Return to Video

AS LAMBS AMONG WOLVES - an important lesson for all of us! - overcoming your fear

 • 0:02 - 0:04
  Isusov poziv
 • 0:05 - 0:10
  Dobrodšli na ovu 9. lekciju
  "Kao jaganjci među vukovima".
 • 0:10 - 0:12
  Nadam se da je u redu što ću
  vas malo provocirati.
 • 0:12 - 0:18
  Izazvaću vas i reći vam nešto
  što će vas zaista naterati da se zamislite.
 • 0:18 - 0:19
  Nadam se da ste spremni za to.
 • 0:19 - 0:23
  Počeli smo da dobijamo dosta
  fidbeka od moje nove knjige "Isusov poziv".
 • 0:23 - 0:27
  Jedna osova iz Kanade napisala
  je sledeće o knjizi:
 • 0:27 - 0:31
  "Najbolja knjiga koju sam ikada
  pročitao, osim Biblije.
 • 0:31 - 0:37
  Ova knjiga je obavezna literatura za sve,
  naročito za Telo Hristovo!
 • 0:37 - 0:43
  Ona je poziv za buđenje
  preko potreban u ovim poslednjim danima
 • 0:43 - 0:49
  i vratiće vernike njihovoj prvoj ljubavi,
  stvarne radosti i uzbuđenja
 • 0:49 - 0:51
  u njihovom životu sa Gospodom!"
 • 0:52 - 0:57
  Dakle, jedan čovek je rekao da je to najbolja
  knjiga koju je ikada pročitao, osim Biblije.
 • 0:57 - 1:01
  I verujem da kada pročitate celu knjigu,
 • 1:01 - 1:05
  i prođete kroz ceo ovaj serijal sa mnom,
  naći ćete da je vrlo, vrlo dobra,
 • 1:05 - 1:07
  veoma zanimljiva. Zašto?
 • 1:07 - 1:11
  Naročito na kraju, kada budemo
  sve sastavili.
 • 1:11 - 1:15
  Sada ćemo ići stih po stih,
 • 1:15 - 1:18
  reč po reč,
  o tome što kaže Isus u Luki 10.
 • 1:18 - 1:21
  Kasnije ćemo dodati još "mesa",
 • 1:21 - 1:23
  a kasnije ćemo sve spojiti
 • 1:23 - 1:25
  i poslati vas sa tim,
 • 1:25 - 1:30
  poslati vas da živite životom
  koji Isus ima za vas.
 • 1:30 - 1:35
  Pošto je Isus na početku rekao
  da je žetva spremna,
 • 1:35 - 1:38
  a da je radnika malo,
  potom je rekao da bismo trebali moliti
 • 1:38 - 1:42
  Gospodara žetve da pošalje radnike -
 • 1:42 - 1:45
  nešto što smo pogledali.
 • 1:45 - 1:50
  Potom u Luki 10:3 kaže:
 • 1:50 - 1:56
  "Idite; eto ja vas šaljem
  kao jaganjce među vukove."
 • 1:57 - 2:00
  To ćemo danas pogledati.
 • 2:00 - 2:04
  Prvo što je rekao je:
  Idite!
 • 2:04 - 2:06
  Idite svojim putem.
 • 2:06 - 2:10
  Morate razumeti da je žetva spremna.
 • 2:10 - 2:13
  Žetva je obilna.
 • 2:14 - 2:17
  Žetva nije problem.
 • 2:17 - 2:19
  Problem su radnici.
 • 2:19 - 2:23
  Prošli put smo to pogledali, da bismo
  trebali moliti Gospodara žetve
 • 2:23 - 2:25
  da pošalje radnike.
 • 2:25 - 2:29
  Ali onda kaže sledeće:
  Idite svojim putem.
 • 2:29 - 2:32
  Ili drugim rečima:
  Idite u žetvu.
 • 2:32 - 2:35
  Idite napolje u žetvu.
 • 2:35 - 2:38
  Zašto? Jer žetva neće doći k nama.
 • 2:38 - 2:44
  Zamislite farmera,
  farmera iz stvarnog sveta,
 • 2:44 - 2:47
  koji stoji i gleda u žetvu.
 • 2:47 - 2:51
  Gleda u žetvu i vidi da je žetva ogromna,
 • 2:51 - 2:56
  da je žetva obilna
  i da je žetva zrela.
