 3:07 - 3:09
  که به طور کلی به همه حیوانات و زندگی
  قابل تعمیم باشه،
 • 3:09 - 3:11
  پس چرا قواعد تکامل
 • 3:11 - 3:15
  به همه قابل تعمیم هست به غیر از ما؟
 • 3:15 - 3:17
  شاید مشکل فرض اولیه بوده
 • 3:17 - 3:19
  که همه مغزها با یه روش ساخته شدن.
 • 3:19 - 3:21
  شاید دو مغز با اندازه یکسان
 • 3:21 - 3:23
  واقعاً از تعداد متفاوتی سلول عصبی
  ساخته شده باشه.
 • 3:23 - 3:25
  شاید یه مغز خیلی بزرگ
 • 3:25 - 3:27
  لزوماً تعداد سلول های عصبی اش بیشتر از
 • 3:27 - 3:29
  یه مغز اندازه متوسط نباشه.
 • 3:29 - 3:32
  شاید مغز انسان واقعاً بیشترین سلول عصبی
 • 3:32 - 3:34
  همه مغزا رو داره، جدای از اندازه اش،
 • 3:34 - 3:37
  مخصوصاً در قشر مغزی.
 • 3:37 - 3:38
  پس این برای من تبدیل شد
 • 3:38 - 3:40
  به سئوال مهمی که جواب بدم:
 • 3:40 - 3:42
  مغز انسان چند سلول عصبی داره،
 • 3:42 - 3:45
  و اون در مقایسه با بقیه حیوانات چطوریه؟
 • 3:45 - 3:47
  حالا، شاید شما جایی خونده باشین یا
  شنیده باشین
 • 3:47 - 3:49
  که ما صد میلیارد سلول عصبی داریم،
 • 3:49 - 3:51
  پس ده سال قبل، من از همکارانم پرسیدم
 • 3:51 - 3:53
  که اونا میدونن این عدد از کجا اومده.
 • 3:53 - 3:55
  ولی هیچکس نمی دونست.
 • 3:55 - 3:56
  شروع کردن به گشتن در مقالات علمی
 • 3:56 - 3:58
  برای مرجع اصلی اون عدد،
 • 3:58 - 4:00
  و هیچ وقت پیدایش نکردم.
 • 4:00 - 4:03
  به نظر میرسه که هیچکس واقعاً نشمرده باشه
 • 4:03 - 4:04
  تعداد سلولای عصبی مغز انسان رو،
 • 4:04 - 4:07
  یا هر مغز دیگه ای رو برای اون کار.
 • 4:07 - 4:10
  پس من با روش خودم شروع کردم برای شمردن
  سلول های مغز،
 • 4:10 - 4:12
  و اون الزاماً تشکیل می شد از
 • 4:12 - 4:16
  حل کردن مغز در سوپ.
 • 4:16 - 4:18
  این جوری کار میکنه:
 • 4:18 - 4:21
  مغز را برمیدارین، یا بخش هایی از اون رو،
 • 4:21 - 4:22
  و در مایع شوینده حل می کنید،
 • 4:22 - 4:24
  که غشای سلولی رو از بین میبره
 • 4:24 - 4:26
  ولی هسته سلول را سالم نگه میداره،
 • 4:26 - 4:30
  که در آخر به سوسپانسیون هسته آزاد می رسید
 • 4:30 - 4:31
  که این شکلیه،
 • 4:31 - 4:33
  شبیه یه سوپ شفاف.
 • 4:33 - 4:35
  اون سوپ شامل همه هسته هاست
 • 4:35 - 4:37
  که یه زمانی مغز موش بودن.
 • 4:37 - 4:40
  حالا، زیبایی سوپ اینه که به خاطر
  سوپ بودنش،
 • 4:40 - 4:43
  میشه تحریکش کرد و یه کاری کرد که همه
  هسته ها
 • 4:43 - 4:44
  به صورت همگنی در مایع پخش بشن،
 • 4:44 - 4:46
  پس حالا با نگاه در زیر میروسکوپ
 • 4:46 - 4:51
  به چهار یا پنج نمونه از این محلول همگن،
 • 4:51 - 4:53
  میشه هسته ها را شمرد و بعدش گفت
 • 4:53 - 4:55
  مغز چند سلول داره.
