Return to Video

AS LAMBS AMONG WOLVES - an important lesson for all of us! - overcoming your fear

 • 0:02 - 0:04
  Isusov poziv
 • 0:05 - 0:10
  Dobrodšli na ovu 9. lekciju
  "Kao jaganjci među vukovima".
 • 0:10 - 0:12
  Nadam se da je u redu što ću
  vas malo provocirati.
 • 0:12 - 0:18
  Izazvaću vas i reći vam nešto
  što će vas zaista naterati da se zamislite.
 • 0:18 - 0:19
  Nadam se da ste spremni za to.
 • 0:19 - 0:23
  Počeli smo da dobijamo dosta
  fidbeka od moje nove knjige "Isusov poziv".
 • 0:23 - 0:27
  Jedna osova iz Kanade napisala
  je sledeće o knjizi:
 • 0:27 - 0:31
  "Najbolja knjiga koju sam ikada
  pročitao, osim Biblije.
 • 0:31 - 0:37
  Ova knjiga je obavezna literatura za sve,
  naročito za Telo Hristovo!
 • 0:37 - 0:43
  Ona je poziv za buđenje
  preko potreban u ovim poslednjim danima
 • 0:43 - 0:49
  i vratiće vernike njihovoj prvoj ljubavi,
  stvarne radosti i uzbuđenja
 • 0:49 - 0:51
  u njihovom životu sa Gospodom!"
 • 0:52 - 0:57
  Dakle, jedan čovek je rekao da je to najbolja
  knjiga koju je ikada pročitao, osim Biblije.
 • 0:57 - 1:01
  I verujem da kada pročitate celu knjigu,
 • 1:01 - 1:05
  i prođete kroz ceo ovaj serijal sa mnom,
  naći ćete da je vrlo, vrlo dobra,
 • 1:05 - 1:07
  veoma zanimljiva. Zašto?
 • 1:07 - 1:11
  Naročito na kraju, kada budemo
  sve sastavili.
 • 1:11 - 1:15
  Sada ćemo ići stih po stih,
 • 1:15 - 1:18
  reč po reč,
  o tome što kaže Isus u Luki 10.
 • 1:18 - 1:21
  Kasnije ćemo dodati još "mesa",
 • 1:21 - 1:23
  a kasnije ćemo sve spojiti
 • 1:23 - 1:25
  i poslati vas sa tim,
 • 1:25 - 1:30
  poslati vas da živite životom
  koji Isus ima za vas.
 • 1:30 - 1:35
  Pošto je Isus na početku rekao
  da je žetva spremna,
 • 1:35 - 1:38
  a da je radnika malo,
  potom je rekao da bismo trebali moliti
 • 1:38 - 1:42
  Gospodara žetve da pošalje radnike -
 • 1:42 - 1:45
  nešto što smo pogledali.
 • 1:45 - 1:50
  Potom u Luki 10:3 kaže:
 • 1:50 - 1:56
  "Idite; eto ja vas šaljem
  kao jaganjce među vukove."
 • 1:57 - 2:00
  To ćemo danas pogledati.
 • 2:00 - 2:04
  Prvo što je rekao je:
  Idite!
 • 2:04 - 2:06
  Idite svojim putem.
 • 2:06 - 2:10
  Morate razumeti da je žetva spremna.
 • 2:10 - 2:13
  Žetva je obilna.
 • 2:14 - 2:17
  Žetva nije problem.
 • 2:17 - 2:19
  Problem su radnici.
 • 2:19 - 2:23
  Prošli put smo to pogledali, da bismo
  trebali moliti Gospodara žetve
 • 2:23 - 2:25
  da pošalje radnike.
 • 2:25 - 2:29
  Ali onda kaže sledeće:
  Idite svojim putem.
 • 2:29 - 2:32
  Ili drugim rečima:
  Idite u žetvu.
 • 2:32 - 2:35
  Idite napolje u žetvu.
 • 2:35 - 2:38
  Zašto? Jer žetva neće doći k nama.
 • 2:38 - 2:44
  Zamislite farmera,
  farmera iz stvarnog sveta,
 • 2:44 - 2:47
  koji stoji i gleda u žetvu.
 • 2:47 - 2:51
  Gleda u žetvu i vidi da je žetva ogromna,
 • 2:51 - 2:56
  da je žetva obilna
  i da je žetva zrela.