 • 2:56 - 2:59
  Žetva je tako spremna,
  žetva je tako zrela.
 • 2:59 - 3:02
  Oseća radost.
 • 3:02 - 3:04
  Šta on radi?
 • 3:04 - 3:09
  Otvara vrata ambara i
  potom pogleda u žetvu
 • 3:09 - 3:13
  i kaže: Žetvo! Ulazi!
 • 3:13 - 3:15
  Uđi u ambar!
 • 3:16 - 3:19
  A onda, gleda u žetvu
  i vidi nešto zanimljivo.
 • 3:19 - 3:22
  Vidi da žetva ne ulazi u ambar.
 • 3:22 - 3:25
  I on počinje da razmišlja.
 • 3:25 - 3:28
  Šta nije u redu sa žetvom?
 • 3:28 - 3:31
  Možda me žetva ne čuje.
  Možda treba da vičem glasnije.
 • 3:31 - 3:34
  Žetvo! Žetvo! Ulazi!
 • 3:34 - 3:37
  Žetvo, ambar je spreman!
  Ambar je spreman za tebe!
 • 3:37 - 3:39
  Ulazi žetvo!
 • 3:39 - 3:41
  I viče glasnije.
 • 3:41 - 3:44
  Ali žetva i dalje ne ulazi.
 • 3:44 - 3:47
  I počinje da razmišlja:
  Šta nije u redu sa tom žetvom?
 • 3:47 - 3:52
  Zašto žetva neće da uđe u ambar?
 • 3:52 - 3:56
  Pogleda u ambar i pomisli:
  Sada znam.
 • 3:56 - 3:58
  Ambar je prljav.
 • 3:58 - 4:00
  Žetva neće da uđe u prljavi ambar.
 • 4:00 - 4:03
  I sada on sređuje ambar.
 • 4:04 - 4:10
  Izbaci svo đubre napolje i čak stavi
  lep tepih na pod ambara.
 • 4:10 - 4:16
  Čak unese i mašinu za kafu u ambar,
  sve sredi, ima svetla.
 • 4:16 - 4:22
  Načini ambar tako prijatnim.
  Pusti vrlo finu, blagu muziku
 • 4:22 - 4:26
  u ambaru, tako da je ambar
  tako predivan i prijatan.
 • 4:26 - 4:28
  Onda izađe, pogleda žetvu i kaže:
 • 4:28 - 4:30
  Žetvo, ulazi!
 • 4:30 - 4:33
  A žetva ipak ne ulazi.
 • 4:34 - 4:35
  Zašto?
 • 4:35 - 4:39
  Jer žetvu nije briga koliko je
  prijatan ambar.
 • 4:39 - 4:44
  Žetva ne može ući sama.
 • 4:44 - 4:48
  Žetva nije napravljena
  da uđe u ambar.
 • 4:49 - 4:54
  Jedino što je dobio od sređivanja
  ambara, što je postao tako prijatan,
 • 4:54 - 4:59
  sa finom muzikom, svetlima, sofom,
  mašinom za kafu,
 • 4:59 - 5:03
  to je da sada svi radnici sede unutra
  i ne žele da idu napolje.
 • 5:04 - 5:08
  Jedino što dobijamo od
  sređivanja naših crkava
 • 5:08 - 5:12
  to je da su sada tako prijatne i fine
  da niko ne želi da izađe.
 • 5:13 - 5:16
  Ali znate, ljudi napolju, žetva,
  grešnici,
 • 5:16 - 5:19
  njih nije briga koliko su crkve fine.
 • 5:20 - 5:27
  Žetva nije stvorena
  da sama uđe u ambar.
 • 5:27 - 5:34
  Ne, radnici su stvoreni da ustanu
  i odu u žetvu.
 • 5:34 - 5:38
  To je trebalo da uradimo u crkvama.
 • 5:38 - 5:43
  Umesto što pravimo fine crkve i nadamo
  se da će ljudi ući k nama,
 • 5:43 - 5:51
  trebalo bi da obučavamo radnike
  da izlaze.