 • 4:55 - 4:56
  ساده و سر راست.
 • 4:56 - 4:58
  و واقعاً سریع.
 • 4:58 - 5:00
  پس ما از اون روش برای شمردن سلول های عصبی
 • 5:00 - 5:02
  چندین و چند نمونه مختلف تا به حال
  استفاده کردیم،
 • 5:02 - 5:04
  و این نتیجه حاصل شد که همه مغزها
 • 5:04 - 5:06
  با یک روش ایجاد نشده اند.
 • 5:06 - 5:09
  به عنوان مثال، جوندگان و نخستی سانان:
 • 5:09 - 5:11
  در مغزهای بزرگتر جوندگان، اندازه متوسط
 • 5:11 - 5:13
  سلول های عصبی افزایش پیدا می کنه،
 • 5:13 - 5:15
  پس مغز به سرعت رشد میکنه
 • 5:15 - 5:18
  و اندازه میگیره زودتر از اینکه سلول عصبی
  بسازه.
 • 5:18 - 5:20
  ولی نخستی سانان سلول عصبی میسازن
 • 5:20 - 5:22
  بدون این که تعداد سلولهای عصبی
  خیلی بزرگتر بشه،
 • 5:22 - 5:24
  که یک راه خیلی اقتصادی
 • 5:24 - 5:26
  برای افزودن سلول عصبی به مغزتونه.
 • 5:26 - 5:27
  نتیجه اینکه مغز یک نخستی سان
 • 5:27 - 5:31
  همیشه نورون های بیشتری از مغز یک جونده
  همون اندازه داره،
 • 5:31 - 5:32
  و هر چی مغز بزرگتره،
 • 5:32 - 5:34
  این تفاوت بیشتره.
 • 5:34 - 5:36
  خب، پس مغز ما چی؟
 • 5:36 - 5:38
  کشف کردیم که ما، به طور متوسط،
 • 5:38 - 5:40
  ۸۶ میلیارد سلول عصبی داریم،
 • 5:40 - 5:43
  ۱۶ میلیاردش درقشر مغزه،
 • 5:43 - 5:45
  و اگه قشر مغز رو
 • 5:45 - 5:48
  به عنوان پایه عملکردهایی مثل
 • 5:48 - 5:51
  آگاهی، استدلال منطقی و انتزاعی بدونید،
 • 5:51 - 5:54
  و اون ۱۶ میلیارد بیشترین تعداد سلول
  عصبیه که
 • 5:54 - 5:57
  هر قشری داره،
 • 5:57 - 5:58
  من فکر می کنم که ساده ترین توضیح
 • 5:58 - 6:02
  برای توانایی های شناختی بی نظیرما باشه.
 • 6:02 - 6:05
  ولی به همون درجه اهمیت معنای ۸۶ میلیارد
  سلول عصبی است.
 • 6:05 - 6:06
  چون ما رابطه بین
 • 6:06 - 6:09
  اندازه مغز و تعداد سلولهای عصبی
  رو پیدا کردیم
 • 6:09 - 6:10
  میشه با ریاضیات توضیح داد،
 • 6:10 - 6:13
  ما می تونیم حساب کنیم که مغز انسان چه
 • 6:13 - 6:15
  شکلی می شد اگه شبیه مغز یک جونده
  ساخته میشد.
 • 6:15 - 6:19
  پس، مغز یک جونده با ۸۶ میلیارد سلول عصبی
 • 6:19 - 6:22
  ۳۶ کیلو خواهد بود.
 • 6:22 - 6:24
  امکان پذیر نیست.
 • 6:24 - 6:25
  یه مغز به اون بزرگی ممکنه به خاطر
 • 6:25 - 6:27
  وزنش از کار بیفته،
 • 6:27 - 6:28
  و این مغز غیرممکن باید در یک بدن
 • 6:28 - 6:32
  ۸۹ تنی قرار بگیره.
