Vietnamese subtitles

← 03-13 Container_Performance

03-13 Container_Performance

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 3 created 01/25/2016 by QA_SP_5_VI.

 1. Chúng ta đã nói về mã của bạn
  có thể bị chậm thế nào
 2. vì loại phần cứng thực thi bên dưới,
 3. bạn có nhớ việc chia nhánh
  dấu chấm động gây ra vấn đề?
 4. Đó không phải là vấn đề
  với phần cứng.
 5. Có một loạt vấn đề mà bạn
  vẫn cần phải lo lắng,
 6. đó là hiệu suất của các từ gốc
  trong ngôn ngữ mà bạn đang sử dụng.
 7. Dùng thuật toán cơ bản
  như phân loại.
 8. Bây giờ có rất nhiều
  cách để sắp xếp,
 9. và một số cách tốt hơn các cách khác,
  tùy thuộc vào hoàn cảnh.
 10. Ví dụ, quicksort thường
  nhanh hơn bubble sort
 11. trừ khi bạn có một ít hơn một nghìn yếu tố
 12. hoặc tìm kiếm các đối tượng
  trong một danh sách sắp xếp lớn.
 13. Cách tốt nhất để làm
  điều này là bằng tìm kiếm nhị phân.
 14. Nhưng khác hoàn toàn là tìm kiếm
  đối tượng trong mảng không sắp xếp.
 15. Thay vì so sánh đối tượng
  cho các giá trị mà bạn tìm kiếm,
 16. bạn có thể dùng một hàm harsh
  để tìm đối tượng ngay.
 17. Đó là tiêu chuẩn cơ bản của khoa học
  máy tính hiện đại và cấu trúc dữ liệu.
 18. Và may mắn là, ngôn ngữ hiện đại
  như Java cung cấp các bộ chứa
 19. và các thuật toán thay bạn, vì vậy
  không cần viết lại hàm Murmur3 hash.
 20. hoặc quicksort hết lần này đến lần khác.
 21. Nhưng hãy để tôi cho bạn biết.
 22. Nhiều năm tôi làm về lập trình,
 23. một vấn đề luôn ảnh hưởng đến
  hiệu suất dự án của bạn
 24. có liên quan đến hiệu suất
  của đối tượng bộ chứa ngôn ngữ được cấp.
 25. Điều đó tuyệt vời, phải không?
 26. Java cung cấp cho bạn
  thực hiện một lớp véc tơ
 27. mà bạn có thể đẩy, hiển thị, thêm và
  loại bỏ đối tượng nếu thấy phù hợp,
 28. nhưng để linh hoạt, bạn phải dùng
  cấu trúc danh sách liên kết dưới mũ,
 29. trong đó có một chuỗi
  đặc tính hiệu suất duy nhất.
 30. Miễn là bạn chỉ hoạt động trên
  mặt trước của danh sách, nó sẽ rất nhanh.
 31. Nếu bạn cố chèn hoặc xóa những nơi khác,
 32. nó sẽ mặc định thời gian
  tồi tệ nhất có thể.
 33. Điểm đáng nói là chỉ vì
  hệ thống cơ bản cung cấp bộ chứa,
 34. không có nghĩa
  là chúng làm việc với hiệu suất
 35. tương ứng với mức mà chương trình của bạn
  thực sự sẽ sử dụng chúng.
 36. James Sutherland công bố loạt tiêu chuẩn
  đánh giá siêu nhỏ về hiệu suất
 37. của cấu trúc dữ liệu cụ thể được cung cấp
  bởi khung làm việc Java
 38. và thấy rằng có một số khác biệt
  trong hiệu suất so với chức năng
 39. mà mọi người cần biết.
 40. Ví dụ, ông thấy rằng hiệu suất Hashtable
 41. nhanh hơn khoảng 22%
  so với hiệu suất HashMap,
 42. tùy thuộc vào cách bạn thực sự
  sử dụng bản thân các bộ chứa.
 43. Vấn đề nằm ở chỗ.
 44. Bạn tóm lược lớp bộ chứa
  đang sử dụng trong mã chưa?
 45. Bạn có tự tin rằng chúng đang sử dụng
  bộ chứa nhanh nhất
 46. cho những gì mã của bạn thực sự đang làm?
 47. Vâng, đó là những gì tôi nghĩ.
 48. Nhưng tin tốt là bạn có thể biết
  hiệu suất của các bộ chứa
 49. với một số MPI tóm lược
  tiện dụng trong Android.
 50. Xem mã của Chris có qua
  bài kiểm tra không.