Catalan subtitles

← 01x-11 Costos del Business Model Canvas

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 06/04/2013 by 91837.

 1. Finalment tot això s'acumula al costat esquerre, aquí, en despeses.
 2. Quins són els costos i despeses per fer operatiu el model de negoci?
 3. Una de les coses interessants respecte als costos és que no són només els costos obvis
 4. com personal, edificacions o materials.
 5. el que realment us preguntareu és ¿quin és el cost total per fer operatiu el nostre model de negoci?
 6. Així que voldreu considerar: ¿quins són els costos més importants pels quals us heu de preocupar?
 7. ¿quins són els recursos més costosos pels quals haureu de pagar?
 8. ¿i quines són les activitats clau més costoses?
 9. Llavors voldreu formular-vos les preguntes comptables típiques:
 10. ¿Quins són els costos fixos? ¿Quins són els costos variables? ¿Hi ha economies d'escala?
 11. I voldreu començar a tenir sota control el que
 12. al final us acabarà costant més per fer funcionar el vostre negoci.