 • 6:32 - 6:34
  فکر نمی کنم شکل ما باشه.
 • 6:34 - 6:37
  پس این منو به یک نتیجه خیلی مهم رسوند،
 • 6:37 - 6:39
  که ما جونده نیستیم.
 • 6:39 - 6:43
  مغز انسان، مغز یک موش بزرگ نیست.
 • 6:43 - 6:45
  در مقایسه با موش، ما خاص به نظر می رسیم،
  بله،
 • 6:45 - 6:47
  ولی اون مقایسه منصفانه ای نیست،
 • 6:47 - 6:50
  با دونستن این که ما می دونیم که
  موش نیستیم.
 • 6:50 - 6:51
  ما نخستی سان هستیم،
 • 6:51 - 6:54
  پس مقایسه درست با بقیه نخستی سانان است.
 • 6:54 - 6:55
  و اونجا اگه محاسبه کنین،
 • 6:55 - 6:58
  می فهمید که یک نخستی سان معمولی
 • 6:58 - 7:00
  با ۸۶ میلیارد سلول عصبی
 • 7:00 - 7:03
  مغزی به اندازه ۱/۲ کیلو خواهد داشت،
 • 7:03 - 7:05
  که درست به نظر میرسه،
 • 7:05 - 7:07
  در یک بدن تقریباً ۶۶ کیلویی،
 • 7:07 - 7:09
  که در مورد من کاملاً درسته،
 • 7:09 - 7:12
  که ما رو به یک نتیجه قابل انتظار
 • 7:12 - 7:15
  ولی هنوز به طرز ویژه ای مهم می رسونه:
 • 7:15 - 7:16
  من یک نخستی سان هستم.
 • 7:16 - 7:19
  و همه شما هم نخستی سان هستید.
 • 7:19 - 7:21
  و داروین هم بود.
 • 7:21 - 7:24
  عاشق اینم که فکر کنم اگه داروین بود،
  این ایده رو تحسین می کرد.
 • 7:24 - 7:26
  مغز اون، مثل ما،
 • 7:26 - 7:29
  از تصویری از مغز دیگر نخستی سانان
  ساخته شده بود.
 • 7:29 - 7:31
  پس مغز انسان شاید بی نظیر باشه، بله،
 • 7:31 - 7:34
  ولی در تعداد سلول های عصبی اش خاص نیست.
 • 7:34 - 7:36
  فقط یه مغز بزرگ نخستی سان است.
 • 7:36 - 7:39
  فکر میکنم که خیلی فکر متواضعانه و
  غمگینه ایه
 • 7:39 - 7:42
  که موقعیتمون در طبیعت رو یادمون میاره.
 • 7:42 - 7:45
  پس چرا اینقدر انرژی مصرف میکنه؟
 • 7:45 - 7:46
  خب، افراد دیگری حساب کردن که
 • 7:46 - 7:48
  میزان انرژی مصرفی مغز انسان
 • 7:48 - 7:49
  و بقیه گونه ها چقدره،
 • 7:49 - 7:51
  و حالا که میدونیم هر مغز از چند
 • 7:51 - 7:53
  سلول عصبی ساخته شده، میشه حساب کرد.
 • 7:53 - 7:55
  و نتیجه این که هم انسان
 • 7:55 - 7:58
  و هم بقیه مغزها یه جور مصرف می کنند،
 • 7:58 - 8:01
  متوسط ۶ کالری برای هر میلیارد
  سلول عصبی در روز.
 • 8:01 - 8:03
  پس مصرف کل انرژی مغز
 • 8:03 - 8:05
  ساده است، تابع خطی
 • 8:05 - 8:07
  از تعداد سلول های عصبی اش.
 • 8:07 - 8:09
  و نتیجه این که مغز انسان
 • 8:09 - 8:13
  همون اندازه انرژی که انتظار دارید
  مصرف میکنه.