 • 5:52 - 5:57
  I opet, želeo bih reći,
  ne da bi stajali na bini u Africi,
 • 5:58 - 6:01
  već da izađu u žetvu koja im je
  pred vratima,
 • 6:01 - 6:05
  da nađu tu osobu mira,
  da odu u njenu kuću,
 • 6:05 - 6:06
  da jedu i piju šta god posluže,
 • 6:06 - 6:09
  i urade sve ono o čemu ću
  kasnije govoriti u ovoj knjizi.
 • 6:09 - 6:10
  Želim da nešto pročitam.
 • 6:10 - 6:14
  "Zar mi u našim crkvama ne radimo
  isto što je uradio i farmer?
 • 6:14 - 6:21
  Trošimo mnogo vremena, novca,
  sredstava da bi naše crkve (ambari)
 • 6:21 - 6:25
  izgledale fino i prijatno,
  sa divnim tepisima i osvetljenjem.
 • 6:25 - 6:28
  Puštamo čak i muziku
  radi prave atmosfere.
 • 6:28 - 6:34
  Činimo sve ovo, uvereni da ako
  bi crkve bile fine i prijatne,
 • 6:34 - 6:38
  i ako bi propoved bila prava,
  onda bi ljudi počeli da ulaze
 • 6:38 - 6:42
  sami u crkvu i spasavali se."
 • 6:43 - 6:45
  Samo želim reći...
 • 6:45 - 6:47
  Ovo radi većina ljudi.
 • 6:47 - 6:50
  Da, naravno, može biti malo ploda
  iz toga.
 • 6:50 - 6:52
  Naravno, danas ima ljudi,
 • 6:53 - 6:55
  većinom crkvenih ljudi,
 • 6:55 - 6:58
  koji menjaju crkve, jednu za drugom, itd.,
 • 6:58 - 7:01
  ali grešnici napolju...
 • 7:01 - 7:04
  Da, vidimo malo ploda,
  ali vam garantujem...
 • 7:04 - 7:06
  Videćete mnogo više ploda
 • 7:07 - 7:12
  ako počnete da obučavate
  i opremate radnike da izlaze.
 • 7:12 - 7:16
  Zašto? Recimo da imate crkvu
  sa 100 ljudi.
 • 7:16 - 7:19
  Tu i tamo, dolazi vam nekoliko ljudi.
 • 7:19 - 7:22
  Ali koliko često vidite crkvu od 100 ljudi,
 • 7:22 - 7:26
  100 ih je jedne godine, 200 sledeće godine,
  pa onda 400, pa 800,
 • 7:26 - 7:31
  onda 1600, pa 3200, pa 6400?
  Ne vidimo to.
 • 7:31 - 7:34
  To je rast od samo 100%.
 • 7:34 - 7:36
  To je samo kada jedna osoba
  odvede jednu osobu Hristu.
 • 7:36 - 7:38
  Godišnje.
 • 7:38 - 7:42
  Zašto? Jer većina ljudi u crkvi
  nikada ne odvedu nikoga Hristu.
 • 7:42 - 7:44
  NIsu opremljeni za to.
  Ne znaju šta da rade.
 • 7:44 - 7:47
  Ne izlaze i ne rade to.
 • 7:47 - 7:50
  To je to -
  vi ste pozvani da vodite ljude Hristu.
 • 7:50 - 7:53
  Niste pozvani samo da budete u crkvi,
  a drugi ljudi to da rade.
 • 7:53 - 7:59
  Vi ste pozvani da vodite žetvu - ljude
  Hristu.
 • 7:59 - 8:03
  Dakle, kažemo da žetva nije problem.
 • 8:03 - 8:05
  Žetva nikada nije bila problem.
 • 8:05 - 8:07
  Problem smo mi.
 • 8:07 - 8:10
  Problem smo vi i ja.
 • 8:10 - 8:12
  Ali možemo učiniti nešto povodom toga.
 • 8:12 - 8:19
  Moramo početi od onoga što nam
  je Isus zapovedio da činimo.
 • 8:19 - 8:24
  Pogledamo šta je Isus rekao u
  Luki 10:3:
 • 8:25 - 8:32
  "Idite; eto ja vas šaljem
  kao jaganjce među vukove."
 • 8:32 - 8:35
  Šaljem vas kao jaganjce među vukove.
 • 8:35 - 8:40
  Počitali smo to toliko mnogo puta a
  da se nikada nismo zaustavili i pomislili:
 • 8:40 - 8:45
  Šta? Šta? Šta?
