Return to Video

Free vs Pay Dilemma App Monetization Udacity

 • 0:00 - 0:05
  Khi mới bắt đầu luôn có những điều có vẻ
  như là sức ép lựa chọn giữa hai đường.
 • 0:05 - 0:07
  Phân phát miễn phí và
 • 0:07 - 0:12
  nắm lấy phần lớn hơn của thị trường, hoặc
  kiếm hay làm cho ra tiền.
 • 0:12 - 0:13
  Tính phí
 • 0:13 - 0:18
  cho sản phẩm nhưng sẽ hạn chế
  việc phân phát chỉ còn cho khách trả tiền.
 • 0:18 - 0:21
  >> Tuy nhiên, nếu bạn chủ động nghĩ
  đến kế hoạch kinh doanh trước,
 • 0:21 - 0:23
  đôi khi
  bạn có thể thực hiện cả hai cách ngay
 • 0:23 - 0:26
  từ đầu
  >> Một chiến thuật tuyệt vời
 • 0:26 - 0:29
  đó là sử dụng mô hình freemium.
 • 0:29 - 0:32
  Bạn cho phép người dùng dùng
  dịch vụ miễn phí và
 • 0:32 - 0:35
  sau đó chuyển những người dùng tiềm năng
  sang khách có trả tiền.
 • 0:35 - 0:38
  Ví dụ như Wufoo, công ty này
  đã làm được điều này rất tốt.
 • 0:40 - 0:43
  Bản thử nghiệm cho phép bạn dùng thử
  sản phẩm và xem giá trị của nó.
 • 0:44 - 0:49
  Họ cho bạn thấy những lợi ích ngay
  tại bước đầu tiên để đăng ký.
 • 0:49 - 0:52
  Họ tập trung vào những lợi ích
  to lớn nhất.
 • 0:52 - 0:53
  Nếu bạn muốn thành người dùng tiềm năng,
 • 0:53 - 0:58
  Trong trường hợp họ có hơn 100 phản hồi
  mỗi tháng, họ yêu cầu người dùng trả phí.
 • 0:58 - 1:02
  Nhưng lúc này, là người dùng, bạn
  bạn hiệu những gì mà họ đã cho
 • 1:02 - 1:04
  bạn, và giá đó là đúng
  và hoàn toàn xứng đáng.
Title:
Free vs Pay Dilemma App Monetization Udacity
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD518 - App Monetization
Duration:
01:05

Vietnamese subtitles

Revisions