 • 8:13 - 8:15
  پس دلیل اینکه چرا مغز انسان
 • 8:15 - 8:17
  اونقدر انرژی مصرف میکنه، به سادگی
 • 8:17 - 8:19
  اینه که تعداد زیادی سلول عصبی داره،
 • 8:19 - 8:20
  و چون ما نخستی سان هستیم
 • 8:20 - 8:23
  با تعداد بیشتری سلول عصبی در همون
  اندازه بدن
 • 8:23 - 8:24
  به نسبت حیوانات دیگه،
 • 8:24 - 8:28
  مصرف نسبی مغز ما زیاده،
 • 8:28 - 8:31
  ولی فقط چون ما نخستی سان هستیم، نه
  چون منحصر به فردیم.
 • 8:31 - 8:32
  سئوال آخر این که:
 • 8:32 - 8:35
  ما چطور به این تعداد بی نظیر سلول
  عصبی رسیدیم،
 • 8:35 - 8:37
  و به طور خاص، اگر کپی های بزرگ
 • 8:37 - 8:39
  بزرگتر از ما هستند،
 • 8:39 - 8:42
  چرا اونها مغزشون از ما بزرگتر نیست،
  با تعداد سلول عصبی بیشتر؟
 • 8:42 - 8:45
  وقتی فهمیدیم که چقدر هزینه بره که
 • 8:45 - 8:47
  در مغز اون تعداد سلول عصبی داشته باشیم،
 • 8:47 - 8:49
  فکر کردم، شاید یه دلیل ساده داره.
 • 8:49 - 8:51
  اونا نمی تونن انرژی رو تقبل کنن
 • 8:51 - 8:54
  برای یک بدن بزرگ و اون تعداد سلول عصبی.
 • 8:54 - 8:55
  پس ما حساب کردیم.
 • 8:55 - 8:57
  از یک طرف حساب کردیم
 • 8:57 - 8:59
  که یک نخستی سان چقدر انرژی هر روز از
 • 8:59 - 9:00
  خوردن غذای خام به دست میاره،
 • 9:00 - 9:02
  و از طرف دیگه، چقدر انرژی
 • 9:02 - 9:04
  یک بدن با اندازه مشخص می سوزونه
 • 9:04 - 9:07
  و چقدر انرژی یک مغز با تعداد مشخص
  سلول عصبی می سوزونه،
 • 9:07 - 9:09
  و ما گشتیم دنبال ترکیبات
 • 9:09 - 9:11
  اندازه بدن و تعداد سلول عصبی مغز که یک
 • 9:11 - 9:12
  نخستی سان میتونه تقبل کنه
 • 9:12 - 9:15
  اگر تعداد ساعت مشخصی در روز بخوره.
 • 9:15 - 9:17
  و اونچه ما کشف کردیم این بود که
 • 9:17 - 9:18
  از آنجا که نورونها بسیار هزینه برند،
 • 9:18 - 9:22
  یک بده بستان در اندازه بدن و تعداد
  سلول های عصبی وجود داره.
 • 9:22 - 9:25
  پس یک نخستی سان که هشت ساعت در روز
  غذا می خوره
 • 9:25 - 9:28
  میتونه نهایتاً ۵۳ میلیارد سلول عصبی
  رو تامین کنه،
 • 9:28 - 9:29
  ولی بدنش نمی تونه بزرگتر از
 • 9:29 - 9:31
  ۲۵ کیلو بشه.
 • 9:31 - 9:33
  برای بیشتر از اون وزن گرفتن،
 • 9:33 - 9:35
  باید از سلولهای عصبی دست بکشه.
 • 9:35 - 9:37
  پس یا یک بدن بزرگ
 • 9:37 - 9:39
  یا تعداد بالای سلول عصبی.
 • 9:39 - 9:40
  اگه مثل یه نخستی سان بخورید،
 • 9:40 - 9:43
  نمیتونید دوتاش رو تامین کنید.
