Serbian subtitles

← Izvođenje operacije na mozgu bez skalpela - Hjunsu Džošua Nou

Get Embed Code
24 Languages

Showing Revision 9 created 11/10/2020 by Ivana Korom.

 1. Svake godine, desetine hiljada ljudi
  širom sveta ima operacije na mozgu
 2. bez ijednog reza, ne koristi se skalpel,
 3. niti operacioni sto,
  a pacijent ne gubi krv.
 4. Umesto toga, ova procedura
  sprovodi se u zaštićenoj prostoriji
 5. uz pomoć velike mašine
  koja emituje nevidljive snopove svetlosti
 6. uperene u tačnu metu unutar mozga.
 7. Ovo lečenje se zove
  stereotaksična radiohirurgija,

 8. a ti snopovi svetlosti
  su zraci radijacije.
 9. Njihov zadatak je da unište tumore
  tako što postepeno čiste maligne ćelije.
 10. Za pacijente, proces počinje
  CT skeniranjem,

 11. nizom rendgentskih snimaka
  koji prave trodimenzionalu mapu glave.
 12. Ovo otkriva preciznu lokaciju,
  veličinu i oblik tumora unutar glave.
 13. Rendgetski snimci takođe pomažu
  u izračunavanju jedinica Haunsfilda,
 14. koje pokazuju gustinu različitih tkiva.
 15. Ovo pruža informacije o tome
  kako će se radijacija proširiti u mozgu
 16. kako bi bolje optimizovala svoje efekte.
 17. Doktori takođe koriste
  i magnetnu rezonancu ili MR,
 18. koja proizvodi
  kvalitetnije slike mekih tkiva,
 19. da im pomogne oko boljeg ocrtavanja
  oblika i lokacije tumora.
 20. Mapiranje njegove tačne
  pozicije i veličine je presudno

 21. zbog visokih doza radijacije
  potrebnih za lečenje tumora.
 22. Radiohirurgija zavisi
  od upotrebe više zrakova.
 23. Individualno, svaki za sebe
  dovodi malu dozu radijacije.
 24. Ali, baš kao što se reflektori
  susreću u istoj tački
 25. da stvore svetlo mesto
  na pozornici, kada se ujedine,
 26. zraci radijacije zajedno proizvode
  dovoljno snage da unište tumore.
 27. Pored toga što omogućava doktorima
  da ciljaju tumore u mozgu

 28. dok je za to vreme okolno zdravo tkivo
  relativno neoštećeno,
 29. korišćenje više zrakova
  daje doktorima fleksibilnost.
 30. Mogu da optimizuju najbolje uglove
  i putanje kroz tkivo mozga
 31. kako bi došli do cilja
  i prilagodili jačinu svakog zraka
 32. po potrebi.
 33. Ovo pomaže u spašavanju
  važnih struktura unutar mozga.
 34. Nego, šta tačno ovaj genijalni
  pristup radi tumorima?

 35. Kada se nekoliko zrakova radijacije ukrsti
  kako bi napali masu kancerogenih ćelija,

 36. njihova zajednička snaga
  u suštini seče DNK ćelije,
 37. uzrokujući rasparčavanje
  u strukturi ćelija.
 38. Tokom vremena, ovaj proces postepeno
  prelazi u uništavanje celog tumora.
 39. Indirektno, zraci takođe oštećuju oblast
  koja neposredno okružuje DNK,
 40. stvarajući nestabilne čestice
  koje se zovu slobodni radikali.
 41. Ovo proizvodi opasnu mikrookolinu
 42. koja je negostoljubiva prema tumoru,
 43. kao i prema nekim zdravim ćelijama
  koje su u neposrednoj blizini.
 44. Rizik od nanošenja štete
  nekancerogenim tkivima je smanjen
 45. tako što se pokrivenost snopa radijacije
 46. zadržava što je bliže moguće
  tačnom obliku tumora.
 47. Jednom kada tretman radiohirurgije
  uništi ćelije raka,

 48. mehanizam prirodnog čišćenja tela
  počinje sa radom.
 49. Imuni sistem ubrzano skuplja
  ljuske mrtvih ćelija
 50. kako bi ih izbacio van tela, dok se
  druge ćelije transformišu u ožiljke.
 51. Uprkos inovacijama,
  radiohirurgija nije uvek glavni izbor

 52. za lečenje svih karcinoma mozga.
 53. Za početak, obično je rezervisana
  za manje tumore.
 54. Radijacija ima i kumulativni efekat,
  što znači da doze dobijene ranije
 55. mogu da se preklope sa onim
  koje su dobijene kasnije.
 56. Tako da pacijenti sa rekurentnim tumorima
 57. mogu da imaju ograničenja
  za buduće lečenje radiohirurgijom.
 58. Nego, ovi nedostaci se odmeravaju
  sa nekim mnogo većim benefitima.

 59. Za nekoliko tipova tumora mozga,
  radiohirurška operacija
 60. može biti uspešna
  isto koliko i tradicionalna operacija
 61. u uništavanju kancerogenih ćelija.
 62. Kod tumora koji se zovu meningeomi,
  utvrđeno je da je recidiv jednak ili niži
 63. kada se pacijent podvrgne
  radiohirurškoj operaciji.
 64. U poređenju sa tradicionalnom operacijom,
 65. koja je često bolno iskustvo
  sa dugim periodom oporavka,
 66. radiohirurgija je uglavnom bezbolna,
 67. i često zahteva malo ili nimalo
  vremena za oporavak.
 68. Tumori mozga nisu
  jedina meta za ovaj tip lečenja,

 69. ovaj koncept se koristi
  za tumore pluća, jetre i gušterače.
 70. U međuvremenu, doktori eksperimentišu
  koristeći ga za lečenje oboljenja,
 71. kao što je Parkinsonova bolest, epilepsija
  i opsesivno kompulsivni poremećaj.
 72. Bol kada se ustanovi rak
  može biti razarajuć,
 73. ali poboljšanja
  u ovim neinvazivnim procedurama
 74. popločavaju put ka nežnijem lečenju.