 • 2:56 - 2:59
  Žetva je tako spremna,
  žetva je tako zrela.
 • 2:59 - 3:02
  Oseća radost.
 • 3:02 - 3:04
  Šta on radi?
 • 3:04 - 3:09
  Otvara vrata ambara i
  potom pogleda u žetvu
 • 3:09 - 3:13
  i kaže: Žetvo! Ulazi!
 • 3:13 - 3:15
  Uđi u ambar!
 • 3:16 - 3:19
  A onda, gleda u žetvu
  i vidi nešto zanimljivo.
 • 3:19 - 3:22
  Vidi da žetva ne ulazi u ambar.
 • 3:22 - 3:25
  I on počinje da razmišlja.
 • 3:25 - 3:28
  Šta nije u redu sa žetvom?
 • 3:28 - 3:31
  Možda me žetva ne čuje.
  Možda treba da vičem glasnije.
 • 3:31 - 3:34
  Žetvo! Žetvo! Ulazi!
 • 3:34 - 3:37
  Žetvo, ambar je spreman!
  Ambar je spreman za tebe!
 • 3:37 - 3:39
  Ulazi žetvo!
 • 3:39 - 3:41
  I viče glasnije.
 • 3:41 - 3:44
  Ali žetva i dalje ne ulazi.
 • 3:44 - 3:47
  I počinje da razmišlja:
  Šta nije u redu sa tom žetvom?
 • 3:47 - 3:52
  Zašto žetva neće da uđe u ambar?
 • 3:52 - 3:56
  Pogleda u ambar i pomisli:
  Sada znam.
 • 3:56 - 3:58
  Ambar je prljav.
 • 3:58 - 4:00
  Žetva neće da uđe u prljavi ambar.
 • 4:00 - 4:03
  I sada on sređuje ambar.
 • 4:04 - 4:10
  Izbaci svo đubre napolje i čak stavi
  lep tepih na pod ambara.
 • 4:10 - 4:16
  Čak unese i mašinu za kafu u ambar,
  sve sredi, ima svetla.
 • 4:16 - 4:22
  Načini ambar tako prijatnim.
  Pusti vrlo finu, blagu muziku
 • 4:22 - 4:26
  u ambaru, tako da je ambar
  tako predivan i prijatan.
 • 4:26 - 4:28
  Onda izađe, pogleda žetvu i kaže:
 • 4:28 - 4:30
  Žetvo, ulazi!
 • 4:30 - 4:33
  A žetva ipak ne ulazi.
 • 4:34 - 4:35
  Zašto?
 • 4:35 - 4:39
  Jer žetvu nije briga koliko je
  prijatan ambar.
 • 4:39 - 4:44
  Žetva ne može ući sama.
 • 4:44 - 4:48
  Žetva nije napravljena
  da uđe u ambar.
 • 4:49 - 4:54
  Jedino što je dobio od sređivanja
  ambara, što je postao tako prijatan,
 • 4:54 - 4:59
  sa finom muzikom, svetlima, sofom,
  mašinom za kafu,
 • 4:59 - 5:03
  to je da sada svi radnici sede unutra
  i ne žele da idu napolje.
 • 5:04 - 5:08
  Jedino što dobijamo od
  sređivanja naših crkava
 • 5:08 - 5:12
  to je da su sada tako prijatne i fine
  da niko ne želi da izađe.
 • 5:13 - 5:16
  Ali znate, ljudi napolju, žetva,
  grešnici,
 • 5:16 - 5:19
  njih nije briga koliko su crkve fine.
 • 5:20 - 5:27
  Žetva nije stvorena
  da sama uđe u ambar.
 • 5:27 - 5:34
  Ne, radnici su stvoreni da ustanu
  i odu u žetvu.
 • 5:34 - 5:38
  To je trebalo da uradimo u crkvama.
 • 5:38 - 5:43
  Umesto što pravimo fine crkve i nadamo
  se da će ljudi ući k nama,
 • 5:43 - 5:51
  trebalo bi da obučavamo radnike
  da izlaze.
