Return to Video

01-06 Views - Solution

 • 0:00 - 0:03
  Hãy cùng xem đáp án.
 • 0:03 - 0:07
  Đầu tiên, ở trên cùng màn hình, ta có hình
  chiếc phong bì màu xanh và một dấu nháy.
 • 0:07 - 0:12
  Đây là một hình ảnh, vì vậy
  đó chính là một ImageView.
 • 0:12 - 0:15
  Tiếp theo, chúng ta có
  ba dòng chữ, và
 • 0:15 - 0:19
  chúng chính là ba textview khác nhau,
  vì chúng có kiểu chữ,
 • 0:19 - 0:22
  cỡ chữ và màu chữ khác nhau.
 • 0:22 - 0:26
  Và chúng cũng được đặt ở
  ba vị trí khác nhau trên màn hình,
 • 0:26 - 0:28
  vì vậy chúng ta sẽ chọn TextViews.
 • 0:28 - 0:32
  Cuối cùng là một nút mà người dùng
  có thể bấm vào để đăng nhập
 • 0:32 - 0:33
  vì vậy ta chọn nút bấm.
 • 0:34 - 0:36
  Nếu bạn đã có câu trả lời đúng,
  xin chúc mừng.
 • 0:36 - 0:39
  Nếu không thì cũng đừng lo lắng,
  chúng ta còn rất nhiều bài tập khác.
Title:
01-06 Views - Solution
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
0:40

Vietnamese subtitles

Revisions