  Šta to kažeš Isuse?
 • 8:46 - 8:48
  Šta kažeš ovde, Isuse?
 • 8:48 - 8:53
  Šaljem vas kao jaganjce među vukove.
 • 8:53 - 8:56
  Zamislite Isusa kako stoji sa malim
  jagnjetom;
 • 8:56 - 9:00
  imam ovde sliku;
  sa malim jagnjetom u svojim rukama.
 • 9:00 - 9:04
  Jagnje je veoma bespomoćno.
 • 9:04 - 9:07
  Mee... ili baa...
 • 9:07 - 9:11
  U Evropi kažemo: mee.
  Mislim da u Americi kažu: baa.
 • 9:11 - 9:16
  Ali, bez obzira da li je mee ili baaa,
  šta se dešava?
 • 9:16 - 9:21
  Malo mee... ne može uplašiti vuka.
 • 9:21 - 9:26
  Ali Isus uzima ovo malo jagnje i
  šalje ga među vukove.
 • 9:27 - 9:28
  Zamislite ovo.
 • 9:28 - 9:32
  Zamislite Isusa kako stoji sa malim
  jagnjetom. Mee... baa...
 • 9:32 - 9:35
  I onda vidim vuka.
 • 9:35 - 9:39
  Stani! Gledaj vukove.
  Ti vukovi žele da te pojedu.
 • 9:39 - 9:42
  Baa! Žele da te pojedu. Baa!
 • 9:42 - 9:46
  Uzme to malo jagnje i kaže mu:
  Izlazi.
 • 9:46 - 9:50
  Šaljem te kao jagnje među vukove.
 • 9:51 - 9:53
  Šta da radi jagnje?
 • 9:53 - 9:55
  Kao što sam rekao,
  jagnje je bespomoćno.
 • 9:55 - 9:58
  To "baa" neće oterati vuka.
 • 9:58 - 10:02
  Jagnje nema dobru kamuflažu.
  Zar ne? Ne.
 • 10:02 - 10:05
  Ne može da se penje na drveće. Ne.
  Nije brzo. Ne.
 • 10:05 - 10:09
  Jagnje je veoma bespomoćno.
 • 10:10 - 10:14
  Mislim da je zbog toga Isus
  odabrao ovu sliku.
 • 10:14 - 10:19
  Jagnje je od one nekolicine životinja
  kojoj je potreban pastir.
 • 10:19 - 10:22
  Mačkama ne treba pastir.
  Vrlo su brze.
 • 10:22 - 10:26
  Psima nije potreban pastir.
  Može da laje, ima zube, itd.
 • 10:26 - 10:31
  Ni zmijama ne treba pastir.
  Ptice mogu odleteti. Ne treba im pastir.
 • 10:31 - 10:35
  Ali jaganjcima je potreban pastir.
 • 10:35 - 10:37
  Ovcama je potreban pastir.
 • 10:37 - 10:44
  Koji bi dobri pastir, pri čistoj svesti,
  uradio to što Isus radi?
 • 10:44 - 10:48
  Šalje maleno, maleno jagnje
  među vukove.
 • 10:49 - 10:51
  Samo bi jedan pastir to uradio,
 • 10:51 - 10:54
  koji bi poslao svoje slatko jagnje
  među vukove.
 • 10:55 - 10:57
  To je dobri pastir Isus.
 • 10:57 - 11:02
  To je pastir koji ide sa jagnjetom.
 • 11:02 - 11:08
  I to je ono što On radi.
  On nas šalje napolje među vukove,
 • 11:08 - 11:11
  ali On ne stoji pozadi i ne čeka,
 • 11:11 - 11:13
  dok dolaze vukovi i jedu nas.
 • 11:13 - 11:18
  Rekao je: Idite! Gle, šaljem vas
  kao jaganjce među vukove.
 • 11:18 - 11:21
  I tada On ide sa nama.
 • 11:21 - 11:23
  To je prvo što ćete iskusiti.
 • 11:23 - 11:27
  Kada izlazite...
 • 11:27 - 11:31
  možete se osetiti kao malo jagnje...
  mee... baa... Plašim se.
 • 11:31 - 11:37
  Ali kada idete,
  iskusićete da je On sa vama.