 • 9:43 - 9:45
  یه راه فرار از این محدودیت متابولیک
 • 9:45 - 9:48
  اینه که ساعات بیشتری رو در روز صرف
  خوردن کنید،
 • 9:48 - 9:49
  ولی خطرناک میشه،
 • 9:49 - 9:52
  و به یه نقطه مهم میرسه، غیر ممکن است.
 • 9:52 - 9:54
  مثلاً گوریل و اورانگوتان،
 • 9:54 - 9:55
  ۳۰ میلیارد نورون رو تامین می کنند
 • 9:55 - 9:58
  با ۸ ساعت و نیم خوردن در روز،
 • 9:58 - 10:02
  و به نظر میرسه نهایت چیزیه که
  می تونن انجام بدن.
 • 10:02 - 10:03
  ۹ ساعت غذا خوردن در روز
 • 10:03 - 10:07
  به نظر حد کاربردی یک نخستی سان است.
 • 10:07 - 10:08
  در مورد ما چطور؟
 • 10:08 - 10:10
  با ۸۶ میلیارد نورون ما
 • 10:10 - 10:13
  و وزن بدن حدود ۶۰ تا ۷۰ کیلو،
 • 10:13 - 10:17
  ما باید بیشتر از ساعت برای غذا
 • 10:17 - 10:20
  هر روز وقت صرف کنیم،
 • 10:20 - 10:22
  که غیر ممکن است.
 • 10:22 - 10:24
  اگر ما مثل یک نخستی سان بخوریم،
 • 10:24 - 10:26
  ما نباید اینجا باشیم.
 • 10:26 - 10:28
  پس ما چطوری به اینجا رسیدیم؟
 • 10:28 - 10:31
  خب، اگر مغز ما همون قدر انرژی که
  باید رو می سوزونه
 • 10:31 - 10:33
  و اگه ما نمی تونیم همه ساعتای بیداری
 • 10:33 - 10:37
  رو به خوردن بگذرونیم،
 • 10:37 - 10:38
  پس تنها راه جایگزین، در واقع،
 • 10:38 - 10:40
  اینه که یه جورایی از همون غذا
 • 10:40 - 10:42
  انرژی بیشتری بگیریم.
 • 10:42 - 10:46
  و به طرز بینظیری، اون دقیقاً منطبقه با
 • 10:46 - 10:49
  اونچه که باور داریم اجداد ما اختراع کردند
 • 10:49 - 10:51
  یک و نیم میلیون سال پیش،
 • 10:51 - 10:54
  وقتی غذا پختن رو اختراع کردن.
 • 10:54 - 10:56
  پختن یعنی استفاده از آتش
 • 10:56 - 11:00
  برای پیش هضم غذا خارج از بدن شما.
 • 11:00 - 11:02
  غذاهای پخته نرمترند، پس راحت جویده می شوند
 • 11:02 - 11:05
  و کاملاً در دهانتان له می شوند،
 • 11:05 - 11:07
  پس بهشون اجازه میدین که کامل هضم شوند
 • 11:07 - 11:08
  و در معده تون جذب شوند،
 • 11:08 - 11:12
  که به تولید انرژی بیشتر در
  زمان کمتر می انجامد.
 • 11:12 - 11:15
  پس غذاپختن برای ما وقت آزاد می کنه که
  کارهای
 • 11:15 - 11:17
  جالبتری رو در روز انجام بدیم
 • 11:17 - 11:18
  و با سلولهای عصبی مون
 • 11:18 - 11:20
  غیر از فکر کردن درباره غذا،
 • 11:20 - 11:22
  گشتن دنبال غذا و جویدن غذا
 • 11:22 - 11:23
  همه روز.
 • 11:23 - 11:25
  پس به خاطر آشپزی، که یه زمانی
 • 11:25 - 11:28
  یه مسئولیت بزرگ بود، این مغز
 • 11:28 - 11:31
  بزرگِ وحشتناک مصرف کننده با این
  همه سلول عصبی،
 • 11:31 - 11:33
  الان می تونه یه سرمایه اصلی باشه،
 • 11:33 - 11:36
  حالا که ما می تونیم هم انرژی سلول های
  زیاد رو تامین کنیم
 • 11:36 - 11:39
  و هم زمان برای انجام کارهای جالب با اونا.
