Turkish subtitles

← Neştersiz beyin ameliyatı yapmak - Hyunsoo Joshua No

Get Embed Code
24 Languages

Showing Revision 10 created 12/12/2020 by Sara Ozturk.

 1. Her yıl, dünya çapında on binlerce insan
 2. tek bir kesik bile olmadan
  beyin ameliyatı oluyor:
 3. Neşter yok, ameliyat masası yok
  ve hasta hiç kan kaybetmiyor.
 4. Bunun yerine
  bu yöntem korunaklı bir odada
 5. beyinin belirli yerlerine
  görünmez ışık ışınları yollayan
 6. büyük bir makinede gerçekleşiyor.
 7. Bu yöntemin adı:
  Stereotaktik radyocerrahi

 8. ve o ışık ışınları
  aslında radyasyon ışınları.
 9. Onların görevi, kötü huylu hücreleri
  gitgide temizleyerek tümörleri yok etmek.
 10. Hastalar için bu süreç
  tomografi ile başlıyor,

 11. bir dizi x-ışını beynin
  üç boyutlu haritasını çıkarıyor.
 12. Bu, içerideki tümörün tam yerini,
  büyüklüğünü ve şeklini gösteriyor.
 13. Tomografiler aynı zamanda
  doku yoğunluğunu gösteren
 14. "Hounsfield Skalası"nı ölçüyor.
 15. Bu, radyasyonun beyinde
  nasıl yayılacağıyla
 16. ve etkilerini optimize etmeyle
  ilgili bilgi veriyor.
 17. Doktorlar yumuşak dokuyu daha iyi belirten
 18. manyetik rezonans görüntüleme,
  yani MR yöntemini,
 19. tümörün şeklini ve konumunu
  daha iyi belirlemek için kullanabilir.
 20. Tümörleri tedavi etmek için yüksek dozda
  radyasyon gerektiğinden dolayı
 21. gerçek konumu ve büyüklüğü
  haritalandırmak çok önemli.
 22. Radyocerrahi, birden fazla ışının
  kullanılmasını esas alıyor.
 23. Ayrı ayrı, her biri düşük dozda
  radyasyon iletiyor.
 24. Ancak parlak ve kaçınılmaz bir spot ışığı
  oluşturmak için aynı noktada birleşen
 25. birkaç sahne ışığı gibi
  radyasyon ışınları da birleştiklerinde
 26. tümörleri yok etmek için
  toplu olarak yeterli güç üretir.

 27. Çoklu ışın kullanımı, doktorlara etraftaki
  sağlıklı dokuya zarar vermeden
 28. beyindeki tümörleri hedeflemelerine
  olanak sağlamanın yanı sıra
 29. onlara esneklik de sağlar.
 30. Hedefe ulaşmak için
  beyin dokusundaki en iyi açıları
 31. ve rotaları optimize edebilirler
 32. ve her bir ışın içindeki yoğunluğu
  gerektiği gibi ayarlayabilirler.
 33. Bu, beyindeki kritik yapıların
  korunmasına yardımcı olur.

 34. Ama bu ustaca yaklaşım söz konusu
  tümörlere tam olarak ne yapıyor?
 35. Birkaç radyasyon ışını kanserli hücrelere
  çarpmak için kesiştiğinde
 36. bunların birleşik kuvveti
  hücrelerin DNA'sını keserek
 37. hücrelerin yapısında
  bir bozulmaya neden olur.
 38. Bu işlem zamanla
  bütün tümörü yok etmeye başlar.
 39. Dolaylı olarak ışınlar DNA'yı doğrudan
  çevreleyen alana da zarar vererek
 40. serbest radikal adı verilen
  değişken parçacıklar oluşturur.

 41. Bu, tümörün yanı sıra

 42. yakın çevredeki bazı
  sağlıklı hücreler için elverişli olmayan
 43. tehlikeli bir mikro ortam oluşturur.
 44. Kanser olmayan dokulara zarar verme
  riski radyasyon ışınının kapsamını
 45. tümörün tam şekline
  mümkün olduğunca yakın tutarak azaltılır.
 46. Radyocerrahi tedavisi,
  tümör hücrelerini yok ettikten sonra
 47. vücudun doğal temizleme
  mekanizması devreye girer.
 48. Bağışıklık sistemi,
  ölü hücrelerin kabuklarını
 49. vücuttan atmak için hızla süpürürken
  diğer hücreler ise yara dokusuna dönüşür.
 50. Teknolojik gelişmelere rağmen radyocerrahi
  tüm beyin kanseri tedavileri için
 51. her zaman birincil seçim değil.
 52. Öncelikle bu tedavi
  daha küçük tümörler için ayrılmış.
 53. Radyasyon kümülatif bir etkiye de sahip,

 54. bu da daha önceki dozların
 55. daha sonra verilenlerle
  çakışabileceği anlamına gelir.
 56. Bu nedenle
  tekrarlayan tümörleri olan hastaların
 57. gelecekteki radyocerrahi
  tedavilerinde kısıtlamalar olabilir.
 58. Ancak bu dezavantajlar,
  bazı çok daha büyük avantajlardan fazla.
 59. Çeşitli beyin tümörleri için
 60. radyocerrahinin
  kanserli hücreleri yok etmede
 61. geleneksel beyin ameliyatı kadar
  başarılı olduğu ifade ediliyor.
 62. Menenjiyom adı verilen tümörlerde
  hasta radyocerrahi geçirdiğinde
 63. nüks etmenin eşit
  veya daha düşük olduğu tespit edildi.
 64. Çoğu zaman acı verici bir deneyim
  ve uzun bir iyileşme süreci olan

 65. geleneksel cerrahiye kıyasla,
 66. radyocerrahi genellikle ağrısız
 67. ve çok az iyileşme süresi gerektirir
  veya hiç gerektirmez.
 68. Bu tür tedavinin sadece
  beyin tümörleri için değil,
 69. akciğer, karaciğer ve pankreas tümörleri
  üzerinde kullanılması da söz konusu.
 70. Bu arada doktorlar bu yöntemi
  Parkinson hastalığı, epilepsi
 71. ve obsesif kompülsif bozukluk gibi
 72. rahatsızlıkları tedavi etmek
  için kullanmayı deniyor.
 73. Kanser teşhisinin acısı yıkıcı olabilir
 74. ancak bu müdahalesiz
  yöntemlerdeki gelişmeler

 75. daha nazik bir tedavinin yolunu açıyor.