 • 11:37 - 11:40
  Idite među vukove.
 • 11:40 - 11:46
  Znate, vuk može biti slika svega što
  može da svori strah u nama.
 • 11:46 - 11:49
  Ali istina je - nije lako tamo napolju.
 • 11:49 - 11:50
  Nije lako.
 • 11:50 - 11:52
  On nikada nije ni obećao da će biti lako.
 • 11:52 - 11:55
  Rekao je da ćemo iskusiti progon.
 • 11:55 - 11:57
  Rekao je da će ljudi govoriti protiv nas.
 • 11:57 - 12:00
  Rekao je da će ljudi tući neke od nas,
 • 12:00 - 12:03
  baciti nas u zatvor i ubiti nas.
 • 12:03 - 12:07
  Nije nam obećao da će nam biti lako,
 • 12:07 - 12:11
  ali nam je obećao da će On biti sa nama.
 • 12:11 - 12:14
  Mnogi pastiri u današnjim crkvama
  rade suprotno od Isusa.
 • 12:14 - 12:16
  Drže jaganjce podalje od vukova.
 • 12:16 - 12:18
  Čim se neko spase:
 • 12:18 - 12:21
  Ne, ne, ne. Uđite, uđite u ovu
  lepu crkvu.
 • 12:21 - 12:24
  Ne idite napolje.
  A kada ljudi počnu da izlaze:
 • 12:24 - 12:27
  Pazite, pazite. Napolju ima vukova.
  Oni žele da vas pojedu.
 • 12:27 - 12:31
  Povucite se.
  I držimo ljude podalje od vukova.
 • 12:32 - 12:35
  Ali tamo je žetva.
 • 12:35 - 12:37
  A mi moramo biti u žetvi.
 • 12:37 - 12:40
  I ne bismo trebali držati ljude
  podalje od vukova.
 • 12:40 - 12:43
  Vukovi su tamo,
  ali tamo je i Isus.
 • 12:43 - 12:47
  Isus ide sa nama.
 • 12:47 - 12:49
  To je ono što moramo naučiti.
 • 12:49 - 12:51
  Želim da pročitam još nešto
  iz moje knjige:
 • 12:51 - 12:53
  "Zato se nemojte plašiti!
 • 12:53 - 12:57
  Preduzmite prvi korak i videćete
  da je Isus sa vama!
 • 12:57 - 13:01
  Isusova reč vama i meni je: "Idite!"
 • 13:01 - 13:05
  Trebalo bi da idemo napolje
  kao jaganjci među vukove.
 • 13:05 - 13:10
  On nije rekao: "Ostanite ovde
  jer su napolju vukovi."
 • 13:10 - 13:14
  Ne. Rekao je: "Idite!"
  Da, napolju ima vukova
 • 13:14 - 13:16
  i oni nikada neće nestati.
 • 13:16 - 13:21
  Oni su tamo da bi u vas uneli strah,
  i tako je kako je.
 • 13:21 - 13:25
  Setite se toga kada sledeći put
  zakoračite kako bi otišli nekome
 • 13:25 - 13:31
  i otvorili usta da govorite o Isusu
  sa ljudima koje poznajte ili ne poznajete.
 • 13:31 - 13:33
  Možete osetiti da dolazi strah.
 • 13:33 - 13:36
  Možete se osetiti kao malo jagnje
  koje želi da kaže
 • 13:36 - 13:41
  'baa', dok vam se tresu noge
  kao novorođenom jaganjcu
 • 13:41 - 13:44
  koje želi da načini prve male korake.
 • 13:44 - 13:47
  Ali tada se setite Isusovih reči
 • 13:47 - 13:50
  i umesto da kažete 'baa' kažite 'AMIN',
 • 13:50 - 13:52
  znajući da Isus ide sa vama!
 • 13:52 - 13:56
  Onda smelo zakoračite u veri!"
 • 13:57 - 14:00
  Ovo što smo pročitali nisu samo reči.
 • 14:00 - 14:03
  Ono što je Isus rekao je stvarno.
 • 14:03 - 14:06
  On nas šalje napolje
  kao jaganjce među vukove.
 • 14:06 - 14:09
  I da, osetićemo strah.
 • 14:09 - 14:10
  Strah je tu.