 • 5:52 - 5:57
  I opet, želeo bih reći,
  ne da bi stajali na bini u Africi,
 • 5:58 - 6:01
  već da izađu u žetvu koja im je
  pred vratima,
 • 6:01 - 6:05
  da nađu tu osobu mira,
  da odu u njenu kuću,
 • 6:05 - 6:06
  da jedu i piju šta god posluže,
 • 6:06 - 6:09
  i urade sve ono o čemu ću
  kasnije govoriti u ovoj knjizi.
 • 6:09 - 6:10
  Želim da nešto pročitam.
 • 6:10 - 6:14
  "Zar mi u našim crkvama ne radimo
  isto što je uradio i farmer?
 • 6:14 - 6:21
  Trošimo mnogo vremena, novca,
  sredstava da bi naše crkve (ambari)
 • 6:21 - 6:25
  izgledale fino i prijatno,
  sa divnim tepisima i osvetljenjem.
 • 6:25 - 6:28
  Puštamo čak i muziku
  radi prave atmosfere.
 • 6:28 - 6:34
  Činimo sve ovo, uvereni da ako
  bi crkve bile fine i prijatne,
 • 6:34 - 6:38
  i ako bi propoved bila prava,
  onda bi ljudi počeli da ulaze
 • 6:38 - 6:42
  sami u crkvu i spasavali se."
 • 6:43 - 6:45
  Samo želim reći...
 • 6:45 - 6:47
  Ovo radi većina ljudi.
 • 6:47 - 6:50
  Da, naravno, može biti malo ploda
  iz toga.
 • 6:50 - 6:52
  Naravno,
 • 6:53 - 6:55
 • 6:55 - 6:58
 • 6:58 - 7:01
 • 7:01 - 7:04
 • 7:04 - 7:06
 • 7:07 - 7:12
 • 7:12 - 7:16
 • 7:16 - 7:19
 • 7:19 - 7:22
 • 7:22 - 7:26
 • 7:26 - 7:31
 • 7:31 - 7:34
 • 7:34 - 7:36
 • 7:36 - 7:38
 • 7:38 - 7:42
 • 7:42 - 7:44
 • 7:44 - 7:47
 • 7:47 - 7:50
 • 7:50 - 7:53
 • 7:53 - 7:59
 • 7:59 - 8:03
 • 8:03 - 8:05
 • 8:05 - 8:07
 • 8:07 - 8:10
 • 8:10 - 8:12
 • 8:12 - 8:19
 • 8:19 - 8:24
 • 8:25 - 8:32
 • 8:32 - 8:35
 • 8:35 - 8:40
 • 8:40 - 8:45
 • 8:46 - 8:48
 • 8:48 - 8:53
 • 8:53 - 8:56
 • 8:56 - 9:00
 • 9:00 - 9:04
 • 9:04 - 9:07
 • 9:07 - 9:11
 • 9:11 - 9:16
 • 9:16 - 9:21
 • 9:21 - 9:26
 • 9:27 - 9:28
 • 9:28 - 9:32
 • 9:32 - 9:35
 • 9:35 - 9:39
 • 9:39 - 9:42
 • 9:42 - 9:46
 • 9:46 - 9:50
 • 9:51 - 9:53
 • 9:53 - 9:55
 • 9:55 - 9:58
 • 9:58 - 10:02
 • 10:02 - 10:05
 • 10:05 - 10:09
 • 10:10 - 10:14
 • 10:14 - 10:19
 • 10:19 - 10:22
 • 10:22 - 10:26
 • 10:26 - 10:31
 • 10:31 - 10:35
 • 10:35 - 10:37
 • 10:37 - 10:44
 • 10:44 - 10:48
 • 10:49 - 10:51
 • 10:51 - 10:54
 • 10:55 - 10:57
 • 10:57 - 11:02
 • 11:02 - 11:08
 • 11:08 - 11:11
 • 11:11 - 11:13
 • 11:13 - 11:18
 • 11:18 - 11:21
 • 11:21 - 11:23
 • 11:23 - 11:27
 • 11:27 - 11:31
 • 11:31 - 11:37
 • 11:37 - 11:40
 • 11:40 - 11:46
 • 11:46 - 11:49
 • 11:49 - 11:50
 • 11:50 - 11:52
 • 11:52 - 11:55
 • 11:55 - 11:57
 • 11:57 - 12:00