 • 11:39 - 11:41
  پس فکر کنم معلومه که چرا مغز انسان
 • 11:41 - 11:44
  در تکامل اونقدر سریع رشد کرد تا بزرگ بشه،
 • 11:44 - 11:48
  همه اون زمانی که فقط مغز یک نخستی سان بود.
 • 11:48 - 11:50
  با این مغز بزرگ که با آشپزی
  می تونه تقبل کنه،
 • 11:50 - 11:53
  ما به سرعت از غذاهای خام به فرهنگ،
 • 11:53 - 11:56
  کشاورزی، تمدن، بقالی،
 • 11:56 - 11:58
  برق، یخچال،
 • 11:58 - 11:59
  و همه اون چیزهایی که امروزه
 • 11:59 - 12:01
  به ما اجازه میده که همه انرژی مورد نیازمون
 • 12:01 - 12:04
  را برای همه روز با یک بار نشستن
 • 12:04 - 12:07
  در شعبه فست فود مورد علاقه تون تامین کنیم.
 • 12:07 - 12:09
  پس اون چیزی که یه زمانی راه حل بود
 • 12:09 - 12:11
  حالا تبدیل به مشکل شده،
 • 12:11 - 12:17
  و به طرز وارونه ای، در غذای خام
  دنبال راه حل می گردیم.
 • 12:17 - 12:19
  پس امتیاز انسان چیه؟
 • 12:19 - 12:21
  اون چیه که ما داریم
 • 12:21 - 12:23
  ولی بقیه حیوونا ندارن؟
 • 12:23 - 12:26
  جواب من اینه که ما بزرگترین تعداد
 • 12:26 - 12:27
  نورون ها در قشر مغز رو داریم،
 • 12:27 - 12:29
  و فکر می کنم این ساده ترین توضیح
 • 12:29 - 12:31
  برای توانایی های شناختی بی نظیرمون باشه.
 • 12:31 - 12:34
  و اون چیه که ما انجام میدیم و
  بقیه حیوانات انجام نمیدن،
 • 12:34 - 12:36
  که من باور دارم پایه و اساس
 • 12:36 - 12:39
  امکان رساندن ما به اون تعداد،
 • 12:39 - 12:41
  بزرگترین تعداد سلول عصبی در قشر مغز است؟
 • 12:41 - 12:44
  در دو کلمه، ما می پزیم.
 • 12:44 - 12:47
  هیچ حیوان دیگری غذاش رو نمی پزه،
  فقط انسان می پزه.
 • 12:47 - 12:50
  و فکر می کنم این راه انسان شدن ما بوده.
 • 12:50 - 12:53
  مطالعه مغز انسان دیدگاه من درباره
  غذا رو تغییر داد.
 • 12:53 - 12:54
  حالا به آشپزخانه ام نگاه می کنم،
 • 12:54 - 12:56
  و بهش مدیونم،
 • 12:56 - 12:57
  و از اجدادم سپاسگزارم برای رسیدن به
 • 12:57 - 12:59
  کشف اون چیزی که ما را انسان کرد.
 • 12:59 - 13:01
  ازتون سپاسگزارم.
 • 13:01 - 13:08
  (تشویق حضار)
Title:
چه چیز مغز انسان ویژه است؟
Speaker:
سوزانا هرکولانو-هوزل
Description:

مغز انسان پیچیده است-- با در نظر گرفتن اندازه بدن ما، به طرز غریبی بزرگ است، برای وزنش مقدار قابل توجهی انرژی صرف می کند و قشرضخیم شگفت آوری دارد. ولی: چرا؟ پژوهشگر مغز و اعصاب خانم سوزانا هرکولانو-هوزل دست به کار می شود و ما را در این رمز و راز هدایت می کند. با درست کردن "سوپ مغز" او به نتیجه شگفت آوری می رسد.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
13:31

Persian subtitles

Revisions