 • 14:10 - 14:14
  Strah nikada neće potpuno iščeznuti.
 • 14:14 - 14:16
  Neće nestati.
 • 14:17 - 14:19
  Nije nestao ni u mom životu.
 • 14:19 - 14:24
  Ali, sada sam već toliko puta iskusio
 • 14:24 - 14:30
  da kada ja, kao malo jagnje, baa...
  preduzmem prvi korak, baa... mee...
 • 14:31 - 14:37
  izađem i doživim -
  Vau, dobro je prošlo.
 • 14:37 - 14:39
  Vau, Isus je bio sa mnom!
 • 14:39 - 14:42
  Tog momenta kada sam preduzeo taj korak,
  tog momenta kada sam otvorio svoja usta,
 • 14:42 - 14:45
  tog momenta kada sam položio ruke
  na ljude, kada sam bio tamo napolju,
 • 14:45 - 14:50
  nije bilo tako loše kao što sam se plašio.
  Isus mi je dao snagu, Isus je bio sa mnom.
 • 14:51 - 14:52
  Ha!
 • 14:52 - 14:54
  Nikada to neću zaboraviti.
 • 14:54 - 14:57
  Da, zaboravite malo do sledećeg puta,
 • 14:57 - 14:59
  ali i sećate se malo.
 • 14:59 - 15:01
  Setite se:
  Hej, bio je sa mnom prošli put.
 • 15:01 - 15:02
  Biće sa mnom i ovaj put.
 • 15:02 - 15:04
  I sledeći put:
  Bio je sa mnom prošli put
 • 15:04 - 15:06
  i pre toga, biće sa mnom i ovoga puta.
 • 15:06 - 15:08
  I sledeći put: Bio je sa mnom tada,
  tada i tada.
 • 15:08 - 15:10
  Biće sa mnom i tada.
 • 15:10 - 15:14
  Dake, strah nikada neće nestati,
  ali setićete se,
 • 15:15 - 15:19
  iz iskustva,
  da je On sa vama.
 • 15:19 - 15:25
  I zato postaje lakše,
  lakše, lakše i lakše.
 • 15:25 - 15:29
  Zato bih želeo da vas ohrabrim
  i da vam kažem:
 • 15:30 - 15:33
  Nemojte se plašiti.
  Idite!
 • 15:34 - 15:40
  Isus nije ovo rekao samo da bismo
  o tome čitali,
 • 15:40 - 15:45
  da bismo se molili, da bismo to memorisali,
  da bismo učili na grčkom i hebrejskom.
 • 15:45 - 15:51
  Uči nas ove reči da bismo ih
  izvršavali.
 • 15:51 - 15:54
  Da biste ih vi izvršavali.
 • 15:54 - 15:57
  Mogu li sata biti malo grub?
  Mogu li vas malo isprovocirati?
 • 15:58 - 16:00
  Nemojte biti zavarani.
 • 16:00 - 16:04
  Ne budite od onih o kojima
  čitamo u Bibliji
 • 16:05 - 16:09
  koji se pozivaju na Isusa
  i zovu Ga: Gospode, Gospode!
 • 16:09 - 16:13
  Kojima će Isus jednoga dana reći:
  Zašto me zovete: Gospode, Gospode,
 • 16:13 - 16:17
  ako ne radite šta kažem?
 • 16:20 - 16:24
  Znate od prošli put,
  i iz dosadašnjih lekcija,
 • 16:24 - 16:29
  da se ne radi o načinu rada naše crkve,
  da idemo u misionarenje
 • 16:29 - 16:33
  iz naše crkvene kutije.
  Radi se o Hristu, Hristu i samo o Hristu,
 • 16:33 - 16:35
  i o tome na šta nas je On pozvao,
  a mi smo Njegovi učenici.
 • 16:35 - 16:38
  Videli smo kako je žetva spremna.
 • 16:38 - 16:41
  Žetva je zaista, zaista spremna
  i obilna,
 • 16:42 - 16:45
  i da moramo moliti Gospodara žetve
  da pošalje radnike,
 • 16:45 - 16:48
  ali moramo ići i sami.
 • 16:48 - 16:51
  Ohrabrujem vas da nastavite da se
  molite svakoga dana
 • 16:51 - 16:56
  da Gospod pošalje još radnika,
  ali vas ohrabrujem i da idete sami.