 • 12:00 - 12:03
 • 12:03 - 12:07
 • 12:07 - 12:11
 • 12:11 - 12:14
 • 12:14 - 12:16
 • 12:16 - 12:18
 • 12:18 - 12:21
 • 12:21 - 12:24
 • 12:24 - 12:27
 • 12:27 - 12:31
 • 12:32 - 12:35
 • 12:35 - 12:37
 • 12:37 - 12:40
 • 12:40 - 12:43
 • 12:43 - 12:47
 • 12:47 - 12:49
 • 12:49 - 12:51
 • 12:51 - 12:53
 • 12:53 - 12:57
 • 12:57 - 13:01
 • 13:01 - 13:05
 • 13:05 - 13:10
 • 13:10 - 13:14
 • 13:14 - 13:16
 • 13:16 - 13:21
 • 13:21 - 13:25
 • 13:25 - 13:31
 • 13:31 - 13:33
 • 13:33 - 13:36
 • 13:36 - 13:41
 • 13:41 - 13:44
 • 13:44 - 13:47
 • 13:47 - 13:50
 • 13:50 - 13:52
 • 13:52 - 13:56
 • 13:57 - 14:00
 • 14:00 - 14:03
 • 14:03 - 14:06
 • 14:06 - 14:09
 • 14:09 - 14:10
 • 14:10 - 14:14
 • 14:14 - 14:16
 • 14:17 - 14:19
 • 14:19 - 14:24
 • 14:24 - 14:30
 • 14:31 - 14:37
 • 14:37 - 14:39
 • 14:39 - 14:42
 • 14:42 - 14:45
 • 14:45 - 14:50
 • 14:51 - 14:52
 • 14:52 - 14:54
 • 14:54 - 14:57
 • 14:57 - 14:59
 • 14:59 - 15:01
 • 15:01 - 15:02
 • 15:02 - 15:04
 • 15:04 - 15:06
 • 15:06 - 15:08
 • 15:08 - 15:10
 • 15:10 - 15:14
 • 15:15 - 15:19
 • 15:19 - 15:25
 • 15:25 - 15:29
 • 15:30 - 15:33
 • 15:34 - 15:40
 • 15:40 - 15:45
 • 15:45 - 15:51
 • 15:51 - 15:54
 • 15:54 - 15:57
 • 15:58 - 16:00
 • 16:00 - 16:04
 • 16:05 - 16:09
 • 16:09 - 16:13
 • 16:13 - 16:17
 • 16:20 - 16:24
 • 16:24 - 16:29
 • 16:29 - 16:33
 • 16:33 - 16:35
 • 16:35 - 16:38
 • 16:38 - 16:41
 • 16:42 - 16:45
 • 16:45 - 16:48
 • 16:48 - 16:51
 • 16:51 - 16:56
 • 16:57 - 16:59
 • 16:59 - 17:04
 • 17:04 - 17:08
 • 17:08 - 17:10
 • 17:11 - 17:13
 • 17:13 - 17:15
 • 17:15 - 17:19
 • 17:19 - 17:21
 • 17:21 - 17:24
 • 17:24 - 17:27
 • 17:27 - 17:29
 • 17:29 - 17:32
 • 17:32 - 17:35
 • 17:35 - 17:38
 • 17:38 - 17:44
 • 17:44 - 17:47
 • 17:47 - 17:49
 • 17:49 - 17:52
 • 17:53 - 17:57
 • 17:58 - 18:04
 • 18:04 - 18:07
 • 18:07 - 18:11
 • 18:11 - 18:13
 • 18:13 - 18:18
 • 18:18 - 18:21
 • 18:21 - 18:25
 • 18:25 - 18:28
 • 18:28 - 18:32
 • 18:32 - 18:35
 • 18:35 - 18:40
 • 18:40 - 18:43
 • 18:44 - 18:47
 • 18:47 - 18:51
 • 18:51 - 18:53
 • 18:53 - 18:56
 • 18:56 - 19:02
 • 19:02 - 19:06
 • 19:07 - 19:09
 • 19:09 - 19:12
 • 19:12 - 19:14
 • 19:14 - 19:16
 • 19:16 - 19:18
 • 19:18 - 19:20
 • 19:23 - 19:24
Title:
AS LAMBS AMONG WOLVES - an important lesson for all of us! - overcoming your fear
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
19:30

Serbian, Latin subtitles

Revisions Compare revisions