 • 16:57 - 16:59
  Idite. Preduzmite prvi korak.
 • 16:59 - 17:04
  Ne govorimo o tome da treba
  da idete u Afriku,
 • 17:04 - 17:08
  da stojite na bini, ili da stojite u
  crkvi sa mikrofonom u ruci.
 • 17:08 - 17:10
  Pogledajte oko sebe.
 • 17:11 - 17:13
  Gde su ti ljudi iz vaše blizine
  kojima je potreban Isus?
 • 17:13 - 17:15
  Gde su ti ljudi sa kojima možete
  govoriti o Isusu?
 • 17:15 - 17:19
  Naročito u ovo doba, u poslednja vremena,
  u ovom ludom vremenu u kojem živimo,
 • 17:19 - 17:21
  sa svim tim strahom, virusom, svim tim.
 • 17:21 - 17:24
  Stvarno je vreme da se crkva uspravi
  i zasija.
 • 17:24 - 17:27
  Da otvori usta i bude smela.
 • 17:27 - 17:29
  Nemojte reći: bee... ili mee...
 • 17:29 - 17:32
  Kažite: Amin! Amin!
 • 17:32 - 17:35
  Verujem u Isusove reči.
  Da, osećam se kao malo jagnje,
 • 17:35 - 17:38
  ali izaći ću.
  Postupiću po Isusovoj reči.
 • 17:38 - 17:44
  Pozvaću svoje susede, sesti sa njima
  i podeliti evanđelje sa njima.
 • 17:44 - 17:47
  Pogledaćemo zajedno video
  o evanđelju.
 • 17:47 - 17:49
  To vam može biti početak.
 • 17:49 - 17:52
  Javno ću na Fejsbuku objaviti Isusa.
 • 17:53 - 17:57
  Ne znam gde ćete početi,
  ali ohrabrujem vas na to.
 • 17:58 - 18:04
  Setite se te Isusove slike,
  jagnje i vukovi.
 • 18:04 - 18:07
  Da, osetićete strah.
 • 18:07 - 18:11
  Ali do sledećeg puta,
  zaista vas ohrabrujem -
 • 18:11 - 18:13
  preduzmite neke korake.
 • 18:13 - 18:18
  Uradite nešto što ranije niste,
  kada se radi o objavljivanju Isusa,
 • 18:18 - 18:21
  otvorite usta.
 • 18:21 - 18:25
  Sećam se prvog puta kada je
  trebalo da se molim naglas -
 • 18:25 - 18:28
  bio je to veliki korak za mene.
 • 18:28 - 18:32
  Sećam se prvog puta kada je trebalo
  da otvorim svoja usta i govorim o Isusu
 • 18:32 - 18:35
  nekome koga nisam poznavao -
  bio je to veliki korak za mene.
 • 18:35 - 18:40
  Sećam se prvog puta
  kada je trebalo uraditi bilo šta.
 • 18:40 - 18:43
  Zašto? Svi počeci su teški.
 • 18:44 - 18:47
  A naročito kada govorimo o Isusu.
 • 18:47 - 18:51
  Ali video sam da kada otvorim svoja
  usta i govorim o Isusu...
 • 18:51 - 18:53
  Aleluja!
  Bio je sa mnom.
 • 18:53 - 18:56
  To me je ohrabrilo.
  I rastao sam odatle.
 • 18:56 - 19:02
  Video sam to što Isus kaže,
  da je žetva zaista spremna i obilna.
 • 19:02 - 19:06
  Zato, do sledećeg puta, nastavite da
  se molite da radnici budu poslati u žetvu,
 • 19:07 - 19:09
  ali preduzmite i korak u veri.
 • 19:09 - 19:12
  Uradite nešto što ranije niste.
 • 19:12 - 19:14
  Govorite o Isusu nekome.
 • 19:14 - 19:16
  Uradite nešto što ranije niste
 • 19:16 - 19:18
  i vidite da je On sa vama.
 • 19:18 - 19:20
  Vidimo se idući put!
  Zdravo!
 • 19:23 - 19:24
  Isusov poziv
Title:
AS LAMBS AMONG WOLVES - an important lesson for all of us! - overcoming your fear
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
19:30

Serbian, Latin subtitles

Revisions Compare revisions